Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 9.   Антония  Стоименова  Стажант-одитор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Бахни  Бахнев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 12.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 13.   Борислава  Янева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 17.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 18.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 21.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 23. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 24.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 27. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 28. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 29.   Гергана  Константинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 31.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 37.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 38. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 39.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 40. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 41. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 42.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 44. инж. Долорес  Белоречка  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 50.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 51.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 53.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Илия  Ангелов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 56. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 57. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58. инж. Йордан  Палигоров  и.д. Директор дирекция  - -
 59. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 60. д-р инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лазарина  Илкова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 64.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 67.   Любка  Върбева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68.   Любомир  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Любомира  Илиева  Главен експерт  - -
 70. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 72.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 78. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 80.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81. инж.  Мирослав  Джупаров  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82.   Михаела  Тодорова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 85.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 86.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 87. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 88. инж. Николай  Пиронков  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 91. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 92.   Петър  Сотиров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 96.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 98. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 99. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 100. инж. Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 101. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 102. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 103.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 104. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 105. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 106.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 108.   Тодор  Богомилов  Началник отдел  - - -
 109. инж. Тони  Кръстев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 110.   Фатме  Демирова  и.д. Директор дирекция  - -
 111.   Христина  Минчева  Старши счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 113. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 114. инж. Юлиян  Русев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 117. инж Ангел  Кузманов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 118. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 119. инж. Венцислав  Фурлански  Директор   - - -
 120. инж. Веселин  Нинов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 121. инж. Георги  Янкулов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж.  Дамян  Дамянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 123. инж. Димитринка  Стефанова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. проф., дтн Динко  Динев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 125. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. инж. Здравчо  Тодоров  Директор   - -
 127. инж. Златка  Азманова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 128.   Иван  Васев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инженер Йорданка  Ангъчева  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 130.   Мария  Беловарска  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 133.   Мирослав  Миков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж. Николай  Стоянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. инж. Павли  Богдански  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Пейчо  Върбанов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж. Петър  Заяков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Сашко  Каменов  Директор   - - -
 142. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 143. инж. Стоян  Тошев  Директор   - -
 144. инж. Тодор  Гичев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 145. инж.  Цветелин  Миланов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 146. инж. Цветко  Цветков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 147. инж. Юлиян  Кехайов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване