Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 9.   Антония  Стоименова  Вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Бахни  Бахнев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 12.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 13. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 16.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 17.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 20.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 22. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 23.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 26. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 27. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 28.   Гергана  Константинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 30.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 36.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 37. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 38.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 39. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 40. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 41.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 43. инж. Долорес  Белоречка  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 49.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 50.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 52.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54. инж. Илия  Ангелов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 56. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 57. инж. Йордан  Палигоров  и.д. Директор дирекция  - -
 58. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 59. д-р инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Лазарина  Илкова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 64.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 66.   Любка  Върбева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 67.   Любомир  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 70.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 72. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 76. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 78.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79. инж.  Мирослав  Джупаров  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 80.   Михаела  Тодорова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 83.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 84.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 85. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86. инж. Николай  Пиронков  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 88.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 89. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Петър  Сотиров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 92. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 96. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98. инж. Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 99. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 100. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 102. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 103. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 106.   Тодор  Богомилов  Началник отдел  - - -
 107. инж. Тони  Кръстев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108.   Фатме  Демирова  и.д. Директор дирекция  - -
 109.   Христина  Минчева  Старши счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 110.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 111. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 112. инж. Юлиян  Русев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 113.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 114.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 115. инж Ангел  Кузманов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 117. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 118. инж. Веселин  Нинов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119. инж. Георги  Янкулов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120. инж.  Дамян  Дамянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 123. инж. Златка  Азманова  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. инж. Йорданка  Ангъчева  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125.   Мария  Беловарска  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Николай  Николов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инж. Николай  Стоянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Пейчо  Върбанов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 136. инж. Станимир  Божанов  Директор  - -
 137. инж. Стоян  Тошев  Директор  - -
 138. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж.  Цветелин  Миланов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж. Цветко  Цветков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Юлиян  Кехайов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване