Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антон  Рачев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 10.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 11.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 12.   Борислава  Янева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Ваня  Иванова  Старши експерт  - -
 15.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 16.   Васил  Бялков  и.д. Началник отдел  - -
 17.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Василий  Георгиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 21.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22. инж. Веселин  Райчев  Служ. по сиг. на информацията  - -
 23.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 24. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 25.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Вяра  Арангелова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Галина  Горанова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 29. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 30. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 31.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 32.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Даниела  Ангелова  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Деница  Александрова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Деница  Пандева  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 39.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 40. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 41.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 42. инж. Димитър  Баталов  Директор дирекция  - -
 43. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 44.   Димитър  Чапанов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 46. инж. Долорес  Белоречка  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Екатерина  Ганчовска  Старши счетоводител  - -
 50.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 52.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 53.   Зоя  Михова  Главен експерт  - -
 54.   Ивайло  Найденов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Иван  Безлов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 56. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 57.   Илиaна  Менцел  Старши експерт  - -
 58.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59. инж. Илия  Ангелов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 61. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62. инж. Йордан  Палигоров  Главен експерт  - -
 63. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 64. инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. инж. Красимир  Каменов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Красимира  Палигорова  Главен вътрешен одитор  - -
 67.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Лили  Заркова  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 72.   Любомира  Илиева  Главен експерт  - -
 73. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 75.   Маргарита  Игнатова  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76.   Маргаритка  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79. инж. Мария  Беловарска  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 80. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 81. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 83.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84.   Милен  Иванов  Главен експерт  - -
 85. инж.  Мирослав  Джупаров  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 87.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 88.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 89. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90. инж. Николай  Пиронков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 92.   Перай  Рамаданов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93.   Петко  Илиев  Главен експерт  - -
 94. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 96.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 99. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 100. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101. инж. Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 102.   Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 103. инж. Росица  Хорозова  Главен експерт  - -
 104. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105.   Румяна  Брусарска  Главен специалист  - -
 106. инж. Руслан  Михайлов  Главен експерт  - -
 107.   Сабина  Пенкова-Евтимова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 109. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 110. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 111. инж.  Станка  Белчева-Чобанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112.   Стилиян  Стоянов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 113.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 114.   Тодор  Богомилов  Началник отдел  - - -
 115. инж. Тони  Кръстев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116.   Фатме  Демирова  Главен юрисконсулт  - -
 117.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 118. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 119. инж. Юлиян  Русев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 122. инж Ангел  Кузманов  и.д. Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. инж. Венцислав  Фурлански  Директор   - - -
 125. инж. Веселин  Нинов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. инж. Владимир  Влахов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инж.  Дамян  Дамянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Димитринка  Стефанова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. проф., дтн Динко  Динев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Здравчо  Тодоров  Директор   - -
 132.   Иван  Васев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Иван  Гергов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инженер Йорданка  Ангъчева  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. инж. Милко  Христов  Директор   - - -
 137. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 139.   Мирослав  Миков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Николай  Стоянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 142. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 143. инж. Павли  Богдански  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 144. инж. Пейчо  Върбанов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 145. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 146. инж. Петър  Заяков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 147. инж. Сашко  Каменов  Директор   - - -
 148. инж. Свилена   Божинова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 149. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 150. инж. Тодор  Гичев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 151. инж.  Цветелин  Миланов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 152. инж. Цветко  Цветков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 153.   Юлия  Тумбаркова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 154. инж. Юсеин   Ефендиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване