Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 9.   Антония  Стоименова  Стажант-одитор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Бахни  Бахнев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 12.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 13.   Борислава  Янева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 17.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 18.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Василий  Георгиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 22.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 24. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 25.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Галина  Горанова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 29. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 30. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 31.   Гергана  Константинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 33.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Деница  Пандева  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 39.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 40. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 41.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 42. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 43. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 44.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 46. инж. Долорес  Белоречка  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Екатерина  Ганчовска  Старши счетоводител  - -
 50.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 53.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 54.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Иван  Безлов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 56. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 57.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59. инж. Илия  Ангелов  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 61. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62. инж. Йордан  Палигоров  Главен експерт  - -
 63. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 64. д-р инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. инж. Красимир  Димов  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66. инж. Красимир  Каменов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 67.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 72.   Любка  Върбева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73.   Любомир  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Любомира  Илиева  Главен експерт  - -
 75. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 77.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78.   Маргаритка  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 80. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81.   Марин  Маринов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82. инж. Мария  Беловарска  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 86. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 88.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89.   Михаела  Тодорова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 92.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 93.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 94. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Николай  Пиронков  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 96. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 98.   Петко  Илиев  Главен експерт  - -
 99. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 100.   Петър  Сотиров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 102. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 103.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 106. инж. Радка  Славчева-Трайкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108.   Росен  Ангелчев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 109. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 110. инж. Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 111. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 112. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 113.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 114. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 115. инж.  Спас  Тумбев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 117.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 118.   Тодор  Богомилов  и.д. Директор дирекция  - - -
 119. инж. Тони  Кръстев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120.   Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 121.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 122. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 123. инж. Юлиян  Русев  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 126. инж Ангел  Кузманов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Венцислав  Фурлански  Директор   - - -
 129. инж. Веселин  Нинов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Георги  Янкулов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж.  Дамян  Дамянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Димитринка  Стефанова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. проф., дтн Динко  Динев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж. Здравчо  Тодоров  Директор   - -
 136.   Иван  Васев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. инженер Йорданка  Ангъчева  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Милко  Христов  Директор   - - -
 140. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 142.   Мирослав  Миков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 143. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 144. инж. Николай  Стоянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 145. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 146. инж. Павли  Богдански  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 147. инж. Пейчо  Върбанов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 148. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 149. инж. Петър  Заяков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 150. инж. Сашко  Каменов  Директор   - - -
 151. инж. Свилена   Божинова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 152. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 153. инж. Тодор  Гичев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 154. инж.  Цветелин  Миланов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 155. инж. Цветко  Цветков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 156. инж. Юлиян  Русев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване