Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антон  Рачев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 10.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 11.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 12.   Борислава  Янева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Ваня  Иванова  Старши експерт  - -
 15.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 16.   Васил  Бялков  Главен експерт  - -
 17.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Василий  Георгиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 21.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22. инж. Веселин  Райчев  Служ. по сиг. на информацията  - -
 23.   Веска  Делчева  Главен експерт  - -
 24. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 25. инж. Виржиния  Хубчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Вяра  Арангелова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Галина  Горанова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 30. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 31. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 32.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 33.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Даниела  Ангелова  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Дафинка  Ронкова  Финансов контрольор  - -
 37.   Деница  Александрова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Деница  Пандева  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 41.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 42. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 43.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 44. инж. Димитър  Баталов  Директор дирекция  - -
 45. инж. Димитър  Бърдаров  Началник отдел  - -
 46. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 47.   Димитър  Чапанов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 49. инж. Долорес  Белоречка  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Екатерина  Ганчовска  Старши счетоводител  - -
 53.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 55.   Емилия  Тафраджийска  Началник отдел  - -
 56.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 57.   Зоя  Михова  Главен експерт  - -
 58.   Ивайло  Найденов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59.   Иван  Безлов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 61.   Илиaна  Менцел  Старши експерт  - -
 62.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63. инж. Илия  Ангелов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 64. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 65. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66. инж. Йордан  Палигоров  Главен експерт  - -
 67. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 68. инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69. инж. Красимир  Каменов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Красимира  Палигорова  Главен вътрешен одитор  - -
 71.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 72.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73.   Лили  Заркова  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75. инж.  Любен  Желев  Главен експерт  - -
 76.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 77.   Любомира  Илиева  Главен експерт  - -
 78. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 80.   Маргарита  Игнатова  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81.   Маргаритка  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84. инж. Мария  Беловарска  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 86. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 88.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89.   Милен  Иванов  Главен експерт  - -
 90. инж.  Мирослав  Джупаров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 92.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 93.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 94. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Николай  Пиронков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 96. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 98.   Перай  Рамаданов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 99.   Петко  Илиев  Главен експерт  - -
 100.   Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 102.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 103.   Радка  Върбанова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 105. инж. Радка  Славчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 106. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108. инж.( Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 109.   Росица  Първанова  Главен специалист  - -
 110. инж. Росица  Хорозова  Главен експерт  - -
 111. инж.  Румен  Янкулов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112.   Румяна  Брусарска  Главен специалист  - -
 113. инж. Руслан  Михайлов  Главен експерт  - -
 114.   Сабина  Пенкова-Евтимова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 116. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 117. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 118. инж.  Станка  Белчева-Чобанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119.   Стилиян  Стоянов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120. инж. Стоян  Кънев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 122.   Тодор  Богомилов  Началник отдел  - - -
 123.   Тони  Илиева  Главен вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. инж. Тони  Кръстев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125.   Фатме  Демирова  Главен юрисконсулт  - -
 126.   Христина  Стоянова  Главен специалист  - -
 127. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 128. инж. Юлиян  Русев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129.   Юрий  Флоров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 131. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Венцислав  Фурлански  Директор   - - -
 133. инж. Веселин  Нинов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Владимир  Влахов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж.  Дамян  Дамянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. инж. Димитринка  Стефанова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. проф., дтн Динко  Динев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Здравчо  Тодоров  Директор   - -
 140.   Иван  Васев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Иван  Гергов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 142. инженер Йорданка  Ангъчева  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 143. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 144. инж. Милко  Христов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 145. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 146. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 147.   Мирослав  Миков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 148. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 149. инж. Николай  Стоянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 150. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 151. инж. Павли  Богдански  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 152. инж. Пейчо  Върбанов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 153. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 154. инж. Петър  Заяков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 155. инж. Сашко  Каменов  Директор   - - -
 156. инж. Свилена   Божинова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 157. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 158. инж. Тодор  Гичев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 159. инж.  Цветелин  Миланов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 160. инж. Цветко  Цветков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 161.   Юлия  Тумбаркова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 162. инж. Юсеин   Ефендиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване