Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Началник отдел  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. д-р инж.  Анна  Петракиева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антон  Рачев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Антония  Лозанова  Главен експерт  - -
 10.   Антония  Стоименова  Стажант-одитор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Бахни  Бахнев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 13.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 14.   Борислава  Янева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж.  Валентин  Чамбов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 18.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 19.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Василий  Георгиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 23.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 25. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 26.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Галина  Горанова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Георги  Котарев  Началник отдел  - -
 30. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 31. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 32.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 33.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Даниела  Ангелова  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Деница  Пандева  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 39.   Джемиле  Молаахмед  Началник отдел  - -
 40. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 41.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 42. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 43. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 44.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Димитър  Чапанов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 47. инж. Долорес  Белоречка  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50.   Екатерина  Ганчовска  Старши счетоводител  - -
 51.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 54.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 55.   Зоя  Михова  Главен експерт  - -
 56.   Ивайло  Найденов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 57.   Иван  Безлов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 59.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Илиaна  Менцел  Старши експерт  - -
 61.   Илиан  Точев  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62. инж. Илия  Ангелов  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 64. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. инж. Йордан  Палигоров  Главен експерт  - -
 66. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 67. д-р инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68. инж. Красимир  Димов  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69. инж. Красимир  Каменов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Кристина  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 72.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 75.   Любомир  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76.   Любомира  Илиева  Главен експерт  - -
 77. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 79.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 80.   Маргаритка  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81. инж. Мариана  Симеонова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83.   Марин  Маринов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84. инж. Мария  Беловарска  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 88. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 90.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91. инж. Милен  Иванов  Главен експерт  - -
 92.   Михаела  Тодорова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 95.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 96.   Нено  Ненов  Директор дирекция  - -
 97. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98. инж. Николай  Пиронков  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 99. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 100.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 101.   Петко  Илиев  Главен експерт  - -
 102. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 103.   Петър  Сотиров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 106.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 109. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 110.   Росен  Ангелчев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 111. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112. инж. Росен  Райчев  Началник отдел  - -
 113. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 114. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115.   Румяна  Брусарска  Главен специалист  - -
 116.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 117. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 118. инж.  Спас  Тумбев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119.   Стилиян  Стоянов  Горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 121.   Тодор  Богомилов  Началник отдел  - - -
 122. инж. Тони  Кръстев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123.   Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 124.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 125. д-р инж. Ценко  Ценов  Директор дирекция  - -
 126. инж. Юлиян  Русев  и.д. Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 129. инж Ангел  Кузманов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Венцислав  Фурлански  Директор   - - -
 132. инж. Веселин  Нинов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Георги  Янкулов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж.  Дамян  Дамянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж. Димитринка  Стефанова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. проф., дтн Динко  Динев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Здравчо  Тодоров  Директор   - -
 139.   Иван  Васев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инженер Йорданка  Ангъчева  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 142. инж. Милко  Христов  Директор   - - -
 143. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 144. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 145.   Мирослав  Миков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 146. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 147. инж. Николай  Стоянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 148. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 149. инж. Павли  Богдански  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 150. инж. Пейчо  Върбанов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 151. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 152. инж. Петър  Заяков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 153. инж. Сашко  Каменов  Директор   - - -
 154. инж. Свилена   Божинова  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 155. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 156. инж. Тодор  Гичев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 157. инж.  Цветелин  Миланов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 158. инж. Цветко  Цветков  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 159. инж. Юлиян  Русев  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване