Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Главен експерт  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антония  Лозанова  и.д. Началник отдел  - -
 8.   Антония  Стоименова  Вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Асен  Марков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 11.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 12. инж.  Валентин  Чамбов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Ваня  Иванова  Старши експерт  - -
 15.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 16.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 19.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 21. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 22.   Владимир  Константинов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Георги  Дончев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 26. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 27.   Гергана  Константинова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 29.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Деян  Стойнев  Старши експерт  - -
 35.   Джемиле  Молаахмед  Директор дирекция  - -
 36. инж. Диана  Кирилова  Старши експерт  - -
 37.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 38. инж. Димитър  Баталов  и.д. Главен секретар  - -
 39. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 40.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Добромир  Денчев  Главен експерт  - -
 42. инж. Долорес  Белоречка  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Елена  Рафаилова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47. инж.  Емил  Ракъджиев  Главен експерт  -
 48.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 49.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 51.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Илиан  Точев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53. инж. Илия  Ангелов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Йордан  Палигоров  Началник отдел  - -
 56. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 57. д-р инж. Кирил  Ташев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58.   Кристина  Иванова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59.   Лазарина  Илкова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Лидия  Здравкова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 64.   Любка  Върбева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Малинка  Кърпарова  Старши експерт  - -
 67.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68. инж. Мариела  Миронова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 72. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 74.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75.   Мирела  Петкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76. инж.  Мирослав  Джупаров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77.   Михаела  Тодорова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 80.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 81.   Нено  Ненов  Началник отдел  - -
 82. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83. инж. Николай  Пиронков  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 86. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 88. д-р инж. Петя  Димитрова-Матева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89. инж. Петя   Пашова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 92.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 93. инж. Радка  Славчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94. инж. Радосвет  Загорски  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Росен  Райчев  Директор дирекция  - -
 96. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 97. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 99. инж. Светослава  Стоянова  Старши експерт  - -
 100. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 102.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 103.   Тодор  Богомилов  Главен юрисконсулт  - - -
 104.   Тони  Илиева  Главен вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105. инж. Тони  Кръстев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 106.   Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 107.   Христина  Минчева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 109. д-р инж. Ценко  Ценов  Зам. изп. директор  - -
 110. инж. Юлиян  Русев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 111.   Юрий  Флоров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112.   Юсеин  Шакиров  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 113.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 114. инж Ангел  Кузманов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 117. инж. Веселин  Нинов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 118. инж.  Дамян  Дамянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 121. инж. Златка  Азманова  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж. Илиян  Мутафчийски  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123. инж. Йорданка  Ангъчева  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124.   Мария  Беловарска  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. инж Мариян   Костадинов   Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Николай  Николов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Пейчо  Върбанов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 135. инж. Сашко  Попов  Директор  -
 136. инж. Стоян  Тошев  Директор  - -
 137. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж.  Цветелин  Миланов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Цветко  Цветков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж. Юлиян  Кехайов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване