Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Главен експерт  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Ангел  Петров  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 7. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 8. инж. Антония  Лозанова  Началник отдел  - -
 9.   Антония  Стоименова  Вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Асен  Марков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 12.   Божана  Георгиева  Главен експерт  - -
 13. инж.  Валентин  Чамбов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 16.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 17.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Василий  Георгиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Вася  Михайлова  Главен вътрешен одитор  - -
 21.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 23. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 24.   Владимир  Константинов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Георги  Дончев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27. инж. Георги  Коцев  Главен експерт  - -
 28. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 29.   Гергана  Константинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 31.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 37.   Джемиле  Молаахмед  Директор дирекция  - -
 38. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 39.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 40. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 41. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 42.   Димитър  Керемедчиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43. инж. Долорес  Белоречка  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Драгомир  Цицелков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Ерджан  Мурад  Главен юрисконсулт  - -
 49.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. л. арх. Иван  Богданов  Главен експерт  - -
 51.   Иван  Станев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Илиан  Точев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53. инж. Илия  Ангелов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Йордан  Палигоров  Началник отдел  - -
 56. инж. Катерина  Кутина  Началник отдел  - -
 57. д-р инж. Кирил  Ташев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58.   Кристина  Иванова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59.   Лазарина  Илкова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 64.   Любка  Върбева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. д-р инж. Любчо  Тричков  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Малинка  Кърпарова  Старши експерт  - -
 67.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Мария  Ценкина  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 72. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 74.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75.   Мирела  Петкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76.   Михаела  Тодорова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 79.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 80.   Нено  Ненов  Началник отдел  - -
 81. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83.   Николина  Неделкова  Младши експерт  - -
 84. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86. д-р инж. Петя  Димитрова-Матева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 88.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 91. инж. Радка  Славчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 92. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94. инж. Росен  Райчев  Директор дирекция  - -
 95. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 96. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 97.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 98. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 99. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 100.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 102.   Тодор  Богомилов  Главен юрисконсулт  - - -
 103.   Тони  Илиева  Главен вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104. инж. Тони  Кръстев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105.   Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 106.   Христина  Минчева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107.   Христина  Стоянова  Младши експерт  - -
 108. д-р инж. Ценко  Ценов  Зам. изп. директор  - -
 109. инж. Юлиян  Русев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 110.   Юрий  Флоров  и.д. Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 111.   Юсеин  Шакиров  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112.   Яница  Анастасова  Главен специалист  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 113. инж Ангел  Кузманов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 114. инж. Ботьо  Арабаджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 116. инж. Веселин  Нинов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 117. инж.  Дамян  Дамянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 118. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 120. инж. Златка  Азманова  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121. инж. Илиян  Мутафчийски  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж. Йорданка  Ангъчева  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123.   Мария  Беловарска  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125. инж Мариян   Костадинов   Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инж. Николай  Николов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Пейчо  Върбанов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 134. инж. Сашко  Попов  Директор  -
 135. инж. Стоян  Тошев  Директор  - -
 136. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. инж.  Цветелин  Миланов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Цветко  Цветков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Юлиян  Кехайов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване