Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анастасия  Воденичарова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 5. инж. Антония  Лозанова  Началник отдел  - -
 6.   Антония  Стоименова  Главен вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Асен  Любенов  Куриер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Благовест  Пешков  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 10.   Ваня  Владимирова-Кръстева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 12.   Ваня  Христова  Началник отдел  - -
 13.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Василий  Георгиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Вейсел  Каракия  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Венелин  Кръстев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 20. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 21.   Виктория  Димитрова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Владимир  Кайтазов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Владимир  Константинов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 26.   Гергана  Георгиева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Гергана  Константинова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 29.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Десислава  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 35.   Джемиле  Молаахмед  Директор дирекция  - -
 36. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 37.   Диана  Маркова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 39. инж. Димитър  Баталов  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 41.   Димитър  Керемедчиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Долорес  Белоречка  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Драгомир  Цицелков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Ерджан  Мурад  Главен експерт  - -
 48.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49. л. арх. Иван  Богданов  Началник отдел  - -
 50.   Иван  Петров  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51.   Иван  Станев  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52. д-р Илиан  Точев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53. инж. Илиян  Мутафчийски  Главен експерт  - -
 54. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Итил  Гадженаков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 56. инж. Йордан  Палигоров  Началник отдел  - -
 57. инж. Катерина  Кутина  Главен експерт  - -
 58.   Кирил  Василев  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59. д-р инж. Кирил  Ташев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60. инж. Кристина  Иванова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Лазарина  Илкова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 64. д-р инж. Любка  Върбева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65.   Любомир  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66. д-р инж. Любчо  Тричков  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 67.   Магдалена  Христова  Стажант-одитор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 68.   Малинка  Кърпарова  Главен експерт  - -
 69.   Маргаритка  Игнатова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Мариета  Марианова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 72.   Марин  Илиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73. ландш. арх. Мария  Лулев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 74.   Мария  Маринова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75.   Мария  Ценкина  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 76. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 77. инж. Мартин  Иванов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 79.   Миглена  Иванова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 80.   Милка  Карапанджиева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81.   Мишел  Стайковски  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 82.   Мурад  Шикиров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 84.   Невяна  Кисьова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85.   Неделчо  Неделчев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86. инж. Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 87.   Нено  Ненов  Главен експерт  - -
 88. д-р инж. Нестор  Домусчиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89. инж. Николета  Динева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 92. д-р инж. Петя  Димитрова-Матева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 96.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 97. инж. Радка  Славчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98. инж. Росен  Райчев  Директор дирекция  - -
 99. инж. Росица  Първанова  Старши експерт  - -
 100. инж. Росица  Хорозова  Главен експерт  - -
 101. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 102.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 103.   Светла  Давидкова  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 105. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 106.   Станимира  Колева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 107.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108. инж. Стилян  Ангелов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 109.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 110.   Тодор  Богомилов  Главен експерт  - - -
 111. инж. Тони  Кръстев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 112. д-р Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 113.   Христина  Минчева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 114. инж. Христина  Стоянова  Старши експерт  - -
 115.   Юлиана  Любенова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 116. инж. Юлиян  Русев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 117. инж. Юрий  Флоров  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 118.   Яна  Петкова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119.   Яница  Анастасова  Старши експерт  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 120. инж.  Петър   Петров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121. инж. Валентин  Чамбов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж. Венцислав  Георгиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123. инж Веселин  Нинов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. инж. Владимир  Влахов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 125. инж. Георги  Кисьов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 126. инж. Диляна  Пиронкова  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. инженер Димитър  Жекин  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж. Димчо  Радев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Здравко  Бакалов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 132. инж. Иван  Недков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Мария  Беловарска  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж Мариян   Костадинов   Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 137. инж. МИТКО  МЛАДЕНОВ  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 138. инж. Неделин   Недков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 139. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 142. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 143. инж. Сашко  Попов  Директор  -
 144. инж. Симеон   Давидков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 145. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване