Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Албена  Бобева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Александър  Фердов  Главен експерт  -
 3.   Анастасия  Воденичарова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Анелия  Василева  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Анелия  Гаврилова  Главен експерт  - -
 6. инж. Антоанета  Танева  Главен експерт  - -
 7. инж. Антония  Лозанова  Началник отдел  - -
 8.   Антония  Стоименова  Старши вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Асен  Марков  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Благовеста  Лалова  Ръководител звено  - -
 11. инж.  Валентин  Чамбов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Валерий  Павлов  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Ваня  Иванова  Главен експерт  - -
 14.   Ваня  Христова  Главен експерт  - -
 15.   Васил  Паланов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Васил  Цигов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Василий  Георгиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Вася  Михайлова  Главен експерт  - -
 19. инж. Вейсел  Каракия  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Величка   Марина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Веска  Делчева  Финансов контрольор  - -
 22. инж. Весна  Цакова-Кимова  Главен експерт  - -
 23.   Владимир  Константинов  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Вяра  Костова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Георги  Тинчев  Главен експерт  - -
 26.   Гергана  Константинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Гергана  Царска  Главен юрисконсулт  - -
 28.   Григор  Георгиев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Даниела  Ангелова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Даряна  Манова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Деница  Пандева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Десислава  Костова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Деян  Стойнев  Главен експерт  - -
 34.   Джемиле  Молаахмед  Директор дирекция  - -
 35. инж. Диана  Кирилова  Главен експерт  - -
 36.   Диана  Христова  Старши експерт  - -
 37.   Димитринка  Христова  Вътрешен одитор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Димитър  Баталов  Служ. по сиг. на информацията  - -
 39. инж. Димитър  Баталов  Главен секретар  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Димитър   Витев  Главен експерт  - -
 41.   Димитър  Керемедчиев  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Долорес  Белоречка  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Драгомир  Цицелков  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Екатерина  Божинова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Елена  Рафаилова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Елена  Топалова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Елза  Цанева-Атанасова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Ерджан  Мурад  Старши експерт  - -
 49.   Ивайло  Найденов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. л. арх. Иван  Богданов  Началник отдел  - -
 51.   Иван  Станев  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52. д-р Илиан  Точев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 53. инж. Ирена  Стоянова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 54.   Ирина  Гюрова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Йордан  Палигоров  Началник отдел  - -
 56. инж. Катерина  Кутина  Главен експерт  - -
 57. д-р инж. Кирил  Ташев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 58.   Кристина  Иванова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59.   Лазарина  Илкова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Лидия  Здравкова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Лили  Заркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Лозина  Гилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 63.   Любен  Юсев  Главен експерт  - -
 64.   Любка  Върбева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 65. д-р инж. Любчо  Тричков  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Малинка  Кърпарова  Старши експерт  - -
 67.   Маргарита  Игнатова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 68. инж. Мариела  Миронова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 69.   Марин  Илиев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 70.   Мария  Лулев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 71.   Мария  Маринова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 72.   Мария  Ценкина  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 73. инж.  Мария  Чамбова  Главен експерт  - -
 74. инж. Мартин  Иванов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 75. инж. Мартин  Тодоров  Главен експерт  - -
 76.   Миглена  Иванова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 77.   Милка  Карапанджиева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 78.   Мурад  Шикиров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 79.   Надежда  Витева  Главен юрисконсулт  - -
 80.   Невяна  Кисьова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 81.   Нели  Панчева  Главен експерт  - -
 82. д-р инж. Нестор  Домусчиев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 83. инж.  Николай  Василев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 84. инж. Николета  Динева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 85. инж. Петър  Петров  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 86. инж. Петя  Атанасова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 87. д-р инж. Петя  Димитрова-Матева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 88. инж. Петя   Пашова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 89.   Петя  Славчевска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 90.   Радка  Върбанова  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 91.   Радка  Ляхова  Главен експерт  - -
 92. инж. Радка  Славчева  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 93. инж. Радосвет  Загорски  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 94. инж. Росен  Попсавов  Зам. изп. директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 95. инж. Росен  Райчев  Директор дирекция  - -
 96. инж. Росица  Първанова  Младши експерт  - -
 97. инж.  Румен  Янкулов  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 98.   Сашка  Димова  Главен експерт  - -
 99. инж. Светослава  Стоянова  Главен експерт  - -
 100. инж.  Спас  Тумбев  Главен експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 101.   Станимира  Колева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 102.   Станислава  Богданова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 103.   Стилиян  Стоянов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 104. инж. Стилян  Ангелов  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 105.   Татяна  Михайлова  Главен специалист  - -
 106.   Тодор  Богомилов  Главен юрисконсулт  - - -
 107. инж. Тони  Кръстев  Директор дирекция  Не е декларирано съгласие за публикуване
 108. д-р Фатме  Демирова  Началник отдел  - -
 109. инж. Филип  Ковашки  Зам. изп. директор  - - -
 110.   Христина  Минчева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 111.   Христина  Стоянова  Старши експерт  - -
 112.   Щилиана  Катрапелова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 113. инж. Юлиян  Русев  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 114. инж. Юрий  Флоров  Началник отдел  Не е декларирано съгласие за публикуване
 115.   Яница  Анастасова  Младши експерт  - -

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

 116. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 117. инж Веселин  Нинов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 118. инж. Георги  Дончев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 119. инж.  Дамян  Дамянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 120. инженер Димитър  Жекин  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 121. инж. Димчо  Радев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 122. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 123. инж. Здравко  Бакалов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 124. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 125. инж. Илиян  Мутафчийски  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 126.   Мария  Беловарска  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 127. ИНЖ. МАРИЯ  КИРИЛОВА  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 128. инж Мариян   Костадинов   Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 129. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 130. инж. Николай  Николов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 131. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 132. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 133. инж. Пенчо  Дерменджиев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 134. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 135. инж. Ради  Иванов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 136. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 137. инж. Сашко  Попов  Директор  -
 138. инж. Стоян  Тошев  Директор  - -
 139. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 140. инж.  Цветелин  Миланов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 141. инж. Юлиян  Кехайов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване