Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Александър  Пенчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж. Амелия  Йорданова  Гл. Експерт  - -
 3. инж. Анка  Филипова  Гл. Експерт  - -
 4.   Антонио  Герасимов  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Атанас  Златков  Зам.-директор  - -
 6.   Борислав  Жиланов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Венелин  Александров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Вергил  Илиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Веселин  Панчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Ганчо  Лозанов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Георги  Кръстев  Горски инспектор   - -
 12. инж. Гриша  Киров  Ст. горски инспектор  - -
 13.   Даниел  Ванков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Димитър  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Елка  Йорданова  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Емил  Иванов  Гл. Експерт  - -
 17.   Емил  Йосифов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Ива  Миланова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Иван  Николов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Иван  Първанов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Иво  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Иво  Неофитов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Илиян  Илиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Ирина  Гюрова  Старши счетоводител   - -
 25.   Йордан  Паунов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Йосиф  Каменов  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Красимир  Кайряков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Красимир  Тодоров  Горски инспектор   - -
 29. инж. Маргаритка  Новкова  Гл. Експерт  - -
 30.   Милена  Димитрова  Старши специалист  - -
 31.   Мирослав   Горанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Момчил  Костадинов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Нина  Гиздова  Гл. Счетоводител  - -
 34.   Петко  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35. инж. Пламен  Йорданов  Гл. Експерт  - -
 36.   Румен  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 37. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 38.   Силвия  Тасева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39. инж. Станислав  Василев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40.   Страхил  Михайлов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Тихомир  Тодоров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Юлиян  Иванов  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване