Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Александър  Пенчев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж. Амелия  Йорданова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Анка  Филипова  Гл. Експерт  - -
 4.   Антонио  Герасимов  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Богдан  Богданов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Борислав  Жиланов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7. инж. Боян  Бенов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Венелин  Александров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Вергил  Илиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Веселин  Панчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Владислав  Антонов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Галя  Гаврилова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Георги  Боянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Георги  Кръстев  Ст. горски инспектор  - -
 15. инж. Гриша  Киров  Гл. горски инспектор  - -
 16.   Даниел  Ванков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Елена  Илиева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Емил  Йосифов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Ива  Миланова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Иван  Николов  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21. инж. Иван  Първанов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Иво  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Иво  Неофитов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Илиян  Илиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Ирина  Николова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Красимир  Кайряков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Красимир  Тодоров  Горски инспектор   - -
 28.   Любомир  Тенев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Маргаритка  Новкова  Гл. Експерт  - -
 30.   Милена  Димитрова  Старши специалист  - -
 31.   Мирослав   Горанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Момчил  Костадинов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Надя  Симова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Нина  Гиздова  Гл. Счетоводител  - -
 35.   Петко  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Пламен  Йорданов  Гл. Експерт  - -
 37.   Румен  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 38. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 39.   Силвия  Тасева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Станислав  Василев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Тихомир  Тодоров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Юлиян  Иванов  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване