Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Александър  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж. Александър  Пенчев  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Амелия  Йорданова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Анка  Филипова  Гл. Експерт  - -
 5.   Антонио  Герасимов  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6. инж. Богдан  Богданов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Борислав  Жиланов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж. Боян  Бенов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Венелин  Александров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Веселин  Панчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Владислав  Антонов  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Георги  Боянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж. Георги  Кръстев  Гл. Експерт  - -
 14.   Даниел  Ванков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Екатерина  Апостолова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Елена  Илиева  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Емил  Йосифов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Ива  Миланова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Иван  Николов  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Иван  Първанов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Иво  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Илиян  Илиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Ирина  Николова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Красимир  Кайряков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Красимир  Тодоров  Горски инспектор   - -
 26.   Марян  Димитров  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Милена  Димитрова  Старши специалист  - -
 28.   Милена  Желязкова  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Мирослав   Горанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Надя  Симова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Нина  Гиздова  Гл. Счетоводител  - -
 32.   Петко  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Пламен  Йорданов  Гл. Експерт  - -
 34.   Румен  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35. инж. Сашко  Каменов  Директор  - - -
 36.   Силвия  Тасева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37. инж. Станислав  Василев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Теодор  Тодоров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Тихомир  Тодоров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Юлиян  Иванов  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване