Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Антонио  Грънчаров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Ариф  Туталъ  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Бейкат  Топов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Бинко  Црънгалов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Валентин  Жежев  Гл. Експерт  - -
 6.   Ваня  Герчева  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7. инж. Васил  Кирянов  Старши експерт  - -
 8.   Васил  Трайков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Василена  Кишева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Виктор  Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Владимир  Воденичарски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Владимир  Дункин  Горски инспектор   - -
 13. инж. Владимир  Тумбев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Галина  Тодоринска - Лулеова  Старши юрисконсулт  - -
 15. д-р инж. Георги  Гогушев  Зам.-директор  - -
 16.   Георги  Митревичин  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Десислава  Манчева-Борисова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Димитър  Левков  Горски инспектор   - -
 19.   Елена  Марценкова  Гл. Счетоводител  - -
 20.   Запрян  Малаков  Горски инспектор   - -
 21.   Здравко  Кьойбашиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Ибрахим  Камбач  Горски инспектор   - - -
 23.   Ибрахим  Кунгьов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Иван  Клечов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Иван  Панталеев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Иван  Черганов  Горски инспектор   - - -
 27.   Иглика  Видина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Йорданка  Пензова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Камелия  Шаркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Костадин  Чифлигаров  Горски инспектор   - - -
 31.   Красимир  Воденичаров  Старши специалист  - -
 32. инж. Любомир  Хаджиев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Магдалена  Стамберова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Марин  Манушкин  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Мехмед  Исмаилч  Горски инспектор   - -
 36.   Мехмед  Мечкарски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Мехмедали  Топчийски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Милко  Гущеров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Милчо  Начев  Горски инспектор   - -
 40. инж. Мирослав  Шумаров  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41. инж. Михаела  Николова  Гл. Експерт  - -
 42.   Младен  Бошнаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Мохарем  Дренчев  Горски инспектор   - -
 44.   Мустафа  Манзурски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Мустафа  Ялдъз  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Мюрен  Рустем  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Нели  Стоянова  Домакин   - -
 48.   Никола  Думбанов  Горски инспектор   - - -
 49.   Николай  Бошнаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. инж. Петър  Боенски  Горски инспектор   - -
 51.   Реджеп  Хасан  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Сабри  Мехмед  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 53.   Сали  Молласали  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 54. инж. Сашко  Попов  Директор  -
 55.   Сашо  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 56.   Спас  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 57. инж. Стоянка  Диманкова  Гл. Експерт  - -
 58.   Тефик  Язаджи  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 59. инж. Юсеин  Мусов  Гл. горски инспектор  -
 60.   Юсеин  Шикиров  Горски инспектор   - - -