Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ангелина  Попова  Гл. Експерт  - -
 2. инж. Антон  Цветков  Гл. Експерт  - -
 3. инж. Антонио  Грънчаров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Ариф  Туталъ  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Ахмед  Юруков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Бейкат  Топов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Бинко  Црънгалов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж. Валентин  Жежев  Гл. Експерт  - -
 9.   Ваня  Герчева  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Васил  Кирянов  Горски инспектор   - -
 11.   Васил  Трайков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Виктор  Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Владимир  Воденичарски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Владимир  Дункин  Горски инспектор   - -
 15. инж. Владимир  Тумбев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. д-р инж. Георги  Гогушев  Зам.-директор  - -
 17.   Георги  Митревичин  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Георги  Янкулов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Десислава  Манчева  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Димитър  Левков  Горски инспектор   - -
 21.   Елена  Марценкова  Гл. Счетоводител  - -
 22.   Живка  Юрукова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Запрян  Малаков  Горски инспектор   - -
 24.   Здравко  Кьойбашиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Ибрахим  Камбач  Горски инспектор   - - -
 26.   Ибрахим  Кунгьов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Иван  Клечов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Иван  Черганов  Горски инспектор   - - -
 29.   Иглика  Видина  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Йорданка  Пензова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Камелия  Шаркова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Костадин  Чифлигаров  Горски инспектор   - - -
 33.   Красимир  Воденичаров  Шофьор  - -
 34. инж. Любомир  Хаджиев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35. инж. Магдалена  Стамберова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Марин  Манушкин  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Мехмед  Исмаилч  Горски инспектор   - -
 38.   Мехмед  Мечкарски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Мехмедали  Топчийски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 40.   Милко  Гущеров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Милчо  Начев  Горски инспектор   - -
 42. инж. Михаела  Николова  Гл. Експерт  - -
 43.   Младен  Бошнаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Мохарем  Дренчев  Горски инспектор   - -
 45.   Мустафа  Манзурски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Мустафа  Ялдъз  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Мюрен  Рустем  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 48.   Нели  Стоянова  Домакин   - -
 49.   Никола  Думбанов  Горски инспектор   - - -
 50.   Николай  Бошнаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 51. инж. Петър  Боенски  Горски инспектор   - -
 52.   Реджеп  Хасан  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 53.   Ресим  Шайгов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 54.   Сабри  Мехмед  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Сали  Молласали  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 56. инж. Сашко  Попов  Гл. Експерт  -
 57.   Сашо  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 58. инж. Слави  Мусов  Гл. горски инспектор  -
 59.   Спас  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 60. инж. Стоянка  Диманкова  Гл. Експерт  - -
 61.   Тефик  Язаджи  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 62.   Юсеин  Шикиров  Горски инспектор   - - -