Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. т.л.  Анастас  Димитров  Горски инспектор   - -
 2.   Антоанета  Тодорова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. т.л. Атанас  Илиев  Горски инспектор   - -
 4. инж. Боян  Янчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. т.л. Васил   Колев  Горски инспектор   - -
 6. инж. Василена   Каравасилева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Веска  Костова  Касиер - домакин  - -
 8. т.л.  Данаил   Димов  Горски инспектор   - -
 9. инж. Дарина  Костадинова  Гл. Експерт  - -
 10. инж Диана  Илиева  Гл. Експерт  - -
 11. т.л. Димитър  Маринов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. инж. Дора  Данабашева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Елена  Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт  - -
 14.   Жечка  Недева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. т.л. Иван  Александров  Горски инспектор   - -
 16. т.л.  Иван  Тодоракев  Горски инспектор   - -
 17. т.л.  Костадин  Кафеджиев  Горски инспектор   - -
 18. инж. Красимир  Великов  Гл. горски инспектор  - -
 19. т.л. Мария  Кирязова-Желева  Главен специалист  - -
 20. инж Мариян   Костадинов   Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21. инж. Милена  Едрева-Иванова  Системен Администратор  - -
 22. инж. Недко  Недев  Гл. Експерт  - -
 23. т.л.  Огнян  Петков  Горски инспектор   - -
 24. т.л.  Петко  Лапчев  Горски инспектор   - -
 25. т.л.  Петър  Николов  Горски инспектор   - -
 26. т.л. Пламен  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27. т.л. Радостин  Киров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Силвия  Георгиева  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Силвия  Христова  Гл. Експерт  - -
 30.   Соня  Фортунова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Станимир  Божанов  Зам.-директор  - -
 32. т.л.  Станислав  Драчев  Горски инспектор   - -
 33. т.л.  Стойчо  Стоянов  Горски инспектор   - -
 34. т.л. Стоян   Кисьов  Горски инспектор   - -
 35. инж. Стоян   Николов  Младши експерт  - -
 36.   Таня  Дюлгерова  Гл. Счетоводител  - -
 37.   Татяна  Стоянова  Главен юрисконсулт  - -
 38.   Тодор  Станчев  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39. т.л.  Тончо   Гудов  Горски инспектор   - -
 40. т.л.  Хрусан  Арнаудов  Горски инспектор   - -