Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. т.л.  Анастас  Димитров  Горски инспектор   - -
 2. т.л. Атанас  Илиев  Горски инспектор   - -
 3. т.л. Васил   Колев  Горски инспектор   - -
 4.   Веска  Костова  Касиер - домакин  - -
 5. инж. Георги  Николов  Гл. Експерт  - -
 6. т.л.  Данаил   Димов  Горски инспектор   - -
 7. инж. Дарина  Костадинова  Гл. Експерт  - -
 8. инж Диана  Илиева  Гл. Експерт  - -
 9.   Елена  Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт  - -
 10. инж. Емил  Манолов  Зам. Директор  - -
 11.   Иван  Александров  Ст. горски инспектор  - -
 12. т.л.  Иван  Дачев  Горски инспектор   - -
 13. т.л.  Иван  Тодоракев  Горски инспектор   - -
 14. инж. Йордан  Богданов  Гл. горски инспектор  -
 15.   Калина  Христова  Помощен персонал  - -
 16. т.л.  Костадин  Кафеджиев  Горски инспектор   - -
 17. инж. Красимир  Великов  Гл. горски инспектор  - -
 18. инж. Люба  Грудова  Гл. Експерт  - -
 19. инж. Любомир  Пашкулев  Гл. горски инспектор  - -
 20. инж. Мариана  Георгиева  Деловодител  - -
 21.   Мария   Карталова  Счетоводител  - -
 22. т.л. Мария  Кирязова-Желева  Специалист  - -
 23.   Марияна  Вачева  Завеждащ лич. състав  - -
 24. т.л. Милен  Чанев  Горски инспектор   - -
 25. инж. Митко  Митев  Гл. горски инспектор  - -
 26. инж. Недко  Недев  Гл. Експерт  - -
 27. т.л.  Огнян  Петков  Горски инспектор   - -
 28. т.л.  Петко  Лапчев  Горски инспектор   - -
 29. т.л.  Петко  Стамболиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. т.л.  Петър  Николов  Горски инспектор   - -
 31. т.л. Румен   Желев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Силвия  Христова  Гл. Експерт  - -
 33. инж. Станимир  Божанов  Директор   - -
 34. т.л.  Станислав  Драчев  Горски инспектор   - -
 35. т.л.  Стойчо  Стоянов  Горски инспектор   - -
 36. т.л. Стоян   Кисьов  Горски инспектор   - -
 37. т.л.  Стоян   Николов  Горски инспектор   - -
 38. инж. Стоян  Терзиев  Зам. Директор  - -
 39.   Таня  Дюлгерова  Гл. Счетоводител  - -
 40.   Татяна  Стоянова  Старши юрисконсулт  - -
 41. т.л. Тодор  Тодоров  Горски инспектор   - -
 42. т.л.  Тончо   Гудов  Горски инспектор   - -
 43. т.л.  Хрусан  Арнаудов  Горски инспектор   - -
 44.   Юлиян  Милушев  Главен юрисконсулт  - -
 45. т.л.  Юмер  Идризов  Горски инспектор   - -