Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. т.л.  Анастас  Димитров  Горски инспектор   - -
 2. т.л. Атанас  Илиев  Горски инспектор   - -
 3. инж. Боян  Янчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. т.л. Васил   Колев  Горски инспектор   - -
 5.   Веска  Костова  Касиер - домакин  - -
 6.   Гергана  Митева  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7. т.л.  Данаил   Димов  Горски инспектор   - -
 8. инж. Дарина  Костадинова  Гл. Експерт  - -
 9. инж Диана  Илиева  Гл. Експерт  - -
 10. т.л. Димитър  Маринов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Елена  Дженезова-Станкова  Главен юрисконсулт  - -
 12. т.л. Иван  Александров  Горски инспектор   - -
 13. т.л.  Иван  Тодоракев  Горски инспектор   - -
 14.   Калина  Христова  Помощен персонал  - -
 15. т.л.  Костадин  Кафеджиев  Горски инспектор   - -
 16. инж. Красимир  Великов  Гл. горски инспектор  - -
 17.   Лорена  Илчева  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Любомир  Пашкулев  Гл. горски инспектор  - -
 19. т.л. Людмил  Бинев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Мария   Карталова  Счетоводител  - -
 21. т.л. Мария  Кирязова-Желева  Специалист  - -
 22.   Мария  Манолова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Марияна  Вачева  Завеждащ лич. състав  - -
 24. инж. Недко  Недев  Зам.-директор  - -
 25. т.л.  Огнян  Петков  Горски инспектор   - -
 26. т.л.  Петко  Лапчев  Горски инспектор   - -
 27. т.л.  Петър  Николов  Горски инспектор   - -
 28. т.л. Радостин  Киров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. т.л. Румен   Желев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Силвия  Христова  Гл. Експерт  - -
 31. инж. Станимир  Божанов  Директор  - -
 32. т.л.  Станислав  Драчев  Горски инспектор   - -
 33. инж. Стефан  Златаров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. т.л.  Стойчо  Стоянов  Горски инспектор   - -
 35. т.л. Стоян   Кисьов  Горски инспектор   - -
 36. т.л.  Стоян   Николов  Горски инспектор   - -
 37.   Таня  Дюлгерова  Гл. Счетоводител  - -
 38.   Татяна  Стоянова  Главен юрисконсулт  - -
 39.   Тодор  Станчев  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. т.л.  Тончо   Гудов  Горски инспектор   - -
 41. т.л.  Хрусан  Арнаудов  Горски инспектор   - -
 42.   Юлиян  Милушев  Главен юрисконсулт  - -
 43. т.л.  Юмер  Идризов  Горски инспектор   - -
 44. т.л. Яни  Лапов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване