Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Александър  Георгиев  Старши юрисконсулт  -
 2.   Атанас  Георгиев  Горски инспектор   - -
 3. инж. Атанаска  Павлова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Борислава  Савова  Финансов контрольор  - -
 5.   Валентин   Георгиев  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Вартануш  Дахаварян  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Васил  Иванов  Горски инспектор   - -
 8. инж. Веселин  Чешмеджиев  Гл. горски инспектор  - -
 9.   Георги  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Георги  Караколев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Георги  Минчев  Горски инспектор   -
 12.   Гинка  Абаджиева  Гл. Експерт  - -
 13. инж.  Гюнай  Кадиров  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Даниел  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Даниела  Стоянова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Димитър  Тодоров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Дора  Кръстева  Гл. Експерт  - -
 18. инж. Елка  Иванова  Гл. Експерт  - -
 19.   Емил  Енев  Горски инспектор   - -
 20.   Енгин  Шукриев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Живко  Петков  Горски инспектор   - -
 22. инж. Здрaвка  Дейкова  Зам.-директор  - -
 23.   Зорница  Тодорова  Гл. Счетоводител  - -
 24. инж. Ивайло   Кондов  Гл. Експерт  -
 25. инж. Иван  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 26.   Илия   Илиев  Горски инспектор   - -
 27.   Ирина  Андонова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Йоана  Ангелова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Йордан  Йорданов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Йорданка  Иванова  Главен специалист  - -
 31.   Косьо  Даскалов  Мл. горски инспектор  - -
 32.   Красимир  Петров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Красимира  Костова  Гл. Експерт  -
 34.   Невена  Тачева  Технически сътрудник  - -
 35.   Николай  Георгиев  Горски инспектор   - -
 36.   Петър  Атанасов  Горски инспектор   - -
 37. инж. Петя  Белева  Гл. Експерт  - -
 38.   Сияна  Бонева  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Соня  Василева  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Християн  Николов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване