Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анастасия  Иванова  Финансов контрольор  - -
 2.   Атанас   Атанасов  Системен Администратор  - -
 3.   Бисер  Богданов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Бончо   Гетов  Горски инспектор   - -
 5.   Борислав  Петков  Горски инспектор   - -
 6. инж. Вася  Цонева  Гл. Експерт  - -
 7.   Галя  Илиева  Старши счетоводител   - -
 8. инж. Георги  Минчев  Старши експерт  - -
 9.   Диана  Мандичева  Гл. Счетоводител  - -
 10. инж. Диана  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 11.   Евдокия  Досева  Технически сътрудник  - -
 12. инж. Зорка  Иванова  Зам. Директор  - -
 13.   Иван  Иванов  Горски инспектор   - -
 14. Инж Иван  Млеченков  Гл. Експерт  - -
 15.   Иван  Панайотов  Горски инспектор   - -
 16. инж. Иван  Пашов  Гл. горски инспектор  - -
 17.   Илиян   Байчев  Горски инспектор   - -
 18.   Илиян   Неделчев  Горски инспектор   - -
 19.   Йосиф  Чолаков  Горски инспектор   - -
 20.   Калоян   Колев  Горски инспектор   - -
 21.   Красимир   Костадинов  Горски инспектор   - -
 22.   Мариета  Борисова  Домакин   - -
 23. инж. Милица  Аврамова  Гл. Експерт  - -
 24.   Нели  Николова  Гл. Експерт  - -
 25.   Никола  Митков  Горски инспектор   - -
 26. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Пенчо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 28. инж. Петър  Воденичаров  Зам. Директор  - -
 29.   Петър  Петров  Горски инспектор   - -
 30. инж. Петя  Атмаджова  Гл. Експерт  - -
 31.   Пламена  Георгиева  Касиер - домакин  - -
 32. инж. Светла  Зарева  Гл. Експерт  - -
 33.   Светлана  Иванова  Старши юрисконсулт  - -
 34. инж. Соня  Димитрова  Гл. Експерт  - -
 35.   Стелиян  Костадинов  Горски инспектор   - -
 36.   Тихомир   Георгиев  Горски инспектор   - -
 37.   Христо  Енев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Цветомир  Ненов  Горски инспектор   - -
 39.   Цветомира  Сиракова  Главен юрисконсулт  - -