Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анастасия  Иванова  Финансов контрольор  - -
 2.   Атанас   Атанасов  Системен Администратор  - -
 3.   Бисер  Богданов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Бончо   Гетов  Горски инспектор   - -
 5.   Борислав  Петков  Горски инспектор   - -
 6. инж. Вася  Цонева  Гл. Експерт  - -
 7.   Галя  Илиева  Старши счетоводител   - -
 8. инж. Георги  Минчев  Гл. Експерт  - -
 9.   Диана  Мандичева  Гл. Счетоводител  - -
 10.   Диана  Паскова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Диана  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 12.   Димитър  Глутников  Горски инспектор   - -
 13.   Евдокия  Досева  Технически сътрудник  - -
 14.   Женя  Караиванова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Зорка  Иванова  Зам.-директор  - -
 16. инж. Ивайло  Първанов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Иван  Панайотов  Горски инспектор   - -
 18. инж. Иван  Пашов  Гл. горски инспектор  - -
 19.   Илиян   Байчев  Горски инспектор   - -
 20.   Илиян   Неделчев  Горски инспектор   - -
 21.   Йосиф  Чолаков  Горски инспектор   - -
 22. инж. Красимир  Илиев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Мариета  Йорданова  Домакин   - -
 24. инж. Милица  Аврамова  Гл. Експерт  - -
 25.   Мирослав   Петков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Нели  Николова  Гл. Експерт  -
 27.   Никола  Митков  Горски инспектор   - -
 28. инж. Николай  Николов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Пенчо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 30.   Петър  Петров  Горски инспектор   - -
 31. инж. Петя  Атмаджова  Гл. Експерт  - -
 32. инж. Светла  Зарева  Гл. Експерт  - -
 33.   Светлана  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 34.   Светозар  Георгиев  Горски инспектор   - -
 35.   Станислав  Неделчев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Стелиян  Костадинов  Горски инспектор   - -
 37.   Стефан  Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Тихомир   Георгиев  Горски инспектор   - -
 39.   Цветомир  Ненов  Горски инспектор   - -
 40.   Цветомира  Сиракова  Главен юрисконсулт  -
 41. инж. Ясен  Иванов  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване