Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анастасия  Иванова  Финансов контрольор  - -
 2.   Атанас   Атанасов  Системен Администратор  - -
 3.   Бисер  Богданов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Бончо   Гетов  Горски инспектор   - -
 5.   Борислав  Петков  Горски инспектор   - -
 6. инж. Вася  Цонева  Гл. Експерт  - -
 7.   Галя  Илиева  Старши счетоводител   - -
 8. инж. Георги  Минчев  Гл. Експерт  - -
 9.   Диана  Мандичева  Гл. Счетоводител  - -
 10.   Диана  Паскова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Диана  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 12.   Димитър  Глутников  Горски инспектор   - -
 13.   Евдокия  Досева  Технически сътрудник  - -
 14. инж. Зорка  Иванова  Зам.-директор  - -
 15.   Иван  Панайотов  Горски инспектор   - -
 16. инж. Иван  Пашов  Гл. горски инспектор  - -
 17.   Илиян   Байчев  Горски инспектор   - -
 18.   Илиян   Неделчев  Горски инспектор   - -
 19.   Йосиф  Чолаков  Горски инспектор   - -
 20. инж. Красимир  Илиев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Мариета  Йорданова  Домакин   - -
 22. инж. Милица  Аврамова  Гл. Експерт  - -
 23.   Мирослав   Петков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Нели  Николова  Гл. Експерт  -
 25.   Никола  Митков  Горски инспектор   - -
 26. инж. Николай  Николов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Пенчо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 28.   Петър  Петров  Горски инспектор   - -
 29. инж. Петя  Атмаджова  Гл. Експерт  - -
 30. инж. Светла  Зарева  Гл. Експерт  - -
 31.   Светлана  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 32.   Светозар  Георгиев  Горски инспектор   - -
 33.   Стелиян  Костадинов  Горски инспектор   - -
 34.   Тихомир   Георгиев  Горски инспектор   - -
 35.   Христо  Енев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Цветомир  Ненов  Горски инспектор   - -
 37.   Цветомира  Сиракова  Главен юрисконсулт  -
 38. инж. Ясен  Иванов  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване