Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ангел  Костадинов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж. Антоанета  Гърдева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Антоанета  Стоянова  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. т.л. Асен  Чобанов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. т.л. Боян  Николов  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6. т.л. Веселин   Манев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Георги  Марков  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Гергана  Дялкова  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Джанан  Юсеин  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. т.л. Димитър  Петеларов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Евгения  Момчилова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. т.л. Здравко  Стоев  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Зейнеп  Хасан  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Иван  Карталов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Илияна  Минчева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. т.л. Йовчо   Дрънгов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Катя  Кърпачева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. т.л Красимир  Бодуров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. т.л. Красимир  Настов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Марина  Тодорова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21. инж. Маруся  Пашова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Мая  Михайлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. т.л. Местан  Шабан  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24. т.л. Мюмюн  Мюмюн  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. т.л Мюмюнали  Адемов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Наталия  Янкулова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Петър  Карталов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28. инж. Светлан  Стайков  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Стефан  Мухтаров  Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Тасин  Билял  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Тодор  Тодоров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. т.л. Чавдар  Стоилов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Юлиян  Кехайов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване