Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж.  Петър  Петров  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж.  Петър   Петров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Александра   Иванова  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Александра   Прунова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Анатоли   Вълев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Ангел  Ангелов  Зам.-директор  - -
 7.   Ангел  Стоянов  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Ариф  Османов  Горски инспектор   -
 9. инж. Владимир  Маринов  Системен Администратор  - -
 10.   Десислава  Стоянова  Главен специалист  - -
 11.   Детелина   Дикова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Емил  Петров  Горски инспектор   - -
 13.   Здравко  Захариев  Горски инспектор   -
 14.   Зоя   Йорданова  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Ивайло   Бенов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Ивайло  Решовски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Иво   Станчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Илиян  Ичев  Горски инспектор   - -
 19. д-р инж. Йоана   Йолова  Гл. Експерт 
 20.   Йонко  Христов  Горски инспектор   - -
 21. инж. Катя  Банчева  Гл. Експерт  - -
 22. инж. Кирил   Гергов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Красимир  Андреев  Горски инспектор   - -
 24.   Красимир  Минчев  Горски инспектор   - -
 25.   Лако  Лаков  Горски инспектор   - -
 26.   Лора   Петрова  Гл. Счетоводител  - -
 27. инж. Мария  Андреева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Марияна  Станчева  Деловодител  - -
 29.   Милко  Субашки  Горски инспектор   - -
 30. инж. Николай  Лазаров  Ст. горски инспектор  - -
 31. инж. Николай  Нисторов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Нина   Иванова  Старши счетоводител   - -
 33.   Пело  Христов  Горски инспектор   - -
 34. инж. Петко   Петков  Гл. Експерт  - -
 35.   Пламен   Кръстев  Горски инспектор   - -
 36. инж. Пламен   Петров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Радка   Александрова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Симеон   Козов  Горски инспектор   - -
 39.   Станимира  Тотева  Главен юрисконсулт  - -
 40. инж. Стоян  Стоянов  Гл. горски инспектор  - -
 41.   Цветан   Йорданов  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42.   Цветан  Павлов  Горски инспектор   -
 43.   Цветелин  Павлов  Горски инспектор   - -
 44. инж. Цветомир  Груев  Гл. Експерт  - -
 45.   Цвятко  Цветков  Горски инспектор   - -
 46.   Ценко  Стойков  Горски инспектор   - -
 47.   Юлия   Куцарова  Старши счетоводител   - -