Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж  Илиан   Цеков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анатоли   Вълев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Ангел  Ангелов  Зам.-директор  - -
 4.   Ангел  Стоянов  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Ариф  Османов  Горски инспектор   -
 6. инж. Владимир  Маринов  Системен Администратор  - -
 7.   Десислава  Стоянова  Главен специалист  - -
 8.   Детелина   Дикова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Емил  Петров  Горски инспектор   - -
 10.   Здравко  Захариев  Горски инспектор   -
 11.   Зоя   Йорданова  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Ивайло  Решовски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Иван   Василев  Горски инспектор   - -
 14. инж. Иван   Кожухаров  Гл. Експерт  - -
 15.   Илиян  Ичев  Горски инспектор   - -
 16. д-р инж. Йоана   Йолова  Гл. Експерт 
 17.   Йонко  Христов  Горски инспектор   - -
 18. инж. Катя  Банчева  Гл. Експерт  - -
 19.   Красимир  Андреев  Горски инспектор   - -
 20.   Красимир  Минчев  Горски инспектор   - -
 21.   Лако  Лаков  Горски инспектор   - -
 22.   Лора   Петрова  Гл. Счетоводител  - -
 23.   Марияна  Станчева  Деловодител  - -
 24.   Милен   Тончев  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Милко  Субашки  Горски инспектор   - -
 26. инж. Надя  Иванова  Гл. Експерт  - -
 27. инж. Николай  Лазаров  Ст. горски инспектор  - -
 28. инж. Николай   Нисторов   Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Нина   Иванова  Старши счетоводител   - -
 30. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Пело  Христов  Горски инспектор   - -
 32. инж. Петко   Петков  Гл. Експерт  - -
 33. инж Петър  Петров  Гл. Експерт  - -
 34.   Пламен   Кръстев  Горски инспектор   - -
 35.   Радка   Александрова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Румяна  Велчева  Гл. Експерт  - -
 37.   Симеон   Козов  Горски инспектор   - -
 38.   Станимира  Тотева  Главен юрисконсулт  - -
 39. инж. Стоян  Стоянов  Гл. горски инспектор  - -
 40. инж. Теодор   Пеев  Гл. горски инспектор  - -
 41.   Цветан   Йорданов  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42.   Цветан  Павлов  Горски инспектор   -
 43.   Цветелин  Павлов  Горски инспектор   - -
 44. инж. Цветомир  Груев  Гл. Експерт  - -
 45.   Цвятко  Цветков  Горски инспектор   - -
 46.   Ценко  Стойков  Горски инспектор   - -
 47.   Юлия   Куцарова  Старши счетоводител   - -