Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анатоли   Вълев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Ангел  Ангелов  Зам.-директор  - -
 3.   Ангел  Стоянов  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Андриан  Ангелов  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Ариф  Османов  Горски инспектор   -
 6. инж Венета  Патаринска  Гл. горски инспектор  - -
 7. инж. Владимир  Маринов  Системен Администратор  - -
 8.   Десислава  Стоянова  Главен специалист  - -
 9.   Детелина   Дикова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Емил  Петров  Горски инспектор   - -
 11.   Здравко  Захариев  Горски инспектор   -
 12.   Ивайло  Решовски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Иван   Василев  Горски инспектор   - -
 14. инж. Иван   Кожухаров  Гл. Експерт  - -
 15.   Илиан   Цеков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Илиян  Ичев  Горски инспектор   - -
 17. инж Йоана   Йолова  Гл. Експерт 
 18.   Йонко  Христов  Горски инспектор   - -
 19. инж. Катя  Банчева-Михова  Гл. Експерт  - -
 20.   Красимир  Андреев  Горски инспектор   - -
 21.   Красимир  Минчев  Горски инспектор   - -
 22.   Лако  Лаков  Горски инспектор   - -
 23.   Лора   Петрова  Гл. Счетоводител  - -
 24.   Марияна  Станчева  Деловодител  - -
 25.   Милен   Тончев  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Милена   Станчева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Милко  Субашки  Горски инспектор   - -
 28. инж. Надя  Иванова  Гл. Експерт  - -
 29. инж. Николай  Лазаров  Ст. горски инспектор  - -
 30.   Нина   Иванова  Старши счетоводител   - -
 31. инж. Павли  Богдански  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Пело  Христов  Горски инспектор   - -
 33. инж. Петко   Петков  Гл. Експерт  - -
 34. инж Петър  Петров  Гл. Експерт  - -
 35.   Пламен   Кръстев  Горски инспектор   - -
 36.   Радка   Александрова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37. инж. Румяна  Велчева  Гл. Експерт  - -
 38.   Симеон   Козов  Горски инспектор   - -
 39.   Станимира  Тотева  Юрисконсулт  - -
 40. инж. Стоян  Стоянов  Гл. горски инспектор  - -
 41. инж. Теодор   Пеев  Гл. горски инспектор  - -
 42.   Цветан  Йорданов  Горски инспектор   - -
 43.   Цветан  Павлов  Горски инспектор   -
 44.   Цветелин  Павлов  Горски инспектор   - -
 45. инж. Цветомир  Груев  Гл. Експерт  - -
 46.   Цвятко  Цветков  Горски инспектор   - -
 47.   Ценко  Стойков  Горски инспектор   - -
 48.   Юлия   Куцарова  Старши счетоводител   - -