Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Аделина   Петрова  Гл. Счетоводител  - -
 2.   Али  Вехов  Горски инспектор   - -
 3.   Али   Стрелчов  Горски инспектор   - -
 4. инж. Али  Юмет  Гл. Експерт  - -
 5. инж. Ангел  Ангелов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6. инж Ангел  Кузманов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Бисер  Ачанов  Горски инспектор   - -
 8. инж. Валери  Ачев  Гл. горски инспектор  - -
 9.   Валя  Мирчева  Касиер - домакин  - -
 10.   Васил  Климентов  Горски инспектор   - -
 11.   Васил  Хаджиев  Горски инспектор   - -
 12. инж. Василка  Колчагова  Гл. горски инспектор  - -
 13. инж. Владимир  Генов  Гл. Експерт  - -
 14. инж. Галина  Копралева  Гл. Експерт  - -
 15.   Генка  Чайкова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Георги  Власев  Горски инспектор   - -
 17.   Георги  Пачалов  Горски инспектор   - -
 18.   Георги   Шопов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Дениз  Асан  Горски инспектор   - -
 20.   Димитър  Малчев  Горски инспектор   - -
 21. инж. Донка  Пашова  Горски инспектор   - -
 22.   Емил  Сталев  Горски инспектор   - -
 23.   Иван  Бояджиев  Горски инспектор   - -
 24.   Иван   Драев  Горски инспектор   - -
 25.   Иван  Магаранов  Горски инспектор   - -
 26.   Иванка  Борисова  Главен юрисконсулт  - -
 27. инж. Йордан  Йорданов  Гл. горски инспектор  - -
 28.   Йордан  Ташев  Горски инспектор   - -
 29.   Йорданка  Христоскова  Главен юрисконсулт  - -
 30.   Костадин  Комсалов  Горски инспектор   - -
 31.   Красимира  Пейчева  Финансов контрольор  -
 32. инж. Любомир  Лалин  Гл. Експерт  -
 33. инж. Мариана  Ланджева  Гл. Експерт  -
 34.   Марин  Рамов  Горски инспектор   - -
 35.   Милва  Николова  Старши счетоводител   - -
 36.   Муса  Енгяров  Горски инспектор   - -
 37.   Муса  Еюп  Горски инспектор   - -
 38.   Муса  Стрелчов  Горски инспектор   - -
 39.   Муса  Съртев  Горски инспектор   - -
 40.   Мустафа  Перушински  Горски инспектор   - -
 41.   Надка  Тафарджиева  Гл. Експерт  - -
 42.   Никола  Гълев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Николай  Писков  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 44.   Нина   Шикова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 45.   Олег  Шахларски  Горски инспектор   - -
 46. инж. Петър  Байлов  Зам.-директор  - -
 47.   Петър  Благоев  Горски инспектор   - -
 48.   Петър  Драчев  Горски инспектор   - -
 49.   Петър  Христосков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. инж. Петър  Чалъков  Гл. Експерт  - -
 51.   Сабри  Доспатски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 52.   Саит  Трампов  Горски инспектор   - -
 53.   Сали  Трампов  Горски инспектор   - - -
 54.   Салих  Усанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 55. инж. Светлана  Говедарска  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 56.   Светослав  Балабанов  Горски инспектор   - -
 57.   Славей  Шехтов  Горски инспектор   - -
 58.   Станимир  Атанасов  Горски инспектор   - -
 59.   Стефка  Цурева  Деловодител  - -
 60.   Тодор  Горанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 61.   Тодор  Допчев  Горски инспектор   - -
 62.   Тунджай  Пехливанов  Горски инспектор   - -
 63.   Халил  Ибишев  Горски инспектор   - -
 64. инж. Христо  Чергаров  Гл. Експерт  - -
 65. инж. Цветко  Водев  Зам.-директор  - -
 66.   Юри  Юруков  Горски инспектор   - -
 67.   Юсеин  Афузов  Горски инспектор   -
 68.   Яшар  Яшар  Горски инспектор   - -