Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Александър  Дюлгеров  Гл. Експерт  - -
 2.   Антоанета  Маринчешка  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Антон  Бамбалов  Зам.-директор  - -
 4.   Бисер  Лабов  Горски инспектор   - -
 5.   Благой  Ташков  Горски инспектор   - -
 6. инж. Борис  Милев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7. инж. Боряна  Балджиева  Гл. Експерт  - -
 8. инж. Валери  Гачилов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж Ваня  Капушева  Гл. Експерт  - -
 10.   Венцислав  Иванов  Горски инспектор   - -
 11.   Виолета  Мешинева  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Галина  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 13.   Гергана  Матеева  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Димитър  Талев  Горски инспектор   - -
 15.   Живка  Колева  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Живко  Жеков  Горски инспектор   - -
 17.   Зоя  Маркова  Главен юрисконсулт  - -
 18.   Иван  Недялков  Горски инспектор   - -
 19.   Иванка  Салапатийска  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Красимир  Неделчев  Горски инспектор   - -
 21. инж. Магдален  Гайдаджиев  Ст. горски инспектор  - -
 22. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Нелияна  Иванова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24. инж. Никола  Тенев  Системен Администратор  - -
 25.   Николай  Рабаджийски  Горски инспектор   - -
 26.   Петър  Дардов  Горски инспектор   - -
 27.   Сали  Чолаков  Горски инспектор   - -
 28.   Славчо  Делибашев  Горски инспектор   - -
 29.   Спас  Симеонов  Горски инспектор   - -
 30.   Спас  Спасов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Стиляна   Кираджийска  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Тодор  Лучев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Тодор  Славчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Тони  Илиева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Тянка  Чолакова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Юсеин  Сюлейманов  Горски инспектор   - -