Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Александър  Дюлгеров  Гл. Експерт  - -
 2.   Антоанета  Маринчешка  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Антон  Бамбалов  Зам.-директор  - -
 4.   Атанас  Тодоров  Горски инспектор   - -
 5.   Бисер  Лабов  Горски инспектор   - -
 6.   Благой  Ташков  Горски инспектор   - -
 7. инж. Борис  Милев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж. Боряна  Балджиева  Гл. Експерт  - -
 9. инж Ваня  Капушева  Гл. Експерт  - -
 10.   Венцислав  Иванов  Горски инспектор   - -
 11.   Виолета  Мешинева  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Галина  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 13. инж Димитър  Жекин  Гл. Експерт  -
 14.   Димитър  Талев  Горски инспектор   - -
 15.   Живка  Колева  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Живко  Жеков  Горски инспектор   - -
 17.   Зоя  Маркова  Главен юрисконсулт  - -
 18.   Иван  Недялков  Горски инспектор   - -
 19.   Красимир  Неделчев  Горски инспектор   - -
 20. инж. Магдален  Гайдаджиев  Ст. горски инспектор  - -
 21.   Марияна  Балтова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж. Никола  Тенев  Системен Администратор  - -
 24.   Николай  Николов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Николай  Рабаджийски  Горски инспектор   - -
 26.   Петър  Дардов  Горски инспектор   - -
 27.   Радко  Арнаудов  Горски инспектор   - -
 28.   Сали  Чолаков  Горски инспектор   - -
 29.   Светла  Сабакова  Счетоводител  - -
 30.   Славчо  Делибашев  Горски инспектор   - -
 31.   Спас  Симеонов  Горски инспектор   - -
 32.   Спас  Спасов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Тодор  Лучев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Тодор  Славчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Тони  Илиева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Тянка  Чолакова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Юсеин  Сюлейманов  Горски инспектор   - -