Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Аленсандър  Дюлгеров  Гл. Експерт  - -
 2.   Антоанета  Маринчешка  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Антон  Бамбалов  Гл. Експерт  - -
 4.   Атанас  Тодоров  Горски инспектор   - -
 5.   Бисер  Лабов  Горски инспектор   - -
 6.   Благой  Ташков  Горски инспектор   - -
 7. инж. Боряна  Балджиева  Главен специалист  - -
 8. инж Ваня  Капушева  Гл. Експерт  - -
 9.   Венцислав  Иванов  Горски инспектор   - -
 10.   Галина  Иванова  Старши юрисконсулт  - -
 11. инж Димитър  Жекин  Гл. Експерт  -
 12.   Димитър  Талев  Горски инспектор   - -
 13.   Живко  Жеков  Горски инспектор   - -
 14.   Зоя  Маркова  Главен юрисконсулт  - -
 15.   Иван  Недялков  Горски инспектор   - -
 16.   Красимир  Неделчев  Горски инспектор   - -
 17. инж. Магдален  Гайдаджиев  Ст. горски инспектор  - -
 18.   Марияна  Балтова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Мирослав  Димитров  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Мирослава  Велинова  Зам.-директор  -
 21. инж. Никола  Тенев  Системен Администратор  - -
 22.   Николай  Рабаджийски  Горски инспектор   - -
 23. инж. Павлина  Димитрова  Гл. Експерт  - -
 24.   Петър  Благоев  Горски инспектор   - -
 25.   Петър  Дардов  Горски инспектор   - -
 26.   Петя  Влашка  Гл. Счетоводител  - -
 27.   Радко  Арнаудов  Горски инспектор   - -
 28.   Сали  Чолаков  Горски инспектор   - -
 29.   Светла  Сабакова  Счетоводител  - -
 30.   Славчо  Делибашев  Горски инспектор   - -
 31.   Спас  Симеонов  Горски инспектор   - -
 32.   Спас  Спасов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33. инж. Тодор  Славчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Тянка  Чолакова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Юсеин  Сюлейманов  Горски инспектор   - -