Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Анита  Некова  Гл. Експерт  - -
 2.   Бисерка  Стоянова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Божидар  Якимов  Главен юрисконсулт  - -
 4.   Борис  Тотев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5. инж. Борислава  Личева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Веселин  Димитров  Горски инспектор   - -
 7.   Веселин  Ройбов  Горски инспектор   - -
 8. инж. Виктор  Михайлов  Зам.-директор  - -
 9.   Гален  Георгиев  Горски инспектор   - -
 10.   Галин  Господинов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Десислава  Петрова  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Диана  Пенчева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димитър  Димитров  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Димо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 15.   Евгени  Николов  Горски инспектор   - -
 16.   Ивайло  Василев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Иван  Гройчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Иван  Узунтонев  Горски инспектор   - -
 19.   Инджихан  Ибраимов  Горски инспектор   - -
 20. инж. Ирена  Банова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Йордан  Софрониев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Лидия  Кънчева  Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Мариела   Тоджарова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Милен  Петров  Горски инспектор   - -
 25.   Надка  Петрова  Главен специалист  - -
 26.   Нухран  Шеремед  Горски инспектор   - -
 27. инж. Нюсрет  Якуб  Системен Администратор  - -
 28. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Пламена  Димитрова  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Розали  Коев  Гл. Експерт  - -
 31.   Росица  Йорданова  Главен специалист  - -
 32.   Ростислав  Димов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Симеон  Каров  Горски инспектор   - -
 34.   Симона  Джендова  Главен специалист  - -
 35.   Стелиан  Стоянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване