Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анита  Некова  Старши специалист  - -
 2.   Божидар  Якимов  Главен юрисконсулт  - -
 3.   Борис  Тотев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Борислава  Личева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Веселин  Димитров  Горски инспектор   - -
 6.   Веселин  Ройбов  Горски инспектор   - -
 7. инж. Виктор  Михайлов  Зам.-директор  - -
 8.   Гален  Георгиев  Горски инспектор   - -
 9.   Георги  Живков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Диана  Пенчева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Димо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 12.   Евгени  Николов  Горски инспектор   - -
 13.   Живко  Тодоров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Ивайло  Василев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Ивайло   Кирилов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Иван  Узунтонев  Горски инспектор   - -
 17.   Инджихан  Ибраимов  Горски инспектор   - -
 18. инж. Ирена  Банова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Кунчо  Кунчев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Лидия  Кънчева  Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Мариела   Тоджарова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Милен  Петров  Горски инспектор   - -
 23.   Надка  Петрова  Главен специалист  - -
 24. инж. Николай  Николов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Нухран  Шеремед  Горски инспектор   - -
 26. инж. Нюсрет  Якуб  Гл. Експерт  - -
 27. инж. Огнян  Савянов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Парашкева  Иванова  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Петър  Стоянов  Горски инспектор   - -
 30. инж. Розали  Коев  Гл. Експерт  - -
 31.   Росица  Йорданова  Главен специалист  - -
 32.   Ростислав  Димов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Сашко  Спасов  Горски инспектор   - -
 34.   Симеон  Каров  Горски инспектор   - -
 35.   Симона  Джендова  Технически сътрудник  - -
 36.   Стелиан  Стоянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 37. инж. Цонка  Христова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване