Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анета  Димитрова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анна  Драгнева  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Атанас  Димов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Борис  Бойчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Валентин  Вълчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Венета  Кръстева  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Веселин   Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Георги  Костов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Даниел  Дичев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Дилек  Алиева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Димитър   Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Димчо  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Добри  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Зорка  Минчева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Ивелин  Миронски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Красимир  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Кремена  Атанасова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Кремена  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Кязим  Кязимов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Мария   Тонева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Меджнун   Мустанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22. инж. Милена  Ангелова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Милена  Василева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Недялко   Славов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Николай   Колев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Панайотка  Грунова  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28. инж. Пенка  Стефанова  Зам. Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Пепа  Михайлова  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Петър  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Росен   Радев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Росица  Кирова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Стефко   Карастоянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж Теодор  Михайлов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Христина  Стефанова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Цаньо  Никулин  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване