Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Андриан  Андреев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анета  Димитрова  Главен юрисконсулт  - -
 3.   Анна  Драгнева  Касиер - домакин  - -
 4.   Борис  Бойчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Валентин   Бончев  Горски инспектор   - -
 6.   Валентин  Вълчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Венета  Кръстева  Главен юрисконсулт  - -
 8. инж. Георги  Дончев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Георги  Колев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Господин  Пеев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Даниел  Дичев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Денис  Шакиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Добри  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Емилия  Донева  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Зорка  Минчева  Гл. Експерт  - -
 16.   Ивайло  Томов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Ивелин  Миронски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Красимир  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Кремена  Атанасова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20. инж. Къньо  Стоянов  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Кязим  Кязимов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Мария   Тонева  Изпълнител  - - -
 23.   Меджнун   Мустанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Милена  Маринова  Гл. Счетоводител  - -
 25.   Милена  Султанова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Моника  Костадинова  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Неделчо  Неделчев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Недялко   Славов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Панайотка  Грунова  Системен Администратор  - -
 30.   Пепа  Боева  Младши счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Петър  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Ралица  Димова  Финансов контрольор  - -
 33.   Росица  Кирова-Русева   Старши експерт  - -
 34. инж. Хамза  Салим  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Христина  Стефанова  Старши счетоводител   - -
 36.   Янко  Котавов  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване