Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анета  Димитрова  Главен юрисконсулт  - -
 2.   Анна  Драгнева  Касиер - домакин  - -
 3. инж. Атанас  Димов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Борис  Бойчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Валентин   Бончев  Горски инспектор   - -
 6.   Валентин  Вълчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Венета  Кръстева  Главен юрисконсулт  - -
 8.   Георги  Костов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Георги  Христов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Даниел  Дичев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Димана  Ригова  Технически сътрудник  - -
 12.   Димитър   Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димчо  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Добри  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Зорка  Минчева  Гл. Експерт  - -
 16.   Ивелин  Миронски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Красимир  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Кремена  Атанасова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Къньо  Стоянов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Кязим  Кязимов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Мария   Тонева  Изпълнител  - - -
 22.   Меджнун   Мустанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж. Милена  Ангелова  Гл. Експерт  - -
 24.   Милена  Маринова  Гл. Счетоводител  - -
 25.   Милена  Султанова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Недялко   Славов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Панайотка  Грунова  Системен Администратор  - -
 29. инж. Пенка  Стефанова  Зам.-директор  - -
 30.   Петър  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Ради  Радев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Радослава  Алексиева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Ралица  Димова  Финансов контрольор  - -
 34.   Ралица  Еленска  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Росен   Радев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Росица  Кирова  Старши експерт  - -
 37.   Христина  Стефанова  Старши счетоводител   - -
 38.   Цаньо  Никулин  Специалист  - -