Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.    Стоян   Петров  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Андриан  Андреев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Анета  Димитрова  Главен юрисконсулт  - -
 4.   Борис  Бойчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Валентин   Бончев  Горски инспектор   - -
 6.   Валентин  Вълчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Венета  Кръстева  Главен юрисконсулт  - -
 8. инж. Георги   Майсторов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Гьонюл  Салимова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Даниел  Дичев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Денис  Шакиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Добри  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Емилия  Донева  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Зорка  Минчева  Гл. Експерт  - -
 15.   Ивайло  Томов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Ивелин  Миронски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Красимир  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Кремена  Атанасова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Кязим  Кязимов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Мария   Тонева  Изпълнител  - - -
 21.   Меджнун   Мустанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Милена  Маринова  Гл. Счетоводител  - -
 23.   Милена  Султанова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24. инж. Неделин   Недков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Неделчо  Неделчев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Недялко   Славов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Панайотка  Грунова  Системен Администратор  - -
 28. инж. Пенка  Стефaнова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Пепа  Боева  Младши счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Петър  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Петьо  Киров  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Ради  Радев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Ралица  Димова  Финансов контрольор  - -
 34.   Ралица  Еленска  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Росица  Кирова-Русева   Старши експерт  - -
 36. инж. Хамза  Салим  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Христина  Стефанова  Старши счетоводител   - -