Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Анета  Димитрова  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анна  Драгнева  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Атанас  Димов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Борис  Бойчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Валентин  Вълчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Венета  Кръстева  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Веселин   Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Георги  Костов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Георги  Христов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Даниел  Дичев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Дилек  Алиева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Димана  Ригова  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димитър   Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Димчо  Димов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Добри  Добрев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Зорка  Минчева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Ивелин  Миронски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Красимир  Димитров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19. инж. Кремена  Атанасова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Кремена  Павлова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21. инж. Къньо  Стоянов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Кязим  Кязимов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Мария   Тонева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Меджнун   Мустанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Милена  Ангелова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Милена  Василева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Милена  Султанова  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28. инж. Мирослав  Маринов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Недялко   Славов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Николай   Колев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Панайотка  Грунова  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Пенка  Стефанова  Зам. Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Пепа  Михайлова  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Петър  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Росен   Радев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Росица  Кирова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37. инж Теодор  Михайлов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Христина  Стефанова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Цаньо  Никулин  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване