Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ангел  Костов  Горски инспектор   - -
 2.   Атанас   Колаксъзов  Гл. Експерт  -
 3. инж. Васил  Арабаджиев  Системен Администратор  - -
 4. инж. Васко  Райчинов  Гл. Експерт  - -
 5.   Веселин  Пеев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Георги  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Георги  Пандев  Горски инспектор   - -
 8.   Гълъб  Георгиев  Горски инспектор   - - -
 9.   Дечко  Заяков  Горски инспектор   - -
 10. инж. Диана  Кондузова  Гл. горски инспектор  - -
 11.   Димо  Маджаров  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Дойчо  Станилов  Горски инспектор   - -
 13.   Иван  Маджаров  Главен юрисконсулт  - -
 14.   Иван   Чомаков  Главен специалист  - -
 15.   Иванка  Начева  Касиер  - -
 16. инж. Ивелина  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 17.   Игнат  Игнатов  Горски инспектор   - -
 18. инж. Илко  Димитров  Гл. Експерт  - -
 19. инж. Йорданка  Стоилова  Гл. Експерт  - -
 20. инж. Красимир  Димов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Красимир  Пенев  Горски инспектор   - -
 22.   Кристина  Господинова  Старши счетоводител   - -
 23. инж. Кристиян  Колев  Гл. Експерт  - -
 24.   Кънчо  Атанасов  Горски инспектор   - -
 25.   Марин  Маринов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Мария  Михова  Гл. Експерт  - -
 27.   Мима  Пенева  Гл. Счетоводител  -
 28.   Мима  Томова  Гл. Експерт  - -
 29.   Нели  Тилева  Старши юрисконсулт  - -
 30. инж. Николай  Иванов  Зам.-директор  - -
 31. инж. Николай  Ненов  Гл. Експерт  - -
 32. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Петър  Кавръков  Изпълнител  - -
 34.   Росен  Михайлов  Финансов контрольор  - -
 35.   Салим  Байрактар  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Станислав  Вътев  Гл. Експерт  - -
 37.   Теодора  Колева  Главен специалист  - -
 38.   Тодор  Велков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Тодор  Русев  Горски инспектор   - -
 40.   Тотка  Цингалова  Изпълнител  - -
 41. инж. Трифон  Бонев  Гл. горски инспектор  - -
 42.   Христо  Манев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване