Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Александър  Андреев  Ст. горски инспектор  -
 2.   Анастас  Парев  Горски инспектор  
 3. инж. Анелия   Сербезова  Младши експерт  - -
 4.   Антон  Пинев  Горски инспектор   -
 5. инж. Бисер  Георгиев  Ст. горски инспектор  - -
 6. инж. Васил   Даракчиев  Горски инспектор   - -
 7.   Венера  Байрактарова  Счетоводител  -
 8. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 9.   Веска  Тодорова  Главен специалист  -
 10.   Георги  Джиков  Главен юрисконсулт  -
 11.   Десислава  Шумкова  Главен юрисконсулт 
 12.   Емилия  Диева  Главен специалист  -
 13.   Запринка  Халачева  Гл. Експерт 
 14.   Захари  Асенов  Горски инспектор  
 15.   Здравко  Илиев  Горски инспектор   -
 16.   Катя  Димитрова  Старши счетоводител   -
 17.   Любчо  Станчев  Горски инспектор   -
 18.   Минчо  Маков  Горски инспектор   -
 19. инж. Невяна  Кисьова  Гл. Експерт 
 20.   Николай  Шехов  Старши юрисконсулт  -
 21.   Петя  Ризова  Гл. Експерт  -
 22.   Радослав  Георгиев  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж. Радослав  Маджаров  Гл. Експерт  -
 24.   Росица  Кокарова  Финансов контрольор  -
 25. инж. Сашка  Иванова  Зам.-директор 
 26.   Севдалин  Колибаров  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27. инж. Севдин  Нинов  Младши експерт  - -
 28.   Сергей  Чавдаров  Горски инспектор   -
 29.   Славка  Чавдарова  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. София  Речникова  Гл. Експерт  -
 31. инж. Станимир  Симеонов  Гл. горски инспектор 
 32. инж. Стоян  Дорутев  Ст. горски инспектор  - -
 33. инж. Христо  Пейков  Старши експерт  - -
 34.   Цветана  Коджаколева  Гл. Счетоводител  -
 35.   Юлиан  Александров  Горски инспектор   - -
 36.   Янко  Мадански  Системен Администратор  -