Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Александър  Андреев  Ст. горски инспектор  -
 2.   Анастас  Парев  Горски инспектор  
 3.   Антон  Пинев  Горски инспектор   -
 4.   Асен  Байкалов  Горски инспектор   -
 5. инж. Бисер  Георгиев  Ст. горски инспектор  - -
 6. инж. Васил   Даракчиев  Горски инспектор   - -
 7.   Венера  Бочукова  Счетоводител  -
 8.   Венко  Евтимов  Горски инспектор   -
 9. инж. Венцислав  Фурлански  Директор  - - -
 10. инж. Веселин  Калфов  Гл. Експерт 
 11.   Веска  Тодорова  Главен специалист  -
 12.   Георги  Джиков  Главен юрисконсулт  -
 13.   Десислава  Шумкова  Главен юрисконсулт  -
 14.   Емилия  Диева  Главен специалист  -
 15.   Запринка  Халачева  Гл. Експерт 
 16.   Захари  Асенов  Горски инспектор  
 17.   Здравко  Илиев  Горски инспектор   -
 18.   Катя  Димитрова  Старши счетоводител   -
 19.   Кемал  Моллов  Горски инспектор   -
 20.   Любчо  Станчев  Горски инспектор   -
 21.   Минчо  Маков  Горски инспектор   -
 22. инж. Невяна  Кисьова  Гл. Експерт 
 23.   Недялка  Журналова  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Николай  Шехов  Старши юрисконсулт  -
 25.   Радослав  Георгиев  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26. инж. Радослав  Маджаров  Гл. Експерт  -
 27.   Росица  Кокарова  Финансов контрольор  -
 28. инж. Сашка  Иванова  Зам.-директор 
 29.   Севдалин  Колибаров  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Сергей  Чавдаров  Горски инспектор   -
 31. инж. София  Речникова  Гл. Експерт  -
 32. инж. Станимир  Симеонов  Гл. горски инспектор 
 33. инж. Стоян  Дорутев  Ст. горски инспектор  - -
 34. инж. Христо  Пейков  Старши експерт  - -
 35.   Цветана  Коджаколева  Гл. Счетоводител  -
 36.   Янко  Мадански  Системен Администратор  -