Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Албена  Иванова  Гл. Експерт  - -
 2.   Ангел  Ангелов  Старши специалист  - - -
 3.   Ангел  Андонов  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Анелия  Калчева-Дангова  Гл. Експерт  - - -
 5.   Асен   Димитров  Главен специалист  - - -
 6. инж. Байрам  Байрам  Ст. горски инспектор  - -
 7. инж. Биляна  Василева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Борис  Керемидски  Главен специалист  - - -
 9.   Валентин  Найденов  Главен специалист  - - -
 10. инж. Валентина  Бялкова  Гл. Експерт  - -
 11.   Васил  Бялков  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Васил  Постолов  Старши специалист  - -
 13.   Величко  Колев  Главен специалист  - -
 14.   Владимир  Годов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15. инж. Владимир  Минчев  Гл. горски инспектор  - -
 16.   Георги  Атанасов  Главен специалист  - -
 17.   Георги  Генев  Старши специалист  - - -
 18.   Георги  Тодоров  Главен специалист  - - -
 19. инж. Гергана  Качанова  Гл. Експерт  - -
 20. инж. Делчо  Бозвелиев  Гл. Експерт  - -
 21. инж. Десислава  Христова  Гл. горски инспектор  - - -
 22.   Димитър  Коцев  Главен специалист  - -
 23.   Емил  Анчин  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24. инж. Емил  Михов  Гл. Експерт  - -
 25.   Ива  Димитрова  Финансов контрольор  - -
 26.   Иван  Иванов  Главен специалист  - -
 27.   Иван  Кърлев  Главен специалист  - -
 28.   Иван  Христов  Старши юрисконсулт  - -
 29.   Илиана  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 30.   Кирил  Даганов  Главен специалист  - -
 31.   Кремена  Димитрова  Младши експерт  - -
 32.   Кристина  Врачовска  Старши експерт  - -
 33.   Кристина  Котева  Системен Администратор  - -
 34.   Кузман   Сариев  Главен юрисконсулт  - -
 35. инж. Любомир  Петров  Гл. Експерт  - -
 36.   Любомир  Широкодолски  Главен специалист  - -
 37. инж. Марияна   Маринова  Гл. Експерт  - -
 38. инж. Методи  Василев  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Мирослав  Василев  Главен специалист  - - -
 40. инж. Мирослава  Велинова  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Михаил  Николов  Главен специалист  - -
 42. инж. Михаил  Петров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43. инж. Надежда  Соколова  Гл. Експерт  - -
 44.   Недельо   Каменаров  Главен специалист  - - -
 45. инж. Николай  Николов  Зам.-директор  - -
 46. инж. Павел  Делчев  Гл. горски инспектор  - -
 47.   Петко  Станев  Главен специалист  - - -
 48. инж. Пламен  Димитров  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Пламен  Крумов  Главен специалист  - - -
 50.   Пламен  Петков  Главен специалист  - -
 51. инж. Радослав  Доросиев  Горски инспектор   - -
 52. инж. Сашко  Борисов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 53.   Светла  Айнаджийска  Главен специалист  - -
 54.   Слави  Павлов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Снежана  Георгиева  Главен специалист  - -
 56. инж. Станислава  Николова  Старши експерт  - -
 57.   Трифон  Грозев  Главен специалист  - - -
 58.   Христо  Владимиров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 59.   Христо  Димитров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Янка  Нецова  Старши специалист  - - -