Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ангел  Ангелов  Старши специалист  - - -
 2.   Ангел  Андонов  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Анелия  Калчева-Дангова  Гл. Експерт  - - -
 4.   Асен   Димитров  Главен специалист  - - -
 5. инж. Байрам  Байрам  Ст. горски инспектор  - -
 6. инж. Биляна  Василева  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Борис  Керемидски  Старши специалист  - - -
 8.   Валентин  Василев  Специалист  - -
 9.   Валентин  Найденов  Главен специалист  - - -
 10. инж. Валентина  Бялкова  Гл. Експерт  - -
 11.   Васил  Бялков  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Васил  Постолов  Специалист  - -
 13.   Велислав  Ангелов  Главен специалист  - -
 14.   Величко  Колев  Главен специалист  - -
 15.   Венера  Каменова  Гл. Експерт  - - -
 16. инж. Владимир  Минчев  Ст. горски инспектор  - -
 17. инж. Галин  Танев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Ганчо  Ганчев  Старши специалист  - - -
 19.   Георги  Атанасов  Главен специалист  - -
 20.   Георги  Атанасов  Старши специалист  - -
 21.   Георги  Генев  Старши специалист  - - -
 22.   Георги  Кюркчиев  Старши специалист  - -
 23.   Георги  Тодоров  Главен специалист  - - -
 24. инж. Гергана  Качанова  Старши експерт  - -
 25.   Геро  Стоянов  Старши специалист  - - -
 26. инж. Делчо  Бозвелиев  Гл. Експерт  - -
 27. инж. Десислава  Христова  Гл. горски инспектор  - - -
 28.   Димитър  Коцев  Главен специалист  - -
 29. инж. Емил  Михов  Гл. Експерт  - -
 30.   Ива  Димитрова  Финансов контрольор  - -
 31.   Ивайло  Бенов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Иван  Иванов  Старши юрисконсулт  - -
 33.   Иван  Иванов  Главен специалист  - -
 34.   Иван  Котрумов  Старши специалист  - - -
 35.   Иван  Кърлев  Старши специалист  - -
 36.   Иван  Христов  Юрисконсулт  - -
 37.   Илиана  Стоянова  Касиер  - -
 38.   Кирил  Даганов  Главен специалист  - -
 39.   Кремена  Димитрова  Младши експерт  - -
 40.   Кристина  Врачовска  Завеждащ лич. състав  - -
 41.   Кристина  Котева  Системен Администратор  - -
 42.   Кузман   Сариев  Главен юрисконсулт  - -
 43. инж. Любомир  Петров  Гл. Експерт  - -
 44.   Любомир  Широкодолски  Главен специалист  - -
 45. инж. Марияна   Маринова  Гл. Експерт  - -
 46. инж. Методи  Василев  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 47.   Мирослав  Василев  Старши специалист  - - -
 48. инж. Мирослава  Велинова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Михаил  Николов  Главен специалист  - -
 50.   Мишел  Стайковски  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51.   Мишо   Мишев  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 52. инж. Надежда  Соколова  Гл. Експерт  - -
 53.   Неделчо  Неделчев  Главен специалист  - -
 54.   Недельо   Каменаров  Главен специалист  - - -
 55.   Николай  Бажданов  Старши специалист  - - -
 56. инж. Николай  Николов  Гл. горски инспектор  - -
 57. инж. Павел  Делчев  Ст. горски инспектор  - -
 58.   Петко  Станев  Старши специалист  - - -
 59. инж. Пламен  Димитров  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 60.   Пламен  Крумов  Главен специалист  - - -
 61.   Пламен  Петков  Главен специалист  - -
 62.   Пламен  Петков  Главен специалист  - -
 63. инж. Радослав  Доросиев  Горски инспектор   - -
 64.   Румен  Колев  Главен специалист  - - -
 65. инж. Сашко  Борисов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 66.   Светла  Айнаджийска  Главен специалист  - -
 67.   Снежана  Георгиева  Главен специалист  - -
 68. инж. Стоян  Тошев  Директор  - -
 69.   Трифон  Грозев  Главен специалист  - - -
 70. инж. Филип  Ковашки  Зам.-директор  - - -
 71.   Цветелина  Василева  Специалист  - -
 72.   Янка  Нецова  Специалист  - - -