Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Албена  Иванова  Гл. Експерт  - -
 2.   Ангел  Ангелов  Старши специалист  - - -
 3.   Анелия  Калчева-Дангова  Старши експерт  - - -
 4.   Асен   Димитров  Главен специалист  - - -
 5.   Байрам  Байрам  Ст. горски инспектор  - -
 6.   Борис  Керемидски  Старши специалист  - - -
 7.   Борислав  Иванов  Главен специалист  - - -
 8.   Валентин  Василев  Специалист  - -
 9.   Валентин  Найденов  Главен специалист  - - -
 10. инж. Валентина  Бялкова  Старши експерт  - -
 11.   Васил  Лъжански  Главен специалист  - - -
 12.   Васил  Постолов  Специалист  - -
 13.   Велислав  Ангелов  Главен специалист  - -
 14.   Величко  Колев  Главен специалист  - -
 15.   Венера  Каменова  Гл. Счетоводител  - - -
 16.   Венцислав  Стефанов  Шофьор  - - -
 17.   Веселина  Павлова  Гл. Експерт  - -
 18.   Владимир  Кайтазов  Ст. горски инспектор  - - -
 19.   Владимир  Минчев  Ст. горски инспектор  - -
 20.   Ганчо  Ганчев  Старши специалист  - - -
 21.   Георги  Атанасов  Главен специалист  - -
 22.   Георги  Атанасов  Старши специалист  - -
 23.   Георги  Генев  Старши специалист  - - -
 24.   Георги  Кюркчиев  Старши специалист  - -
 25.   Георги  Тодоров  Главен специалист  - - -
 26.   Гергана  Качанова  Младши експерт  - -
 27.   Геро  Стоянов  Старши специалист  - - -
 28.   Делчо  Бозвелиев  Старши експерт  - -
 29. инж. Десислава  Христова  Гл. горски инспектор  - - -
 30.   Димитър  Керемидчиев  Главен специалист  - -
 31.   Димитър  Коцев  Главен специалист  - -
 32. инж. Емил  Михов  Гл. Експерт  - -
 33.   Ива  Димитрова  Финансов контрольор  - -
 34.   Иван  Иванов  Главен специалист  - -
 35.   Иван  Иванов  Главен юрисконсулт  - -
 36.   Иван  Котрумов  Старши специалист  - - -
 37.   Иван  Кърлев  Старши специалист  - -
 38.   Иван  Христов  Юрисконсулт  - -
 39.   Илиана  Стоянова  Касиер  - -
 40.   Кирил  Даганов  Главен специалист  - -
 41.   Кремена  Димитрова  Младши експерт  - -
 42.   Кристина  Врачовска  Завеждащ лич. състав  - -
 43.   Кристина  Котева  Системен Администратор  - -
 44.   Кузман   Сариев  Главен юрисконсулт  - -
 45. инж. Любомир  Петров  Старши експерт  - -
 46.   Любомир  Широкодолски  Главен специалист  - -
 47.   Людмил  Спасов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 48. инж. Марияна   Маринова  Гл. Експерт  - -
 49. инж. Методи  Василев  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. инж. Милен  Иванов  Старши експерт  - -
 51. инж. Милко  Христов  Директор   - - -
 52.   Мирослав  Василев  Старши специалист  - - -
 53.   Михаил  Николов  Главен специалист  - -
 54.   Мишо   Мишев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 55.   Мурад  Шикиров  Старши експерт  - -
 56.   Надежда  Соколова  Старши експерт  - -
 57. инж. Наталия  Найденова  Младши експерт  - -
 58.   Неделчо  Неделчев  Главен специалист  - -
 59.   Недельо   Каменаров  Главен специалист  - - -
 60.   Николай  Бажданов  Старши специалист  - - -
 61.   Николай  Николов  Гл. горски инспектор  - -
 62. инж. Павел  Делчев  Ст. горски инспектор  - -
 63.   Петко  Станев  Старши специалист  - - -
 64.   Петър  Малковски  Горски инспектор   - - -
 65.   Пламен  Крумов  Главен специалист  - - -
 66.   Пламен  Петков  Главен специалист  - -
 67.   Пламен  Петков  Главен специалист  - -
 68.   Полина  Стоименова  Старши счетоводител   - -
 69. инж. Радка  Бояджиева  Гл. Експерт  - - -
 70.   Радослав  Доросиев  Горски инспектор   - -
 71.   Румен  Колев  Главен специалист  - - -
 72.   Светла  Айнаджийска  Старши счетоводител   - -
 73.   Снежана  Георгиева  Главен специалист  - -
 74.   Станислава  Николова  Старши експерт  - -
 75.   Стоян  Джевелеков  Старши експерт  - -
 76.   Стоян  Донев  Старши специалист  - - -
 77. инж. Стоян  Тошев  Зам. Директор  - -
 78.   Трифон  Грозев  Главен специалист  - - -
 79. инж. Филип  Ковашки  Гл. Експерт  - - -
 80.   Цветелина  Василева  Специалист  - -
 81.   Янка  Нецова  Специалист  - - -