Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Айхан  Адемов  Горски инспектор   - -
 2. инж Антон  Дончев  Гл. Експерт  - -
 3.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 4.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 5. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 6.   Величка  Гинева  Касиер  - -
 7.   Виолета  Иванска  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Георги  Бостанджиев  Горски инспектор   - -
 9.   Джошкун  Мехмедов  Горски инспектор   - -
 10.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 11.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. инж. Емил  Гелов  Директор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж. Емил  Иванов  Старши експерт  - -
 14.   Жулиета  Михайлова  Главен специалист  - -
 15. инж. Ивелин  Тодоров  Гл. Експерт  - -
 16. инж. Калоян  Георгиев  Гл. горски инспектор  - -
 17. инж. Кирил  Киров  Зам. Директор  - -
 18.   Красен  Михов  Главен специалист  - -
 19.   Красимир  Христов  Горски инспектор   - -
 20. инж. Любомир  Кузов  Зам. Директор  - -
 21.   Магдалена  Вълова  Технически сътрудник  - -
 22.   Мелек  Талиб  Технически сътрудник  - -
 23.   Минка  Пенчева  Старши счетоводител   - -
 24.   Муса  Мусов  Горски инспектор   - -
 25.   Недю  Недев  Горски инспектор   - -
 26.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 27. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 28.   Павлина  Дечева  Старши юрисконсулт  - -
 29. инж. Петър  Железов  Горски инспектор   - -
 30.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   - -
 31.   Ростислав  Радков  Горски инспектор   - -
 32.   Садифе  Рахми  Домакин   - -
 33.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 34.   Селвет  Реджеб  Технически сътрудник  - -
 35.   Синаим  Дамадов  Горски инспектор   - -
 36.   Снежана  Радева  Счетоводител  - -
 37. инж Станчо  Станчев  Гл. горски инспектор  - -
 38.   Феткъ  Мустафов  Горски инспектор   - -
 39.   Цанко  Колев  Горски инспектор   - -
 40.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -
 41. инж Юлиан  Будаков  Гл. Експерт  -