Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Антон  Дончев  Гл. Експерт  - -
 2.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 3. инж.  Ахмед  Еминов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Бахни  Бахнев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 6. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 7.   Георги  Бостанджиев  Главен специалист  - -
 8.   Георги  Георгиев  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Диляна  Илиева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 11.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Елис  Юмер  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Жулиета  Михайлова  Главен специалист  - -
 15. инж. Ивелин  Тодоров  Гл. Експерт  - -
 16. инж. Йордан  Бейчев  Гл. Експерт  - -
 17. инж. Кирил  Киров  Зам.-директор  - -
 18.   Красен  Михов  Главен специалист  - -
 19.   Красимир  Христов  Главен специалист  - -
 20. инж. Любомир  Кузов  Гл. Експерт  - -
 21.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 22. инж.  Милена  Манева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж.  Муса  Кязъм  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Мутдоан  Сабри  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Недю  Недев  Главен специалист  - -
 26.   Нели  Димитрова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 28. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 29.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 30. инж. Петър  Железов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Пламена  Живкова  Старши експерт  - -
 33.   Садифе  Йонуз  Главен специалист  - -
 34.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 35.   Снежана  Радева  Старши счетоводител   - -
 36.   Тунджай  Сафединов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Цанко  Колев  Горски инспектор   - -
 38.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -