Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 2. инж.  Ахмед  Еминов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Бахни  Бахнев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 5. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 6. инж. Борислав  Захариев  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Владимир  Сребров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Георги  Бостанджиев  Горски инспектор   - -
 9.   Гинка  Иванова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Гюнай  Реджеб  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Диляна  Илиева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. инж. Димитър  Ангелов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 14.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Елис  Юмер  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Красен  Михов  Горски инспектор   - -
 18.   Красимир  Христов  Горски инспектор   - -
 19. инж. Любомир  Кузов  Гл. Експерт  - -
 20.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 21. инж.  Милена  Манева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Мутдоан  Сабри  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Недю  Недев  Горски инспектор   - -
 24.   Нели  Димитрова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 26. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 27.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 28.   Петър  Косев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Пламена  Живкова  Старши експерт  - -
 31.   Садифе  Йонуз  Главен специалист  - -
 32.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 33. инж. Серхан  Ибрахимов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Снежана  Радева  Старши счетоводител   - -
 35.   Тунджай  Сафединов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -