Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Антон  Дончев  Гл. Експерт  - -
 2.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 3.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 4. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 5.   Георги  Бостанджиев  Горски инспектор   - -
 6.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 7.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Елис  Юмер  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Емил  Иванов  Гл. Експерт  - -
 11.   Жулиета  Михайлова  Главен специалист  - -
 12. инж. Ивелин  Тодоров  Гл. Експерт  - -
 13. инж. Йордан  Бейчев  Гл. Експерт  - -
 14. инж. Кирил  Киров  Зам.-директор  - -
 15.   Красен  Михов  Горски инспектор   - -
 16.   Красимир  Христов  Горски инспектор   - -
 17. инж. Любомир  Кузов  Гл. Експерт  - -
 18.   Магдалена  Вълова  Главен специалист  - -
 19.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 20.   Минка  Пенчева  Старши счетоводител   - -
 21.   Недю  Недев  Горски инспектор   - -
 22.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 23. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 24.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 25. инж. Петър  Железов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Пламена  Живкова  Младши експерт  - -
 27.   Садифе  Йонуз  Специалист  - -
 28.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 29.   Синаим  Дамадов  Горски инспектор   - -
 30.   Снежана  Радева  Старши счетоводител   - -
 31.   Цанко  Колев  Горски инспектор   - -
 32.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -
 33. инж Юлиан  Будаков  Гл. Експерт  -