Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 2. инж.  Ахмед  Еминов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Бахни  Бахнев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 5. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 6.   Георги  Бостанджиев  Главен специалист  - -
 7.   Диляна  Илиева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж. Димитър  Ангелов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 10.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Елис  Юмер  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Жулиета  Михайлова  Главен специалист  - -
 14. инж. Кирил  Киров  Зам.-директор  - -
 15.   Красен  Михов  Главен специалист  - -
 16.   Красимир  Христов  Главен специалист  - -
 17. инж. Любомир  Кузов  Гл. Експерт  - -
 18.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 19. инж.  Милена  Манева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Мутдоан  Сабри  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Недю  Недев  Главен специалист  - -
 22.   Нели  Димитрова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 24. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 25.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 26.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 27. инж. Пламена  Живкова  Старши експерт  - -
 28.   Садифе  Йонуз  Главен специалист  - -
 29.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 30. инж. Серхан  Ибрахимов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Снежана  Радева  Старши счетоводител   - -
 32.   Тунджай  Сафединов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Цанко  Колев  Горски инспектор   - -
 34.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -