Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Антон  Дончев  Гл. Експерт  - -
 2.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 3. инж. Бахни  Бахнев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 5. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 6.   Георги  Бостанджиев  Горски инспектор   - -
 7.   Диляна  Илиева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 9.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Елис  Юмер  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12. инж. Емил  Иванов  Гл. Експерт  - -
 13.   Жулиета  Михайлова  Главен специалист  - -
 14. инж. Ивелин  Тодоров  Гл. Експерт  - -
 15. инж. Йордан  Бейчев  Гл. Експерт  - -
 16. инж. Кирил  Киров  Зам.-директор  - -
 17.   Красен  Михов  Горски инспектор   - -
 18.   Красимир  Христов  Горски инспектор   - -
 19. инж. Любомир  Кузов  Гл. Експерт  - -
 20.   Магдалена  Вълова  Главен специалист  - -
 21.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 22.   Недю  Недев  Горски инспектор   - -
 23.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 24. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 25.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 26. инж. Петър  Железов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Пламена  Живкова  Младши експерт  - -
 29.   Садифе  Йонуз  Специалист  - -
 30.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 31.   Синаим  Дамадов  Горски инспектор   - -
 32.   Снежана  Радева  Старши счетоводител   - -
 33.   Тунджай  Сафединов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Цанко  Колев  Горски инспектор   - -
 35.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -
 36. инж Юлиан  Будаков  Гл. Експерт  -