МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 10429 / 28.03.2014 г.
Име: САШО
Фамилия: СПАСОВ
Населено място: Габрово
Телефон: 0988902046
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
  01:39:27 ч. / 26.09.2020 г.
Затвори