МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 4216 / 05.11.2012 г.
Име на фирма: ГАЛАТИН ЕООД
Населено място: Пловдив
Телефон: 0894793329
Вписана в регистъра за: Стопанисване на горски територии.
Добив на дървесина.
  02:22:15 ч. / 10.12.2018 г.
Затвори