Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Йорданова Бобева  Главен експерт рег. № 962 от
10.05.2023 г.
2.  Анастасия Tодорова Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 897 от
02.05.2023 г.
3.  Анелия Димитрова Василева  Главен юрисконсулт рег. № 977 от
15.05.2023 г.
4.  инж. Анелия Трифонова Гаврилова  Главен експерт рег. № 863 от
24.04.2023 г.
5.  Антония Ангелова Стоименова  Главен вътрешен одитор рег. № 951 от
09.05.2023 г.
6.  инж. Антония Николова Лозанова  Началник отдел рег. № 884 от
26.04.2023 г.
7.  Асен Владимиров Любенов  Куриер рег. № 911 от
03.05.2023 г.
8.  Благовест Петров Пешков  Главен специалист рег. № 656 от
30.03.2022 г.
рег. № 919 от
04.05.2023 г.
9.  Благовеста Костадинова Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 966 от
11.05.2023 г.
10.  Ваня Владимирова Владимирова-Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 835 от
13.12.2022 г.
рег. № 974 от
10.05.2023 г.
11.  Ваня Димитрова Христова  Началник отдел рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 889 от
27.04.2023 г.
12.  инж. Ваня Сергеева Иванова  Главен експерт рег. № 862 от
24.04.2023 г.
13.  Васил Здравков Паланов  Главен експерт рег. № 928 от
05.05.2023 г.
рег. № 203 от
10.05.2019
14.  инж. Васил Илиев Цигов  Главен експерт рег. № 909 от
03.05.2023 г.
15.  инж. Василий Георгиев Георгиев  Главен експерт рег. № 464 от
18.06.2020 г.
рег. № 931 от
05.05.2023 г.
16.  инж. Вейсел Джамалов Каракия  Старши експерт рег. № 463 от
26.06.2020 г.
рег. № 900 от
02.05.2023 г.
рег. № 782 от
13.05.2022
17.  Величка Петрова Марина  Главен специалист рег. № 970 от
12.05.2023 г.
18.  Венелин Тонев Кръстев  Старши експерт рег. № 629 от
10.11.2021 г.
рег. № 979 от
14.05.2023 г.
19.  Веска Христова Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 898 от
02.05.2023 г.
20.  инж. Весна Христова Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 886 от
26.04.2023 г.
21.  Виктория Димитрова Димитрова  Старши експерт рег. № 997 от
03.11.2023 г.
22.  Владимир Ангелов Кайтазов  Главен експерт рег. № 838 от
30.12.2022 г.
рег. № 989 от
16.05.2023 г.
23.  Владимир Борисов Константинов  Началник отдел рег. № 961 от
10.05.2023 г.
24.  Вяра Георгиева Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 887 от
27.04.2023 г.
25.  инж. Георги Димитров Тинчев  Главен експерт рег. № 967 от
12.05.2023 г.
26.  Гергана Георгиева Георгиева  Главен специалист рег. № 827 от
26.09.2022 г.
рег. № 891 от
27.04.2023 г.
27.  Гергана Лукова Царска  Главен юрисконсулт рег. № 873 от
25.04.2023 г.
28.  Гергана Николаева Константинова  Старши експерт рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 881 от
25.04.2023 г.
29.  Григор Христов Георгиев  Главен специалист рег. № 460 от
10.06.2020 г.
30.  Даниела Георгиева Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 857 от
21.04.2023 г.
31.  Даряна Кирилова Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 934 от
05.05.2023 г.
32.  инж. Деница Иванова Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 895 от
28.04.2023 г.
рег. № 165 от
30.04.2019
33.  Десислава Костадинова Костова  Главен експерт рег. № 885 от
26.04.2023 г.
34.  инж. Деян Стойнев Стойнев  Главен експерт рег. № 693 от
26.04.2022 г.
35.  Джемиле Халил Молаахмед  Директор дирекция рег. № 943 от
09.05.2023 г.
36.  Диана Любомирова Маркова  Старши експерт рег. № 834 от
29.11.2022 г.
рег. № 866 от
24.04.2023 г.
37.  Диана Михайлова Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 877 от
25.04.2023 г.
38.  инж. Диана Петрова Кирилова  Главен експерт рег. № 972 от
12.05.2023 г.
39.  Димитър Вельов Керемедчиев  Старши експерт рег. № 936 от
09.05.2023 г.
40.  инж. Димитър Цаков Витев  Главен експерт рег. № 933 от
09.05.2023 г.
рег. № 521 от
21.04.2021
41.  инж. Долорес Лоренцо Белоречка  Началник отдел рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 906 от
03.05.2023 г.
42.  Драгомир Георгиев Цицелков  Главен експерт рег. № 870 от
25.04.2023 г.
43.  Екатерина Богомилова Божинова  Главен експерт рег. № 952 от
09.05.2023 г.
44.  Елена Георгиева Рафаилова  Главен експерт рег. № 872 от
25.04.2023 г.
45.  Елена Иванова Топалова  Главен специалист рег. № 993 от
22.05.2023 г.
46.  Ерджан Фахри Мурад  Главен експерт рег. № 843 от
18.04.2023 г.
47.  Ивайло Николаев Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
рег. № 917 от
04.05.2023 г.
рег. № 530 от
10.05.2021
48.  л. арх. Иван Богданов Богданов  Началник отдел рег. № 479 от
13.05.2020 г.
49.  Иван Петров Петров  Младши експерт рег. № 841 от
31.01.2023 г.
рег. № 842 от
27.02.2023 г.
50.  Иван Стилиянов Станев  Старши специалист рег. № 902 от
27.04.2023 г.
51.  д-р Илиан Колев Точев  Директор дирекция рег. № 70 от
14.05.2018 г.
рег. № 850 от
20.04.2023 г.
52.  инж. Илиян Лазаров Мутафчийски  Главен експерт рег. № 994 от
26.05.2023 г.
рег. № 268 от
27.05.2019
53.  инж. Ирена Русева Стоянова  Главен експерт рег. № 376 от
21.05.2020 г.
рег. № 922 от
04.05.2023 г.
54.  Итил Яворов Гадженаков  Главен експерт рег. № 844 от
05.04.2023 г.
рег. № 853 от
21.04.2023 г.
55.  инж. Йордан Петров Палигоров  Началник отдел рег. № 894 от
28.04.2023 г.
рег. № 536 от
27.04.2021
56.  инж. Катерина Иванова Кутина  Главен експерт рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 914 от
04.05.2023 г.
57.  Кирил Димитров Василев  Младши експерт рег. № 658 от
01.04.2022 г.
рег. № 899 от
02.05.2023 г.
58.  д-р инж. Кирил Димитров Ташев  Началник отдел рег. № 849 от
20.04.2023 г.
59.  инж. Кристина Огнянова Иванова  Главен експерт рег. № 929 от
05.05.2023 г.
60.  Лазарина Михайлова Илкова  Главен специалист рег. № 940 от
05.05.2023 г.
61.  Лидия Петкова Здравкова  Главен експерт рег. № 910 от
03.05.2023 г.
62.  Лозина Димитрова Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 848 от
19.04.2023 г.
рег. № 543 от
23.04.2021
63.  д-р инж. Любка Георгиева Върбева  Главен експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 867 от
24.04.2023 г.
64.  Любомир Аспарухов Иванов  Главен експерт рег. № 641 от
29.11.2021 г.
рег. № 882 от
24.04.2023 г.
65.  д-р инж. Любчо Петков Тричков  Главен специалист рег. № 643 от
04.01.2022 г.
рег. № 965 от
11.05.2023 г.
рег. № 432 от
11.05.2020
66.  Магдалена Хариева Христова  Стажант-одитор рег. № 635 от
17.11.2021 г.
рег. № 949 от
04.05.2023 г.
67.  Малинка Георгиева Кърпарова  Главен експерт рег. № 880 от
25.04.2023 г.
68.  Маргаритка Манолова Игнатова  Старши специалист рег. № 926 от
05.05.2023 г.
69.  инж. Мариела Здравкова Миронова  Главен експерт рег. № 855 от
21.04.2023 г.
70.  Мариета Валентинова Марианова  Главен експерт рег. № 632 от
22.11.2021 г.
рег. № 913 от
04.05.2023 г.
71.  Марин Йорданов Илиев  Главен експерт рег. № 621 от
05.04.2021 г.
рег. № 851 от
20.04.2023 г.
72.  ландш. арх. Мария Здравкова Лулев  Главен експерт рег. № 550 от
25.01.2021 г.
рег. № 963 от
10.05.2023 г.
73.  Мария Илиева Маринова  Главен експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 888 от
27.04.2023 г.
рег. № 553 от
21.06.2021
74.  Мария Кирилова Ценкина  Главен експерт рег. № 856 от
21.04.2023 г.
75.  инж. Мария Филипова Чамбова  Главен експерт рег. № 868 от
24.04.2023 г.
76.  инж. Мартин Стефанов Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 907 от
03.05.2023 г.
77.  инж. Мартин Христов Иванов  Началник отдел рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 941 от
20.04.2023 г.
78.  Миглена Богомилова Иванова  Младши експерт рег. № 639 от
13.12.2021 г.
рег. № 939 от
09.05.2023 г.
79.  Милка Христова Карапанджиева  Старши специалист рег. № 912 от
03.05.2023 г.
80.  Мишел Ангелов Стайковски  Главен специалист рег. № 988 от
16.05.2023 г.
81.  Мурад Ахмедов Шикиров  Главен експерт рег. № 890 от
27.04.2023 г.
82.  Надежда Христова Витева  Главен юрисконсулт рег. № 932 от
09.05.2023 г.
83.  Невяна Кръстева Кисьова  Главен експерт рег. № 622 от
02.04.2021 г.
рег. № 852 от
21.04.2023 г.
84.  Неделчо Лазаров Неделчев  Главен специалист рег. № 666 от
12.04.2022 г.
рег. № 937 от
09.05.2023 г.
85.  инж. Нели Рашкова Панчева  Главен експерт рег. № 861 от
21.04.2023 г.
86.  Нено Иванов Ненов  Главен експерт рег. № 630 от
09.11.2021 г.
рег. № 975 от
13.05.2023 г.
87.  д-р инж. Нестор Ангелов Домусчиев  Главен експерт рег. № 892 от
27.04.2023 г.
рег. № 648 от
26.01.2022
88.  инж. Николета Григорова Динева  Главен експерт рег. № 964 от
10.05.2023 г.
рег. № 189 от
08.05.2019
89.  инж. Петър Димитров Петров  Главен експерт рег. № 930 от
05.05.2023 г.
90.  инж. Петя Атанасова Атанасова  Главен експерт рег. № 858 от
21.04.2023 г.
91.  д-р инж. Петя Иванова Димитрова-Матева  Главен експерт рег. № 465 от
17.06.2020 г.
рег. № 927 от
05.05.2023 г.
92.  инж. Петя Стефанова Пашова  Главен експерт рег. № 978 от
12.05.2023 г.
93.  Петя Теодосиева Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 916 от
04.05.2023 г.
94.  Радка Антонова Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 986 от
16.05.2023 г.
95.  инж. Радка Стоянова Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 879 от
25.04.2023 г.
96.  инж. Радка Тодорова Славчева  Главен експерт рег. № 864 от
24.04.2023 г.
рег. № 242 от
13.05.2019рег. № 663 от
13.04.2022
97.  инж. Росен Йорданов Райчев  Директор дирекция рег. № 969 от
11.05.2023 г.
98.  инж. Росица Асенова Хорозова  Главен експерт
99.  инж. Росица Руменова Първанова  Старши експерт рег. № 865 от
24.04.2023 г.
100.  инж. Румен Кирилов Янкулов  Главен експерт рег. № 854 от
21.04.2023 г.
101.  Сашка Ангелинова Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 923 от
05.05.2023 г.
102.  Светла Василева Давидкова  Директор дирекция рег. № 874 от
25.04.2023 г.
103.  инж. Светослава Заркова Стоянова  Главен експерт рег. № 905 от
02.05.2023 г.
104.  инж. Спас Александров Тумбев  Главен експерт рег. № 896 от
27.03.2023 г.
105.  Станимира Андонова Колева  Младши експерт рег. № 903 от
28.04.2023 г.
106.  Стилиян Иванов Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
рег. № 987 от
04.05.2023 г.
107.  инж. Стилян Людмилов Ангелов  Главен експерт рег. № 918 от
04.05.2023 г.
108.  Татяна Петрова Михайлова  Главен специалист рег. № 935 от
09.05.2023 г.
109.  Тодор Иванов Богомилов  Главен експерт рег. № 860 от
24.04.2023 г.
110.  инж. Тони Венков Кръстев  Директор дирекция рег. № 925 от
05.05.2023 г.
111.  д-р Фатме Меджитова Демирова  Началник отдел рег. № 980 от
15.05.2023 г.
112.  Христина Веселинова Минчева  Старши експерт рег. № 998 от
03.11.2023 г.
113.  инж. Христина Стефчева Стоянова  Старши експерт рег. № 976 от
15.05.2023 г.
114.  Юлиана Николаева Любенова  Старши експерт рег. № 628 от
11.11.2021 г.
рег. № 729 от
04.05.2022 г.
115.  инж. Юлиян Вергилов Русев  Началник отдел рег. № 973 от
12.05.2023 г.
116.  инж. Юрий Любомиров Флоров  Началник отдел рег. № 869 от
24.04.2023 г.
117.  Яна Найчева Петкова  Старши специалист рег. № 832 от
15.11.2022 г.
рег. № 960 от
10.05.2023 г.
118.  Яница Томова Анастасова  Старши експерт рег. № 971 от
12.05.2023 г.

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

119.  инж. Красимир Николаев Христов  Директор, ДПП Шуменско плато рег. № 953 от
09.05.2023 г.
120.  инж. Петър Георгиев Петров  Директор, РДГ Ловеч рег. № 816 от
10.05.2022 г.
121.  д-р инж. Анна Димитрова Петракиева  Директор, ДПП Витоша рег. № 968 от
12.05.2023 г.
122.  инж. Венцислав Павлов Георгиев  Директор, ЛЗС София рег. № 825 от
19.05.2022 г.
рег. № 826 от
20.06.2022 г.
123.  инж. Владимир Илиев Влахов  Директор, РДГ Пазарджик рег. № 650 от
11.03.2022 г.
рег. № 950 от
09.05.2023 г.
124.  инж. Георги Тодоров Кисьов  Директор, РДГ Смолян рег. № 631 от
11.11.2021 г.
рег. № 947 от
05.05.2023 г.
125.  инж. Даринка Иванова Сарова  Директор, ДПП Златни пясъци рег. № 876 от
21.04.2023 г.
126.  инж. Диляна Димитрова Пиронкова  Директор, РДГ Велико Търново рег. № 845 от
13.03.2023 г.
рег. № 846 от
10.04.2023 г.
127.  инж. Димитър Василев Григоров  Директор, ДПП Рилски манастир рег. № 883 от
11.04.2023 г.
128.  инженер Димитър Данаилов Жекин  Директор, ГСС Пловдив рег. № 601 от
18.01.2021 г.
рег. № 942 от
04.05.2023 г.
129.  инж. Добриел Златков Радев  Директор, ДПП Беласица рег. № 956 от
10.05.2023 г.
130.  инж. Емил Стоянов Гелов  Директор, РДГ Шумен рег. № 991 от
11.05.2023 г.
131.  инж. Здравчо Павлов Тодоров  Директор, РДГ Кюстендил рег. № 166 от
08.05.2019 г.
рег. № 915 от
02.05.2023 г.
132.  инж. Иван Стефанов Гройчев  Директор, ДПП Русенски лом рег. № 822 от
17.08.2022 г.
рег. № 875 от
21.04.2023 г.
133.  инж. Ирина Андреева Петрова  Директор, ДПП Сините камъни рег. № 957 от
10.05.2023 г.
134.  инж. Лиляна Миткова Райкова  Директор, ДПП Българка рег. № 447 от
25.03.2020 г.
рег. № 954 от
09.05.2023 г.
135.  ИНЖ. МАРИЯ ЗЛАТЕВА КИРИЛОВА  Директор, ЛЗС Варна рег. № 878 от
24.04.2023 г.
136.  инж. Мария Никитова Беловарска  Директор, ГСС София рег. № 921 от
04.05.2023 г.
137.  инж Мариян Маринов Костадинов  Директор, РДГ Бургас рег. № 982 от
12.05.2023 г.
138.  инж. Мирослав Христов Димитров  Директор, РДГ Пловдив рег. № 477 от
05.05.2021 г.
рег. № 981 от
11.05.2023 г.
139.  инж. МИТКО БОЙКОВ МЛАДЕНОВ  Директор, РДГ Кърджали рег. № 829 от
04.10.2022 г.
рег. № 984 от
10.05.2023 г.
140.  инж. Неделин Колев Недков  Директор, РДГ Сливен рег. № 751 от
11.05.2022 г.
рег. № 901 от
27.04.2023 г.
141.  инж. Николай Петров Ненчев  Директор, ДПП Врачански Балкан рег. № 985 от
11.05.2023 г.
142.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор, РДГ Русе рег. № 349 от
11.05.2020 г.
рег. № 924 от
26.04.2023 г.
143.  инж. Пенчо Тодоров Дерменджиев  Директор, ЛЗС Пловдив рег. № 958 от
10.05.2023 г.
144.  инж. Петър Иванов Заяков  Директор, РДГ Стара Загора рег. № 946 от
03.05.2023 г.
145.  инж. Румяна Костова Цвяткова  Директор, ДПП Странджа рег. № 992 от
11.05.2023 г.
146.  инж. Сашко Йорданов Попов  Директор, РДГ Благоевград рег. № 284 от
16.03.2019 г.
рег. № 959 от
10.05.2023 г.
147.  инж. Сашко Миленов Каменов  Директор, РДГ Берковица рег. № 945 от
03.05.2023 г.
148.  инж. Стела Божинова Лазарова  Директор, ДПП Персина рег. № 955 от
09.05.2023 г.
149.  инж. Тодор Гичев Гичев  Директор, РДГ Варна рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 990 от
10.05.2023 г.
150.  Юлия Събева Събчева  Директор, Списание ГОРА рег. № 624 от
10.09.2021 г.