Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Йорданова Бобева  Главен експерт рег. № 161 от
23.04.2019 г.
2.  Александър Любомиров Фердов  Главен експерт рег. № 160 от
19.04.2019 г.
3.  Анастасия Tодорова Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 259 от
15.05.2019 г.
4.  Анелия Димитрова Василева  Главен юрисконсулт рег. № 246 от
14.05.2019 г.
5.  инж. Анелия Трифонова Гаврилова  Главен експерт рег. № 170 от
03.05.2019 г.
6.  инж. Антоанета Любенова Танева  Главен експерт рег. № 216 от
13.05.2019 г.
7.  Антония Ангелова Стоименова  Вътрешен одитор рег. № 217 от
13.05.2019 г.
8.  инж. Антония Николова Лозанова  и.д. Началник отдел рег. № 218 от
13.05.2019 г.
9.  Асен Андреев Марков  Старши експерт
10.  Благовеста Костадинова Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 201 от
10.05.2019 г.
11.  Божана Борисова Георгиева  Главен експерт рег. № 13 от
06.06.2018 г.
рег. № 171 от
03.05.2019 г.
12.  инж. Валентин Костадинов Чамбов  Началник отдел рег. № 14 от
11.05.2018 г.
рег. № 181 от
08.05.2019 г.
13.  Валерий Атанасов Павлов  Директор дирекция рег. № 16 от
29.10.2018 г.
рег. № 219 от
13.05.2019 г.
14.  Ваня Димитрова Христова  Главен експерт рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 247 от
14.05.2019 г.
15.  Ваня Сергеева Иванова  Старши експерт рег. № 192 от
09.05.2019 г.
16.  Васил Здравков Паланов  Главен експерт рег. № 202 от
10.05.2019 г.
рег. № 203 от
10.05.2019
17.  инж. Васил Илиев Цигов  Главен експерт рег. № 245 от
13.05.2019 г.
18.  Вася Пейчева Михайлова  Главен вътрешен одитор рег. № 214 от
13.05.2019 г.
19.  Величка Петрова Марина  Главен специалист рег. № 261 от
15.05.2019 г.
20.  Веска Христова Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 180 от
07.05.2019 г.
21.  инж. Весна Христова Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 220 от
13.05.2019 г.
22.  Владимир Борисов Константинов  Главен експерт рег. № 221 от
13.05.2019 г.
23.  Вяра Георгиева Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 172 от
03.05.2019 г.
24.  инж. Георги Димитров Тинчев  Главен експерт рег. № 223 от
13.05.2019 г.
25.  инж. Георги Кирилов Коцев  Главен експерт рег. № 36 от
06.06.2018 г.
26.  Георги Стефанов Дончев  Старши експерт
27.  Гергана Лукова Царска  Главен юрисконсулт рег. № 193 от
09.05.2019 г.
28.  Гергана Николаева Константинова  Старши специалист рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 156 от
03.01.2019 г.
29.  Григор Христов Георгиев  Главен специалист
30.  Даниела Георгиева Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 248 от
14.05.2019 г.
31.  Даряна Кирилова Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 224 от
13.05.2019 г.
32.  инж. Деница Иванова Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 164 от
30.04.2019 г.
рег. № 165 от
30.04.2019
33.  Десислава Костадинова Костова  Младши експерт рег. № 43 от
07.06.2018 г.
34.  инж. Деян Стойнев Стойнев  Старши експерт рег. № 194 от
09.05.2019 г.
35.  Джемиле Халил Молаахмед  Директор дирекция рег. № 249 от
14.05.2019 г.
36.  Диана Михайлова Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 173 от
03.05.2019 г.
37.  инж. Диана Петрова Кирилова  Старши експерт рег. № 225 от
13.05.2019 г.
38.  Димитър Вельов Керемедчиев  Главен специалист
39.  инж. Димитър Цаков Витев  Главен експерт рег. № 226 от
13.05.2019 г.
40.  инж. Димитър Янков Баталов  и.д. Главен секретар рег. № 227 от
13.05.2019 г.
41.  Добромир Петров Денчев  Главен експерт рег. № 204 от
10.05.2019 г.
рег. № 205 от
10.05.2019
42.  инж. Долорес Лоренцо Белоречка  Началник отдел рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 169 от
02.05.2019 г.
43.  Драгомир Георгиев Цицелков  Старши експерт рег. № 228 от
13.05.2019 г.
44.  Екатерина Богомилова Божинова  Главен експерт рег. № 250 от
14.05.2019 г.
45.  Елена Георгиева Рафаилова  Старши експерт рег. № 206 от
10.05.2019 г.
46.  Елена Иванова Топалова  Главен специалист рег. № 61 от
08.06.2018 г.
47.  инж. Емил Кирилов Ракъджиев  Главен експерт рег. № 159 от
27.03.2019 г.
48.  Ерджан Фахри Мурад  Главен юрисконсулт рег. № 251 от
14.05.2019 г.
49.  Ивайло Николаев Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
50.  л. арх. Иван Богданов Богданов  Главен експерт рег. № 229 от
13.05.2019 г.
51.  Иван Стилиянов Станев  Специалист рег. № 230 от
13.05.2019 г.
52.  Илиан Колев Точев  Директор дирекция рег. № 70 от
14.05.2018 г.
53.  инж. Илия Петров Ангелов  Главен експерт рег. № 231 от
13.05.2019 г.
54.  инж. Ирена Русева Стоянова  Главен експерт рег. № 73 от
01.06.2018 г.
рег. № 232 от
13.05.2019 г.
55.  инж. Йордан Петров Палигоров  Началник отдел рег. № 233 от
13.05.2019 г.
56.  инж. Катерина Иванова Кутина  Началник отдел рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 174 от
03.05.2019 г.
57.  д-р инж. Кирил Димитров Ташев  Главен експерт рег. № 234 от
13.05.2019 г.
58.  Кристина Огнянова Иванова  Старши експерт рег. № 252 от
14.05.2019 г.
59.  Лазарина Михайлова Илкова  Специалист
60.  Лидия Петкова Здравкова  Старши експерт рег. № 235 от
13.05.2019 г.
61.  Лили Любенова Заркова  Главен специалист рег. № 262 от
15.05.2019 г.
62.  Лозина Димитрова Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 175 от
03.05.2019 г.
63.  Любен Ланков Юсев  Главен експерт рег. № 85 от
06.06.2018 г.
рег. № 86 от
06.06.2018 г.
64.  Любка Георгиева Върбева  Старши експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 158 от
15.01.2019 г.
65.  д-р инж. Любчо Петков Тричков  Главен експерт рег. № 91 от
31.05.2018 г.
рег. № 263 от
15.05.2019 г.
66.  Малинка Георгиева Кърпарова  Старши експерт рег. № 236 от
13.05.2019 г.
67.  Маргарита Манолова Игнатова  Главен специалист рег. № 258 от
15.05.2019 г.
68.  инж. Мариела Здравкова Миронова  Старши експерт рег. № 207 от
10.05.2019 г.
69.  Мария Илиева Маринова  Старши експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 196 от
09.05.2019 г.
70.  Мария Кирилова Ценкина  Младши експерт рег. № 182 от
08.05.2019 г.
71.  инж. Мария Филипова Чамбова  Главен експерт рег. № 183 от
08.05.2019 г.
72.  инж. Мартин Стефанов Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 168 от
02.05.2019 г.
73.  инж. Мартин Христов Иванов  Главен експерт рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 162 от
23.04.2019 г.
74.  Миглена Богомилова Иванова  Главен специалист рег. № 237 от
13.05.2019 г.
75.  Мирела Георгиева Петкова  Главен експерт
76.  инж. Мирослав Лазаров Джупаров  Главен експерт рег. № 109 от
05.06.2018 г.
77.  Михаела Алтимирова Тодорова  Главен юрисконсулт рег. № 264 от
15.05.2019 г.
78.  Мурад Ахмедов Шикиров  Старши експерт рег. № 215 от
13.05.2019 г.
79.  Надежда Христова Витева  Главен юрисконсулт рег. № 238 от
13.05.2019 г.
80.  Нели Рашкова Панчева  Главен експерт рег. № 184 от
08.05.2019 г.
81.  Нено Иванов Ненов  Началник отдел рег. № 239 от
13.05.2019 г.
82.  инж. Николай Василев Василев  Главен експерт рег. № 185 от
08.05.2019 г.
рег. № 186 от
08.05.2019
83.  инж. Николай Любенов Пиронков  Началник отдел рег. № 187 от
08.05.2019 г.
84.  инж. Николета Григорова Динева  Главен експерт рег. № 188 от
08.05.2019 г.
рег. № 189 от
08.05.2019
85.  Николина Тодорова Неделкова  Младши експерт рег. № 197 от
09.05.2019 г.
86.  инж. Петър Димитров Петров  Главен експерт рег. № 254 от
14.05.2019 г.
87.  инж. Петя Атанасова Атанасова  Главен експерт рег. № 209 от
10.05.2019 г.
88.  д-р инж. Петя Иванова Димитрова-Матева  Главен експерт
89.  инж. Петя Стефанова Пашова  Старши експерт рег. № 210 от
10.05.2019 г.
90.  Петя Теодосиева Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 211 от
10.05.2019 г.
91.  Радка Антонова Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 240 от
13.05.2019 г.
92.  Радка Стоянова Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 198 от
09.05.2019 г.
93.  инж. Радка Тодорова Славчева  Главен експерт рег. № 241 от
13.05.2019 г.
рег. № 242 от
13.05.2019
94.  инж. Радосвет Драгомиров Загорски  Старши експерт рег. № 243 от
13.05.2019 г.
95.  инж. Росен Йорданов Райчев  Директор дирекция рег. № 267 от
23.05.2019 г.
96.  инж. Росица Руменова Първанова  Младши експерт рег. № 212 от
10.05.2019 г.
97.  инж. Румен Кирилов Янкулов  Главен експерт рег. № 199 от
09.05.2019 г.
98.  Сашка Ангелинова Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 190 от
08.05.2019 г.
99.  инж. Светослава Заркова Стоянова  Старши експерт рег. № 191 от
08.05.2019 г.
100.  инж. Спас Александров Тумбев  Главен експерт рег. № 163 от
24.04.2019 г.
101.  Стилиян Иванов Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
102.  Татяна Петрова Михайлова  Главен специалист рег. № 177 от
03.05.2019 г.
103.  Тодор Иванов Богомилов  Главен юрисконсулт рег. № 178 от
03.05.2019 г.
104.  инж. Тони Венков Кръстев  Директор дирекция рег. № 244 от
13.05.2019 г.
105.  Тони Вълкова Илиева  Главен вътрешен одитор
106.  Фатме Меджитова Демирова  Началник отдел рег. № 255 от
14.05.2019 г.
107.  Христина Веселинова Минчева  Старши специалист рег. № 266 от
15.05.2019 г.
108.  Христина Стефчева Стоянова  Младши експерт рег. № 200 от
09.05.2019 г.
109.  инж. Юлиян Вергилов Русев  Началник отдел рег. № 257 от
14.05.2019 г.
110.  Юрий Любомиров Флоров  Главен експерт рег. № 151 от
07.06.2018 г.
111.  Юсеин Хасанов Шакиров  Младши експерт
112.  Яница Томова Анастасова  Главен специалист рег. № 265 от
15.05.2019 г.

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

113.  инж Ангел Спасов Кузманов  Директор, РДГ Пазарджик
114.  Анна Димитрова Петракиева  Директор, ДПП Витоша
115.  инж. Борис Господинов  Директор, Списание ГОРА
116.  Васил Вълчев Василев  Директор, ДПП Шуменско плато
117.  инж. Венцислав Малинов Фурлански  Директор, РДГ Смолян
118.  инж. Даринка Иванова Сарова  Директор, ДПП Златни пясъци
119.  инж. Димитър Василев Григоров  Директор, ДПП Рилски манастир
120.  инж. Добриел Златков Радев  Директор, ДПП Беласица
121.  инж. Емил Стоянов Гелов  Директор, РДГ Шумен
122.  инж. Здравчо Павлов Тодоров  Директор, РДГ Кюстендил рег. № 166 от
08.05.2019 г.
рег. № 167 от
08.05.2019 г.
123.  инж. Златка Петрова Азманова  Директор, РДГ Сливен
124.  инж. Иван Стефанов Гройчев  Директор, ДПП Русенски лом
125.  инж. Илиян Лазаров Мутафчийски  Директор, ЛЗС София
126.  инж. Ирина Андреева Петрова  Директор, ДПП Сините камъни
127.  инж. Йорданка Костадинова Ангъчева  Директор, ГСС Пловдив
128.  ИНЖ. МАРИЯ ЗЛАТЕВА КИРИЛОВА  Директор, ЛЗС Варна
129.  Мария Никитова Беловарска  Директор, ГСС София
130.  инж Мариян Маринов Костадинов  Директор, РДГ Бургас
131.  инж. Мирослав Христов Димитров  Директор, РДГ Пловдив
132.  инж. Николай Йорданов Николов  Директор, РДГ Велико Търново
133.  инж. Николай Петров Ненчев  Директор, ДПП Врачански Балкан
134.  инж. Огнян Костов Савянов  Директор, РДГ Русе
135.  инж. Павли Петров Богдански  Директор, РДГ Ловеч
136.  инж. Пенчо Тодоров Дерменджиев  Директор, ЛЗС Пловдив
137.  инж. Петър Иванов Заяков  Директор, РДГ Стара Загора
138.  инж. Румяна Костова Цвяткова  Директор, ДПП Странджа
139.  инж. Сашко Йорданов Попов  Директор, РДГ Благоевград рег. № 81 от
14.05.2018 г.
рег. № 177 от
14.05.2019 г.
140.  инж. Сашко Миленов Каменов  Директор, РДГ Берковица
141.  инж. Свилена Божинова Божинова  Директор, ГСС София
142.  инж. Стела Божинова Лазарова  Директор, ДПП Персина
143.  инж. Стоян Цанков Тошев  Директор, РДГ София рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 217 от
14.05.2019 г.
144.  инж. Тодор Гичев Гичев  Директор, РДГ Варна рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 119 от
30.04.2019 г.
145.  Цветан Тодоров Марков  Директор, ДПП Българка
146.  инж. Юлиян Стоянов Кехайов  Директор, РДГ Кърджали