Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Аделина Георгиева Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
02.05.2018 г.
рег. № 207 от
28.04.2020 г.
2.  инж. Али Ахмед Юмет  Гл. Експерт рег. № 3 от
23.04.2018 г.
рег. № 263 от
14.05.2020 г.
3.  Али Зенер Вехов  Горски инспектор рег. № 5 от
04.05.2018 г.
рег. № 265 от
11.05.2020 г.
4.  Али Муса Стрелчов  Горски инспектор рег. № 7 от
04.05.2018 г.
рег. № 209 от
08.05.2020 г.
5.  инж. Ангел Николаев Ангелов  Гл. горски инспектор рег. № 9 от
26.11.2018 г.
рег. № 262 от
13.05.2020 г.
6.  Бисер Вълчанов Ачанов  Горски инспектор рег. № 11 от
04.05.2018 г.
рег. № 251 от
13.05.2020 г.
7.  инж. Валери Костадинов Ачев  Гл. горски инспектор рег. № 13 от
17.05.2018 г.
рег. № 261 от
13.05.2020 г.
8.  Валя Цветанова Мирчева  Касиер - домакин рег. № 15 от
08.05.2018 г.
рег. № 233 от
28.04.2020 г.
9.  Васил Ангелов Климентов  Горски инспектор рег. № 17 от
27.04.2018 г.
рег. № 270 от
14.05.2020 г.
10.  Васил Борисов Хаджиев  Горски инспектор рег. № 19 от
26.04.2018 г.
рег. № 267 от
12.05.2020 г.
11.  инж. Василка Борисова Колчагова  Гл. горски инспектор рег. № 21 от
17.05.2018 г.
рег. № 264 от
13.05.2020 г.
12.  инж. Владимир Георгиев Генов  Гл. Експерт рег. № 23 от
16.05.2018 г.
рег. № 243 от
14.05.2020 г.
13.  инж. Галина Спасова Копралева  Гл. Експерт рег. № 25 от
16.05.2018 г.
рег. № 221 от
05.05.2020 г.
14.  Генка Николова Чайкова  Помощен персонал
15.  Георги Илиев Власев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 269 от
13.05.2020 г.
16.  Георги Кирилов Шопов  Горски инспектор рег. № 206 от
17.07.2019 г.
рег. № 242 от
11.05.2020 г.
17.  Георги Стоянов Пачалов  Горски инспектор рег. № 29 от
04.05.2018 г.
рег. № 256 от
13.05.2020 г.
18.  Дениз Енвер Асан  Горски инспектор рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 212 от
07.05.2020 г.
19.  Димитър Захариев Малчев  Горски инспектор рег. № 33 от
04.05.2018 г.
рег. № 248 от
13.05.2020 г.
20.  инж. Донка Борисова Пашова  Горски инспектор рег. № 35 от
04.05.2018 г.
рег. № 220 от
07.05.2020 г.
21.  Иван Георгиев Бояджиев  Горски инспектор рег. № 39 от
04.05.2018 г.
рег. № 200 от
08.05.2019 г.
22.  Иванка Атанасова Борисова  Главен юрисконсулт рег. № 47 от
27.04.2018 г.
рег. № 231 от
04.05.2020 г.
23.  Йордан Ангелов Ташев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 214 от
07.05.2020 г.
24.  инж. Йордан Георгиев Йорданов  Гл. горски инспектор рег. № 51 от
23.04.2018 г.
рег. № 225 от
05.05.2020 г.
25.  Йорданка Георгиева Христоскова  Главен юрисконсулт рег. № 55 от
27.04.2018 г.
рег. № 234 от
28.04.2020 г.
26.  Костадин Бориславов Комсалов  Горски инспектор рег. № 57 от
04.05.2018 г.
рег. № 249 от
13.05.2020 г.
27.  инж. Красимир Манушев Шарков  Горски инспектор рег. № 271 от
12.04.2021 г.
28.  Красимира Спасова Пейчева  Финансов контрольор рег. № 59 от
02.05.2018 г.
рег. № 232 от
28.04.2020 г.
29.  инж. Любомир Кирилов Лалин  Гл. Експерт рег. № 61 от
25.04.2018 г.
рег. № 228 от
05.05.2020 г.
30.  инж. Мариана Йорданова Ланджева  Гл. Експерт рег. № 239 от
11.05.2020 г.
31.  Марин Ташев Рамов  Горски инспектор рег. № 65 от
04.05.2018 г.
рег. № 217 от
07.05.2020 г.
32.  Милва Валентинова Николова  Старши счетоводител рег. № 67 от
23.04.2018 г.
рег. № 216 от
07.05.2020 г.
33.  Муса Али Стрелчов  Горски инспектор рег. № 69 от
30.04.2018 г.
рег. № 219 от
07.05.2020 г.
34.  Муса Еюп Еюп  Горски инспектор рег. № 169 от
08.05.2019 г.
рег. № 253 от
13.05.2020 г.
35.  Муса Мехмедов Чолаков  Горски инспектор рег. № 204 от
24.01.2020 г.
рег. № 245 от
08.05.2020 г.
36.  Муса Мустафов Енгяров  Горски инспектор рег. № 73 от
04.05.2018 г.
рег. № 215 от
07.05.2020 г.
37.  Муса Юсуф Съртев  Горски инспектор рег. № 75 от
04.05.2018 г.
рег. № 250 от
13.05.2020 г.
38.  Мустафа Муса Перушински  Горски инспектор рег. № 77 от
04.05.2018 г.
рег. № 258 от
13.05.2020 г.
39.  Надка Тодорова Тафарджиева  Гл. Експерт рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 222 от
05.05.2020 г.
40.  Никола Спасимиров Гълев  Горски инспектор рег. № 81 от
01.11.2018 г.
рег. № 237 от
08.05.2020 г.
41.  Нина Петрова Шикова  Старши юрисконсулт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 218 от
07.05.2020 г.
42.  Олег Илиев Шахларски  Горски инспектор рег. № 85 от
17.05.2018 г.
рег. № 227 от
05.05.2020 г.
43.  Петър Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
18.05.2018 г.
рег. № 224 от
05.05.2020 г.
44.  Петър Красимиров Благоев  Горски инспектор рег. № 91 от
25.04.2018 г.
рег. № 268 от
12.05.2020 г.
45.  инж. Петър Николаев Чалъков  Гл. Експерт рег. № 93 от
11.05.2018 г.
рег. № 230 от
04.05.2020 г.
46.  Петър Христосков Христосков  Горски инспектор рег. № 97 от
18.05.2018 г.
рег. № 246 от
08.05.2020 г.
47.  Сабри Ахмед Доспатски  Горски инспектор рег. № 99 от
01.11.2018 г.
рег. № 254 от
13.05.2020 г.
48.  Саит Реджепов Трампов  Горски инспектор рег. № 101 от
04.05.2018 г.
рег. № 255 от
13.05.2020 г.
49.  Сали Шеин Трампов  Горски инспектор рег. № 103 от
04.05.2018 г.
рег. № 259 от
13.05.2020 г.
50.  Салих Алиш Усанов  Горски инспектор рег. № 105 от
03.12.2018 г.
рег. № 236 от
08.05.2020 г.
51.  Сашо Георгиев Иливанов  Помощен персонал
52.  инж. Светлана Иванова Говедарска  Гл. горски инспектор рег. № 107 от
26.11.2018 г.
рег. № 226 от
12.05.2020 г.
53.  Светослав Духов Балабанов  Горски инспектор рег. № 109 от
30.04.2018 г.
рег. № 247 от
12.05.2020 г.
54.  Славей Цанков Шехтов  Горски инспектор рег. № 111 от
26.04.2018 г.
рег. № 241 от
11.05.2020 г.
55.  Станимир Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 113 от
04.05.2018 г.
рег. № 208 от
08.05.2020 г.
56.  Стефка Иванова Цурева  Деловодител рег. № 115 от
16.05.2018 г.
рег. № 244 от
05.05.2020 г.
57.  Тодор Благоев Допчев  Горски инспектор рег. № 117 от
04.05.2018 г.
рег. № 240 от
11.05.2020 г.
58.  Тодор Димитров Горанов  Горски инспектор рег. № 119 от
01.11.2018 г.
рег. № 266 от
12.05.2020 г.
59.  Тунджай Рамизов Пехливанов  Горски инспектор рег. № 121 от
24.04.2018 г.
рег. № 213 от
07.05.2020 г.
60.  Халил Ахмед Ибишев  Горски инспектор рег. № 123 от
04.05.2018 г.
рег. № 257 от
13.05.2020 г.
61.  инж. Христо Ангелов Чергаров  Гл. Експерт рег. № 125 от
24.04.2018 г.
рег. № 229 от
04.05.2020 г.
62.  Хюсеин Мехмед Хасан  Горски инспектор рег. № 272 от
16.02.2021 г.
63.  инж. Цветко Петров Водев  Зам.-директор рег. № 127 от
23.04.2018 г.
рег. № 235 от
28.04.2020 г.
64.  Юри Красимиров Юруков  Горски инспектор рег. № 129 от
04.05.2018 г.
рег. № 252 от
13.05.2020 г.
65.  Юсеин Мехмедов Афузов  Горски инспектор рег. № 131 от
26.04.2018 г.
рег. № 238 от
08.05.2020 г.
66.  Яшар Мустафа Яшар  Горски инспектор рег. № 133 от
04.05.2018 г.
рег. № 260 от
13.05.2020 г.