Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Аделина Георгиева Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
02.05.2018 г.
рег. № 273 от
13.05.2021 г.
2.  инж. Али Ахмед Юмет  Гл. Експерт рег. № 3 от
23.04.2018 г.
рег. № 288 от
12.05.2021 г.
3.  Али Зенер Вехов  Горски инспектор рег. № 5 от
04.05.2018 г.
рег. № 289 от
12.05.2021 г.
4.  Али Муса Стрелчов  Горски инспектор рег. № 7 от
04.05.2018 г.
рег. № 313 от
12.05.2021 г.
5.  инж. Ангел Николаев Ангелов  Гл. горски инспектор рег. № 9 от
26.11.2018 г.
рег. № 321 от
11.05.2021 г.
6.  инж. Атанаска Тодорова Чоплишка  Горски инспектор рег. № 331 от
17.08.2021 г.
7.  Бисер Вълчанов Ачанов  Горски инспектор рег. № 11 от
04.05.2018 г.
рег. № 319 от
11.05.2021 г.
8.  Валя Цветанова Мирчева  Касиер - домакин рег. № 15 от
08.05.2018 г.
рег. № 294 от
12.05.2021 г.
9.  Васил Ангелов Климентов  Горски инспектор рег. № 17 от
27.04.2018 г.
рег. № 275 от
13.05.2021 г.
10.  Васил Борисов Хаджиев  Горски инспектор рег. № 19 от
26.04.2018 г.
рег. № 276 от
13.05.2021 г.
11.  инж. Василка Борисова Колчагова  Гл. горски инспектор рег. № 21 от
17.05.2018 г.
рег. № 322 от
11.05.2021 г.
12.  инж. Галина Спасова Копралева  Гл. Експерт рег. № 25 от
16.05.2018 г.
рег. № 305 от
14.05.2021 г.
13.  Генка Николова Чайкова  Помощен персонал
14.  Георги Илиев Власев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 280 от
13.05.2021 г.
15.  Георги Кирилов Шопов  Горски инспектор рег. № 206 от
17.07.2019 г.
рег. № 303 от
13.05.2021 г.
16.  инж. Георги Николаев Ганчев  Гл. Експерт рег. № 330 от
16.08.2021 г.
17.  Георги Стоянов Пачалов  Горски инспектор рег. № 29 от
04.05.2018 г.
рег. № 312 от
13.05.2021 г.
18.  Дениз Енвер Асан  Горски инспектор рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 279 от
13.05.2021 г.
19.  Димитър Захариев Малчев  Горски инспектор рег. № 33 от
04.05.2018 г.
рег. № 287 от
11.05.2021 г.
20.  инж. Донка Борисова Пашова  Горски инспектор рег. № 35 от
04.05.2018 г.
рег. № 324 от
11.05.2021 г.
21.  Иван Георгиев Бояджиев  Горски инспектор рег. № 39 от
04.05.2018 г.
рег. № 309 от
12.05.2021 г.
22.  Иванка Атанасова Борисова  Главен юрисконсулт рег. № 47 от
27.04.2018 г.
рег. № 329 от
05.05.2021 г.
23.  Йордан Ангелов Ташев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 277 от
13.05.2021 г.
24.  инж. Йордан Георгиев Йорданов  Старши експерт рег. № 51 от
23.04.2018 г.
рег. № 296 от
12.05.2021 г.
25.  Йорданка Георгиева Христоскова  Главен юрисконсулт рег. № 55 от
27.04.2018 г.
рег. № 314 от
10.05.2021 г.
26.  Костадин Бориславов Комсалов  Горски инспектор рег. № 57 от
04.05.2018 г.
рег. № 285 от
13.05.2021 г.
27.  Красимира Спасова Пейчева  Финансов контрольор рег. № 59 от
02.05.2018 г.
рег. № 298 от
12.05.2021 г.
28.  Крум Валентинов Кондарев  Горски инспектор рег. № 332 от
26.07.2021 г.
29.  инж. Любомир Кирилов Лалин  Гл. Експерт рег. № 61 от
25.04.2018 г.
рег. № 304 от
14.05.2021 г.
30.  инж. Мариана Йорданова Ланджева  Гл. Експерт рег. № 316 от
10.05.2021 г.
31.  Марин Ташев Рамов  Горски инспектор рег. № 65 от
04.05.2018 г.
рег. № 325 от
11.05.2021 г.
32.  Милва Валентинова Николова  Старши счетоводител рег. № 67 от
23.04.2018 г.
рег. № 297 от
11.05.2021 г.
33.  Муса Али Стрелчов  Горски инспектор рег. № 69 от
30.04.2018 г.
рег. № 282 от
14.05.2021 г.
34.  Муса Еюп Еюп  Горски инспектор рег. № 169 от
08.05.2019 г.
рег. № 307 от
11.05.2021 г.
35.  Муса Мехмедов Чолаков  Горски инспектор рег. № 204 от
24.01.2020 г.
рег. № 245 от
08.05.2020 г.
36.  Муса Мустафов Енгяров  Горски инспектор рег. № 73 от
04.05.2018 г.
рег. № 215 от
07.05.2020 г.
37.  Муса Юсуф Съртев  Горски инспектор рег. № 75 от
04.05.2018 г.
рег. № 308 от
12.05.2021 г.
38.  Мустафа Муса Перушински  Горски инспектор рег. № 77 от
04.05.2018 г.
рег. № 326 от
11.05.2021 г.
39.  Надка Тодорова Тафарджиева  Гл. Експерт рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 291 от
12.05.2021 г.
40.  Никола Спасимиров Гълев  Горски инспектор рег. № 81 от
01.11.2018 г.
рег. № 310 от
13.05.2021 г.
41.  Нина Петрова Шикова  Старши юрисконсулт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 295 от
12.05.2021 г.
42.  Олег Илиев Шахларски  Горски инспектор рег. № 85 от
17.05.2018 г.
рег. № 301 от
13.05.2021 г.
43.  Петър Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
18.05.2018 г.
рег. № 302 от
13.05.2021 г.
44.  инж. Петър Николаев Чалъков  Гл. Експерт рег. № 93 от
11.05.2018 г.
рег. № 306 от
14.05.2021 г.
45.  Петър Христосков Христосков  Горски инспектор рег. № 97 от
18.05.2018 г.
рег. № 315 от
10.05.2021 г.
46.  Сабри Ахмед Доспатски  Горски инспектор рег. № 99 от
01.11.2018 г.
рег. № 311 от
13.05.2021 г.
47.  Саит Реджепов Трампов  Горски инспектор рег. № 101 от
04.05.2018 г.
рег. № 318 от
11.05.2021 г.
48.  Сали Шеин Трампов  Горски инспектор рег. № 103 от
04.05.2018 г.
рег. № 323 от
11.05.2021 г.
49.  Салих Алиш Усанов  Горски инспектор рег. № 105 от
03.12.2018 г.
рег. № 300 от
13.05.2021 г.
50.  Сашо Георгиев Иливанов  Помощен персонал
51.  инж. Светлана Иванова Говедарска  Гл. горски инспектор рег. № 107 от
26.11.2018 г.
рег. № 286 от
13.05.2021 г.
52.  Светослав Духов Балабанов  Горски инспектор рег. № 109 от
30.04.2018 г.
рег. № 283 от
13.05.2021 г.
53.  Славей Цанков Шехтов  Горски инспектор рег. № 111 от
26.04.2018 г.
рег. № 328 от
11.05.2021 г.
54.  Станимир Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 113 от
04.05.2018 г.
рег. № 327 от
11.05.2021 г.
55.  Стефка Иванова Цурева  Деловодител рег. № 115 от
16.05.2018 г.
рег. № 293 от
12.05.2021 г.
56.  Тодор Благоев Допчев  Горски инспектор рег. № 117 от
04.05.2018 г.
рег. № 292 от
12.05.2021 г.
57.  Тодор Димитров Горанов  Горски инспектор рег. № 119 от
01.11.2018 г.
рег. № 274 от
13.05.2021 г.
58.  Тунджай Рамизов Пехливанов  Горски инспектор рег. № 121 от
24.04.2018 г.
рег. № 281 от
13.05.2021 г.
59.  Халил Ахмед Ибишев  Горски инспектор рег. № 123 от
04.05.2018 г.
рег. № 317 от
11.05.2021 г.
60.  инж. Христо Ангелов Чергаров  Гл. Експерт рег. № 125 от
24.04.2018 г.
рег. № 290 от
12.05.2021 г.
61.  инж. Цветко Петров Водев  Зам.-директор рег. № 127 от
23.04.2018 г.
рег. № 299 от
12.05.2021 г.
62.  Юри Красимиров Юруков  Горски инспектор рег. № 129 от
04.05.2018 г.
рег. № 320 от
11.05.2021 г.
63.  Юсеин Мехмедов Афузов  Горски инспектор рег. № 131 от
26.04.2018 г.
рег. № 284 от
13.05.2021 г.
64.  Яшар Мустафа Яшар  Горски инспектор рег. № 133 от
04.05.2018 г.
рег. № 260 от
13.05.2020 г.