Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Аделина Георгиева Петрова  Гл. Счетоводител рег. № 1 от
02.05.2018 г.
рег. № 185 от
10.05.2019 г.
2.  инж. Али Ахмед Юмет  Гл. Експерт рег. № 3 от
23.04.2018 г.
рег. № 150 от
22.04.2019 г.
3.  Али Зенер Вехов  Горски инспектор рег. № 5 от
04.05.2018 г.
рег. № 171 от
08.05.2019 г.
4.  Али Муса Стрелчов  Горски инспектор рег. № 7 от
04.05.2018 г.
рег. № 180 от
09.05.2019 г.
5.  инж. Ангел Николаев Ангелов  Гл. горски инспектор рег. № 9 от
26.11.2018 г.
рег. № 192 от
13.05.2019 г.
6.  Бисер Вълчанов Ачанов  Горски инспектор рег. № 11 от
04.05.2018 г.
рег. № 163 от
08.05.2019 г.
7.  инж. Валери Костадинов Ачев  Гл. горски инспектор рег. № 13 от
17.05.2018 г.
рег. № 193 от
13.05.2019 г.
8.  Валя Цветанова Мирчева  Касиер - домакин рег. № 15 от
08.05.2018 г.
рег. № 186 от
10.05.2019 г.
9.  Васил Ангелов Климентов  Горски инспектор рег. № 17 от
27.04.2018 г.
рег. № 142 от
18.04.2019 г.
10.  Васил Борисов Хаджиев  Горски инспектор рег. № 19 от
26.04.2018 г.
рег. № 139 от
18.04.2019 г.
11.  инж. Василка Борисова Колчагова  Гл. горски инспектор рег. № 21 от
17.05.2018 г.
рег. № 195 от
13.05.2019 г.
12.  инж. Владимир Георгиев Генов  Гл. Експерт рег. № 23 от
16.05.2018 г.
рег. № 196 от
13.05.2019 г.
13.  инж. Галина Спасова Копралева  Гл. Експерт рег. № 25 от
16.05.2018 г.
рег. № 199 от
15.05.2019 г.
14.  Генка Николова Чайкова  Помощен персонал
15.  Георги Илиев Власев  Горски инспектор рег. № 27 от
26.04.2018 г.
рег. № 143 от
18.04.2019 г.
16.  Георги Кирилов Шопов  Горски инспектор
17.  Георги Стоянов Пачалов  Горски инспектор рег. № 29 от
04.05.2018 г.
рег. № 181 от
09.05.2019 г.
18.  Дениз Енвер Асан  Горски инспектор рег. № 31 от
24.04.2018 г.
рег. № 158 от
24.04.2019 г.
19.  Димитър Захариев Малчев  Горски инспектор рег. № 33 от
04.05.2018 г.
рег. № 173 от
08.05.2019 г.
20.  инж. Донка Борисова Пашова  Горски инспектор рег. № 35 от
04.05.2018 г.
рег. № 184 от
09.05.2019 г.
21.  Емил Тодоров Сталев  Горски инспектор рег. № 37 от
17.05.2018 г.
рег. № 155 от
24.04.2019 г.
22.  Иван Георгиев Драев  Горски инспектор рег. № 41 от
26.04.2018 г.
рег. № 172 от
08.05.2019 г.
23.  Иван Георгиев Бояджиев  Горски инспектор рег. № 39 от
04.05.2018 г.
рег. № 200 от
08.05.2019 г.
24.  Иван Цветанов Магаранов  Горски инспектор рег. № 45 от
24.04.2018 г.
рег. № 157 от
24.04.2019 г.
25.  Иванка Атанасова Борисова  Главен юрисконсулт рег. № 47 от
27.04.2018 г.
рег. № 160 от
07.05.2019 г.
26.  Йордан Ангелов Ташев  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 145 от
18.04.2019 г.
27.  инж. Йордан Георгиев Йорданов  Гл. горски инспектор рег. № 51 от
23.04.2018 г.
рег. № 151 от
22.04.2019 г.
28.  Йорданка Георгиева Христоскова  Главен юрисконсулт рег. № 55 от
27.04.2018 г.
рег. № 159 от
03.05.2019 г.
29.  Костадин Бориславов Комсалов  Горски инспектор рег. № 57 от
04.05.2018 г.
рег. № 174 от
08.05.2019 г.
30.  Красимира Спасова Пейчева  Финансов контрольор рег. № 59 от
02.05.2018 г.
рег. № 198 от
14.05.2019 г.
31.  инж. Любомир Кирилов Лалин  Гл. Експерт рег. № 61 от
25.04.2018 г.
рег. № 148 от
22.04.2019 г.
32.  инж. Мариана Йорданова Ланджева  Гл. Експерт рег. № 137 от
17.04.2019 г.
33.  Марин Ташев Рамов  Горски инспектор рег. № 65 от
04.05.2018 г.
рег. № 182 от
09.05.2019 г.
34.  Милва Валентинова Николова  Старши счетоводител рег. № 67 от
23.04.2018 г.
рег. № 187 от
10.05.2019 г.
35.  Муса Али Стрелчов  Горски инспектор рег. № 69 от
30.04.2018 г.
рег. № 146 от
18.04.2019 г.
36.  Муса Еюп Еюп  Горски инспектор рег. № 169 от
08.05.2019 г.
рег. № 72 от
05.06.2018 г.
37.  Муса Мустафов Енгяров  Горски инспектор рег. № 73 от
04.05.2018 г.
рег. № 175 от
08.05.2019 г.
38.  Муса Юсуф Съртев  Горски инспектор рег. № 75 от
04.05.2018 г.
рег. № 177 от
08.05.2019 г.
39.  Мустафа Муса Перушински  Горски инспектор рег. № 77 от
04.05.2018 г.
рег. № 168 от
08.05.2019 г.
40.  Надка Тодорова Тафарджиева  Гл. Експерт рег. № 79 от
14.05.2018 г.
рег. № 152 от
23.04.2019 г.
41.  Никола Спасимиров Гълев  Горски инспектор рег. № 81 от
01.11.2018 г.
рег. № 179 от
09.05.2019 г.
42.  Нина Петрова Шикова  Старши юрисконсулт рег. № 83 от
14.05.2018 г.
рег. № 190 от
13.05.2019 г.
43.  Олег Илиев Шахларски  Горски инспектор рег. № 85 от
17.05.2018 г.
рег. № 154 от
24.04.2019 г.
44.  Петър Георгиев Драчев  Горски инспектор рег. № 87 от
18.05.2018 г.
рег. № 156 от
24.04.2019 г.
45.  инж. Петър Здравков Байлов  Зам.-директор рег. № 202 от
26.08.2019 г.
рег. № 201 от
26.08.2019 г.
46.  Петър Красимиров Благоев  Горски инспектор рег. № 91 от
25.04.2018 г.
рег. № 144 от
18.04.2019 г.
47.  инж. Петър Николаев Чалъков  Гл. Експерт рег. № 93 от
11.05.2018 г.
рег. № 153 от
23.04.2019 г.
48.  Петър Христосков Христосков  Горски инспектор рег. № 97 от
18.05.2018 г.
рег. № 197 от
14.05.2019 г.
49.  Сабри Ахмед Доспатски  Горски инспектор рег. № 99 от
01.11.2018 г.
рег. № 176 от
08.05.2019 г.
50.  Саит Реджепов Трампов  Горски инспектор рег. № 101 от
04.05.2018 г.
рег. № 165 от
08.05.2019 г.
51.  Сали Шеин Трампов  Горски инспектор рег. № 103 от
04.05.2018 г.
рег. № 164 от
08.05.2019 г.
52.  Салих Алиш Усанов  Горски инспектор рег. № 105 от
03.12.2018 г.
рег. № 178 от
09.05.2019 г.
53.  Сашо Георгиев Иливанов  Помощен персонал
54.  инж. Светлана Иванова Говедарска  Гл. горски инспектор рег. № 107 от
26.11.2018 г.
рег. № 183 от
09.05.2019 г.
55.  Светослав Духов Балабанов  Горски инспектор рег. № 109 от
30.04.2018 г.
рег. № 147 от
18.04.2019 г.
56.  Славей Цанков Шехтов  Горски инспектор рег. № 111 от
26.04.2018 г.
рег. № 170 от
08.05.2019 г.
57.  Станимир Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 113 от
04.05.2018 г.
рег. № 194 от
13.05.2019 г.
58.  Стефка Иванова Цурева  Деловодител рег. № 115 от
16.05.2018 г.
рег. № 188 от
10.05.2019 г.
59.  Тодор Благоев Допчев  Горски инспектор рег. № 117 от
04.05.2018 г.
рег. № 162 от
08.05.2019 г.
60.  Тодор Димитров Горанов  Горски инспектор рег. № 119 от
01.11.2018 г.
рег. № 140 от
18.04.2019 г.
61.  Тунджай Рамизов Пехливанов  Горски инспектор рег. № 121 от
24.04.2018 г.
рег. № 141 от
18.04.2019 г.
62.  Халил Ахмед Ибишев  Горски инспектор рег. № 123 от
04.05.2018 г.
рег. № 166 от
08.05.2019 г.
63.  инж. Христо Ангелов Чергаров  Гл. Експерт рег. № 125 от
24.04.2018 г.
рег. № 149 от
22.04.2019 г.
64.  инж. Цветко Петров Водев  Зам.-директор рег. № 127 от
23.04.2018 г.
рег. № 138 от
17.04.2019 г.
65.  Юри Красимиров Юруков  Горски инспектор рег. № 129 от
04.05.2018 г.
рег. № 161 от
08.05.2019 г.
66.  Юсеин Мехмедов Афузов  Горски инспектор рег. № 131 от
26.04.2018 г.
рег. № 189 от
10.05.2019 г.
67.  Яшар Мустафа Яшар  Горски инспектор рег. № 133 от
04.05.2018 г.
рег. № 167 от
08.05.2019 г.