Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Йорданов Ангелов  Горски инспектор
2.  Анелия Георгиева Христова  Главен юрисконсулт
3.  Антоанета Боянова Георгиева  Старши счетоводител
4.  инж. Антон Руменов Димов  Горски инспектор
5.  Божидар Найденов Костов  Системен Администратор
6.  Бойка Георгиева Максимова  Изпълнител
7.  Боян Страхилов Мицов  Горски инспектор
8.  Валентин Венев Велинов  Горски инспектор
9.  Валентин Георгиев Кечов  Главен специалист
10.  Валентин Симов Арсов  Горски инспектор
11.  Васил Георгиев Грънчаров  Горски инспектор
12.  Васил Стойов Стоянов  Изпълнител
13.  Георги Алексиев Цеков  Горски инспектор
14.  Георги Благоев Ставриев  Горски инспектор
15.  Георги Борисов Манов  Главен специалист
16.  инж. Георги Иванов Стоичков  Гл. Експерт
17.  Георги Панчов Испиридонов  Горски инспектор
18.  инж. Григор Илиев Григоров  Гл. горски инспектор
19.  Даниел Ивов Димитров  Горски инспектор
20.  Десислава Кирилова Стоичкова  Деловодител
21.  инж. Димитър Георгиев Здравков  Гл. Експерт
22.  Димитър Кирилов Заркин  Горски инспектор
23.  Добрин Любенов Зарев  Горски инспектор
24.  Емилия Василева Иванова  Финансов контрольор
25.  инж. Здравчо Павлов Тодоров  Директор
26.  Ивайло Емилов Лилов  Горски инспектор
27.  Ивайло Руменов Иванов  Горски инспектор
28.  Иван Славчев Стефанов  Горски инспектор
29.  Иво Борисов Лазов  Горски инспектор
30.  Йордан Борисов Лазов  Горски инспектор
31.  Йорданка Ташкова Хлебарска  Главен юрисконсулт
32.  инж. Костадин Димитров Костадинов  Гл. Експерт
33.  Костадин Димитров Капланов  Горски инспектор
34.  Красимир Василев Христов  Старши специалист
35.  Любчо Йорданов Кадифкин  Горски инспектор
36.  Людмил Василев Игнатов  Горски инспектор
37.  Маргарита Живкова Кирилова  Старши счетоводител
38.  инж. Мария Иванова Христова  Горски инспектор
39.  Милена Кирилова Иванова  Старши експерт
40.  Милена Красимирова Брусарска  Касиер - домакин
41.  Милена Любомирова Йорданова-Савева  Старши експерт
42.  Надя Красимирова Спасова  Гл. Експерт
43.  инж. Никола Георгиев Ников  Гл. Експерт
44.  инж. Нина Коцева Димитрова  Гл. Експерт
45.  инж. Роза Костадинова Манова  Гл. горски инспектор
46.  Росен Димитров Добринов  Горски инспектор
47.  Светла Василева Давидкова  Гл. Счетоводител
48.  Светла Георгиева Антимова  Главен юрисконсулт
49.  Светослав Красимиров Николов  Горски инспектор
50.  Снежка Емилова Хаджийска  Старши специалист
51.  Стефан Любенов Стоянов  Горски инспектор
52.  Тодор Александров Тодоров  Горски инспектор
53.  Тодор Сашов Златанов  Горски инспектор