Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Анелия Асенова Сербезова  Младши експерт рег. № 107 от
25.02.2021 г.
рег. № 145 от
26.04.2022 г.
2.  Антон Кирчев Пинев  Горски инспектор рег. № 147 от
29.03.2013 г.
рег. № 146 от
03.05.2022 г.
3.  инж. Бисер Събев Георгиев  Гл. горски инспектор рег. № 70 от
03.12.2019 г.
рег. № 148 от
14.04.2022 г.
4.  инж. Божидар Боянов Попраданов  Младши експерт рег. № 191 от
18.08.2022 г.
рег. № 192 от
02.09.2022 г.
5.  инж. Велизар Атанасов Малкочев  Горски инспектор рег. № 196 от
26.10.2022 г.
рег. № 197 от
01.11.2022 г.
6.  Венера Калинова Байрактарова  Счетоводител рег. № 149 от
17.03.2016 г.
рег. № 135 от
23.04.2021 г.
7.  Веска Стефанова Тодорова  Главен специалист рег. № 150 от
26.03.2013 г.
рег. № 151 от
04.05.2022 г.
8.  Георги Емилов Джиков  Главен юрисконсулт рег. № 153 от
26.03.2013 г.
рег. № 152 от
14.04.2022 г.
9.  Десислава Захариева Шумкова  Главен юрисконсулт рег. № 155 от
26.03.2013 г.
рег. № 154 от
12.04.2022 г.
10.  инж. Еди Велинов Дървенилов  Горски инспектор рег. № 141 от
30.07.2021 г.
рег. № 156 от
13.04.2022 г.
11.  Емилия Костадинова Диева  Главен специалист рег. № 158 от
23.09.2013 г.
рег. № 157 от
12.04.2022 г.
12.  Запринка Трендафилова Халачева  Гл. Експерт рег. № 160 от
26.03.2013 г.
рег. № 159 от
14.04.2022 г.
рег. № 189 от
01.10.2020рег. № 190 от
19.08.2021
13.  Захари Росенов Асенов  Горски инспектор рег. № 162 от
29.03.2013 г.
рег. № 161 от
14.04.2022 г.
14.  Здравко Руменов Илиев  Горски инспектор рег. № 164 от
29.03.2013 г.
рег. № 163 от
03.05.2022 г.
15.  Катя Пламенова Димитрова  Старши счетоводител рег. № 166 от
04.08.2014 г.
рег. № 165 от
13.05.2022 г.
16.  инж. Лазар Илиев Узунов  Горски инспектор рег. № 198 от
26.10.2022 г.
рег. № 199 от
01.11.2022 г.
17.  Любчо Златков Станчев  Горски инспектор рег. № 168 от
29.03.2013 г.
рег. № 167 от
10.05.2022 г.
18.  Минчо Искренов Маков  Горски инспектор рег. № 170 от
27.03.2013 г.
рег. № 169 от
03.05.2022 г.
19.  инж. Никола Милков Щърбов  Гл. горски инспектор рег. № 194 от
06.10.2022 г.
рег. № 195 от
10.10.2022 г.
20.  Петя Валентинова Ризова  Гл. Експерт рег. № 172 от
14.01.2016 г.
рег. № 171 от
26.04.2022 г.
21.  Радослав Райчев Георгиев  Изпълнител
22.  Росица Алексиева Кокарова  Финансов контрольор рег. № 174 от
25.03.2013 г.
рег. № 173 от
10.05.2022 г.
23.  инж. Сашка Любенова Иванова  Зам.-директор рег. № 176 от
27.03.2013 г.
рег. № 175 от
26.04.2022 г.
24.  Севдалин Здравков Колибаров  Изпълнител
25.  инж. Севдин Филипов Нинов  Старши експерт рег. № 77 от
09.06.2020 г.
рег. № 177 от
26.04.2022 г.
26.  Сергей Василев Чавдаров  Горски инспектор рег. № 179 от
29.03.2013 г.
рег. № 178 от
10.05.2022 г.
27.  Славка Славчева Чавдарова  Изпълнител
28.  инж. София Асенова Речникова  Гл. Експерт рег. № 181 от
01.06.2016 г.
рег. № 180 от
12.05.2022 г.
29.  инж. Христо Владимиров Пейков  Гл. Експерт рег. № 35 от
08.11.2018 г.
рег. № 182 от
12.04.2022 г.
рег. № 183 от
28.10.2021
30.  Цветана Томова Коджаколева  Гл. Счетоводител рег. № 185 от
26.03.2013 г.
рег. № 184 от
29.04.2022 г.
31.  Янко Георгиев Мадански  Системен Администратор рег. № 188 от
11.11.2016 г.
рег. № 187 от
03.05.2022 г.