Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Димитров Пенчев  Старши експерт рег. № 11 от
30.04.2018 г.
рег. № 328 от
09.05.2023 г.
2.  Александър Николаев Георгиев  Горски инспектор
3.  инж. Амелия Цекова Йорданова  Специалист рег. № 196 от
01.04.2021 г.
рег. № 320 от
02.05.2023 г.
4.  инж. Анка Иванова Филипова  Гл. Експерт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 338 от
10.05.2023 г.
5.  Антонио Методиев Герасимов  Финансов контрольор рег. № 3 от
30.04.2018 г.
рег. № 341 от
11.05.2023 г.
6.  инж. Богдан Калинов Богданов  Горски инспектор рег. № 293 от
15.11.2022 г.
рег. № 308 от
02.05.2023 г.
7.  Борислав Валентинов Жиланов  Горски инспектор рег. № 17 от
30.04.2018 г.
рег. № 307 от
02.05.2023 г.
8.  инж. Боян Рангелов Бенов  Гл. Експерт рег. № 186 от
09.11.2020 г.
рег. № 329 от
09.05.2023 г.
9.  Венелин Йорданов Александров  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 315 от
02.05.2023 г.
10.  Веселин Георгиев Панчев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 310 от
02.05.2023 г.
11.  инж. Владислав Бориславов Антонов  Младши експерт рег. № 237 от
11.10.2021 г.
рег. № 337 от
10.05.2023 г.
12.  Георги Бойков Боянов  Горски инспектор рег. № 239 от
20.10.2021 г.
рег. № 316 от
02.05.2023 г.
13.  инж. Георги Валериев Кръстев  Гл. Експерт рег. № 32 от
27.04.2018 г.
рег. № 330 от
09.05.2023 г.
14.  Даниел Милчов Ванков  Горски инспектор рег. № 44 от
30.04.2018 г.
рег. № 317 от
02.05.2023 г.
15.  инж. Екатерина Димитрова Апостолова  Младши експерт рег. № 295 от
15.11.2022 г.
рег. № 335 от
10.05.2023 г.
16.  Елена Пламенова Илиева  Старши специалист рег. № 191 от
11.03.2021 г.
рег. № 334 от
10.05.2023 г.
17.  Емил Николаев Йосифов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 309 от
02.05.2023 г.
18.  Ива Неделчева Миланова  Главен юрисконсулт рег. № 302 от
03.04.2023 г.
рег. № 304 от
21.04.2023 г.
19.  инж. Иван Людмилов Николов  Зам.-директор рег. № 178 от
01.09.2020 г.
рег. № 325 от
04.05.2023 г.
20.  инж. Иван Петров Първанов  Гл. Експерт рег. № 38 от
30.04.2018 г.
рег. № 339 от
11.05.2023 г.
21.  Иво Благоев Иванов  Горски инспектор рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 318 от
02.05.2023 г.
22.  Илиян Миланов Илиев  Горски инспектор рег. № 50 от
30.04.2018 г.
рег. № 312 от
02.05.2023 г.
23.  Ирина Стойчева Николова  Старши счетоводител рег. № 195 от
01.04.2021 г.
рег. № 333 от
09.05.2023 г.
24.  Красимир Славчев Тодоров  Горски инспектор рег. № 70 от
05.06.2018 г.
рег. № 322 от
03.05.2023 г.
25.  Красимир Христов Кайряков  Горски инспектор рег. № 51 от
08.05.2018 г.
рег. № 311 от
02.05.2023 г.
26.  Марян Иванов Димитров  Юрисконсулт рег. № 343 от
01.06.2023 г.
рег. № 344 от
30.06.2023 г.
27.  Милена Миткова Желязкова  Горски инспектор рег. № 298 от
06.12.2022 г.
рег. № 336 от
10.05.2023 г.
28.  Милена Найденова Димитрова  Старши специалист рег. № 30 от
30.04.2018 г.
рег. № 332 от
09.05.2023 г.
29.  Мирослав Стоянов Горанов  Горски инспектор рег. № 52 от
08.05.2018 г.
рег. № 314 от
02.05.2023 г.
30.  Надя Йорданова Симова  Специалист рег. № 188 от
23.12.2020 г.
рег. № 319 от
02.05.2023 г.
31.  Нина Петрова Гиздова  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 324 от
03.05.2023 г.
32.  Петко Николов Димов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 326 от
05.05.2023 г.
33.  инж. Пламен Иванов Йорданов  Гл. Експерт рег. № 36 от
30.04.2018 г.
рег. № 331 от
09.05.2023 г.
34.  Румен Цветанов Георгиев  Горски инспектор рег. № 46 от
30.04.2018 г.
рег. № 306 от
02.05.2023 г.
35.  Силвия Василева Тасева  Изпълнител
36.  инж. Станислав Янкулов Василев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
30.04.2018 г.
рег. № 313 от
02.05.2023 г.
37.  Теодор Ивалинов Тодоров  Горски инспектор рег. № 291 от
01.11.2022 г.
рег. № 323 от
03.05.2023 г.
38.  Тихомир Емилов Тодоров  Горски инспектор рег. № 40 от
30.04.2018 г.
рег. № 327 от
05.05.2023 г.
39.  инж. Юлиян Бориславов Иванов  Системен Администратор рег. № 34 от
30.04.2018 г.
рег. № 342 от
15.05.2023 г.