Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Димитров Пенчев  Горски инспектор рег. № 11 от
30.04.2018 г.
рег. № 117 от
09.05.2019 г.
2.  инж. Амелия Цекова Йорданова  Гл. Експерт рег. № 13 от
30.04.2018 г.
рег. № 88 от
30.04.2019 г.
3.  инж. Анка Иванова Филипова  Гл. Експерт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 91 от
02.05.2019 г.
4.  Антонио Методиев Герасимов  Финансов контрольор рег. № 3 от
30.04.2018 г.
рег. № 118 от
10.05.2019 г.
5.  инж. Атанас Миланов Златков  Зам.-директор рег. № 1 от
30.04.2018 г.
рег. № 124 от
14.05.2019 г.
6.  Борислав Валентинов Жиланов  Горски инспектор рег. № 17 от
30.04.2018 г.
рег. № 104 от
02.05.2019 г.
7.  Венелин Йорданов Александров  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 103 от
02.05.2019 г.
8.  Вергил Георгиев Илиев  Горски инспектор рег. № 21 от
30.04.2018 г.
рег. № 100 от
02.05.2019 г.
9.  Веселин Георгиев Панчев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 94 от
02.05.2019 г.
10.  инж. Ганчо Горанов Лозанов  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
30.04.2018 г.
рег. № 92 от
02.05.2019 г.
11.  инж. Георги Валериев Кръстев  Горски инспектор рег. № 32 от
27.04.2018 г.
рег. № 126 от
14.05.2019 г.
12.  инж. Гриша Григоров Киров  Ст. горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 120 от
13.05.2019 г.
13.  Даниел Милчов Ванков  Горски инспектор рег. № 44 от
30.04.2018 г.
рег. № 98 от
02.05.2019 г.
14.  инж. Димитър Александров Димитров  Горски инспектор рег. № 42 от
30.04.2018 г.
рег. № 122 от
13.05.2019 г.
15.  Елка Димитрова Йорданова  Касиер рег. № 27 от
30.04.2018 г.
рег. № 110 от
02.05.2019 г.
16.  Емил Николаев Йосифов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 107 от
02.05.2019 г.
17.  инж. Емил Тилев Иванов  Гл. Експерт рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 116 от
09.05.2019 г.
18.  Ива Неделчева Миланова  Юрисконсулт рег. № 9 от
30.04.2018 г.
рег. № 115 от
07.05.2019 г.
19.  инж. Иван Людмилов Николов  Гл. Експерт рег. № 84 от
17.10.2018 г.
рег. № 123 от
13.05.2019 г.
20.  инж. Иван Петров Първанов  Гл. Експерт рег. № 38 от
30.04.2018 г.
рег. № 109 от
02.05.2019 г.
21.  Иво Благоев Иванов  Горски инспектор рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 99 от
02.05.2019 г.
22.  Иво Викторов Неофитов  Горски инспектор рег. № 45 от
30.04.2018 г.
рег. № 106 от
02.05.2019 г.
23.  Илиян Миланов Илиев  Горски инспектор рег. № 50 от
30.04.2018 г.
рег. № 95 от
02.05.2019 г.
24.  Ирина Райкова Гюрова  Старши счетоводител рег. № 29 от
30.04.2018 г.
рег. № 89 от
30.04.2019 г.
25.  Йордан Димитров Паунов  Горски инспектор рег. № 31 от
26.04.2018 г.
рег. № 101 от
02.05.2019 г.
26.  Йосиф Михайлов Каменов  Специалист рег. № 53 от
30.04.2018 г.
рег. № 119 от
10.05.2019 г.
27.  Красимир Славчев Тодоров  Горски инспектор рег. № 70 от
05.06.2018 г.
рег. № 102 от
02.05.2019 г.
28.  Красимир Христов Кайряков  Горски инспектор рег. № 51 от
08.05.2018 г.
рег. № 127 от
14.05.2019 г.
29.  инж. Маргаритка Петрова Новкова  Гл. Експерт рег. № 37 от
30.04.2018 г.
рег. № 111 от
02.05.2019 г.
30.  Милена Найденова Димитрова  Старши специалист рег. № 30 от
30.04.2018 г.
рег. № 87 от
30.04.2019 г.
31.  Мирослав Стоянов Горанов  Горски инспектор рег. № 52 от
08.05.2018 г.
рег. № 128 от
02.05.2019 г.
32.  инж. Момчил Николаев Костадинов  Гл. горски инспектор рег. № 48 от
30.04.2018 г.
рег. № 121 от
13.05.2019 г.
33.  Нина Петрова Гиздова  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 90 от
30.04.2019 г.
34.  Петко Николов Димов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 97 от
02.05.2019 г.
35.  инж. Пламен Иванов Йорданов  Гл. Експерт рег. № 36 от
30.04.2018 г.
рег. № 112 от
03.05.2019 г.
36.  Румен Цветанов Георгиев  Горски инспектор рег. № 46 от
30.04.2018 г.
рег. № 105 от
02.05.2019 г.
37.  Силвия Василева Тасева  Изпълнител
38.  инж. Станислав Янкулов Василев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
30.04.2018 г.
рег. № 108 от
02.05.2019 г.
39.  Страхил Николов Михайлов  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 93 от
02.05.2019 г.
40.  Тихомир Емилов Тодоров  Горски инспектор рег. № 40 от
30.04.2018 г.
рег. № 96 от
02.05.2019 г.
41.  инж. Юлиян Бориславов Иванов  Системен Администратор рег. № 34 от
30.04.2018 г.
рег. № 125 от
14.05.2019 г.