Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Димитров Пенчев  Старши експерт рег. № 11 от
30.04.2018 г.
рег. № 254 от
09.05.2022 г.
2.  инж. Амелия Цекова Йорданова  Специалист рег. № 196 от
01.04.2021 г.
рег. № 261 от
12.05.2022 г.
3.  инж. Анка Иванова Филипова  Гл. Експерт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 260 от
11.05.2022 г.
4.  Антонио Методиев Герасимов  Финансов контрольор рег. № 3 от
30.04.2018 г.
рег. № 272 от
16.05.2022 г.
5.  инж. Богдан Калинов Богданов  Горски инспектор рег. № 293 от
15.11.2022 г.
рег. № 294 от
15.11.2022 г.
6.  Борислав Валентинов Жиланов  Горски инспектор рег. № 17 от
30.04.2018 г.
рег. № 275 от
16.05.2022 г.
7.  инж. Боян Рангелов Бенов  Гл. Експерт рег. № 186 от
09.11.2020 г.
рег. № 262 от
12.05.2022 г.
8.  Венелин Йорданов Александров  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 257 от
10.05.2022 г.
9.  Веселин Георгиев Панчев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 247 от
29.04.2022 г.
10.  инж. Владислав Бориславов Антонов  Младши експерт рег. № 237 от
11.10.2021 г.
рег. № 259 от
11.05.2022 г.
11.  Георги Бойков Боянов  Горски инспектор рег. № 239 от
20.10.2021 г.
рег. № 277 от
16.05.2022 г.
12.  инж. Георги Валериев Кръстев  Гл. Експерт рег. № 32 от
27.04.2018 г.
рег. № 251 от
09.05.2022 г.
13.  инж. Гриша Григоров Киров  Гл. горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 267 от
13.05.2022 г.
14.  Даниел Милчов Ванков  Горски инспектор рег. № 44 от
30.04.2018 г.
рег. № 271 от
16.05.2022 г.
15.  инж. Екатерина Димитрова Апостолова  Младши експерт рег. № 295 от
15.11.2022 г.
рег. № 299 от
14.12.2022 г.
16.  Елена Пламенова Илиева  Старши специалист рег. № 191 от
11.03.2021 г.
рег. № 265 от
13.05.2022 г.
17.  Емил Николаев Йосифов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 278 от
16.05.2022 г.
18.  Ива Неделчева Миланова  Старши юрисконсулт рег. № 9 от
30.04.2018 г.
рег. № 148 от
15.05.2020 г.
19.  инж. Иван Людмилов Николов  Зам.-директор рег. № 178 от
01.09.2020 г.
рег. № 279 от
16.05.2022 г.
20.  инж. Иван Петров Първанов  Гл. Експерт рег. № 38 от
30.04.2018 г.
рег. № 250 от
09.05.2022 г.
21.  Иво Благоев Иванов  Горски инспектор рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 270 от
16.05.2022 г.
22.  Илиян Миланов Илиев  Горски инспектор рег. № 50 от
30.04.2018 г.
рег. № 249 от
29.04.2022 г.
23.  Ирина Стойчева Николова  Старши счетоводител рег. № 195 от
01.04.2021 г.
рег. № 266 от
13.05.2022 г.
24.  Красимир Славчев Тодоров  Горски инспектор рег. № 70 от
05.06.2018 г.
рег. № 268 от
13.05.2022 г.
25.  Красимир Христов Кайряков  Горски инспектор рег. № 51 от
08.05.2018 г.
рег. № 269 от
13.05.2022 г.
26.  Любослав Крумов Димитров  Горски инспектор рег. № 296 от
16.11.2022 г.
рег. № 300 от
14.12.2022 г.
27.  Милена Миткова Желязкова  Горски инспектор рег. № 298 от
06.12.2022 г.
рег. № 301 от
16.12.2022 г.
28.  Милена Найденова Димитрова  Старши специалист рег. № 30 от
30.04.2018 г.
рег. № 264 от
13.05.2022 г.
29.  Мирослав Стоянов Горанов  Горски инспектор рег. № 52 от
08.05.2018 г.
рег. № 258 от
10.05.2022 г.
30.  Надя Йорданова Симова  Специалист рег. № 188 от
23.12.2020 г.
рег. № 253 от
09.05.2022 г.
31.  Нина Петрова Гиздова  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 252 от
09.05.2022 г.
32.  Петко Николов Димов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 255 от
09.05.2022 г.
33.  инж. Пламен Иванов Йорданов  Гл. Експерт рег. № 36 от
30.04.2018 г.
рег. № 263 от
12.05.2022 г.
34.  инж. Радослав Любомиров Николов  Гл. горски инспектор рег. № 284 от
01.07.2022 г.
рег. № 286 от
27.07.2022 г.
35.  Румен Цветанов Георгиев  Горски инспектор рег. № 46 от
30.04.2018 г.
рег. № 274 от
16.05.2022 г.
36.  Силвия Василева Тасева  Изпълнител
37.  инж. Станислав Янкулов Василев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
30.04.2018 г.
рег. № 282 от
16.05.2022 г.
38.  Теодор Ивалинов Тодоров  Горски инспектор рег. № 291 от
01.11.2022 г.
рег. № 297 от
30.11.2022 г.
39.  Тихомир Емилов Тодоров  Горски инспектор рег. № 40 от
30.04.2018 г.
рег. № 256 от
09.05.2022 г.
40.  инж. Юлиян Бориславов Иванов  Системен Администратор рег. № 34 от
30.04.2018 г.
рег. № 280 от
16.05.2022 г.