Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Димитров Пенчев  Старши експерт рег. № 11 от
30.04.2018 г.
рег. № 215 от
13.05.2021 г.
2.  инж. Амелия Цекова Йорданова  Специалист рег. № 196 от
01.04.2021 г.
рег. № 197 от
14.04.2021 г.
3.  инж. Анка Иванова Филипова  Гл. Експерт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 206 от
11.05.2021 г.
4.  Антонио Методиев Герасимов  Финансов контрольор рег. № 3 от
30.04.2018 г.
рег. № 223 от
14.05.2021 г.
5.  Борислав Валентинов Жиланов  Горски инспектор рег. № 17 от
30.04.2018 г.
рег. № 226 от
14.05.2021 г.
6.  инж. Боян Рангелов Бенов  Гл. Експерт рег. № 186 от
09.11.2020 г.
рег. № 210 от
12.05.2021 г.
7.  Венелин Йорданов Александров  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 224 от
14.05.2021 г.
8.  Вергил Георгиев Илиев  Горски инспектор рег. № 21 от
30.04.2018 г.
рег. № 213 от
12.05.2021 г.
9.  Веселин Георгиев Панчев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 201 от
29.04.2021 г.
10.  Галя Петрова Гаврилова  Юрисконсулт рег. № 180 от
01.09.2020 г.
рег. № 230 от
14.05.2021 г.
11.  инж. Георги Валериев Кръстев  Ст. горски инспектор рег. № 32 от
27.04.2018 г.
рег. № 209 от
11.05.2021 г.
12.  инж. Гриша Григоров Киров  Гл. горски инспектор рег. № 33 от
30.04.2018 г.
рег. № 222 от
14.05.2021 г.
13.  Даниел Милчов Ванков  Горски инспектор рег. № 44 от
30.04.2018 г.
рег. № 211 от
12.05.2021 г.
14.  Елена Пламенова Илиева  Старши специалист рег. № 191 от
11.03.2021 г.
рег. № 193 от
24.03.2021 г.
15.  Емил Николаев Йосифов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 227 от
14.05.2021 г.
16.  инж. Емил Тилев Иванов  Гл. Експерт рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 205 от
11.05.2021 г.
17.  Ива Неделчева Миланова  Старши юрисконсулт рег. № 9 от
30.04.2018 г.
рег. № 148 от
15.05.2020 г.
18.  инж. Иван Людмилов Николов  Зам.-директор рег. № 178 от
01.09.2020 г.
рег. № 233 от
17.05.2021 г.
19.  инж. Иван Петров Първанов  Гл. Експерт рег. № 38 от
30.04.2018 г.
рег. № 218 от
14.05.2021 г.
20.  Иво Благоев Иванов  Горски инспектор рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 212 от
12.05.2021 г.
21.  Иво Викторов Неофитов  Горски инспектор рег. № 45 от
30.04.2018 г.
рег. № 229 от
14.05.2021 г.
22.  Илиян Миланов Илиев  Горски инспектор рег. № 50 от
30.04.2018 г.
рег. № 214 от
12.05.2021 г.
23.  Ирина Стойчева Николова  Старши счетоводител рег. № 195 от
01.04.2021 г.
рег. № 204 от
29.04.2021 г.
24.  Красимир Славчев Тодоров  Горски инспектор рег. № 70 от
05.06.2018 г.
рег. № 208 от
11.05.2021 г.
25.  Красимир Христов Кайряков  Горски инспектор рег. № 51 от
08.05.2018 г.
рег. № 203 от
29.04.2021 г.
26.  инж. Маргаритка Петрова Новкова  Гл. Експерт рег. № 37 от
30.04.2018 г.
рег. № 220 от
14.05.2021 г.
27.  Милена Найденова Димитрова  Старши специалист рег. № 30 от
30.04.2018 г.
рег. № 219 от
14.05.2021 г.
28.  Мирослав Стоянов Горанов  Горски инспектор рег. № 52 от
08.05.2018 г.
рег. № 225 от
14.05.2021 г.
29.  инж. Момчил Николаев Костадинов  Гл. горски инспектор рег. № 48 от
30.04.2018 г.
рег. № 216 от
13.05.2021 г.
30.  Надя Йорданова Симова  Специалист рег. № 188 от
23.12.2020 г.
рег. № 189 от
22.01.2021 г.
31.  Нина Петрова Гиздова  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 200 от
22.04.2021 г.
32.  Петко Николов Димов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 199 от
20.04.2021 г.
33.  инж. Пламен Иванов Йорданов  Гл. Експерт рег. № 36 от
30.04.2018 г.
рег. № 221 от
14.05.2021 г.
34.  Румен Цветанов Георгиев  Горски инспектор рег. № 46 от
30.04.2018 г.
рег. № 228 от
14.05.2021 г.
35.  Силвия Василева Тасева  Изпълнител
36.  инж. Станислав Янкулов Василев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
30.04.2018 г.
рег. № 232 от
14.05.2021 г.
37.  Страхил Николов Михайлов  Горски инспектор рег. № 49 от
30.04.2018 г.
рег. № 202 от
29.04.2021 г.
38.  Тихомир Емилов Тодоров  Горски инспектор рег. № 40 от
30.04.2018 г.
рег. № 198 от
20.04.2021 г.
39.  инж. Юлиян Бориславов Иванов  Системен Администратор рег. № 34 от
30.04.2018 г.
рег. № 217 от
13.05.2021 г.