Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Петев Георгиев  Старши юрисконсулт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 127 от
15.05.2020 г.
2.  Атанас Кирчев Георгиев  Горски инспектор рег. № 3 от
09.05.2018 г.
рег. № 128 от
22.04.2020 г.
3.  инж. Атанаска Росенова Павлова  Гл. Експерт рег. № 5 от
14.05.2018 г.
рег. № 129 от
14.05.2020 г.
4.  Борислава Маринова Савова  Финансов контрольор рег. № 10 от
14.05.2018 г.
рег. № 130 от
14.05.2020 г.
5.  Валентин Георгиев Георгиев  Главен юрисконсулт рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 131 от
21.04.2020 г.
6.  Вартануш Агоп Дахаварян  Помощен персонал
7.  Васил Димитров Иванов  Горски инспектор рег. № 14 от
09.05.2018 г.
рег. № 132 от
05.05.2020 г.
8.  инж. Веселин Милков Чешмеджиев  Гл. горски инспектор рег. № 16 от
11.05.2018 г.
рег. № 134 от
04.05.2020 г.
9.  Георги Митков Минчев  Горски инспектор рег. № 18 от
09.05.2018 г.
рег. № 135 от
04.05.2020 г.
10.  Георги Руменов Георгиев  Горски инспектор рег. № 21 от
09.05.2018 г.
рег. № 136 от
21.04.2020 г.
11.  инж. Гюнай Салимов Кадиров  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
14.05.2018 г.
рег. № 138 от
07.05.2020 г.
12.  Даниел Добрев Добрев  Горски инспектор рег. № 94 от
08.05.2019 г.
рег. № 139 от
04.05.2020 г.
13.  Даниела Николаева Георгиева  Юрисконсулт рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 140 от
21.04.2020 г.
14.  инж. Димитър Иванов Тодоров  Гл. Експерт рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 141 от
08.04.2020 г.
15.  инж. Дора Иванова Кръстева  Гл. Експерт рег. № 32 от
14.05.2018 г.
рег. № 142 от
07.05.2020 г.
16.  инж. Елка Демирова Иванова  Гл. Експерт рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 143 от
28.04.2020 г.
17.  Емил Георгиев Енев  Горски инспектор рег. № 36 от
09.05.2018 г.
рег. № 144 от
16.04.2020 г.
18.  Енгин Дженгис Шукриев  Горски инспектор рег. № 40 от
09.05.2018 г.
рег. № 145 от
15.05.2020 г.
19.  Живко Петров Петков  Горски инспектор рег. № 42 от
09.05.2018 г.
рег. № 146 от
04.05.2020 г.
20.  инж. Здрaвка Ангелова Дейкова  Зам.-директор рег. № 44 от
14.05.2018 г.
рег. № 147 от
14.05.2020 г.
21.  Зорница Ангелова Тодорова  Гл. Счетоводител рег. № 46 от
14.05.2018 г.
рег. № 148 от
05.05.2020 г.
22.  инж. Ивайло Кондов Кондов  Гл. Експерт рег. № 48 от
14.05.2018 г.
рег. № 149 от
13.04.2020 г.
23.  инж. Иван Петров Стоянов  Гл. Експерт рег. № 50 от
02.11.2018 г.
рег. № 150 от
08.05.2020 г.
24.  Илия Костадинов Илиев  Горски инспектор рег. № 52 от
09.05.2018 г.
рег. № 151 от
05.05.2020 г.
25.  Ирина Николаева Андонова  Главен специалист рег. № 123 от
02.09.2019 г.
рег. № 152 от
23.04.2020 г.
26.  Йоана Илиева Ангелова  Касиер - домакин рег. № 54 от
17.09.2018 г.
рег. № 153 от
09.04.2020 г.
27.  Йордан Стефанов Йорданов  Горски инспектор рег. № 122 от
27.08.2019 г.
рег. № 154 от
21.04.2020 г.
28.  Йорданка Донева Иванова  Главен специалист рег. № 56 от
10.05.2018 г.
рег. № 155 от
16.04.2020 г.
29.  Косьо Павлов Даскалов  Мл. горски инспектор рег. № 58 от
09.05.2018 г.
рег. № 156 от
13.04.2020 г.
30.  Красимир Василев Петров  Горски инспектор рег. № 60 от
09.05.2018 г.
рег. № 157 от
21.04.2020 г.
31.  Красимира Ангелова Костова  Гл. Експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
рег. № 158 от
09.04.2020 г.
32.  инж. Минчо Тодоров Кулев  Гл. Експерт
33.  Надя Сяркова Сярова  Главен специалист рег. № 64 от
09.05.2018 г.
рег. № 65 от
30.05.2018 г.
34.  Невена Димкова Тачева  Технически сътрудник рег. № 66 от
09.05.2018 г.
рег. № 159 от
27.04.2020 г.
35.  Николай Тодоров Георгиев  Горски инспектор рег. № 68 от
09.05.2018 г.
рег. № 160 от
16.04.2020 г.
36.  Петър Иванов Атанасов  Горски инспектор рег. № 70 от
09.05.2018 г.
рег. № 162 от
04.05.2020 г.
37.  инж. Петя Атанасова Белева  Гл. Експерт рег. № 72 от
14.05.2018 г.
рег. № 163 от
15.04.2020 г.
38.  Полина Севдалинова Вълева  Младши експерт рег. № 80 от
01.04.2019 г.
рег. № 81 от
01.04.2019 г.
39.  Сияна Александрова Бонева  Системен Администратор рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 164 от
15.05.2020 г.
40.  Соня Георгиева Василева  Старши счетоводител рег. № 76 от
09.05.2018 г.
рег. № 165 от
08.05.2020 г.
41.  Стефан Иванов Балкански  Горски инспектор рег. № 169 от
01.12.2020 г.
рег. № 170 от
01.12.2020 г.
42.  Татяна Господинова Сълова  Главен специалист рег. № 167 от
20.11.2020 г.
рег. № 168 от
23.11.2020 г.
43.  Християн Павлов Николов  Горски инспектор рег. № 120 от
02.09.2019 г.
рег. № 166 от
08.04.2020 г.