Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Ангел Йорданов Ангелов  Горски инспектор рег. № 2 от
08.06.2018 г.
рег. № 1 от
08.06.2018 г.
2.  Анелия Георгиева Христова  Главен юрисконсулт
3.  Антоанета Боянова Георгиева  Старши счетоводител рег. № 33 от
07.06.2018 г.
рег. № 34 от
07.06.2018 г.
4.  инж. Антон Руменов Димов  Горски инспектор
5.  Божидар Найденов Костов  Системен Администратор рег. № 6 от
04.06.2018 г.
6.  Бойка Георгиева Максимова  Изпълнител рег. № 30 от
07.06.2018 г.
рег. № 29 от
07.06.2018 г.
7.  Боян Страхилов Мицов  Горски инспектор рег. № 23 от
07.06.2018 г.
рег. № 24 от
07.06.2018 г.
8.  Валентин Венев Велинов  Горски инспектор
9.  Валентин Георгиев Кечов  Главен специалист рег. № 11 от
05.06.2018 г.
рег. № 12 от
05.06.2018 г.
10.  Валентин Симов Арсов  Горски инспектор
11.  Васил Георгиев Грънчаров  Горски инспектор рег. № 7 от
05.06.2018 г.
рег. № 8 от
05.06.2018 г.
12.  Георги Алексиев Цеков  Горски инспектор рег. № 21 от
06.06.2018 г.
рег. № 22 от
06.06.2018 г.
13.  Георги Благоев Ставриев  Горски инспектор
14.  Георги Борисов Манов  Главен специалист рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 32 от
07.06.2018 г.
15.  инж. Георги Иванов Стоичков  Гл. Експерт
16.  Георги Панчов Испиридонов  Горски инспектор рег. № 28 от
08.06.2018 г.
17.  инж. Григор Илиев Григоров  Гл. горски инспектор
18.  Даниел Ивов Димитров  Горски инспектор
19.  Десислава Кирилова Стоичкова  Деловодител
20.  инж. Димитър Георгиев Здравков  Зам.-директор рег. № 35 от
07.06.2018 г.
рег. № 36 от
07.06.2018 г.
21.  Димитър Кирилов Заркин  Горски инспектор
22.  Добрин Любенов Зарев  Горски инспектор
23.  Емилия Василева Иванова  Финансов контрольор
24.  Ивайло Емилов Лилов  Горски инспектор
25.  Ивайло Руменов Иванов  Горски инспектор рег. № 19 от
05.06.2018 г.
рег. № 20 от
05.06.2018 г.
26.  Иван Славчев Стефанов  Горски инспектор рег. № 25 от
07.06.2018 г.
рег. № 26 от
07.06.2018 г.
27.  Иво Борисов Лазов  Горски инспектор
28.  Йордан Борисов Лазов  Горски инспектор
29.  Йорданка Ташкова Хлебарска  Главен юрисконсулт
30.  Костадин Димитров Капланов  Горски инспектор
31.  инж. Костадин Димитров Костадинов  Гл. Експерт
32.  Красимир Василев Христов  Старши специалист
33.  Любчо Йорданов Кадифкин  Горски инспектор рег. № 15 от
05.06.2018 г.
рег. № 16 от
05.06.2018 г.
34.  Людмил Василев Игнатов  Горски инспектор
35.  Маргарита Живкова Кирилова  Старши счетоводител
36.  инж. Мария Иванова Христова  Горски инспектор
37.  Милена Кирилова Иванова  Старши експерт рег. № 9 от
05.06.2018 г.
рег. № 10 от
05.06.2018 г.
38.  Милена Красимирова Брусарска  Касиер - домакин
39.  Милена Любомирова Йорданова-Савева  Старши експерт
40.  Надя Красимирова Спасова  Гл. Експерт рег. № 13 от
05.06.2018 г.
рег. № 14 от
05.06.2018 г.
41.  инж. Никола Георгиев Ников  Гл. Експерт
42.  инж. Нина Коцева Димитрова  Гл. Експерт
43.  инж. Роза Костадинова Манова  Гл. горски инспектор рег. № 40 от
07.06.2018 г.
44.  Росен Димитров Добринов  Горски инспектор рег. № 3 от
04.06.2018 г.
рег. № 4 от
04.06.2018 г.
45.  Светла Василева Давидкова  Гл. Счетоводител
46.  Светла Георгиева Антимова  Главен юрисконсулт
47.  Светослав Красимиров Николов  Горски инспектор
48.  Снежка Емилова Хаджийска  Старши специалист рег. № 17 от
05.06.2018 г.
рег. № 18 от
05.06.2018 г.
49.  Стефан Любенов Стоянов  Горски инспектор
50.  Тодор Александров Тодоров  Горски инспектор
51.  Тодор Сашов Златанов  Горски инспектор