Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Пламенов Симеонов  Ст. горски инспектор
2.  Ангел Йорданов Ангелов  Горски инспектор рег. № 116 от
03.05.2019 г.
рег. № 117 от
03.05.2019 г.
3.  Анелия Георгиева Христова  Главен юрисконсулт рег. № 118 от
10.05.2019 г.
рег. № 119 от
10.05.2019 г.
4.  Антоанета Боянова Георгиева  Старши счетоводител рег. № 120 от
13.05.2019 г.
рег. № 121 от
13.05.2019 г.
5.  инж. Антон Руменов Димов  Горски инспектор рег. № 122 от
24.04.2019 г.
рег. № 123 от
24.04.2019 г.
6.  Божидар Найденов Костов  Системен Администратор рег. № 124 от
18.04.2019 г.
рег. № 125 от
18.04.2019 г.
7.  Бойка Георгиева Максимова  Изпълнител рег. № 126 от
19.04.2019 г.
рег. № 127 от
19.04.2019 г.
8.  Боян Страхилов Мицов  Горски инспектор рег. № 128 от
15.05.2019 г.
рег. № 129 от
15.05.2019 г.
9.  Валентин Венев Велинов  Горски инспектор рег. № 130 от
25.04.2019 г.
рег. № 131 от
25.04.2019 г.
10.  Валентин Георгиев Кечов  Главен специалист рег. № 132 от
24.04.2019 г.
рег. № 133 от
24.04.2019 г.
11.  Валентин Симов Арсов  Горски инспектор рег. № 134 от
03.05.2019 г.
рег. № 135 от
03.05.2019 г.
12.  Васил Георгиев Грънчаров  Горски инспектор рег. № 136 от
25.04.2019 г.
рег. № 137 от
25.04.2019 г.
13.  Георги Алексиев Цеков  Горски инспектор рег. № 138 от
24.04.2019 г.
рег. № 139 от
24.04.2019 г.
14.  Георги Благоев Ставриев  Горски инспектор рег. № 140 от
03.05.2019 г.
рег. № 141 от
03.05.2019 г.
15.  Георги Борисов Манов  Главен специалист рег. № 142 от
19.04.2019 г.
рег. № 143 от
19.04.2019 г.
16.  инж. Георги Иванов Стоичков  Гл. Експерт рег. № 144 от
19.04.2019 г.
рег. № 145 от
19.04.2019 г.
17.  Георги Панчов Испиридонов  Горски инспектор рег. № 146 от
30.04.2019 г.
рег. № 147 от
30.04.2019 г.
18.  инж. Григор Илиев Григоров  Гл. горски инспектор рег. № 148 от
14.05.2019 г.
рег. № 149 от
14.05.2019 г.
19.  Даниел Ивов Димитров  Горски инспектор рег. № 150 от
15.05.2019 г.
рег. № 151 от
15.05.2019 г.
20.  Десислава Кирилова Стоичкова  Деловодител рег. № 152 от
19.04.2019 г.
рег. № 153 от
19.04.2019 г.
21.  инж. Димитър Георгиев Здравков  Зам.-директор рег. № 156 от
01.07.2019 г.
рег. № 157 от
01.07.2019 г.
22.  Димитър Кирилов Заркин  Горски инспектор рег. № 158 от
24.04.2019 г.
рег. № 159 от
24.04.2019 г.
23.  Добрин Любенов Зарев  Горски инспектор рег. № 162 от
25.04.2019 г.
рег. № 163 от
25.04.2019 г.
24.  Емилия Василева Иванова  Финансов контрольор рег. № 164 от
09.05.2019 г.
рег. № 165 от
09.05.2019 г.
25.  Ивайло Емилов Лилов  Горски инспектор рег. № 168 от
03.05.2019 г.
рег. № 169 от
03.05.2019 г.
26.  Ивайло Руменов Иванов  Горски инспектор рег. № 170 от
24.04.2019 г.
рег. № 171 от
24.04.2019 г.
27.  Иван Славчев Стефанов  Горски инспектор рег. № 172 от
15.05.2019 г.
рег. № 173 от
15.05.2019 г.
28.  Йордан Борисов Лазов  Горски инспектор рег. № 176 от
24.04.2019 г.
рег. № 177 от
24.04.2019 г.
29.  Йорданка Ташкова Хлебарска  Главен юрисконсулт рег. № 178 от
17.04.2019 г.
рег. № 179 от
17.04.2019 г.
30.  Костадин Димитров Капланов  Горски инспектор рег. № 180 от
15.05.2019 г.
рег. № 181 от
15.05.2019 г.
31.  инж. Костадин Димитров Костадинов  Гл. Експерт рег. № 182 от
24.04.2019 г.
рег. № 183 от
24.04.2019 г.
32.  Красимир Василев Христов  Старши специалист рег. № 184 от
18.04.2019 г.
рег. № 185 от
18.04.2019 г.
33.  Любчо Йорданов Кадифкин  Горски инспектор рег. № 186 от
07.05.2019 г.
рег. № 187 от
07.05.2019 г.
34.  Людмил Василев Игнатов  Горски инспектор рег. № 188 от
15.05.2019 г.
рег. № 189 от
15.05.2019 г.
35.  Маргарита Живкова Кирилова  Старши счетоводител рег. № 190 от
10.05.2019 г.
рег. № 191 от
10.05.2019 г.
36.  Марина Вертер Стоилова  Главен специалист рег. № 220 от
24.04.2019 г.
рег. № 221 от
24.04.2019 г.
37.  инж. Мария Иванова Христова  Горски инспектор рег. № 192 от
24.04.2019 г.
рег. № 193 от
24.04.2019 г.
38.  Милена Кирилова Иванова  Старши експерт рег. № 194 от
13.05.2019 г.
рег. № 195 от
13.05.2019 г.
39.  Милена Красимирова Брусарска  Касиер - домакин рег. № 196 от
15.05.2019 г.
рег. № 197 от
15.05.2019 г.
40.  Милена Любомирова Йорданова-Савева  Гл. Експерт рег. № 198 от
13.05.2019 г.
рег. № 199 от
13.05.2019 г.
41.  Надя Красимирова Спасова  Гл. Експерт рег. № 114 от
21.02.2019 г.
рег. № 115 от
21.02.2019 г.
42.  инж. Никола Георгиев Ников  Старши експерт рег. № 200 от
13.05.2019 г.
рег. № 201 от
13.05.2019 г.
43.  инж. Нина Коцева Димитрова  Гл. Експерт рег. № 202 от
13.05.2019 г.
рег. № 203 от
13.05.2019 г.
44.  инж. Роза Костадинова Манова  Гл. горски инспектор рег. № 204 от
08.05.2019 г.
рег. № 205 от
08.05.2019 г.
45.  Росен Димитров Добринов  Горски инспектор рег. № 206 от
03.05.2019 г.
рег. № 207 от
03.05.2019 г.
46.  Светла Василева Давидкова  Гл. Счетоводител рег. № 208 от
19.04.2019 г.
рег. № 209 от
19.04.2019 г.
47.  Светла Георгиева Антимова  Главен юрисконсулт рег. № 210 от
08.05.2019 г.
рег. № 211 от
08.05.2019 г.
48.  Светослав Красимиров Николов  Горски инспектор рег. № 212 от
24.04.2019 г.
рег. № 213 от
24.04.2019 г.
49.  Снежка Емилова Хаджийска  Старши специалист рег. № 214 от
18.04.2019 г.
рег. № 215 от
18.04.2019 г.
50.  Стефан Любенов Стоянов  Горски инспектор
51.  Тодор Александров Тодоров  Горски инспектор рег. № 216 от
25.04.2019 г.
рег. № 217 от
25.04.2019 г.
52.  Тодор Сашов Златанов  Горски инспектор рег. № 218 от
14.05.2019 г.
рег. № 219 от
14.05.2019 г.