Публикуваме Заповед 152/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по горите и Приложение към нея за провеждане на обществена поръчка за изработка и доставка на рекламни материали

Дата на обявата: 11 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 17:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Балиево” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бяла” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Сливен”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бялата река” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Айтос”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бялата река” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..05 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Черното блато” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Айтос”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дядо Стойчо – новите колиби” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Джавала” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дренчето” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дрян – Пчеларово - Великово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Генерал Тошево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Гогово нивище” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Малко Търново”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..05 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Грахилово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Малко Търново”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Харами бунар” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Добринище”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Изсипаната нива” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..05 Януари 2010 г. до 00:00:16 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кайряка” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Карнобат”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Каваклийка” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Чирпан”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кочерията – Чилията” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кючук юрт” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ново Паничарево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Миши рай” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..05 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Перилийца” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Михалково”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Персенк” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Хвойна”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Раково - Ичера” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Сливен”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Селище” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Малко Търново”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Смрадликов байр” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Стара река” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Стара река”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Тича” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Тича”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..08 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Туфча” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гоце Делчев”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..11 Декември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Ушките - Ляска” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Смилян”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Варбаница” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Мъглиж”

Дата на обявата: 10 Ноември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Януари 2010 г. до 16:30:00 часа.

О Б Я В А

  На основание чл. 24в, ал.1, т.3 от Закона за горите, във връзка с чл.16, ал.5 и чл. 19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост И Заповед № 1842/05.10.2009 г. на Председателя на Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство „Първомай”, обявявя търг с явно наддаване под наем на недвижим имот 

Дата на обявата: 28 Октомври 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Ноември 2009 г. до 15:00:00 часа.

О Б Я В А

На основание чл.15д, ал.1 от Закона за горите,чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.16 и глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №1840/02.10.2009 год. на Председателя на Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство-Асеновград обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Дата на обявата: 16 Октомври 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..16 Ноември 2009 г. до 15:00:00 часа.

О Б Я В А

На основание Заповед № 1841/ 02.102009 г. на Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство “ Рибарица” ДП ще проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем , за срок от 10     ( десет) години, на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:
 Ремонтна работилница и гаражи – обща застроена площ 150 кв.м. ( работилница- 40 кв.м. и 6 броя гаражи с площ 110 кв.м.), находящи се в УПИ IV-214 в кв.м. 35 по плана на с.Рибарица, предоставени за упр

Дата на обявата: 15 Октомври 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Ноември 2009 г. до 15:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Аида” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Хасково”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Александрия - Асеновец” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Генерал Тошево”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..16 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Армутли” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ивайловград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бакарлъка” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Бургас”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..20 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Балдарана” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ивайловград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Балдуин” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Своге”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Българка” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Мъглиж”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Белчаница – Ръжанска река” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Самоков”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бельовска река - Църквище” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Катунци”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бяла черква” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Пловдив”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..12 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бялата река” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Катунци”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Боровец” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Боровец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Борущица” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Мъглиж”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Ботурче” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ивайловград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Буково” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Първомай”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Чатал дере” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Суворово”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Червена – Кривия борун” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Хвойна”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..19 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Чифлика” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Харманли”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Октомври 2009 г. до 00:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Синаница - Чифлика” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Кресна”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Добро поле” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Благоевград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..19 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дончево” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Добрич”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..16 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Драганово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Бургас”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..20 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Елака - Бунай” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Панагюрище”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Житница” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Добрич”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..19 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Голям извор” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Разград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Говедарника - Езерото” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Катунци”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Гурково – БИРП Сондите” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гурково”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Хисарски” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Хисар”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..12 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Ябълката” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Каленото кладенче” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Караорман” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гърмен”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Каравелово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Карлово”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..12 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Копривщица” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Копривщица”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кючук юрт” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ново Паничарево”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..20 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Круша - Пода” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Варна”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Лисина” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Годеч”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Литаково” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ботевград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Лонгоза” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо Оряхово”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Медвена” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Стара Загора”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Мурата” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гоце Делчев”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Орлова могила” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Добрич”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..16 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Овощната градина – Михово бърдо” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..20 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Павел баня” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Павел баня”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Пчелин - Островче” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Разград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Пещерата” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Катунци”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Петрова нива” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Петровското” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Мъглиж”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Равна бука” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Сандански”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Рила” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Боровец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Родопи” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Места”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Шабаница” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Триград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Самотино” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо Оряхово”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Селище” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Селище”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Синия връх” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Харманли”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Сливка” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Славейно”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Студената вода” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Катунци”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Тъпанете” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Благоевград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..19 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Тополово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Асеновград”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Въжиево” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Валеста скала” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Сандански”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Васильов” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Рибарица”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..12 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Вежен” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Рибарица”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Октомври 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Вищерица” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гърмен”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..09 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Гайдарци” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ардино”

Дата на обявата: 10 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Ноември 2009 г. до 16:30:00 часа.

О Б Я В А

На основание чл.9б, т.1 и т.2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл.16, ал.2 и ал.5 и чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост  , чл.13, ал.6 от Правилника за прилагане  на Закона за държавната собственост  и  Заповед 1530 от 19.08.2009 г. на Председателя на ДАГ- София, ДЛС „ Широка Поляна „ ДП  провежда процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 3 / три / години на недвижими имоти – публична  държавна собственост.

Дата на обявата: 04 Септември 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Октомври 2009 г. до 15:00:00 часа.

О Б Я В А

“Държавно горско стопанство-Хасково”ДП, на основание заповед №1529 от 19.08.2009год. на председателя на ДАГ, обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – сгради

Дата на обявата: 27 Август 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..12 Октомври 2009 г. до 15:00:00 часа.

О Б Я В А

На основание Заповед № 1512/12.08.2009г. на Председателя на държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство Ардино, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на  недвижим имот – частна държавна собственост

Дата на обявата: 21 Август 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..19 Октомври 0000 г. до 15:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 474 дка на територията на ДГС-Видин.

Механизирана почвоподготовка на площ от 474 дка на територията на ДГС-Видин, включваща операции:почистване на площи от издънки и храсти, изкореняване на пънове, избутване на пънове, подравняване след изкореняване, риголване до 60 см, подравняване след риголване..

Дата на обявата: 24 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Август 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 478 дка на територията на ДГС-Оряхово.

Механизирана почвоподготовка на площ от 478 дка на територията на ДГС-Оряхово, включва операциите: почистване на площи от издънки и храсти, изкореняване на пънове, избутване на пънове, подравняване след изкореняване, риголване до 50 см, подравняване след риголване .

Дата на обявата: 24 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Август 2009 г. до 17:00:00 часа.

Почистване на площи за залесяване-434 дка и почвоподготовка на площ от 544 дка на територията на ДГС-Пазарджик.

Почистване на площи за залесяване-434 дка и почвоподготовка на площ от 544 дка на територията на ДГС-Пазарджик, в това число 219 дка ръчна почвоподготовка ,110 дка  механизирана почвоподготовка в тополови сечища и 215 дка почвоподготовка в опожарени иглолистни култури.Включва операциите: почистване на площи за залесяване, ръчна почвоподготовка, механизирана почвоподготовка и почвоподготовка в опожарени иглолистни култури.

Дата на обявата: 24 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..04 Август 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 388 дка на територията на ДГС-Силистра.

Механизирана почвоподготовка на площ от 388 дка на територията на ДГС-Силистра, включва операциите: изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване, подравняване, трикратно дисковане, отваряне на дупки с тракторен сфредел..

Дата на обявата: 24 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..04 Август 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Горска барака” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо Оряхово”

Дата на обявата: 22 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..29 Септември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 359 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Каракуз.

Механизирана почвоподготовка на площ от 359 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Каракуз.Включва операциите:Изкореняване на пъни-дъб и др. широколистни изкореняване на пъни на топола с изкоренител избутване на пъни риголване подравняване и брануване.

Дата на обявата: 22 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..20 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана пълна почвоподготовка на площ от 339 дка на територията на ДГС-Лом - РДГ-Берковица.

Механизирана пълна почвоподготовка на площ от 339 дка на територията на ДГС-Лом - РДГ-Берковица.Операциите които се включват са : почистване на площи от издънки и храсти, изкореняване на пъни, избутване на изкоренени пъни, подравняване след изкореняване, риголване до 60 см. до 200 м, подравняване след риголване.

Дата на обявата: 19 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „40 – извора” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Асеновград”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..24 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дрян - Пчеларово - Великово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Генерал Тошево”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Септември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Корито” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Старо оряхово”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Септември 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Свищов І” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Свищов”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..24 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Сини вир” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Цонево”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..24 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Бялка” в териториалния обхват на дейност на Държавни горски стопанства „Ловеч” и „Лесидрен”

Дата на обявата: 18 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..24 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Широка поляна"

Дата на обявата: 08 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Арамлиец"

Дата на обявата: 08 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Почвоподготовка на площ от 496 дка и залесяване-есен 2009 г. на площ от 300 дка на територията на Държавно горско стопанство-Суворово, в район на дейност на Регионална дирекция по горите-ВАРНА.

Почвоподготовка на площ от 496 дка и залесяване-есен 2009 г. на площ от 300 дка на територията на Държавно горско стопанство-Суворово, в район на дейност на Регионална дирекция по горите-Варна.Операциите са -механизирана обработка на почвата на площ от 248 дка, маркиране на площта на 372 дка, направа на ръчни тераси, маркиране на посадните места за есенно залесяване на площ от 300 дка, съхранение на фоданки за есенно залесяване-100 бр. и есенно залесяване на 100 бр. фиданки.

Дата на обявата: 05 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Балчик"

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Дикчан"

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Пълна механизирана почвоподготовка на площ от 264 дка на територията на Държавно горско стопанство-Плевен за обект № 1, в района на РДГ-Ловеч.

Пълна механизирана почвоподготовка на площ от 264 дка на територията на Държавно горско стопанство-Плевен за обект № 1, в района на РДГ-Ловеч.

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..02 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Kонкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Преслав"

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Ропотамо"

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 2, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча в ДЛС "Осогово"

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 270 дка на територията на Държавно горско стопанство-Тутран за обект № 901, в района на Регионална дирекция по горите-Русе.

Механизирана почвоподготовка на площ от 270 дка на територията на Държавно горско стопанство-Тутран за обект № 901, в района на Регионална дирекция по горите-Русе.Включват се операции-изкореняване на пъни, избутване на пъни, риголване и подравняване.

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..02 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Залесяване на тополови култури на площ от 654 дка на територията на Държавно горско стопанство-Никопол за обект № 2.

Залесяване на тополови култури на площ от 654 дка на територията на Държавно горско стопанство-Никопол за обект № 2.Операциите включват марк. на посадъчен материал, направа на колчета, разтоварване на фиданки, временно съхраняване на фиданки, садене, разнасяне на ф-ки по дупки, подготовка на ф-ки за залесяване, дисковане на гола площ, отваряне на дупки с ямокопател, продълбаване на дупки ръчно, превоз на фиданки.

Дата на обявата: 03 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 396 дка на територията на Държавно горско стопанство-Елхово.

Механизирана почвоподготовка на площ от 396 дка на територията на Държавно горско стопанство-Елхово за обект № 92120807.

Дата на обявата: 02 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 400 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тополовград за обект № 92120903.

Механизирана почвоподготовка на площ от 400 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тополовград за обект № 92120903.

Дата на обявата: 02 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 300 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тополовград за обект № 92120902.

Механизирана почвоподготовка на площ от 300 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тополовград за обект № 92120902.

Дата на обявата: 02 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Пълна механизирана почвоподготовка на площ от 284 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тунджа-Ямбол.

Пълна механизирана почвоподготовка на площ от 284 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Тунджа-Ямбол.

Дата на обявата: 01 Юни 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..29 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Макьовци” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Кости”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Рупча” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Карнобат”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Царево келеме” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Средец”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Смрадликов байр” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Звездец”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Саръ гьол” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Карнобат”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък ”Момино” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Търговище”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Драганата” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Малко Търново”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Труп поляна - Юруците” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Гоце Делчев”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Сърпия” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Кости”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Калето” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Карнобат”

Дата на обявата: 27 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..27 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

  О  Б  Я  В  А

  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.МЕЗДРА
ще проведе на 30.06.2009г. търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 5 (пет) години на недвижим имот (магазин) с площ 26,1 кв.м.,
находящ се в административната сграда на стопанството.
  Заявления за участие в търга се приемат до 15,00 часа на 29.06.2009г.
в деловодството на ДГС Мездра.
  За справки и информация : тел:

Дата на обявата: 25 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..29 Юни 2009 г. до 15:00:00 часа.

Залесяване на площ от 249 дка на територията на Държавно ловно стопанство-Дунав-РДГ-Русе.

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Добралък” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Пловдив”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Осман баир” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Средец”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Сасладжа” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Средец”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дъбрава” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Айтос”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Паметника-Бетера” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Стара Загора” и Държавно горско стопанство „Мъглиж”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Твърдица - Меджерлик” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Твърдица”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Пальокупата” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Сивово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Царево”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..14 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Меджерлик-Ганча” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Нова Загора”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..17 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Раков дол” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Бургас”

Дата на обявата: 14 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Буковец” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Елена” и Държавно горско стопанство „Буйновци”

 

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..07 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дебелия рид” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Симитли”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Цонкова барака” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Смядово”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Елешница” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Върбица”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Енински балкан – Пърково – БИРП „Шанското” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Казанлък”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Ивански” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Шумен”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Ивишник” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Кресна”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 00:00:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Плачковци” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Плачковци”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..06 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Попов извор” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Върбица”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..26 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Рибника” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Смядово”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Тушовица” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Върбица”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Веселиново” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Смядово”

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..03 Юли 2009 г. до 16:30:00 часа.

Пълна механизирана почвоподготовка на територията на Държавно горско стопанство-Видин.

Пълна механизирана почвоподготовка на територията на Държавно горско стопанство-Видин.

Дата на обявата: 13 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..10 Юни 2009 г. до 17:00:00 часа.

Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дурбалийца” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Средец”

 

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Кабата” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Средец”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Каба юк” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Бургас”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Садово” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Садово”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..15 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Мизия” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Плевен”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..18 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Дъбника” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Враца”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Добрина” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Лом”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Етрополе” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Етрополе”,

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „Правец-Брусен” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Ботевград”

Дата на обявата: 12 Май 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..23 Юни 2009 г. до 16:30:00 часа.

Пълна механизирана почвоподготовка на площ от 482 дка на територията на Държавно горско стопанство-Никопол.

Изпълнение на дейност почвоподготовка-почистване на площта, раздробяване на пъни с ротор /изкореняване и избутване на пъни/, подравняване след ротор /подравняване след избутване/, риголване, подравняване след риголване в Обект № 1 на площ от 482 дка на територията на Държавно горско стопанство-Никопол-гр.Никопол.

Дата на обявата: 06 Март 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..16 Април 2009 г. до 17:00:00 часа.

Почвоподготовка-механизирана на остров-Мишка на площ от 496 декара.

Механизирана почвоподготовка на остров "Мишка" на територията на Държавно ловно стопанство-Дунав-гр.Русе на площ от 496 декара.

Дата на обявата: 04 Март 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Април 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана почвоподготовка на площ от 458 дка на територията на Държавно горско стопанство-Свищов.

Механизирана почвоподготовка на площ от 458 дка на територията на Държавно горско стопанство-Свищов за обект № 801.

Дата на обявата: 17 Февруари 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..30 Март 2009 г. до 17:00:00 часа.

Механизирана подготовка на почвата на площ от 182 дка на територията на Държавно горско стопанство-Бяла.

Механизирана подготовка на почвата на площ от 182 дка на територията на ДГС-Бялав обект № 901.

Дата на обявата: 13 Февруари 2009 г.

Срок за подаване на оферти: ..13 Март 2009 г. до 17:00:00 часа.