Име: инж. Стоян Тошев
Длъжност: Изпълнителен директор
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: s.toshev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Димитър Баталов
Длъжност: Главен секретар
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: dbatalov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Веска Делчева
Длъжност: Финансов контрольор
Телефон: 0298511557
Вътрешен: 557
Електронна поща: vdelcheva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Звено "Вътрешен одит"

Име: Благовеста Лалова
Дирекция: Звено "Вътрешен одит"
Длъжност: Ръководител звено
Телефон: 029045351
Електронна поща: blalova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Антония Стоименова
Дирекция: Звено "Вътрешен одит"
Длъжност: Главен вътрешен одитор
Телефон: 029045323
Електронна поща: astoimenova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Магдалена Христова
Дирекция: Звено "Вътрешен одит"
Длъжност: Стажант-одитор
Електронна поща: magdalena@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Дирекция "Финанси и управление на собствеността"

Име: Светла Давидкова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Длъжност: Директор дирекция
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: davidkova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Бюджет"

Име: Ваня Христова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Бюджет
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511553
Вътрешен: 553
Електронна поща: vaniah@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Вася Михайлова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Бюджет
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511553
Вътрешен: 553
Електронна поща: vasia@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Вяра Костова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Бюджет
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511553
Вътрешен: 553
Електронна поща: kostova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мария Маринова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Бюджет
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511554
Вътрешен: 554
Електронна поща: maria@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Счетоводство и управление на собствеността"

Име: Любомир Иванов
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511560
Вътрешен: 560
Електронна поща: l.ivanov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Тодор Богомилов
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511560
Вътрешен: 560
Електронна поща: bogomilov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Сашка Димова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511560
Вътрешен: 560
Електронна поща: sashka@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Анелия Гаврилова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 98511392
Вътрешен: 392
Електронна поща: gavrilova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Диана Христова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511559
Вътрешен: 559
Електронна поща: d_ilieva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Лозина Гилова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 0298511560
Вътрешен: 560
Електронна поща: lgilova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Христина Минчева
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511554
Вътрешен: 554
Електронна поща: h.mincheva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мариета Марианова
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511554
Вътрешен: 554
Електронна поща: marianova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Благовест Пешков
Дирекция: Финанси и управление на собствеността
Отдел: Счетоводство и управление на собствеността
Длъжност: Старши специалист
Телефон: 0298511392
Вътрешен: 392
Електронна поща: blago@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Дирекция "Правно - административни дейности"

Име: д-р Илиан Точев
Дирекция: Правно - административни дейности
Длъжност: Директор дирекция
Телефон: 0298511754
Вътрешен: 754
Електронна поща: tochev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

Име: л. арх. Иван Богданов
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: muglix@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Ирена Стоянова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511511
Вътрешен: 511
Електронна поща: irena@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Весна Цакова-Кимова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511511
Вътрешен: 511
Електронна поща: press@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Лидия Здравкова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: lidia@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Радка Ляхова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511511
Вътрешен: 511
Електронна поща: radka@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Васил Цигов
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: vasil@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Иван Станев
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Старши специалист
Телефон: 0298511506
Вътрешен: 506
Електронна поща: i.stanev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Асен Любенов
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Информационно обслужване и връзки с обществеността
Длъжност: Куриер Oбразование и квалификации >>

Отдел "Правни дейности"

Име: д-р Фатме Демирова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511515
Вътрешен: 515
Електронна поща: demirova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Даниела Ангелова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511519
Вътрешен: 519
Електронна поща: dangelova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Гергана Царска
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 0298511519
Вътрешен: 519
Електронна поща: gergana@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Анастасия Воденичарова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 0298511517
Вътрешен: 517
Електронна поща: annasstassia@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Надежда Витева
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 0298511517
Вътрешен: 517
Електронна поща: viteva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Анелия Василева
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 0298511519
Вътрешен: 519
Електронна поща: avasileva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Татяна Михайлова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Правни дейности
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 0298511392
Вътрешен: 392
Електронна поща: tatiana@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Човешки ресурси и административно обслужване"

Име: Владимир Константинов
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511561
Вътрешен: 561
Електронна поща: vl_konstantinov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Малинка Кърпарова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511510
Вътрешен: 510
Електронна поща: malina@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Елена Топалова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 0298511512
Вътрешен: 512
Електронна поща: elena@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Лазарина Илкова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 98511512
Вътрешен: 512
Електронна поща: ilkova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Яница Анастасова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 0298511504
Вътрешен: 504
Електронна поща: ianica@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Гергана Константинова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 02 98511510
Вътрешен: 510
Електронна поща: konstantinova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Маргарита Игнатова
Дирекция: Правно - административни дейности
Отдел: Човешки ресурси и административно обслужване
Длъжност: Старши специалист
Телефон: 0298511503
Вътрешен: 503
Електронна поща: ignatova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Дирекция "Горски територии"

Име: Джемиле Молаахмед
Дирекция: Горски територии
Длъжност: Директор дирекция
Телефон: 0298511277
Вътрешен: 277
Електронна поща: djemile_m@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Инвентаризация и планиране"

Име: инж. Йордан Палигоров
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: paligorov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Мариела Миронова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511516
Вътрешен: 516
Електронна поща: mironova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Георги Тинчев
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: tinchev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Мартин Тодоров
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: mtodorov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Румен Янкулов
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: r.yankulov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Невяна Кисьова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: n_kisiova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Марин Илиев
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: m_iliev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Стилян Ангелов
Дирекция: Горски територии
Отдел: Инвентаризация и планиране
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511529
Вътрешен: 529
Електронна поща: s.angelov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Промени в горските територии"

Име: инж. Ваня Иванова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511501
Вътрешен: 501
Електронна поща: vivanova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Нели Панчева
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511501
Вътрешен: 501
Електронна поща: pancheva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: ландш. арх. Мария Лулев
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511501
Вътрешен: 501
Електронна поща: m.lulev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Десислава Костова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511527
Вътрешен: 527
Електронна поща: dkostova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Христина Стоянова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511501
Вътрешен: 501
Електронна поща: hristina@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мария Ценкина
Дирекция: Горски територии
Отдел: Промени в горските територии
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511411
Вътрешен: 511
Електронна поща: cenkina@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Стопанисване на горските територии"

Име: инж. Илиян Мутафчийски
Дирекция: Горски територии
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: ilian71@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Учредяване на вещни права"

Име: инж. Антония Лозанова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511528
Вътрешен: 528
Електронна поща: alozanova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Драгомир Цицелков
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511527
Вътрешен: 527
Електронна поща: drago@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Петя Атанасова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511528
Вътрешен: 528
Електронна поща: patanasova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Ерджан Мурад
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511517
Вътрешен: 517
Електронна поща: e.murad@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Миглена Иванова
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 029045370
Електронна поща: miglena@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Милка Карапанджиева
Дирекция: Горски територии
Отдел: Учредяване на вещни права
Длъжност: Старши специалист
Телефон: 0298511512
Вътрешен: 512 Oбразование и квалификации >>

Дирекция "Горско стопанство"

Име: инж. Тони Кръстев
Дирекция: Горско стопанство
Длъжност: Директор дирекция
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: tkrastev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Наука и международни дейности"

Име: инж. Долорес Белоречка
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 029045360
Електронна поща: dolores@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Елза Цанева-Атанасова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511551
Вътрешен: 551
Електронна поща: e.atanasova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Николай Василев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045361
Електронна поща: n_vasilev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Албена Бобева
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045356
Електронна поща: albena_bobeva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Деница Пандева
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045360
Електронна поща: denitsa@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Радка Върбанова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045358
Електронна поща: varbanova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Петя Славчевска
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 029045355
Електронна поща: slavchevska@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Даряна Манова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 029045355
Вътрешен: 355
Електронна поща: dmanova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Станимира Колева
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 029045355
Електронна поща: gecheva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Кирил Василев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Наука и международни дейности
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 0298511515
Вътрешен: 515
Електронна поща: k.vasilev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Ползване от горите"

Име: инж. Мартин Иванов
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: martin@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Катерина Кутина
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: katerina@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Петя Пашова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511530
Вътрешен: 530
Електронна поща: pashova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Димитър Витев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511552
Вътрешен: 552
Електронна поща: vitev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Диана Кирилова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511530
Вътрешен: 530
Електронна поща: dianapk@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р инж. Любчо Тричков
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 0298511561
Вътрешен: 561
Електронна поща: lptrichkov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Вейсел Каракия
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Ползване от горите
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: v.karakia@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Стопанисване на горските територии"

Име: д-р инж. Кирил Ташев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 0298511552
Вътрешен: 552
Електронна поща: tashev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Мария Чамбова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511526
Вътрешен: 526
Електронна поща: chambova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Деян Стойнев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: d_stoynev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Елена Рафаилова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511552
Вътрешен: 552
Електронна поща: erafailova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Светослава Стоянова
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511526
Вътрешен: 526
Електронна поща: svetoslava@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р инж. Петя Димитрова-Матева
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 0298511556
Вътрешен: 556
Електронна поща: p.mateva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р инж. Нестор Домусчиев
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 98511552
Вътрешен: 552
Електронна поща: nestor_d@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Величка Марина
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 0298511509
Вътрешен: 509
Електронна поща: vili@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р инж. Любка Върбева
Дирекция: Горско стопанство
Отдел: Стопанисване на горските територии
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 0298511526
Вътрешен: 526
Електронна поща: l.varbeva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство"

Име: инж. Росен Райчев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Длъжност: Директор дирекция
Телефон: 029045369
Електронна поща: rraichev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Отдел "Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари"

Име: инж. Юрий Флоров
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 029045363
Електронна поща: florov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: инж. Росица Хорозова
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045362
Електронна поща: horozova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Спас Тумбев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045362
Електронна поща: tumbev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Радка Славчева
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045363
Електронна поща: r.slavcheva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Любен Юсев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: yusev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Нено Ненов
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: nenovni@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мурад Шикиров
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045357
Електронна поща: murad@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Владимир Кайтазов
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен експерт Oбразование и квалификации >>
Име: Димитър Керемедчиев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Старши експерт Oбразование и квалификации >>
Име: Стилиян Стоянов
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>
Име: Ивайло Найденов
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>
Име: Мишел Стайковски
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>
Име: Юлиана Любенова
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Старши експерт
Електронна поща: lyubenova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Венелин Кръстев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Старши експерт
Електронна поща: vkrastev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Неделчо Неделчев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>

Отдел "Ловно стопанство"

Име: инж. Юлиян Русев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Началник отдел
Телефон: 029045303
Електронна поща: lov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>

Име: Екатерина Божинова
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045301
Електронна поща: hunting@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Кристина Иванова
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045309
Вътрешен: 309
Електронна поща: kristina@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Петър Петров
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045309
Електронна поща: p.petrov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Василий Георгиев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045302
Електронна поща: vgeorgiev@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Васил Паланов
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 029045308
Електронна поща: palanov@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Николета Динева
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Старши експерт
Телефон: 029045361
Електронна поща: dineva@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Григор Георгиев
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Росица Първанова
Дирекция: Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство
Отдел: Ловно стопанство
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 029045357
Електронна поща: parvanova@iag.bg

Oбразование и квалификации >>