Име: инж. Тодор Гичев
Длъжност: Директор
Електронна поща: rugvarna@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Борислава Савова
Длъжност: Финансов контрольор
Телефон: 052692937 Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Минчо Кулев
Длъжност: Зам.-директор Oбразование и квалификации >>
Име: Зорница Тодорова
Длъжност: Гл. Счетоводител
Телефон: 052692940 Oбразование и квалификации >>
Име: Сияна Бонева
Длъжност: Системен Администратор
Електронна поща: rdgvarna@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Дора Кръстева
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 052692951 Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Димитър Тодоров
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 052692938 Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Петя Белева
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 052692934 Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Ивайло Кондов
Длъжност: Гл. Експерт
Електронна поща: rdg_kondov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Иван Стоянов
Длъжност: Гл. Експерт Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Елка Иванова
Длъжност: Гл. Експерт Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Атанаска Павлова
Длъжност: Гл. Експерт Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Гюнай Кадиров
Длъжност: Гл. горски инспектор
Телефон: 052692913 Oбразование и квалификации >>
Име: Валентин Георгиев
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 052692950 Oбразование и квалификации >>
Име: Георги Минчев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Георги Георгиев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Живко Петков
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Васил Иванов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Емил Енев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Александър Георгиев
Длъжност: Старши юрисконсулт Oбразование и квалификации >>
Име: Соня Василева
Длъжност: Старши счетоводител
Телефон: 052692948 Oбразование и квалификации >>
Име: Петър Атанасов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Атанас Георгиев
Длъжност: Ст. горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Николай Георгиев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Енгин Шукриев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Даниел Добрев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Йордан Йорданов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Стефан Балкански
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Константин Златев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Християн Николов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Косьо Даскалов
Длъжност: Мл. горски инспектор
Телефон: 058600064
Електронна поща: Изнесен офис Добрич

Oбразование и квалификации >>
Име: Даниела Георгиева
Длъжност: Юрисконсулт Oбразование и квалификации >>
Име: Нели Митева
Длъжност: Младши експерт
Телефон: 052692947 Oбразование и квалификации >>
Име: Красимир Петров
Длъжност: Главен специалист Oбразование и квалификации >>
Име: Татяна Сълова
Длъжност: Главен специалист
Телефон: 052692943 Oбразование и квалификации >>
Име: Павлина Карамихалева
Длъжност: Касиер - домакин
Телефон: 052692919
Електронна поща: rdgvarna@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Невена Тачева
Длъжност: Технически сътрудник
Телефон: 052692930 Oбразование и квалификации >>
Име: Вартануш Дахаварян
Длъжност: Помощен персонал Oбразование и квалификации >>
Име: Георги Караколев
Длъжност: Шофьор Oбразование и квалификации >>