Име: инж. Мирослав Димитров
Длъжност: Директор
Телефон: 032/27-50-70
Електронна поща: dimitrov@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Антон Бамбалов
Длъжност: Зам.-директор
Телефон: 032/275081
Електронна поща: a_bambalov@plovdiv.dag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Живка Колева
Длъжност: Финансов контрольор
Телефон: 032/27-50-77
Електронна поща: jkoleva@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Тони Илиева
Длъжност: Гл. Счетоводител
Телефон: 032/27-50-73
Електронна поща: toni@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Никола Тенев
Длъжност: Системен Администратор
Телефон: 032/27-50-82
Електронна поща: sis_admin@plovdiv.dag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Зоя Маркова
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 032/275090
Електронна поща: z_markova@plovdiv.dag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж Александър Дюлгеров
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 032/275089
Електронна поща: aldyulgerov@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж Ваня Капушева
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 032/27-50-72
Електронна поща: kapusheva@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Галина Иванова
Длъжност: Главен юрисконсулт
Телефон: 032/27-50-91
Електронна поща: givanova@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Валери Гачилов
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 032/275089
Електронна поща: vgachilov@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Боряна Балджиева
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 032/27-50-80
Електронна поща: b.baldjieva@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Тодор Славчев
Длъжност: Гл. Експерт
Телефон: 032/27-50-86
Електронна поща: t_slavchev@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Магдален Гайдаджиев
Длъжност: Ст. горски инспектор
Телефон: 032/27-50-88
Електронна поща: m_gaidadjiev@plovdiv.dag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Спас Симеонов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: zveno_asenovgrad@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Живко Жеков
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: zveno_hisarq@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Димитър Талев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Иван Недялков
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Николай Рабаджийски
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Благой Ташков
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Бисер Лабов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Петър Дардов
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: pdardov@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Юсеин Сюлейманов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Славчо Делибашев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Сали Чолаков
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Красимир Неделчев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Венцислав Иванов
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: Тодор Лучев
Длъжност: Горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Борис Милев
Длъжност: Горски инспектор
Телефон: 0884038003 Oбразование и квалификации >>
Име: Гергана Матеева
Длъжност: Старши счетоводител
Телефон: 032/27-50-84
Електронна поща: g.mateeva@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Виолета Мешинева
Длъжност: Старши юрисконсулт
Телефон: 032/27-50-78
Електронна поща: v.meshineva@plovdiv.iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Нелияна Иванова
Длъжност: Старши експерт Oбразование и квалификации >>
Име: Стиляна Кираджийска
Длъжност: Касиер Oбразование и квалификации >>
Име: Антоанета Маринчешка
Длъжност: Технически сътрудник
Телефон: 032/27-50-70
Електронна поща: rugplovdiv@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Тянка Чолакова
Длъжност: Помощен персонал
Телефон: 032/27-50-85 Oбразование и квалификации >>
Име: Иванка Салапатийска
Длъжност: Помощен персонал Oбразование и квалификации >>
Име: Спас Спасов
Длъжност: Шофьор Oбразование и квалификации >>