Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция на природен парк Рилски манастир


Име: Васил Янев
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Димитър Папукчийски
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Димитър Григоров
Длъжност: Директор
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Никола Христов
Длъжност: Зам.-директор
Електронна поща: nikhristov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Даниела Ангелска-Цанкова
Длъжност: Гл. Счетоводител
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Десислава Андонова
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Райна Пашова
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Йордан Митков
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Светла Христова
Длъжност: Горски инспектор
Електронна поща: dpprilski_manastir@iag.bg

Oбразование и квалификации >>