Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Александър  Георгиев  Старши юрисконсулт  -
 2. инж. Атанас  Атанасов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Атанас  Георгиев  Горски инспектор   - -
 4. инж. Атанаска  Павлова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Борислава  Савова  Финансов контрольор  - -
 6.   Валентин   Георгиев  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Вартануш  Дахаварян  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8.   Васил  Иванов  Горски инспектор   - -
 9.   Георги  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Георги  Караколев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Георги  Минчев  Мл. горски инспектор  -
 12. инж.  Гюнай  Кадиров  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж. Димитър  Тодоров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Дора  Кръстева  Гл. Експерт  - -
 15.   Драшко  Далеков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Елка  Иванова  Гл. Експерт  - -
 17.   Емил  Енев  Горски инспектор   - -
 18. инж. Енгин  Шукриев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Живко  Петков  Горски инспектор   - -
 20.   Зорница  Тодорова  Гл. Счетоводител  - -
 21. инж. Ивайло   Кондов  Гл. Експерт  -
 22.   Иван  Василев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж. Иван  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 24.   Йордан  Йорданов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Константин  Златев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Косьо  Даскалов  Мл. горски инспектор  - -
 27.   Красимир  Петров  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Красимира  Костова  Гл. Експерт  -
 29.   Милен  Великов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Минчо  Кулев  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Надя  Сярова  Главен специалист  - -
 32.   Невена  Тачева  Технически сътрудник  - -
 33.   Нели  Митева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Николай  Георгиев  Горски инспектор   - -
 35.   Павлина  Карамихалева  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Петя  Белева  Гл. Експерт  - -
 37.   Полина  Вълева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Сияна  Бонева  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Соня  Василева  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 40.   Стефан  Балкански  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Татяна  Сълова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Тодор  Гичев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43. инж. Християн  Николов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване