Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Александър  Цанков  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Анастасия  Иванова  Финансов контрольор  - -
 3.   Атанас   Атанасов  Системен Администратор  - -
 4.   Бисер  Богданов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Бончо   Гетов  Горски инспектор   - -
 6.   Борислав  Петков  Горски инспектор   - -
 7. инж. Ваня  Иванова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж. Вася  Цонева  Гл. Експерт  - -
 9.   Венцислав  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Галя  Илиева  Старши счетоводител   - -
 11. инж. Георги  Минчев  Гл. Експерт  - -
 12.   Диана  Мандичева  Гл. Счетоводител  - -
 13.   Диана  Паскова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Диляна  Пиронкова  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Евдокия  Досева  Старши специалист  - -
 16.   Женя  Караиванова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17. инж. Зорка  Иванова  Зам.-директор  - -
 18.   Илиян   Байчев  Горски инспектор   - -
 19.   Йосиф  Чолаков  Горски инспектор   - -
 20. инж. Красимир  Илиев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Мариета  Йорданова  Изпълнител  - -
 22.   Мая  Николаева  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Нели  Николова  Гл. Експерт  -
 24.   Никола  Митков  Горски инспектор   - -
 25.   Пенчо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 26.   Петър  Петров  Горски инспектор   - -
 27. инж. Петя  Атмаджова  Гл. Експерт  - -
 28. инж. Светла  Зарева  Гл. Експерт  - -
 29.   Светлана  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 30.   Светозар  Георгиев  Горски инспектор   - -
 31.   Стамена  Иванова  Главен юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Стелиян  Костадинов  Горски инспектор   - -
 33.   Стефан  Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Тихомир   Георгиев  Горски инспектор   - -
 35.   Цветан  Стефанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Цветомира  Сиракова  Главен юрисконсулт  -
 37. инж. Ясен  Иванов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване