Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Kамелия  Мандалска  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Аександър  Благоев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Ангел  Ангелов  Горски инспектор   - -
 4.   Анелия  Христова  Главен юрисконсулт  - -
 5.   Антоанета  Георгиева  Гл. Счетоводител  - -
 6. инж. Антон  Димов  Ст. горски инспектор  - -
 7. инж. Божидар  Костов  Системен Администратор  - -
 8.   Валентин  Велинов  Горски инспектор   - -
 9.   Валентин  Кечов  Главен специалист  - -
 10.   Васил  Йовчев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Георги  Цеков  Горски инспектор   - -
 12.   Георги  Испиридонов  Горски инспектор   - -
 13.   Георги  Манов  Главен специалист  - -
 14. инж. Георги  Стоичков  Гл. Експерт  - -
 15. инж. Григор  Григоров  Гл. горски инспектор  - -
 16.   Даниел  Димитров  Горски инспектор   - -
 17.   Десислава  Стоичкова  Деловодител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. инж. Димитър   Здравков  Зам.-директор  - -
 19.   Добрин  Зарев  Горски инспектор   - -
 20.   Емилия  Иванова  Финансов контрольор  - -
 21. инж. Здравчо  Тодоров  Директор  - -
 22.   Ивайло  Иванов  Горски инспектор   - -
 23.   Ивайло  Лилов  Горски инспектор   - -
 24.   Иван  Стефанов  Горски инспектор   - -
 25.   Иво  Иванов  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Йордан  Лазов  Горски инспектор   - -
 27.   Йорданка  Хлебарска  Главен юрисконсулт  - -
 28.   Костадин  Капланов  Горски инспектор   - -
 29. инж. Костадин  Костадинов  Гл. Експерт  - -
 30.   Красимир  Христов  Главен специалист  - -
 31.   Любомир  Няголов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32.   Любчо  Кадифкин  Горски инспектор   - -
 33.   Людмил  Игнатов  Горски инспектор   - -
 34.   Маргарита  Кирилова  Старши счетоводител   - -
 35.   Марина  Стоилова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36. инж. Мария  Христова  Горски инспектор   - -
 37.   Милена  Брусарска  Касиер - домакин  - -
 38.   Милена  Иванова  Гл. Експерт  - -
 39.   Милена  Йорданова-Савева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40. инж. Невена  Огнянова  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 41. инж. Никола   Ников  Гл. Експерт  - -
 42.   Радостина   Стоянова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 43.   Росен  Добринов  Горски инспектор   - -
 44.   Светла  Антимова  Главен юрисконсулт  - -
 45.   Светослав  Николов  Горски инспектор   - -
 46.   Тодор  Златанов  Изпълнител  - -
 47.   Тодор  Тодоров  Горски инспектор   - -