Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж.  Петър   Петров  Зам.-директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2. инж. Александра   Иванова  Ст. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Анатоли   Вълев  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4.   Ангел  Ангелов  Зам.-директор  - -
 5.   Ангел  Стоянов  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Ариф  Османов  Главен специалист  -
 7. инж. Владимир  Маринов  Системен Администратор  - -
 8.   Десислава  Стоянова  Главен специалист  - -
 9.   Детелина   Дикова  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Емил  Петров  Главен специалист  - -
 11.   Здравко  Захариев  Главен специалист  -
 12.   Зоя   Йорданова  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Ивайло   Бенов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Ивайло  Решовски  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Иво   Станчев  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 16.   Илиян  Ичев  Старши специалист  - -
 17. инж. Искрен  Савчев  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18. д-р инж. Йоана   Йолова  Гл. Експерт 
 19.   Йонко  Христов  Старши специалист  - -
 20. инж. Катя  Банчева  Гл. Експерт  - -
 21. инж. Кирил   Гергов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Красимир  Андреев  Старши специалист  - -
 23.   Красимир  Минчев  Старши специалист  - -
 24.   Лора   Петрова  Гл. Счетоводител  - -
 25. инж. Мария  Андреева  Младши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Марияна  Станчева  Деловодител  - -
 27.   Милко  Субашки  Главен специалист  - -
 28.   Николай   Александров  Домакин   Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Николай  Лазаров  Ст. горски инспектор  - -
 30. инж. Николай  Нисторов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Нина   Иванова  Старши счетоводител   - -
 32.   Пело  Христов  Главен специалист  - -
 33. инж. Петко   Петков  Гл. Експерт  - -
 34.   Пламен   Кръстев  Главен специалист  - -
 35. инж. Пламен   Петров  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Симеон   Козов  Старши специалист  - -
 37.   Станимира  Тотева  Главен юрисконсулт  - -
 38. инж. Стоян  Стоянов  Гл. горски инспектор  - -
 39.   Цветан   Йорданов  Юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 40.   Цветан  Павлов  Старши специалист  -
 41.   Цветелин  Павлов  Главен специалист  - -
 42. инж. Цветомир  Груев  Гл. Експерт  - -
 43.   Цвятко  Цветков  Старши специалист  - -
 44.   Ценко  Стойков  Старши специалист  - -
 45.   Юлия   Куцарова  Старши счетоводител   - -