Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Александър  Долев  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Али  Вехов  Горски инспектор   - -
 3.   Али   Стрелчов  Горски инспектор   - -
 4. инж. Али  Юмет  Гл. Експерт  - -
 5. инж. Ангел  Ангелов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6. инж. Атанаска  Чоплишка  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Бисер  Ачанов  Горски инспектор   - -
 8.   Богомил  Радев  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9. инж. Борислав  Чинков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 10.   Васил  Климентов  Горски инспектор   - -
 11.   Васил  Хаджиев  Горски инспектор   - -
 12. инж. Василка  Колчагова  Гл. горски инспектор  - -
 13. инж. Владимир  Влахов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Генка  Чайкова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Георги  Власев  Горски инспектор   - -
 16. инж. Георги  Ганчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Георги  Милчев  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Георги  Пачалов  Горски инспектор   - -
 19.   Дениз  Асан  Горски инспектор   - -
 20.   Десислава  Пандева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21. инж. Донка  Пашова  Горски инспектор   - -
 22.   Иван  Бояджиев  Горски инспектор   - -
 23.   Иван  Ганев  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Иван  Махалджийски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Иванка  Борисова  Главен юрисконсулт  - -
 26.   Йордан  Ташев  Горски инспектор   - -
 27.   Йорданка  Христоскова  Главен юрисконсулт  - -
 28.   Костадин  Комсалов  Горски инспектор   - -
 29.   Красимира  Пейчева  Финансов контрольор  -
 30.   Кристина   Кирилова  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Любомир  Лалин  Гл. Експерт  -
 32. инж. Мариана  Ланджева  Гл. Експерт  -
 33.   Марин  Рамов  Горски инспектор   - -
 34.   Милва  Николова  Старши счетоводител   - -
 35.   Муса  Енгяров  Горски инспектор   - -
 36.   Муса  Еюп  Горски инспектор   - -
 37.   Муса  Стрелчов  Горски инспектор   - -
 38.   Муса  Съртев  Горски инспектор   - -
 39.   Мустафа  Перушински  Горски инспектор   - -
 40.   Надка  Тафраджиева  Гл. Експерт  - -
 41. инж. Никола  Гълев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 42.   Петър  Драчев  Горски инспектор   - -
 43.   Петър  Христосков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 44. инж. Петър  Чалъков  Гл. Експерт  - -
 45.   Сабри  Доспатски  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 46.   Саит  Трампов  Горски инспектор   - -
 47.   Сали  Трампов  Горски инспектор   - - -
 48.   Салих  Еюп  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 49.   Салих  Усанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 50. инж. Светлана  Говедарска  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 51.   Светослав  Балабанов  Горски инспектор   - -
 52.   Славей  Шехтов  Горски инспектор   - -
 53.   Станимир  Атанасов  Горски инспектор   - -
 54.   Стефка  Цурева  Деловодител  - -
 55.   Тодор  Горанов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 56.   Тодор  Допчев  Горски инспектор   - -
 57.   Тодор  Чоперков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 58.   Тунджай  Пехливанов  Горски инспектор   - -
 59.   Халил  Ибишев  Горски инспектор   - -
 60. инж. Христо  Чергаров  Гл. Експерт  - -
 61. инж. Цветко  Водев  Зам.-директор  - -
 62.   Юри  Юруков  Горски инспектор   - -
 63.   Яшар  Яшар  Горски инспектор   - -