Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж Александър  Дюлгеров  Гл. Експерт  - -
 2.   Али  Чолаков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 3. инж. Антон  Бамбалов  Зам.-директор  - -
 4.   Бисер  Лабов  Горски инспектор   - -
 5.   Благой  Ташков  Горски инспектор   - -
 6. инж. Боряна  Балджиева  Гл. Експерт  - -
 7. инж. Валери  Гачилов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 8. инж Ваня  Капушева  Гл. Експерт  - -
 9.   Венцислав  Иванов  Горски инспектор   - -
 10.   Виолета  Мешинева  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Галина  Иванова  Главен юрисконсулт  - -
 12.   Гергана  Матеева  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 13. инж. Димитър  Младенов  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14.   Живка  Колева  Финансов контрольор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Живко  Жеков  Горски инспектор   - -
 16.   Зоя  Маркова  Главен юрисконсулт  - -
 17.   Иван  Недялков  Горски инспектор   - -
 18. инж. Иван  Симеонов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Иванка  Салапатийска  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Красимир  Неделчев  Горски инспектор   - -
 21. инж. Магдален  Гайдаджиев  Ст. горски инспектор  - -
 22.   Магдалена  Стоянова  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23. инж. Мирослав  Димитров  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Мустафа  Арифов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Николай  Рабаджийски  Горски инспектор   - -
 26.   Петър  Дардов  Горски инспектор   - -
 27.   Сали  Чолаков  Горски инспектор   - -
 28.   Славчо  Делибашев  Горски инспектор   - -
 29.   Спас  Спасов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Стиляна   Кираджийска  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 31.   Тодор  Лучев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 32. инж. Томислав  Йовков  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Тони  Илиева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Тянка  Чолакова  Помощен персонал  Не е декларирано съгласие за публикуване
 35.   Юсеин  Сюлейманов  Горски инспектор   - -