Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Анита  Некова  Гл. Експерт  - -
 2.   Бисерка  Стоянова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Божидар  Якимов  Главен юрисконсулт  - -
 4. инж. Борислава  Личева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Веселин  Димитров  Горски инспектор   - -
 6.   Веселин  Ройбов  Горски инспектор   - -
 7. инж. Виктор  Михайлов  Зам.-директор  - -
 8.   Гален  Георгиев  Горски инспектор   - -
 9.   Десислава  Илиева  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Десислава  Петрова  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Диана  Пенчева  Гл. Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Димитър  Димитров  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димо  Йорданов  Горски инспектор   - -
 14. инж. Евгени  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Евгени  Николов  Горски инспектор   - -
 16.   Ивайло  Василев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Иван  Узунтонев  Горски инспектор   - -
 18. инж. Ирена  Банова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 19.   Исмаил  Исмаилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 20.   Йордан  Георгиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Йордан  Софрониев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 22.   Костадин  Костадинов  Старши юрисконсулт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Маньо  Иванов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Мариела   Тоджарова  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25.   Милен  Петров  Горски инспектор   - -
 26. инж. Нюсрет  Якуб  Системен Администратор  - -
 27. инж. Огнян  Савянов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 28.   Пламена  Димитрова  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 29. инж. Розали  Коев  Гл. Експерт  - -
 30.   Росица  Йорданова  Главен специалист  - -
 31.   Симеон  Каров  Горски инспектор   - -
 32.   Симона  Джендова  Главен специалист  - -
 33.   Симона  Кожухарова  Счетоводител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 34.   Стелиан  Стоянов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 35. инж. Тони  Димитров  Старши експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване