Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1.   Ангел  Костов  Горски инспектор   - -
 2.   Андриана  Манчева  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 3.   Атанас   Колаксъзов  Гл. Експерт  -
 4. инж. Валентин  Воев  Системен Администратор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Весела  Цанкова  Касиер  Не е декларирано съгласие за публикуване
 6.   Веселин  Пеев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 7.   Гълъб  Георгиев  Горски инспектор   - - -
 8. инж. Даниела  Христова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 9.   Дечко  Заяков  Горски инспектор   - -
 10.   Димитър  Кундурджиев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Дойчо  Станилов  Горски инспектор   - -
 12.   Доника  Иванова  Касиер - домакин  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Златомир  Делев  Изпълнител  Не е декларирано съгласие за публикуване
 14. инж. Ивайло  Чалов  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Иван   Чомаков  Горски инспектор   - -
 16. инж. Ивелина  Стоянова  Гл. Експерт  - -
 17.   Игнат  Игнатов  Горски инспектор   - -
 18. инж. Илко  Димитров  Гл. горски инспектор  - -
 19. инж. Йорданка  Стоилова  Гл. Експерт  - -
 20. инж. Койчо  Койчев  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 21.   Красимир  Пенев  Горски инспектор   - -
 22.   Кристина  Господинова  Финансов контрольор  - -
 23. инж. Кристиян  Колев  Зам.-директор  - -
 24. инж. Марина  Чергеланова  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 25. инж. Мария  Михова  Гл. Експерт  - -
 26.   Мима  Ройдева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 27.   Мима  Томова  Гл. Счетоводител  - -
 28.   Нели  Тилева  Старши юрисконсулт  - -
 29.   Никола  Проданов  Старши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 30. инж. Николай  Иванов  Зам.-директор  - -
 31. инж. Николай  Ненов  Гл. Експерт  - -
 32. инж. Петър  Заяков  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Салим  Байрактар  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 34. инж. Станислав  Вътев  Гл. горски инспектор  - -
 35.   Таньо  Петков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Теодор  Атанасов  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Теодора  Колева  Главен специалист  - -
 38.   Тодор  Велков  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Тодор  Русев  Горски инспектор   - -
 40.   Христо  Манев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 41.   Христо  Христов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 42. инж. Хюсеин  Чавуш  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване