Начало › Регистри › Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Конфликт на интереси

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите
Име Фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
т. 1 т. 2 т. 3 т. 4
 1. инж. Айсел  Мустафова  Младши специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 2.   Ахмед  Ахмедов  Горски инспектор   - -
 3. инж.  Ахмед  Еминов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 4. инж. Бахни  Бахнев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 5.   Билгин  Руфи  Горски инспектор   - -
 6. инж. Бисер  Василев  Гл. горски инспектор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 7. инж. Борис  Василев  Системен Администратор  - -
 8.   Георги  Бостанджиев  Горски инспектор   - -
 9.   Гинка  Иванова  Специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 10. инж. Гюнай  Реджеб  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 11.   Десислава  Кирилова  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 12.   Диляна  Илиева  Технически сътрудник  Не е декларирано съгласие за публикуване
 13.   Димитър  Илиев  Горски инспектор   - -
 14.   Диян  Кирилов  Шофьор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 15.   Елис  Юмер  Старши счетоводител   Не е декларирано съгласие за публикуване
 16. инж. Емил  Гелов  Директор  Не е декларирано съгласие за публикуване
 17.   Исмет  Исметов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 18.   Красен  Михов  Горски инспектор   - -
 19.   Красимир  Христов  Горски инспектор   - -
 20. инж. Любомир  Кузов  Зам.-директор  - -
 21.   Мелек  Талиб  Деловодител  - -
 22. инж.  Милена  Манева  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 23.   Мутдоан  Сабри  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 24.   Недю  Недев  Горски инспектор   - -
 25.   Нели  Димитрова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 26.   Нели  Серафимова  Главен специалист  - -
 27. инж Николай  Стоянов  Гл. Експерт  - -
 28.   Павлина  Дечева  Главен юрисконсулт  - -
 29.   Петър  Косев  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 30.   Петър  Сотиров  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 31. инж. Пламена  Живкова  Старши експерт  - -
 32.   Расим  Халилов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 33.   Садифе  Йонуз  Главен специалист  - -
 34.   Свилен  Стоянов  Гл. Счетоводител  - -
 35. инж. Серхан  Ибрахимов  Гл. Експерт  Не е декларирано съгласие за публикуване
 36.   Силвия  Господинова  Главен специалист  Не е декларирано съгласие за публикуване
 37.   Тунджай  Сафединов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 38.   Тургай  Исмаилов  Горски инспектор   Не е декларирано съгласие за публикуване
 39.   Цветомир  Стоянов  Горски инспектор   - -