МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 9082 / 14.03.2013 г.
Име: ВЕНЦИСЛАВ
Фамилия: ИЛИЕВ
Населено място: София
Телефон: 0885020215
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
  23:49:10 ч. / 16.04.2024 г.
Затвори