МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 10445 / 28.03.2014 г.
Име: НЕЛИ
Фамилия: ИВАНОВА
Населено място: Пирдоп
Телефон: 0895575720
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.

Заповед за отписване от регистъра: 797 / 19.09.2022 г.
  23:51:43 ч. / 16.04.2024 г.
Затвори