МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 6931 / 25.06.2012 г.
Име: ИВАН
Фамилия: ДАНЧЕВ
Населено място: Врачеш
Телефон: 0886175554
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
  16:45:58 ч. / 21.04.2024 г.
Затвори