МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Удостоверение № / дата: 7584 / 10.08.2012 г.
Име: ТОДОР
Фамилия: СПАСОВ
Населено място: Копривщица
Телефон: 0885020736
Вписан(а) в регистъра за: Планиране и организация на дейностите по залесяване.
Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.
Планиране и организация на добива на дървесина.
Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.
  17:00:47 ч. / 21.04.2024 г.
Затвори