Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Албена Бобева  Главен експерт рег. № 1085 от
08.05.2024 г.
2.  Анастасия Воденичарова  Главен юрисконсулт рег. № 1108 от
09.05.2024 г.
3.  Анелия Василева  Главен юрисконсулт рег. № 1079 от
07.05.2024 г.
4.  инж. Анелия Гаврилова  Главен експерт рег. № 1009 от
15.04.2024 г.
5.  Антония Стоименова  Главен вътрешен одитор рег. № 1027 от
17.04.2024 г.
6.  инж. Антония Лозанова  Началник отдел рег. № 1082 от
08.05.2024 г.
7.  Асен Любенов  Куриер рег. № 911 от
03.05.2023 г.
8.  Благовест Пешков  Главен специалист рег. № 656 от
30.03.2022 г.
рег. № 1100 от
10.05.2024 г.
9.  Благовеста Лалова  Ръководител звено рег. № 10 от
30.04.2018 г.
рег. № 1048 от
26.04.2024 г.
10.  Ваня Владимирова-Кръстева  Главен юрисконсулт рег. № 835 от
13.12.2022 г.
рег. № 1130 от
15.05.2024 г.
11.  Ваня Христова  Началник отдел рег. № 18 от
08.06.2018 г.
рег. № 1012 от
15.04.2024 г.
12.  инж. Ваня Иванова  Главен експерт рег. № 1055 от
26.04.2024 г.
13.  Васил Паланов  Главен експерт рег. № 1124 от
13.05.2024 г.
рег. № 203 от
10.05.2019
14.  инж. Васил Цигов  Главен експерт рег. № 1111 от
10.05.2024 г.
15.  инж. Василий Георгиев  Главен експерт рег. № 464 от
18.06.2020 г.
рег. № 1107 от
10.05.2024 г.
16.  инж. Вейсел Каракия  Старши експерт рег. № 463 от
26.06.2020 г.
рег. № 1016 от
17.04.2024 г.
рег. № 782 от
13.05.2022
17.  Величка Марина  Главен специалист рег. № 1151 от
15.05.2024 г.
18.  Венелин Кръстев  Старши експерт рег. № 629 от
10.11.2021 г.
рег. № 1156 от
15.05.2024 г.
19.  Веска Делчева  Финансов контрольор рег. № 26 от
30.04.2018 г.
рег. № 1050 от
25.04.2024 г.
20.  инж. Весна Цакова-Кимова  Главен експерт рег. № 28 от
25.05.2018 г.
рег. № 1025 от
18.04.2024 г.
21.  Виктория Димитрова  Старши експерт рег. № 1044 от
24.04.2024 г.
22.  Владимир Кайтазов  Главен експерт рег. № 838 от
30.12.2022 г.
рег. № 1115 от
15.05.2024 г.
23.  Владимир Константинов  Началник отдел рег. № 1041 от
23.04.2024 г.
24.  Вяра Костова  Главен експерт рег. № 31 от
07.06.2018 г.
рег. № 1033 от
19.04.2024 г.
25.  инж. Георги Тинчев  Главен експерт рег. № 1092 от
10.05.2024 г.
26.  Гергана Георгиева  Главен специалист рег. № 827 от
26.09.2022 г.
рег. № 1068 от
30.04.2024 г.
27.  Гергана Царска  Главен юрисконсулт рег. № 1037 от
22.04.2024 г.
28.  Гергана Константинова  Главен експерт рег. № 155 от
03.01.2019 г.
рег. № 881 от
25.04.2023 г.
29.  Григор Георгиев  Главен специалист рег. № 1132 от
15.05.2024 г.
30.  Даниела Ангелова  Главен юрисконсулт рег. № 1074 от
07.05.2024 г.
31.  Даряна Манова  Старши експерт рег. № 39 от
07.06.2018 г.
рег. № 1042 от
24.04.2024 г.
32.  инж. Деница Пандева  Главен експерт рег. № 41 от
31.05.2018 г.
рег. № 1049 от
26.04.2024 г.
рег. № 165 от
30.04.2019
33.  Десислава Костова  Главен експерт рег. № 1133 от
15.05.2024 г.
34.  инж. Деян Стойнев  Главен експерт рег. № 693 от
26.04.2022 г.
35.  Джемиле Молаахмед  Директор дирекция рег. № 1139 от
15.05.2024 г.
36.  Диана Маркова  Старши експерт рег. № 834 от
29.11.2022 г.
рег. № 1030 от
19.04.2024 г.
37.  Диана Христова  Старши експерт рег. № 46 от
07.06.2018 г.
рег. № 1014 от
16.04.2024 г.
38.  инж. Диана Кирилова  Главен експерт рег. № 1094 от
10.05.2024 г.
39.  Димитър Керемедчиев  Старши експерт рег. № 1051 от
25.04.2024 г.
40.  инж. Димитър Витев  Главен експерт рег. № 1121 от
13.05.2024 г.
рег. № 521 от
21.04.2021
41.  инж. Долорес Белоречка  Началник отдел рег. № 54 от
14.05.2018 г.
рег. № 1054 от
26.04.2024 г.
42.  Драгомир Цицелков  Главен експерт рег. № 1113 от
10.05.2024 г.
43.  Екатерина Божинова  Главен експерт рег. № 1093 от
10.05.2024 г.
44.  Елена Рафаилова  Главен експерт рег. № 1084 от
08.05.2024 г.
45.  Елена Топалова  Главен специалист рег. № 1152 от
15.05.2024 г.
46.  Ерджан Мурад  Главен експерт рег. № 1056 от
26.04.2024 г.
47.  Ивайло Найденов  Главен специалист рег. № 64 от
31.05.2018 г.
рег. № 1076 от
07.05.2024 г.
рег. № 530 от
10.05.2021
48.  л. арх. Иван Богданов  Началник отдел рег. № 1153 от
15.05.2024 г.
49.  Иван Петров  Младши експерт рег. № 841 от
31.01.2023 г.
рег. № 1058 от
29.04.2024 г.
50.  Иван Станев  Главен специалист рег. № 1086 от
08.05.2024 г.
51.  д-р Илиан Точев  Директор дирекция рег. № 70 от
14.05.2018 г.
рег. № 1020 от
17.04.2024 г.
52.  инж. Илия Цигов  Младши експерт рег. № 1019 от
17.04.2024 г.
53.  инж. Илиян Мутафчийски  Главен експерт рег. № 1129 от
13.05.2024 г.
рег. № 268 от
27.05.2019
54.  инж. Ирена Стоянова  Главен експерт рег. № 376 от
21.05.2020 г.
рег. № 1114 от
13.05.2024 г.
55.  Итил Гадженаков  Старши експерт рег. № 844 от
05.04.2023 г.
рег. № 1022 от
18.04.2024 г.
56.  инж. Йордан Палигоров  Началник отдел рег. № 1032 от
19.04.2024 г.
рег. № 536 от
27.04.2021
57.  инж. Катерина Кутина  Главен експерт рег. № 76 от
06.06.2018 г.
рег. № 1126 от
14.05.2024 г.
58.  д-р инж. Кирил Ташев  Началник отдел рег. № 1063 от
30.04.2024 г.
59.  Кирил Василев  Младши експерт рег. № 658 от
01.04.2022 г.
рег. № 1137 от
15.05.2024 г.
60.  инж. Кристина Иванова  Главен експерт рег. № 1106 от
10.05.2024 г.
61.  Лазарина Илкова  Главен специалист рег. № 1142 от
15.05.2024 г.
62.  Лидия Здравкова  Главен експерт рег. № 1112 от
10.05.2024 г.
63.  Лили Заркова  Деловодител рег. № 642 от
23.12.2021 г.
рег. № 802 от
12.05.2022 г.
64.  Лозина Гилова  Главен специалист рег. № 83 от
15.05.2018 г.
рег. № 1031 от
19.04.2024 г.
рег. № 543 от
23.04.2021
65.  д-р инж. Любка Върбева  Главен експерт рег. № 157 от
15.01.2019 г.
рег. № 1040 от
22.04.2024 г.
66.  Любомир Иванов  Главен експерт рег. № 641 от
29.11.2021 г.
рег. № 1006 от
01.04.2024 г.
67.  Магдалена Христова  Стажант-одитор рег. № 635 от
17.11.2021 г.
рег. № 1071 от
07.05.2024 г.
68.  Малинка Кърпарова  Главен експерт рег. № 1075 от
07.05.2024 г.
69.  Маргаритка Игнатова  Старши специалист рег. № 1143 от
15.05.2024 г.
70.  инж. Мариела Миронова  Главен експерт рег. № 1011 от
15.04.2024 г.
71.  Мариета Марианова  Началник отдел рег. № 632 от
22.11.2021 г.
рег. № 1091 от
10.05.2024 г.
72.  Марин Илиев  Главен експерт рег. № 621 от
05.04.2021 г.
рег. № 1021 от
18.04.2024 г.
73.  ландш. арх. Мария Лулев  Главен експерт рег. № 550 от
25.01.2021 г.
рег. № 1138 от
15.05.2024 г.
74.  Мария Маринова  Главен експерт рег. № 99 от
05.06.2018 г.
рег. № 1035 от
19.04.2024 г.
рег. № 553 от
21.06.2021
75.  Мария Ценкина  Главен експерт рег. № 1067 от
30.04.2024 г.
76.  инж. Мария Чамбова  Главен експерт рег. № 1039 от
22.04.2024 г.
77.  инж. Мартин Тодоров  Главен експерт рег. № 104 от
28.05.2018 г.
рег. № 1053 от
24.04.2024 г.
78.  инж. Мартин Иванов  Началник отдел рег. № 106 от
23.05.2018 г.
рег. № 1134 от
15.05.2024 г.
79.  Миглена Иванова  Младши експерт рег. № 639 от
13.12.2021 г.
рег. № 1066 от
30.04.2024 г.
80.  Милка Карапанджиева  Старши специалист рег. № 1073 от
07.05.2024 г.
81.  Мишел Стайковски  Главен специалист рег. № 1140 от
15.05.2024 г.
82.  Надежда Витева  Главен юрисконсулт рег. № 1090 от
09.05.2024 г.
83.  Невяна Кисьова  Главен експерт рег. № 622 от
02.04.2021 г.
рег. № 1017 от
17.04.2024 г.
84.  Неделчо Неделчев  Главен специалист рег. № 666 от
12.04.2022 г.
рег. № 1052 от
26.04.2024 г.
85.  инж. Нели Панчева  Главен експерт рег. № 1062 от
29.04.2024 г.
86.  Нено Ненов  Главен експерт рег. № 630 от
09.11.2021 г.
рег. № 1136 от
15.05.2024 г.
87.  д-р инж. Нестор Домусчиев  Главен експерт рег. № 1026 от
19.04.2024 г.
рег. № 648 от
26.01.2022
88.  инж. Николета Динева  Главен експерт рег. № 1123 от
13.05.2024 г.
рег. № 189 от
08.05.2019
89.  инж. Петър Петров  Главен експерт рег. № 1105 от
10.05.2024 г.
90.  инж. Петя Атанасова  Главен експерт рег. № 1043 от
24.04.2024 г.
91.  д-р инж. Петя Димитрова-Матева  Главен експерт рег. № 465 от
17.06.2020 г.
рег. № 1083 от
07.05.2024 г.
92.  инж. Петя Пашова  Главен експерт рег. № 1103 от
10.05.2024 г.
93.  Петя Славчевска  Старши експерт рег. № 120 от
11.05.2018 г.
рег. № 1104 от
10.05.2024 г.
94.  Радка Ляхова  Главен експерт рег. № 123 от
15.05.2018 г.
рег. № 1029 от
19.04.2024 г.
95.  инж. Радка Върбанова  Главен експерт рег. № 153 от
19.12.2018 г.
рег. № 1036 от
19.04.2024 г.
96.  инж. Радка Славчева  Главен експерт рег. № 1010 от
15.04.2024 г.
рег. № 242 от
13.05.2019рег. № 663 от
13.04.2022
97.  инж. Росица Хорозова  Главен експерт
98.  инж. Росица Първанова  Старши експерт рег. № 1018 от
17.04.2024 г.
99.  инж. Румен Янкулов  Главен експерт рег. № 1024 от
18.04.2024 г.
100.  Сашка Димова  Главен експерт рег. № 139 от
15.05.2018 г.
рег. № 1015 от
16.04.2024 г.
101.  Светла Давидкова  Директор дирекция рег. № 1028 от
19.04.2024 г.
102.  инж. Светослава Стоянова  Главен експерт рег. № 1047 от
26.04.2024 г.
103.  инж. Спас Тумбев  Главен експерт рег. № 1023 от
18.04.2024 г.
104.  Стилиян Стоянов  Главен специалист рег. № 143 от
31.05.2018 г.
рег. № 1078 от
07.05.2024 г.
105.  инж. Стилян Ангелов  Главен експерт рег. № 1059 от
29.04.2024 г.
106.  Татяна Михайлова  Главен специалист рег. № 1110 от
10.05.2024 г.
107.  Теодора Сотирова  Главен специалист рег. № 1002 от
12.02.2024 г.
рег. № 1080 от
07.05.2024 г.
108.  Тодор Богомилов  Главен експерт рег. № 1013 от
15.04.2024 г.
109.  инж. Тони Кръстев  Директор дирекция рег. № 1141 от
15.05.2024 г.
110.  д-р Фатме Демирова  Началник отдел рег. № 1131 от
15.05.2024 г.
111.  Христина Минчева  Старши експерт рег. № 1034 от
19.04.2024 г.
112.  инж. Христина Стоянова  Старши експерт рег. № 1060 от
29.04.2024 г.
113.  Юлиана Станкова  Старши експерт рег. № 628 от
11.11.2021 г.
рег. № 1046 от
26.04.2024 г.
114.  инж. Юлиян Русев  Началник отдел рег. № 1128 от
13.05.2024 г.
115.  инж. Юрий Флоров  и.д. Директор дирекция рег. № 1125 от
14.05.2024 г.
116.  Яна Петрова  Главен специалист рег. № 1004 от
17.01.2024 г.
рег. № 1096 от
10.05.2024 г.
117.  Яна Петкова  Главен специалист рег. № 832 от
15.11.2022 г.
рег. № 1087 от
08.05.2024 г.
118.  Яница Анастасова  Старши експерт рег. № 1154 от
16.05.2024 г.

Ръководители на специализирани териториални звена към ИАГ

119.  инж. Красимир Христов  Директор, ДПП Шуменско плато рег. № 1089 от
09.05.2024 г.
120.  инж. Венцислав Георгиев  Директор, ЛЗС София рег. № 825 от
19.05.2022 г.
рег. № 1118 от
15.05.2024 г.
121.  инж. Владимир Влахов  Директор, РДГ Пазарджик рег. № 650 от
11.03.2022 г.
рег. № 1144 от
15.05.2024 г.
122.  инж. Георги Кисьов  Директор, РДГ Смолян рег. № 631 от
11.11.2021 г.
рег. № 1101 от
10.05.2024 г.
123.  инж. Даринка Сарова  Директор, ДПП Златни пясъци рег. № 1069 от
26.04.2024 г.
124.  инж. Диляна Пиронкова  Директор, РДГ Велико Търново рег. № 845 от
13.03.2023 г.
рег. № 1088 от
09.05.2024 г.
125.  инж. Димитър Григоров  Директор, ДПП Рилски манастир рег. № 1064 от
30.04.2024 г.
126.  инженер Димитър Жекин  Директор, ГСС Пловдив рег. № 601 от
18.01.2021 г.
рег. № 1065 от
30.04.2024 г.
127.  инж. Добриел Радев  Директор, ДПП Беласица рег. № 1135 от
15.05.2024 г.
128.  инж. Емил Гелов  Директор, РДГ Шумен рег. № 1116 от
15.05.2024 г.
129.  инж. Здравчо Тодоров  Директор, РДГ Кюстендил рег. № 166 от
08.05.2019 г.
рег. № 1148 от
15.05.2024 г.
130.  инж. Иван Гройчев  Директор, ДПП Русенски лом рег. № 822 от
17.08.2022 г.
рег. № 1095 от
10.05.2024 г.
131.  инж. Ирина Петрова  Директор, ДПП Сините камъни рег. № 1145 от
15.05.2024 г.
132.  инж. Искрен Савчев  Директор, РДГ Ловеч рег. № 1149 от
15.05.2024 г.
133.  инж. Лиляна Райкова  Директор, ДПП Българка рег. № 447 от
25.03.2020 г.
рег. № 1070 от
07.05.2024 г.
134.  ИНЖ. МАРИЯ КИРИЛОВА  Директор, ЛЗС Варна рег. № 1102 от
10.05.2024 г.
135.  инж. Мария Беловарска  Директор, ГСС София рег. № 1081 от
08.05.2024 г.
136.  инж Мариян Костадинов  Директор, РДГ Бургас рег. № 1146 от
15.05.2024 г.
137.  инж. Мирослав Димитров  Директор, РДГ Пловдив рег. № 477 от
05.05.2021 г.
рег. № 981 от
11.05.2023 г.
138.  инж. Митко Младенов  Директор, РДГ Кърджали рег. № 829 от
04.10.2022 г.
рег. № 1077 от
07.05.2024 г.
139.  инж. Неделин Недков  Директор, РДГ Сливен рег. № 751 от
11.05.2022 г.
рег. № 1150 от
15.05.2024 г.
140.  инж. Николай Ненчев  Директор, ДПП Врачански Балкан рег. № 1157 от
13.05.2024 г.
141.  инж. Огнян Савянов  Директор, РДГ Русе рег. № 349 от
11.05.2020 г.
рег. № 1117 от
15.05.2024 г.
142.  инж. Пенчо Дерменджиев  Директор, ЛЗС Пловдив рег. № 1097 от
10.05.2024 г.
143.  инж. Петър Заяков  Директор, РДГ Стара Загора рег. № 1072 от
07.05.2024 г.
144.  инж. Румяна Цвяткова  Директор, ДПП Странджа рег. № 1147 от
15.05.2024 г.
145.  инж. Сашко Попов  Директор, РДГ Благоевград рег. № 284 от
16.03.2019 г.
рег. № 1008 от
11.04.2024 г.
146.  инж. Сашко Каменов  Директор, РДГ Берковица рег. № 1098 от
10.05.2024 г.
147.  Севдалина Димитрова  Директор, ДПП Витоша рег. № 1000 от
23.01.2024 г.
рег. № 1001 от
09.02.2024 г.
148.  инж. Стела Лазарова  Директор, ДПП Персина рег. № 1155 от
13.05.2024 г.
149.  инж. Тодор Гичев  Директор, РДГ Варна рег. № 78 от
14.05.2018 г.
рег. № 1099 от
10.05.2024 г.
150.  Юлия Събчева  Директор, Списание ГОРА рег. № 1119 от
15.05.2024 г.