Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Андрей Стоянов  Горски инспектор рег. № 227 от
14.06.2023 г.
рег. № 229 от
22.04.2024 г.
2.  инж. Анелия Сербезова  Гл. Експерт рег. № 107 от
25.02.2021 г.
рег. № 230 от
07.05.2024 г.
3.  Антон Пинев  Горски инспектор рег. № 147 от
29.03.2013 г.
рег. № 231 от
08.05.2024 г.
4.  инж. Бисер Георгиев  Гл. горски инспектор рег. № 70 от
03.12.2019 г.
рег. № 232 от
02.05.2024 г.
5.  инж. Божидар Попраданов  Младши експерт рег. № 191 от
18.08.2022 г.
рег. № 233 от
30.04.2024 г.
6.  инж. Велизар Малкочев  Ст. горски инспектор рег. № 196 от
26.10.2022 г.
рег. № 234 от
02.05.2024 г.
7.  Венера Байрактарова  Счетоводител рег. № 149 от
17.03.2016 г.
рег. № 235 от
22.04.2024 г.
8.  Веска Тодорова  Главен специалист рег. № 150 от
26.03.2013 г.
рег. № 236 от
10.05.2024 г.
9.  Георги Джиков  Главен юрисконсулт рег. № 153 от
26.03.2013 г.
рег. № 237 от
17.04.2024 г.
10.  Десислава Шумкова  Главен юрисконсулт рег. № 155 от
26.03.2013 г.
рег. № 238 от
16.04.2024 г.
11.  инж. Еди Дървенилов  Ст. горски инспектор рег. № 141 от
30.07.2021 г.
рег. № 239 от
22.04.2024 г.
12.  Емилия Диева  Главен специалист рег. № 158 от
23.09.2013 г.
рег. № 240 от
07.05.2024 г.
13.  Запринка Халачева  Гл. Експерт рег. № 160 от
26.03.2013 г.
рег. № 241 от
16.04.2024 г.
рег. № 189 от
01.10.2020рег. № 190 от
19.08.2021
14.  Захари Асенов  Горски инспектор рег. № 162 от
29.03.2013 г.
рег. № 242 от
02.05.2024 г.
15.  Здравко Илиев  Горски инспектор рег. № 164 от
29.03.2013 г.
рег. № 243 от
02.05.2024 г.
16.  Катя Димитрова  Старши счетоводител рег. № 166 от
04.08.2014 г.
рег. № 244 от
22.04.2024 г.
17.  инж. Лазар Узунов  Горски инспектор рег. № 198 от
26.10.2022 г.
рег. № 245 от
02.05.2024 г.
18.  Любчо Станчев  Горски инспектор рег. № 168 от
29.03.2013 г.
рег. № 246 от
07.05.2024 г.
19.  Минчо Маков  Горски инспектор рег. № 170 от
27.03.2013 г.
рег. № 247 от
30.04.2024 г.
20.  инж. Никола Щърбов  Гл. горски инспектор рег. № 194 от
06.10.2022 г.
рег. № 248 от
16.04.2024 г.
21.  Петя Ризова  Гл. Експерт рег. № 172 от
14.01.2016 г.
рег. № 249 от
07.05.2024 г.
22.  Радослав Георгиев  Изпълнител
23.  Росица Кокарова  Финансов контрольор рег. № 174 от
25.03.2013 г.
рег. № 250 от
15.04.2024 г.
24.  инж. Сашка Иванова  Зам.-директор рег. № 176 от
27.03.2013 г.
рег. № 251 от
26.04.2024 г.
25.  Севдалин Колибаров  Изпълнител
26.  инж. Севдин Нинов  Старши експерт рег. № 77 от
09.06.2020 г.
рег. № 252 от
07.05.2024 г.
27.  Сергей Чавдаров  Горски инспектор рег. № 179 от
29.03.2013 г.
рег. № 253 от
08.05.2024 г.
28.  Славка Чавдарова  Изпълнител
29.  инж. София Речникова  Гл. Експерт рег. № 181 от
01.06.2016 г.
рег. № 254 от
07.05.2024 г.
30.  инж. Христо Пейков  Гл. Експерт рег. № 35 от
08.11.2018 г.
рег. № 255 от
22.04.2024 г.
рег. № 183 от
28.10.2021
31.  Цветана Коджаколева  Гл. Счетоводител рег. № 185 от
26.03.2013 г.
рег. № 256 от
07.05.2024 г.
32.  Янко Мадански  Системен Администратор рег. № 188 от
11.11.2016 г.
рег. № 257 от
08.05.2024 г.