Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Албена Иванова  Гл. Експерт рег. № 19 от
15.05.2018 г.
рег. № 443 от
15.05.2023 г.
2.  Ангел Ангелов  Старши специалист рег. № 65 от
15.05.2018 г.
рег. № 490 от
05.05.2023 г.
3.  инж. Анелия Калчева-Дангова  Гл. Експерт рег. № 23 от
15.05.2018 г.
рег. № 461 от
20.04.2023 г.
4.  инж. Байрам Байрам  Ст. горски инспектор рег. № 39 от
15.05.2018 г.
рег. № 485 от
08.04.2023 г.
5.  инж. Биляна Василева  Гл. Експерт рег. № 456 от
21.03.2023 г.
6.  Борис Керемидски  Главен специалист рег. № 64 от
15.05.2018 г.
рег. № 489 от
05.05.2023 г.
7.  Валентин Найденов  Главен специалист рег. № 54 от
15.05.2018 г.
рег. № 487 от
04.05.2023 г.
8.  инж. Валентина Бялкова  Гл. Експерт рег. № 25 от
15.05.2018 г.
рег. № 444 от
05.05.2023 г.
9.  Васил Постолов  Старши специалист рег. № 75 от
15.05.2018 г.
рег. № 477 от
18.04.2023 г.
10.  Васил Бялков  Гл. Счетоводител рег. № 3 от
15.05.2018 г.
рег. № 451 от
13.03.2023 г.
11.  Величко Колев  Главен специалист рег. № 29 от
15.05.2018 г.
рег. № 486 от
05.04.2023 г.
12.  Владимир Годов  Главен специалист рег. № 468 от
04.05.2023 г.
13.  инж. Владимир Минчев  Гл. горски инспектор рег. № 40 от
15.05.2018 г.
рег. № 484 от
02.05.2023 г.
14.  Георги Атанасов  Главен специалист рег. № 47 от
15.05.2018 г.
рег. № 475 от
21.03.2023 г.
15.  Георги Тодоров  Главен специалист рег. № 58 от
15.05.2018 г.
рег. № 492 от
15.05.2023 г.
16.  Георги Генев  Старши специалист рег. № 67 от
15.05.2018 г.
рег. № 464 от
18.05.2023 г.
17.  инж. Гергана Качанова  Гл. Експерт рег. № 27 от
15.05.2018 г.
рег. № 448 от
27.04.2023 г.
18.  инж. Делчо Бозвелиев  Гл. Експерт рег. № 24 от
15.05.2018 г.
рег. № 441 от
05.05.2023 г.
19.  инж. Десислава Христова  Гл. горски инспектор рег. № 232 от
15.05.2020 г.
рег. № 491 от
15.05.2023 г.
20.  Димитър Коцев  Главен специалист рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 493 от
14.05.2023 г.
21.  Емил Анчин  Специалист рег. № 476 от
18.04.2023 г.
22.  инж. Емил Михов  Гл. Експерт рег. № 20 от
15.05.2018 г.
рег. № 442 от
09.05.2023 г.
23.  Ива Димитрова  Финансов контрольор рег. № 2 от
15.05.2018 г.
рег. № 457 от
19.04.2023 г.
24.  Иван Кърлев  Главен специалист рег. № 62 от
15.05.2018 г.
рег. № 471 от
02.05.2023 г.
25.  Иван Христов  Старши юрисконсулт рег. № 7 от
15.05.2018 г.
рег. № 440 от
02.05.2023 г.
26.  Илиана Стоянова  Гл. Експерт рег. № 10 от
15.05.2018 г.
рег. № 445 от
28.04.2023 г.
27.  Кирил Даганов  Главен специалист рег. № 61 от
15.05.2018 г.
рег. № 463 от
18.05.2023 г.
28.  Кремена Димитрова  Младши експерт рег. № 11 от
15.05.2018 г.
рег. № 455 от
21.03.2023 г.
29.  Кристина Котева  Системен Администратор рег. № 9 от
15.05.2018 г.
рег. № 446 от
02.05.2023 г.
30.  Кузман Сариев  Главен юрисконсулт рег. № 6 от
15.05.2018 г.
рег. № 447 от
26.04.2023 г.
31.  Любомир Широкодолски  Главен специалист рег. № 59 от
15.05.2018 г.
рег. № 474 от
29.03.2023 г.
32.  инж. Любомир Петров  Гл. Експерт рег. № 18 от
15.05.2018 г.
рег. № 482 от
21.04.2023 г.
33.  д-р инж. Любчо Тричков  Зам.-директор рег. № 502 от
13.05.2024 г.
34.  Мариана Стоянова  Гл. Експерт
35.  инж. Марияна Маринова  Гл. Експерт рег. № 16 от
15.05.2018 г.
рег. № 496 от
04.05.2023 г.
36.  инж. Методи Василев  Ст. горски инспектор рег. № 38 от
15.05.2018 г.
рег. № 499 от
15.05.2023 г.
37.  Мирослав Василев  Главен специалист рег. № 68 от
15.05.2018 г.
рег. № 480 от
18.04.2023 г.
38.  инж. Михаил Петров  Старши експерт рег. № 500 от
21.02.2023 г.
рег. № 454 от
10.05.2023 г.
39.  Михаил Николов  Главен специалист рег. № 45 от
15.05.2018 г.
рег. № 470 от
15.05.2023 г.
40.  инж. Надежда Соколова  Гл. Експерт рег. № 15 от
15.05.2018 г.
рег. № 458 от
20.04.2023 г.
41.  Недельо Каменаров  Главен специалист рег. № 46 от
15.05.2018 г.
рег. № 495 от
10.05.2023 г.
42.  инж. Николай Николов  Зам.-директор рег. № 35 от
15.05.2018 г.
рег. № 501 от
26.04.2024 г.
43.  инж. Павел Делчев  Гл. горски инспектор рег. № 37 от
15.05.2018 г.
рег. № 473 от
29.03.2023 г.
44.  Петко Станев  Главен специалист рег. № 63 от
15.05.2018 г.
рег. № 488 от
05.05.2023 г.
45.  инж. Пламен Димитров  Гл. горски инспектор рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 481 от
18.04.2023 г.
46.  Пламен Петков  Главен специалист рег. № 55 от
15.05.2018 г.
рег. № 472 от
29.03.2023 г.
47.  Пламен Крумов  Главен специалист рег. № 50 от
15.05.2018 г.
рег. № 497 от
11.05.2023 г.
48.  инж. Радослав Доросиев  Горски инспектор рег. № 43 от
15.05.2018 г.
рег. № 494 от
11.05.2023 г.
49.  инж. Сашко Борисов  Горски инспектор рег. № 41 от
15.05.2018 г.
рег. № 465 от
15.05.2023 г.
50.  Светла Айнаджийска  Главен специалист рег. № 13 от
15.05.2018 г.
рег. № 449 от
20.04.2023 г.
51.  Слави Павлов  Главен специалист рег. № 478 от
04.05.2023 г.
52.  Снежана Георгиева  Главен специалист рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 452 от
21.03.2023 г.
53.  инж. Станислава Николова  Старши експерт рег. № 21 от
15.05.2018 г.
рег. № 460 от
05.05.2023 г.
54.  Трифон Грозев  Главен специалист рег. № 60 от
15.05.2018 г.
рег. № 466 от
15.05.2023 г.
55.  Христо Димитров  Главен специалист рег. № 462 от
18.05.2023 г.
56.  Цветелина Василева  Старши специалист рег. № 33 от
15.05.2018 г.
рег. № 459 от
15.05.2023 г.
57.  Янка Нецова  Старши специалист рег. № 72 от
15.05.2018 г.
рег. № 483 от
02.05.2023 г.