Начало › Регистри › Регистър по чл. 41 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  инж. Александър Пенчев  Старши експерт рег. № 11 от
30.04.2018 г.
рег. № 328 от
09.05.2023 г.
2.  Александър Георгиев  Старши специалист рег. № 348 от
13.11.2023 г.
рег. № 349 от
13.12.2023 г.
3.  инж. Амелия Йорданова  Специалист рег. № 196 от
01.04.2021 г.
рег. № 320 от
02.05.2023 г.
4.  инж. Анка Филипова  Гл. Експерт рег. № 15 от
30.04.2018 г.
рег. № 338 от
10.05.2023 г.
5.  Антонио Герасимов  Финансов контрольор рег. № 3 от
30.04.2018 г.
рег. № 341 от
11.05.2023 г.
6.  инж. Богдан Богданов  Горски инспектор рег. № 293 от
15.11.2022 г.
рег. № 308 от
02.05.2023 г.
7.  Борислав Жиланов  Горски инспектор рег. № 17 от
30.04.2018 г.
рег. № 307 от
02.05.2023 г.
8.  Борислав Стефанов  Горски инспектор
9.  инж. Боян Бенов  Гл. Експерт рег. № 186 от
09.11.2020 г.
рег. № 329 от
09.05.2023 г.
10.  Венелин Александров  Горски инспектор рег. № 19 от
30.04.2018 г.
рег. № 315 от
02.05.2023 г.
11.  Веселин Панчев  Горски инспектор рег. № 23 от
30.04.2018 г.
рег. № 310 от
02.05.2023 г.
12.  инж. Владислав Антонов  Младши експерт рег. № 237 от
11.10.2021 г.
рег. № 337 от
10.05.2023 г.
13.  инж. Габриела Гогова  Младши експерт рег. № 351 от
02.01.2024 г.
рег. № 353 от
30.01.2024 г.
14.  Георги Боянов  Горски инспектор рег. № 239 от
20.10.2021 г.
рег. № 316 от
02.05.2023 г.
15.  инж. Георги Кръстев  Ст. горски инспектор рег. № 32 от
27.04.2018 г.
рег. № 330 от
09.05.2023 г.
16.  Даниел Ванков  Горски инспектор рег. № 44 от
30.04.2018 г.
рег. № 317 от
02.05.2023 г.
17.  инж. Екатерина Апостолова  Младши експерт рег. № 295 от
15.11.2022 г.
рег. № 335 от
10.05.2023 г.
18.  Елена Илиева  Старши специалист рег. № 191 от
11.03.2021 г.
рег. № 334 от
10.05.2023 г.
19.  Емил Йосифов  Горски инспектор рег. № 43 от
30.04.2018 г.
рег. № 309 от
02.05.2023 г.
20.  Ива Миланова  Главен юрисконсулт рег. № 302 от
03.04.2023 г.
рег. № 304 от
21.04.2023 г.
21.  Иван Димитров  Горски инспектор
22.  Иван Иванов  Горски инспектор рег. № 350 от
21.12.2023 г.
рег. № 352 от
03.01.2024 г.
23.  инж. Иван Николов  Зам.-директор рег. № 178 от
01.09.2020 г.
рег. № 325 от
04.05.2023 г.
24.  инж. Иван Първанов  Гл. Експерт рег. № 38 от
30.04.2018 г.
рег. № 339 от
11.05.2023 г.
25.  Иво Иванов  Горски инспектор рег. № 47 от
30.04.2018 г.
рег. № 318 от
02.05.2023 г.
26.  Илиян Илиев  Горски инспектор рег. № 50 от
30.04.2018 г.
рег. № 312 от
02.05.2023 г.
27.  Красимир Тодоров  Горски инспектор рег. № 70 от
05.06.2018 г.
рег. № 322 от
03.05.2023 г.
28.  Красимир Кайряков  Горски инспектор рег. № 51 от
08.05.2018 г.
рег. № 311 от
02.05.2023 г.
29.  Марян Димитров  Юрисконсулт рег. № 343 от
01.06.2023 г.
рег. № 344 от
30.06.2023 г.
30.  Милена Желязкова  Специалист рег. № 298 от
06.12.2022 г.
рег. № 336 от
10.05.2023 г.
31.  Милена Димитрова  Старши специалист рег. № 30 от
30.04.2018 г.
рег. № 332 от
09.05.2023 г.
32.  Мирослав Горанов  Горски инспектор рег. № 52 от
08.05.2018 г.
рег. № 314 от
02.05.2023 г.
33.  Надя Симова  Специалист рег. № 188 от
23.12.2020 г.
рег. № 319 от
02.05.2023 г.
34.  Нина Гиздова  Гл. Счетоводител рег. № 5 от
30.04.2018 г.
рег. № 324 от
03.05.2023 г.
35.  Петко Димов  Горски инспектор рег. № 39 от
30.04.2018 г.
рег. № 326 от
05.05.2023 г.
36.  инж. Пламен Йорданов  Гл. Експерт рег. № 36 от
30.04.2018 г.
рег. № 331 от
09.05.2023 г.
37.  Румен Георгиев  Горски инспектор рег. № 46 от
30.04.2018 г.
рег. № 306 от
02.05.2023 г.
38.  Силвия Тасева  Изпълнител
39.  инж. Станислав Василев  Гл. горски инспектор рег. № 41 от
30.04.2018 г.
рег. № 313 от
02.05.2023 г.
40.  Теодор Тодоров  Горски инспектор рег. № 291 от
01.11.2022 г.
рег. № 323 от
03.05.2023 г.
41.  Тихомир Тодоров  Горски инспектор рег. № 40 от
30.04.2018 г.
рег. № 327 от
05.05.2023 г.
42.  инж. Юлиян Иванов  Системен Администратор рег. № 34 от
30.04.2018 г.
рег. № 342 от
15.05.2023 г.