Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Георгиев  Старши юрисконсулт рег. № 1 от
15.05.2018 г.
рег. № 266 от
24.04.2023 г.
2.  Атанас Георгиев  Горски инспектор рег. № 3 от
09.05.2018 г.
рег. № 293 от
12.05.2023 г.
3.  инж. Атанас Атанасов  Гл. Експерт рег. № 305 от
03.07.2023 г.
рег. № 306 от
03.07.2023 г.
4.  инж. Атанаска Павлова  Гл. Експерт рег. № 5 от
14.05.2018 г.
рег. № 273 от
10.05.2023 г.
5.  Борислава Савова  Финансов контрольор рег. № 10 от
14.05.2018 г.
рег. № 265 от
24.04.2023 г.
6.  Валентин Георгиев  Главен юрисконсулт рег. № 12 от
15.05.2018 г.
рег. № 264 от
18.04.2023 г.
7.  Вартануш Дахаварян  Помощен персонал рег. № 177 от
12.05.2021 г.
8.  Васил Иванов  Горски инспектор рег. № 14 от
09.05.2018 г.
рег. № 298 от
12.05.2023 г.
9.  Георги Минчев  Мл. горски инспектор рег. № 18 от
09.05.2018 г.
рег. № 268 от
02.05.2023 г.
10.  Георги Георгиев  Горски инспектор рег. № 21 от
09.05.2018 г.
рег. № 269 от
02.05.2023 г.
11.  инж. Гюнай Кадиров  Гл. горски инспектор рег. № 25 от
14.05.2018 г.
рег. № 274 от
05.05.2023 г.
12.  Даниела Георгиева  Юрисконсулт рег. № 28 от
15.05.2018 г.
рег. № 224 от
12.04.2022 г.
13.  инж. Димитър Тодоров  Гл. Експерт рег. № 30 от
14.05.2018 г.
рег. № 289 от
12.05.2023 г.
14.  инж. Дора Кръстева  Гл. Експерт рег. № 32 от
14.05.2018 г.
рег. № 275 от
04.05.2023 г.
15.  Драшко Далеков  Горски инспектор рег. № 258 от
16.12.2022 г.
рег. № 270 от
02.05.2023 г.
16.  инж. Елка Иванова  Гл. Експерт рег. № 34 от
15.05.2018 г.
рег. № 295 от
12.05.2023 г.
17.  Емил Енев  Горски инспектор рег. № 36 от
09.05.2018 г.
рег. № 276 от
28.04.2023 г.
18.  инж. Енгин Шукриев  Горски инспектор рег. № 40 от
09.05.2018 г.
рег. № 292 от
12.05.2023 г.
19.  Живко Петков  Горски инспектор рег. № 42 от
09.05.2018 г.
рег. № 297 от
12.05.2023 г.
20.  Зорница Тодорова  Гл. Счетоводител рег. № 46 от
14.05.2018 г.
рег. № 290 от
12.05.2023 г.
21.  инж. Ивайло Кондов  Гл. Експерт рег. № 48 от
14.05.2018 г.
рег. № 272 от
03.05.2023 г.
22.  инж. Иван Стоянов  Гл. Експерт рег. № 50 от
02.11.2018 г.
рег. № 286 от
10.05.2023 г.
23.  Иван Василев  Горски инспектор рег. № 301 от
04.07.2023 г.
рег. № 302 от
04.07.2023 г.
24.  Йордан Йорданов  Горски инспектор рег. № 122 от
27.08.2019 г.
рег. № 280 от
27.04.2023 г.
25.  Йорданка Иванова  Главен специалист рег. № 56 от
10.05.2018 г.
рег. № 247 от
12.05.2022 г.
26.  Константин Златев  Горски инспектор рег. № 285 от
10.05.2023 г.
27.  Косьо Даскалов  Мл. горски инспектор рег. № 58 от
09.05.2018 г.
рег. № 278 от
25.04.2023 г.
28.  Красимир Петров  Главен специалист рег. № 60 от
09.05.2018 г.
рег. № 294 от
12.05.2023 г.
29.  Красимира Костова  Гл. Експерт рег. № 62 от
14.05.2018 г.
рег. № 283 от
11.05.2023 г.
30.  Милен Великов  Горски инспектор рег. № 303 от
12.07.2023 г.
рег. № 304 от
01.08.2023 г.
31.  инж. Минчо Кулев  Зам.-директор рег. № 216 от
04.01.2022 г.
рег. № 288 от
11.05.2023 г.
32.  Надя Сярова  Главен специалист рег. № 64 от
09.05.2018 г.
рег. № 300 от
15.05.2023 г.
33.  Невена Тачева  Технически сътрудник рег. № 66 от
09.05.2018 г.
рег. № 287 от
11.05.2023 г.
34.  Нели Митева  Младши експерт рег. № 214 от
29.11.2021 г.
рег. № 271 от
02.05.2023 г.
35.  Николай Георгиев  Горски инспектор рег. № 68 от
09.05.2018 г.
рег. № 279 от
25.04.2023 г.
36.  Павлина Карамихалева  Касиер - домакин рег. № 256 от
15.06.2022 г.
рег. № 267 от
25.04.2023 г.
37.  инж. Петя Белева  Гл. Експерт рег. № 72 от
14.05.2018 г.
рег. № 284 от
03.05.2023 г.
38.  Полина Вълева  Младши експерт рег. № 80 от
01.04.2019 г.
рег. № 308 от
18.10.2023 г.
39.  Сияна Бонева  Системен Администратор рег. № 74 от
14.05.2018 г.
рег. № 291 от
12.05.2023 г.
40.  Соня Василева  Старши счетоводител рег. № 76 от
09.05.2018 г.
рег. № 282 от
03.05.2023 г.
41.  Стефан Балкански  Горски инспектор рег. № 169 от
01.12.2020 г.
рег. № 277 от
25.04.2023 г.
42.  Татяна Сълова  Главен специалист рег. № 167 от
20.11.2020 г.
рег. № 281 от
25.04.2023 г.
43.  инж. Християн Николов  Горски инспектор рег. № 120 от
02.09.2019 г.
рег. № 296 от
12.05.2023 г.