Начало › Регистри › Регистър по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 49 ал. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
т. 1 Декларация за несъвместимост;
т. 2 Декларация за имущество и интереси;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;
т. 3 Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.
Име, презиме, фамилия Длъжност Подадени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗПКОНПИ
т. 1
за несъвместимост
т. 2
за имущество и интереси
т. 3
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 1
т. 4
промяна в декларирани обстоятелствата по т. 2
1.  Александър Цанков  Главен юрисконсулт рег. № 216 от
16.12.2022 г.
рег. № 293 от
10.05.2024 г.
2.  Анастасия Иванова  Финансов контрольор рег. № 259 от
17.04.2024 г.
3.  Атанас Атанасов  Системен Администратор рег. № 1 от
17.05.2018 г.
рег. № 260 от
19.04.2024 г.
4.  Бончо Гетов  Горски инспектор рег. № 281 от
07.05.2024 г.
5.  Борислав Петков  Горски инспектор рег. № 280 от
07.05.2024 г.
6.  инж. Ваня Иванова  Гл. Експерт рег. № 249 от
31.08.2023 г.
рег. № 265 от
22.04.2024 г.
7.  инж. Вася Цонева  Гл. Експерт рег. № 289 от
10.05.2024 г.
8.  Венцислав Иванов  Горски инспектор рег. № 257 от
12.01.2024 г.
рег. № 258 от
30.01.2024 г.
9.  Галя Илиева  Старши счетоводител рег. № 270 от
23.04.2024 г.
10.  инж. Георги Минчев  Гл. Експерт рег. № 288 от
10.05.2024 г.
11.  Диана Мандичева  Гл. Счетоводител рег. № 269 от
23.04.2024 г.
рег. № 125 от
07.08.2020
12.  Диана Паскова  Старши счетоводител рег. № 10 от
11.12.2018 г.
рег. № 268 от
23.04.2024 г.
13.  Евдокия Досева  Старши специалист рег. № 264 от
22.04.2024 г.
14.  Женя Караиванова  Главен юрисконсулт рег. № 126 от
31.08.2020 г.
рег. № 292 от
10.05.2024 г.
15.  инж. Зорка Иванова  Зам.-директор рег. № 294 от
15.05.2024 г.
рег. № 16 от
17.09.2018рег. № 92 от
10.04.2020рег. № 173 от
07.09.2021
16.  Илиян Байчев  Горски инспектор рег. № 273 от
25.04.2024 г.
17.  Йосиф Чолаков  Горски инспектор рег. № 271 от
19.04.2024 г.
рег. № 22 от
23.10.2018
18.  инж. Красимир Илиев  Гл. горски инспектор рег. № 23 от
11.09.2018 г.
рег. № 290 от
10.05.2024 г.
19.  Красимир Драганов  Горски инспектор рег. № 284 от
07.05.2024 г.
20.  Мариета Йорданова  Изпълнител рег. № 85 от
19.04.2019 г.
рег. № 81 от
19.04.2019 г.
21.  Мая Николаева  Горски инспектор рег. № 253 от
20.11.2023 г.
рег. № 278 от
07.05.2024 г.
22.  Нели Николова  Гл. Експерт рег. № 261 от
17.04.2024 г.
23.  Никола Митков  Горски инспектор рег. № 267 от
23.04.2024 г.
24.  Пенчо Йорданов  Горски инспектор рег. № 276 от
30.04.2024 г.
рег. № 31 от
08.10.2018
25.  Петър Петров  Горски инспектор рег. № 274 от
25.04.2024 г.
26.  инж. Петя Атмаджова  Гл. Експерт рег. № 291 от
10.05.2024 г.
27.  инж. Светла Зарева  Гл. Експерт рег. № 262 от
17.04.2024 г.
рег. № 130 от
13.10.2020рег. № 136 от
22.02.2021рег. № 172 от
28.07.2021рег. № 174 от
10.01.2022рег. № 175 от
23.02.2022рег. № 214 от
16.09.2022
28.  Светлана Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 272 от
24.04.2024 г.
29.  Светозар Георгиев  Горски инспектор рег. № 287 от
09.05.2024 г.
30.  Стамена Иванова  Главен юрисконсулт рег. № 250 от
05.09.2023 г.
рег. № 286 от
09.05.2024 г.
31.  Стелиян Костадинов  Горски инспектор рег. № 277 от
07.05.2024 г.
32.  Стефан Христов  Горски инспектор рег. № 138 от
25.03.2021 г.
рег. № 282 от
07.05.2024 г.
33.  Тихомир Георгиев  Горски инспектор рег. № 283 от
07.05.2024 г.
34.  Христо Христов  Горски инспектор рег. № 285 от
07.05.2024 г.
35.  Цветан Стефанов  Горски инспектор рег. № 254 от
20.11.2023 г.
рег. № 279 от
07.05.2024 г.
36.  Цветомира Сиракова  Главен юрисконсулт рег. № 263 от
19.04.2024 г.
рег. № 41 от
06.06.2018рег. № 42 от
05.02.2019рег. № 88 от
17.02.2020рег. № 180 от
24.03.2022рег. № 213 от
30.05.2022
37.  инж. Ясен Иванов  Гл. Експерт рег. № 43 от
10.09.2018 г.
рег. № 275 от
25.04.2024 г.