Позиция на Държавна агенция по горите относно възстановените имоти – гори и земи от горския фонд на наследниците на бившите царе Борис ІІІ и Фердинанд в Самоковско.

Към настоящия момент е налице висящо административно производство. Състав на Административен съд София област отхвърля жалбата на ДАГ срещу Протокол на ОСЗГ-Самоков от 27.02.2008 г., обективиращ отказ на ОСЗГ-Самоков да разгледа молбата на ДАГ за възобновяване на административното производство, с аргумент, че административните актове на ОСЗГ-Самоков по възстановяването на собствеността на недвижимите имоти на наследниците на бившите царе Борис ІІІ и Фердинанд, са влезли в сила и

СПРАВКА ЗА РАЗПЛАТЕНИ ДОГОВОРИ ПО НВМОП КЪМ 22.12.2008 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА РАЗПЛАТЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 22.12.2008 ГОДИНА, В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД БЪЛГАРСКА ГОРА 

Държавна агенция по горите проведе отчетна пресконференция за 2008 г.

145 809 000 лв. /127,3%/ са отчетените приходи на Държавната агенция по горите (ДАГ) до 30 ноември 2008 г., бе съобщено на проведената на 17 декември 2008 г. отчетна пресконференция на Държавна агенция по горите. Извършени са основните лесокултурни дейности - 45 000 дка почвоподготовка, 40 000 дка залесяване, 189 753 дка отглеждане на култури, 17 837 дка попълване на култури. Ще се предприемат антикризисни мерки, във връзка с финансовата криза, която се отразява и на пазара на дървесина - каз

Заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ

На 16.12.2008 г. от 15,30 часа в МЗХ се проведе редовно заседание на НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ, консултативен орган към Председателя на Държавна Агенция по горите. Заседанието се водеше от Председателя на ДАГ и се проведе при следния дневен ред:

1. Информация относно стартирането на „Проект за подпомагане на реформите на горския сектор в България”, финансиран от Правителството на Р Австрия, чрез Европейската Банка за възстановяване и развитие.

2. Преглед на състоянието на стра

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 2078 от 15 декември 2008 г. е извършена замяна на 99,344 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство – Разлог, с площи от горския фонд с общ размер 214,488 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно ловно стопанство – Миджур, Държавно горско стопанство – Троян и Държавно горско стопанство – Якоруда.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията

От 15 декември 2008 година започва заверката на ловните билети за 2009 г.

Заверката ще се извършва от държавното горско или ловно стопанство, в чийто район е дейността на ловното сдружение, в което членува лицето, при представяне на следните документи:

  1. Заверена от ловното сдружение членска карта за 2009 г.
  2. Документ удостоверяващ, че е заплатена годишната вноска за стопанисване на дивеча в ловните сдружения.
  3. Заплатена такса за презаверка на ловния билет в размер на 15 лв.
  Дирекция „Информационни дейности” и Дирекция „Ловно

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 2058 от 10 декември 2008 г. е извършена замяна на 10,757 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – София, с площ от горския фонд в размер на 52,999 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Тетевен.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е за

СЪОБЩЕНИЕ

„Предвид досегашното успешното сътрудничество между Швейцария И България в областта на устойчивото стопанисване на горските ресурси, смятам че горския сектор е много подходящ обект за увеличаване на приноса на Швейцария в тази посока, защото и в двете страни значението на горското стопанство в планинските селски райони е изключително” – това заяви по време на днешната среща Н. Пр. г-н Томас Фелер – посланик на Конфедерация Швейцария в България. В проведените разговори от швейцарска стр

Държавна агенция по горите е партньор в проект FUTUREforest по Програма INTERREG IV C на Европейския съюз

През втората половина на месец ноември, 2008 г. в гр. Потсдам, Германия се проведе първата среща на Надзорния съвет по проект FUTUREforest по Програма INTERREGIVC на Европейския съюз. Министерство на развитието на селските региони, околната среда и защита на потребителя на провинция Бранденбург е водещ партньор по проекта и е отговорно за цялостното му изпълнение.

Продължителността на проекта е 3 години. Партньори по проекта са: провинция Бранденбург (Германия), Уелс, про

Запознаване и прилагане на най-добрите европейски практики за устойчиво, многофункционално и природосъобразно управление на горите в България,

 е главната цел на стартиралия проект „Укрепване на административния капацитет на Държавна агенция по горите в областта на изпълнение на изискванията на Резолюция на Съвета на Европа от 15 декември, 1998 г. за горска стратегия на ЕС, План за действие по горите на ЕС и други законови документи, касаещи устойчивото, многофункционално и природосъобразно стопанисване на горите”. Проектът се финансира по програма ФАР и е с период на изпълнение 6 месеца. Бюджетът на проекта е 166 600 €, к

Съобщение

Във връзка с предстоящите коледни празници Държавна агенция по горите безвъзмездно ще предостави коледни елхи на Домове за деца лишени от родителски грижи и други социални и социални-учебни заведения на територията на цялата страната.

Съобщение

В разчетите на Държавна агенция по горите за 2009 година се предвижда в държавните горски разсадници да бъдат произведени около 62 млн. броя фиданки, което е почти два пъти повече от миналата година. По този начин ДАГ ще отговори на очакваното увеличение на потреблението на фиданки във връзка с предвижданото увеличение на залесяванията в държавен горски фонд през 2010 година и изпълнението на проекти от общини и частни собственици на земи за залесяване, финансирани от Европейския съюз и държа

Стартира проект "Подпомагане на реформите на горския сектор на България"

Днес, 2 декември 2008 г., доц. Стефан Юруков - председател на ДАГ и г-н Михаел Зутер - изпълнителен директор на OBf Consulting - Консултантска фирма към Австрийски федерални гори, подписаха договор, с който официално се дава старт на проект "Подпомагане на реформите на горския сектор на България". На церемонията присъстваха д-р инж. Меглена Плугчиева - зам.-министър председател на Р България, Н. Пр. д-р Клаус Фабиан - Извънреден и пълномощен Посланик на Република Австрия в България, г-н Джейм

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1995 от 27 ноември 2008 г. е извършена замяна на 25,950 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство – Балчик, с площ от горския фонд в размер на 211,372 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Държавно горско стопанство – Видин и Държавно горско стопанство – Чупрене, Държавно горско стопанство – Габрово, Държавно горско стопанство – П

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1996 от 27 ноември 2008 г. е извършена замяна на 18,062 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Варна, с площ от горския фонд в размер на 73,400 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Лесидрен, Държавно горско стопанство – Тетевен и Държавно горско стопанство – Рибарица.  

 Извършването на замяната е в съответствие с изисква

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1997 от 27 ноември 2008 г. е извършена замяна на 40,642 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Варна, с площ от горския фонд в размер на 134,907 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Рибарица, Държавно горско стопанство – Лесидрен, Държавно горско стопанство – Черни Вит, Държавно ловно стопанство – Русалка и Държавно горско стопанство – Т

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1998 от 27 ноември 2008 г. е извършена замяна на 73,746 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Варна, с площ от горския фонд в размер на 353,924 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Троян, Държавно горско стопанство – Плачковци, Държавно ловно стопанство – Русалка, Държавно горско стопанство – Габрово и Държавно горско стопанство – Тетев

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1989 от 25 ноември 2008 г. е извършена замяна на 99,700 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Царево, с площ от горския фонд в размер на 123,588 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Чупрене, Държавно ловно стопанство – Миджур и Държавно горско стопанство – Белоградчик.  

Извършването на замяната е в съответствие с изисквания

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1987 от 25 ноември 2008 г. е извършена замяна на 32,200 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Сандански, с площ от горския фонд в размер на 44,296 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Струмяни.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1983 от 24 ноември 2008 г. е извършена замяна на 6,545 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство – Балчик, с площ от горския фонд в размер на 29,751 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Тетевен и Държавно ловно стопанство – Русалка.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1948 от 18 ноември 2008 г. е извършена замяна на 20,780 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Старо Оряхово, с площ от горския фонд в размер на 175,575 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Говежда и Държавно горско стопанство – Видин.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регла

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1988 от 25 ноември 2008 г. е извършена замяна на 10,000 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Царево, с площ от горския фонд в размер на 59,405 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защ

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1986 от 25 ноември 2008 г. е извършена замяна на 9,993дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Варна, с площ от горския фонд в размер на 173,999 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Видин, Държавно ловно стопанство – Миджур, Държавно горско стопанство – Чупрене, Държавно горско стопанство – Белоградчик и Държавно горско стопанство – Берков

ОБЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед №1865/04.11.2008г. на Председателя на Държавна агенция по горите за длъжността "Младши експерт – човешки ресурси" , отдел “Човешки ресурси”, дирекция “АПОЧР”

Нарушители от ромски произход в района на ДГС Самоков са задържани след опит за саморазправа със служители по горите.

Актове за установени административни нарушения по Закона за горите са съставени на нарушители, превозващи незаконно добити букови дърва в района на Държавно горско стопанство гр. Самоков.
На 18 ноември 2008 г., в 4,30 ч. е получен сигнал от дежурните служители на „Гражданска защита” за извършвано нарушение по ЗГ в района на ДГС Самоков – м. Петолъчката. Във връзка с подадения сигнал е организирана и проведена специализирана акция, в която са взели участие служители на Регионална дирекция

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1959 от 19 ноември 2008 г. е извършена замяна на 3,500 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство – Болярка, с площ от горския фонд в размер на 5,000 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно ловно стопанство – Болярка.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защите

Обществено обсъждане на Плана за действие на вълка в България

На 10 и 11 ноември се проведе третото от поредицата обсъждания за изготвяне на плана за действия на вълка в България.  

Директори на държавни ловни стопанства, експерти на Държавната агенция по горите и регионалните дирекции по горите, представители на Лесотехническия университет, Института по гората при БАН, Национална научно-изследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча и представители на неправителствени организации, дискутираха проблеми, свързани с

ИНФОРМАЦИЯ относно предоставяне на дърва за огрев на физически лица

Във връзка с началото на активния отоплителен сезон Държавна агенция по горите представя на вниманието на всички заинтересовани лица следната информация относно предоставяне на дърва за огрев на физически лица.  

Предоставянето на дърва за огрев от Държавните горски и ловни стопанства се осъществява основно по два начина – /1/ съобразно чл.53, ал.2, т.1 от Закона за горите – по такси на корен и /2/ чрез продажба на добита на временен склад дървесина.

 /1/Физическите лиц

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1893 от 7 ноември 2008 г. е извършена замяна на 1,000 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство –Благоевград, с площ от горския фонд в размер на 3,500 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Благоевград.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално

Ловци от дружинка „Триград” – група „Кестен” са нарушили ЗЛОД, като на 01.11.2008 г. са отстреляли един сръндак и една сърна.

На 01.11.2008 г., около 14.00 часа, след получен сигнал от граничен патрул за отстрел на сърна, от Директора на ДГС „Триград” е разпоредено извършването на съвместна проверка с участието на служители на ДГС „Триград”, подвижна горска стража към РДГ – Смолян, гранична полиция – Смолян и МВР – Девин по спазване разпоредбите на ЗЛОД и ППЗЛОД, в района на м. „Шабанско шило”.

От извършената акция е установено, че при редовен ловен излет, разрешен с Разрешително за групов лов № 027087 на див

От 29 октомври до 2 ноември 2008 година в Палата 7 на Международния панаир Пловдив се проведе Петата национална трофейна изложба.

Изложбата е организирана от Националното ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България и Държавната агенция по горите, под патронажа на президента на Република България Георги Първанов. Проявата финализира честванията по повод 110-годишнината от създаването на Национално ловно-рибарско сдружението в България.

На изложбата са показани 340 ловни трофея, сред които и новият национален рекорд от сръндак, както и световният рекорд на рога от благороден елен, отстрелян

На 29 и 30.10.2008 г. в гр. Стара Загора се проведе Национално съвещание по охрана на горите на тема „Основни моменти в развитието на системата за охрана и контрол, сегашно състояние и насоки за развитие”.

В съвещанието взеха участие служители от дирекции „Охрана на горите” и „Горско стопанство” към ДАГ, зам. директори и експерти по охраната на горите от всички регионални дирекции, както и представители на МВР и Върховна касационна прокуратура. Доклади по темата бяха изнесени от дирекция „Охрана на горите”, а съдоклади от РДГ Благоевград, РДГ Варна, РДГ Стара Загора, РДГ Кърджали, РДГ Шумен, РДГ Велико Търново, РДГ Ловеч и РДГ Пазарджик.

Дискутирани бяха проблеми, свързани с дейността на

СКРЪБНА ВЕСТ

На 26 октомври 2008 година почина Атанаска Георгиева Настева.

Загубихме колега, когото дълбоко уважавахме като човек и професионалист.

Поклон пред светлата и памет!

Поклонението ще се състои от 12.00 часа на 29.10.2008 година в църквата на Софийски централни гробища.

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.10.2008 година в разсадника на ДГС Брезник бе открит мемориален кът паметник с барелеф на заслужилия лесовъд инж. Стамен Димитров, родом от с. Режанци, Брезнишко. Паметникът е изграден по инициатива на Съюза на лесовъдите в България и ръководството на горското стопанство в Брезник. Той бе открит от Председателя на ДАГ – доц. Стефан Юруков и директора на РДГ Кюстендил – инж. Василий Маринковски.

На събитието присъстваха областния управител на Перник – г-н Иван Димитров и кмета на

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1820 от 27 октомври 2008 г. е извършена замяна на 3,148 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Девин, с площ от горския фонд в размер на 3,148 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Девин.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защитен

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За извършени съвместни проверки по охрана на горите
в изпълнение на оперативния план за третото тримесечие на 2008 г.
по План-програмата за взаимодействие между институциите
по охрана на горите, дивеча и рибата

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1809 от 23 октомври 2008 г. е извършена замяна на 96,800 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Старо Оряхово, с площ от горския фонд в размер на 401,607 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово, Държавно горско стопанство – Плачковци и Държавно горско стопанство – Севлиево.  

Извършването на замяната е в съответствие с

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1808 от 23 октомври 2008 г. е извършена замяна на 96,372 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство – Разлог, с площ от горския фонд в размер на 100,208 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово и Държавно горско стопанство – Рибарица.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламен

На 22 октомври бе открит орнитологичeн център на природен парк «Рилски манастир».

В рамките на Европейската седмица на гората официално с водосвет бе открит орнитологичният център на природен парк «Рилски манастир» в местността Бричебор. Инж. Стойчо Бялков – директор на дирекция «Горско стопанство» връчи поздравителен адрес отимето на председателя на ДАГ – доц. Стефан Юруков, на инж. Вангел Аврамов – директор на ПП «Рилски манастир».

На откриването присъстваха Адрианополски Епископ Евлогий – игумен на Рилския манастир, инж. Георги Тинчев – началник отдел в ДАГ, инж.

Откриване на Европейската седмица на гората в Рим

В 9.30 часа на 21.10.2008 година, г-н Ян Ерик Хейно – помощник генерален директор на Дирекция "Гори" на Световната организация за прехрана към ООН и г-н Джеимз Бътлар – заместник генерален директор на ФАО откриха първата Европейска седмица на гората. В сградата на ФАО в Рим си дават среща ръководителите на държавните горски администрации в Европа, на международни финансови и научни организации, работещи в горския сектор, сдружения на собственици на гори, водещи европейски неправител

Доброволци почистваха и реконструираха парковите съоръжения в района на хижа „Алеко”

Над 50 служители на фирми и организации - BCDTRAVEL, ЗАГОРКА АД, ЧЕЗ ГРУП БЪЛГАРИЯ, БТК, JONSONCONTROLS, GOLDENPAGES, SIEMENS, съвместно с ДПП „Витоша” към Държавна агенция по горите, дариха своя доброволен труд, за да бъде Природния парк „Витоша” по-красив и приветлив за посетителите. Проведената на 18 октомври 2008 г., акция по почистване и реконструкция на парковите съоръжения в района на хижа „Алеко” е част от ин

Първата Европейската седмица на гората се провежда от 20 до 24 октомври.

Европейската седмица на гората се организира от Организацията за прехрана на населението към ООН, Министерската конференция за защита на горите в Европа и Европейската комисия. Церемонията по откриването се състоя в сградата на Европейския парламент в Брюксел на 20 октомври 2008 г. Мотото на европейската седмица на гората е „Да работим заедно за устойчиво стопанисване на горите в Европа”.

В България кампанията се организира от Държавна агенция по горите и стартира с проведената на 17 о

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1784 от 17 октомври 2008 г. е извършена замяна на 77,827 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство – Старо Оряхово, с площ от горския фонд в размер на 320,097 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово, Държавно ловно стопанство – Болярка, Държавно горско стопанство – Плачковци, Държавно горско стопанство – Тетевен и Държавно горско стопан

Информация за възникналите пожари до 17.10.2008 г.

От началото на годината са възникнали 557 горски пожара на обща площ 51 472 дка, от които 7670 дка са върхов пожар. Най – много са възникналите пожари през месец август – 191 бр. и месец септември – 139 бр.

От всички опожарени горски площи 57.71 % са държавна собственост, 22.88 % частна и 18.50% общинска. Под 1% от опожарените площи са собственост на други юридически лица.

Преките щети от пожарите възлизат на 1 342 973 лв.

Основните причини за възникналите пожар

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА И ПРИРОДА,

На 18 октомври 2008 г. /събота/, във връзка с отбелязване Европейската седмица на гората, Държавна агенция по горите организира почистване на зелени пространства,ремонт на паркови съоръжения, подновяване на туристически маркировки и др. дейности на територията на Природен парк „Витоша”, в района на хижа Алеко. Каним всички приятели на българската гора, любители на природата, представители на екологични организации, граждани да се включат в мероприятието.  

Сборен пункт на 18 октом

Кампания “Европейска седмица на гората”

Есенно почистване в Природен парк “Златни пясъци"

ДПП „Златни пясъци“ Ви кани да се включитев Eсено почистване вПП ”Златни пясъци” на 18 октомври 2008 г. С почистването се стартира кампания “Европейската седмица на гората”, организирана от Организацията за прехрана на населението (FAO) към ООН, Министерската конференция за защитата на горите в Европа ( MCPFE) и Европейската Комисия (ЕС). В България кампанията се организира от Държавната Агенция по горите, с подк

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1770 от 14 октомври 2008 г. е извършена замяна на 14,434 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство - Чекерица, с площ от горския фонд в размер на 30,696 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово и Държавно ловно стопанство - Миджур.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, реглам

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1769 от 14 октомври 2008 г. е извършена замяна на 16,307 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Бургас, с площ от горския фонд в размер на 154,119 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Черни вит и Държавно горско стопанство - Рибарица.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регла

ОПИТНАТА СТАНЦИЯ ПО БЪРЗОРАСТЯЩИ ГОРСКО-ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, гр.СВИЩОВ НАВЪРШИ 50 ГОДИНИ

В периода 09.10-10.10.2008 г. в териториалния обхват на дейност на РДГ Велико Търново и в гр. Свищов се проведе честването по случай юбилейната 50-та годишнина от създаването на Опитната станция забързорастящи горско-дървесни видове, гр. Свищов(ОС за БРГДВ). Честването премина по предварително одобрена от Председателя на ДАГ програма, като в него бяха поканени и се включиха инж. Йордан Радославов-зам.председател на ДАГ; проф. Нино Нинов-ректор на ЛТУ, помощник ректора на ЛТУ, декани и други п

Нарушeния на природната среда в Природен парк "Витоша"

Днес, 10.10.2008 г., в района на хижа “Алеко”, Държавна агенция по горите, дирекция на Природен Парк “Витоша”, РДГ София, ДГС София и неправителствени организации запознаха представители на електронните и печатните медии с извършващите се нарушения на природната среда в парковата територия..

На 2 октомври 2008 г. инж. Тома Белев – директор на ПП “Витоша” уведоми компетентните органи за извършени неправомерни действия: прокарване на ски път, подобряване на съществуващ ски път,

Вчера /09.10.2008 година/ в Пленарна зала е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

  Със заповед № 1752 от 9 октомври 2008 г. е извършена замяна на 108,547 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Ботевград, с площ от горския фонд в размер на 149,976 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Ботевград, Държавно горско стопанство – Белоградчик, Държавно горско стопанство – Видин и Държавно горско стопанство – Чупрене.  

Изв

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1750 от 9 октомври 2008 г. е извършена замяна на 7,520 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Варна, с площ от горския фонд в размер на 218,100 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Габрово.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защ

Нарушение на Закона за горите в района на Държавно ловно стопанство "Мазалат"

На 08.10.2008 г. вечерта, в района на ДЛС Мазалат – с. Тъжа, е установено нарушение на ЗГ – добив и транспорт на дървесина. Част от нарушителите успяват да избягат. Задържани са двама от извършителите на престъплението, конска каруца и незаконно добитата дървесина. За установяването на нарушението и съдействие при транспортиране на задържаните вещи е повикан полицейски патрул от РПУ Казанлък. След пристигането на служителите от МВР единият от задържаните нарушители прави опит да избяга и оказ

Мисия на Световната банка на посещение в горския сектор на България

Екип на Световната банка в състав: г-н Питър Деуис, г-н Андре Аасруд и г-н Андрю Митчел посети България от 29 септември до 9 октомври 2008 година. Целта на мисията бе да се проведе задълбочена дискусия с Правителството на Република България, относно напредъка на институционалните реформи в горския сектор и да се определят възможностите и перспективите за предприемане на бъдещи действия в тази посока.

Мисията се срещна с представители на Министерския съвет, на Парламентарната комисия по

СЪОБЩЕНИЕ

Вчера, 2 октомври 2008 година, на заседание на Министерски съвет бе прието Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, с което разпоредбите на правилника се привеждат в съответствие с промените в Закона за горите, приет от 40-то Народно събрание през м. април 2008 година.

Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

Горски стражар отстреля мечка при самоотбрана в района на с. Триград

На 02.10.2008г., на основание подадена жалба от жител на с.Триград, относно нанесена щета върху стадо овце от кафява мечка, е назначена комисия, със заповед на Директора на ДГС Триград, за установяване на нанесените щети, съгласно разпоредбите на ЗЛОД и ППЗЛОД.

При огледа на място, 5 членната комисия се натъква на мечката, която е нанесла щетата предходната вечер, в момент, в който яде плячката си. Представителите на комисията се опитали да я прогонят с викове и хвърляне на камъни, но

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1692 от 29 септември 2008 г. е извършена замяна на 12,903 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Варна, с площ от горския фонд в размер на 535,404 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Белоградчик, Държавно горско стопанство – Видин и Държавно ловно стопанство „Миджур”.  

Извършването на замяната е в съответствие с изисквания

750 броя фиданки на площ от 17 дка ще бъдат залесени със средства предоставени от „Петрол” АД, на остров Батин, на територията на Регионална дирекция по горите – Русе.

От 100 000 лв., които „Петрол” АД предоставя тази година за залесяване в цялата страна, 6250 са за създаването на тополова култура, на площ от 17 дка, на остров Батин, на територията на Регионална дирекция по горите – Русе, това бе съобщено на проведената на 24.09.2008 г. пресконференция.

Участниците – г-н Божидар Йотов – кмет на гр. Русе, г-н Баки Солак – зам. областен управител на област Русе, инж. Таньо Танев – директор на РДГ Русе, инж. Спас Тодоров – директор на дирекция

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1660 от 24 септември 2008 г. е извършена замяна на 49,999 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Разлог, с площ от горския фонд в размер на 53,001 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Берковица и Държавно горско стопанство – Лесидрен.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регла

СПРАВКИ за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

1. Със заповед № 1639 от 19 септември 2008 г. е извършена замяна на 51,869 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство - Стара Загора, с площ от горския фонд в размер на 52,001 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Мъглиж”.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като макси

Успешно участие в международен конкурс в Москва на ученици от Професионалната гимназия по горско стопанство и дърводобив в Тетевен.

При силна конкуренция с представители от 26 страни, Ивалин Петков и Тодор Тодоров – ученици в Тетевенската професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване, спечелиха първа награда на международен конкурс в Москва. Тяхната разработка “Частните гори – възможности за стопанисване” е отличена като най-добрата. Заедно с парична награда от 5 000 долара победителите получават право да продължат обучението си в Руската Федерация.

Дирекция “Информационна дейност и

Президентът на Република България г-н Георги Първанов и доц. Стефан Юруков – председател на Държавната агенция по горите, направиха символична първа копка на обект “Административна сграда на държавно ловно стопанство Витиня”.

Днес, 19.09.2008 г., в деня на отбелязването на 80-та годишнина от основаването на държавно ловно стопанство “Витиня”, президентът на Република България г-н Георги Първанов и доц. Стефан Юруков – председател на Държавната агенция по горите, направиха първа копка на обект “Административна сграда” на стопанството. В тържественото събитие взеха участие ген. Никола Колев – началник на кабинета на Президента на Рeпублика България, доц. Христо Михайлов – председател на НЛРС “СЛРБ”, директорите на р

Половината от унищожената от пожари горска площ на територията на Регионална дирекция по горите – Пловдив, още тази есен ще бъде възстановена с тополови култури.

Днес на пресконференция бе обявявен старта на мащабно залесяване на територията на Община Пловдив, което е част от инициативата „Да възродим горите на България”, осъществявана със съдействието на „Петрол” АД.

Г-жа Пенка Калапанкова – зам. областен управител на Пловдив подкрепи инициативата като един от начините за подобряване на условията на живот в региона. 1730 тополови фиданки ще бъдат залесени в землището на с. Рогош – съобщи зам. директора на РДГ Пловдив – инж. Пенчо Дерменджиев.

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

Със заповед № 1624 от 16 септември 2008 г. е извършена замяна на 11,860 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство Царево, с площ от горския фонд в размер на 13,600 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство Габрово.  

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защи

Днес, 13.09.2008 г., край язовир "Копринка" се откри Петия национален събор на приятелите на Русия.

     С участието на хиляди българи, дошли от всички кътчета на страната край язовир “Копринка”, днес председателят на ДАГ – доц. Стефан Юруков, Негово Превъзходителство г-н Юрий Исаков – извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в България и г-н Енчо Москов – председател на Национално Сдружение “Русофили”, откриха Петия национален събор на приятелите на Русия, посветен на 130-та годишнина от Освобождението на България и 40-та годишнина от началото на съвместния

Нарушения на територията на Природен парк „Сините камъни”

От 29 до 31 августпрез територията на Природен парк “Сините камъни” са преминали състезателите, участници в международното автомобилно рали“Сливен 2008”. На 1 септември при рутинен обход на парковата територия, извършен от служители в ДПП „Сините камъни”, са документирани вандалското отношение от страна на зрители на ралито. Безразборно са разхвърляни отпадъци, изпочупени са пейки, масово е стреляно както по пътни табели, така и по информационни табла, поставени от Парковата дирекция за улесн

Залесителната кампания на Държавна агенция по горите с финансовата подкрепа на Петрол АД продължава и в района на Регионална дирекция на горите – Бургас.

С провелата се на 11.09.2008 г. пресконференция в Конгресната зала на хотел България стартира съвместната кампания по залесяване на ДАГ и Петрол АД в района на РДГ Бургас. С предоставените средства, предвидени за региона, ще бъде извършена подготовка на почвата и ще бъдат залесени 12 000 фиданки от цер и липа. В пресконференцията участваха – зам. областния управител на Бургаска област – г-н Георги Николчев, инж. Спас Тодоров – директор на дирекция ИОВО в Държавна агенция по горите, инж. Коста

287 дка ще бъдат залесени на територията на Регионална дирекция по горите Варна с финансовата подкрепа на „Петрол” АД.

175 000 фиданки от цер и благун ще бъдат залесени на територията на Държавно горско стопанство - Варна – кв. Галата, гр. Варна и ДГС Добрич – с. Крагулево и с. Житница, съобщи инж. Стоян Саров – Заместник директор на Регионалната дирекция по горите Варна, по време на проведената днес, 10.09.2008 г., във Фестивалния конгресен комплекс Варна, съвместна пресконференция на Държавна агенция по горите и Петрол АД. С това стартира инициативата за залесяване с финансовата подкрепа на „Петрол” АД

Залесителна кампания на Държавна агенция по горите и „Петрол” АД

С пресконференция стартира днес мащабна залесителна кампания на Държавна агенция по горите и „Петрол” АД, посветена на инициативата "Да възстановим пострадалите гори от пожари и други природни бедствия в България", иницирана от ДАГ с цел по-бързо и цялостно възстановяване на опожарени гори.

Инициативата по залесяване на незалесените сечища и опожарените и унищожени от природни бедствия гори се провежда с финансовата подкрепа на „Петрол” АД и обхваща държавния горски фонд в района на 13

Пресконференция на Държавна агенция по горите и "Петрол" АД

На 5 септември 2008 г. от 10.00 часа в сградата на БТА ще се състои съвместна пресконференция на Държавна агенция по горите и „Петрол” АД, посветена на инициативата "Да възстановим пострадалите гори от пожари и други природни бедствия в България", иницирана от ДАГ с цел по-бързо и цялостно възстановяване на опожарени гори.
В пресконференцията ще вземат участие инж. Росен Попсавов – Зам. председател на Държавна агенция по горите, г-н Светослав Йорданов - изпълнителен директор на „Петрол” А

Г-жа Гудрун Щайнакер – заместник посланик на Федерална Република Германия в Република България и председателят на Държавната агенция по горите – доц. Стефан Юруков откриха първия в страната сертифициран пункт за преработка и съхранение на дивечово месо.

Г-жа Гудрун Щайнакер – заместник посланик на Федерална Република Германия в Република България и председателят на Държавната агенция по горите – доц. Стефан Юруков откриха в Държавно ловно стопанство „Росица” първия в страната сертифициран пункт за преработка и съхранение на дивечово месо. Поради качеството си дивечовото месо е търсено на пазара, както в страната, така и в цяла Европа. През последните 4-5 години със създаването на държавните ловни стопанства, дивечовите запаси бележат устойчив р

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

      
Със заповед № 1574 от 29 август 2008 г. е извършена замяна на 14,363 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство „Бургас”, с площ от горския фонд в размер на 53,362 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Габрово”, Държавно ловно стопанство “Болярка” и Държавно горско стопанство “Ботевград”.
Извършването на замяната е в съ

“Впечатлението от българските гори е добро. Опитът на България в създаването и отглеждането на нови гори следва да се проучи и ползва” заяви Н . Пр. г-н Зо Сунг Джу – извънреден и пълномощен посланик на Корейската народнодемократична Република в РБ

“Впечатлението от българските гори е добро. Опитът на България в създаването и отглеждането на нови гори следва да се проучи и ползва” – заяви Н . Пр. г-н  Зо Сунг Джу – извънреден и пълномощен посланик на Корейската народнодемократична Република в Република България по време на състоялата се днес среща с  доц. Стефан  Юруков – председател  на Държавната агенция по горите. По време на срещата се състоя обмен на информация за състоянието на горското и ловното стопанство в д

На 01.09.2008 г. ще бъде открит пункт за преработка и съхранение на дивечово месо към Държавно ловно стопанство „Росица”.

Вицепремиерът - д-р инж. Меглена Плугчиева, председателят на Държавната агенция по горите – доц. Стефан Юруков и г-н Хенинг Твестен – ръководител на Германското дружество за техническо сътрудничество в България (GTZ) ще участват в официалното откриване на „Пункт за преработка и съхранение на дивечово месо” към Държавно ловно стопанство „Росица”. Обектът е част от проект, реализиран с техническата и финансовата помощ  на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ). Проектът п

Над 20 пожара са горели през последните три дни на територията на ГФ на страната.

Над 20 пожара са горели само през последните три дни на територията на горския фонд на страната, при което са засегнати повече от 3000 дка горски територии.  Най-големи са пораженията от възникналите пожари на територията на държавните ловни стопанства Осогово – района на РДГ Кюстендил, Алабак – РДГ Пазарджик, Котел – РДГ Сливен,  Държавно горско стопанство Харманли – РДГ Кърджали. Благодарение на бързата и своевременна реакция на горските служители от местните горски и ловни стопан

Служителите на три държавни горски стопанства – Свиленград, Карлово, Средец, участваха в потушаването на трите по-големи пожара, избухнали в ГФ.

1250 дка горски фонд са засегнати от възникналите на 25 август 2008 г. пожари на територията на ДГС Свиленград, ДГС Карлово, ДГС Средец.  Нерегламентирано изгаряне от земеделски стопани на стърнища и растителни остатъци, в близост до ГФ, е предполагаемата причина за обгоряването на 665 дка широколистна дървесина в района на ДГС Свиленград.
Останалите два пожара са причинени поради небрежно боравене с открит огън.

Позиция на Държавна агенция по горите

По повод обявеното в медиите намерение на РИОСВ – Бургас да наложи глоба на Дирекцията на Природен парк „Странджа” за негативните последици върху реда и околната среда, предизвикани от организирания през м. август 2008 г.  техно-парти събор, в околностите на с. Варвара, заявяваме следното:
Дирекцията на Природен парк „Странджа” е орган, който провежда държавната политика за опазване на биологичното разнообразие и културно-историческото наследство, както и развитието на природосъобраз

Държавна агенция по горите изказва своята благодарност на служителите по горите, пожарните служби, военните сили и всички доброволци, взели участие в потушаването на възникналия на 15 .08.2008 г. пожар на територията на ДГС Свиленград.

Бързата и навременна реакция в усложнената пожароопасна обстановка спомогнаха за създаването на добра организация при овладяването на пожара и своевременното му потушаване.
Спасени бяха близките населени места  - с. Студена и с. Равна гора, както и заплашените от опожаряване прилежащи горски територии и земеделски имоти.

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

Държавна агенция по горите предприема извънредни мерки за своевременното откриване, овладяване и потушаване на пожари в горите.

Държавна агенция по горите предприема извънредни мерки за своевременното откриване, овладяване и потушаване на пожари в горите.

Само през последните три дни служители по горите участваха в потушаването на над 20 пожара в горския фонд. Многобройни са палежите в земеделските територии, които продължават да са основна причина за възникването на горски пожари.   
Във връзка с изключително високите температури и много високия  риск от възникване на горски пожари на те

Информация за възникналите на територията на страната пожари до 18.08.2008 г.

От началото на годината до 18.08.2008 г. са регистрирани 275 бр. горски пожари, при което са засегнати повече от 19 000 дка горски територии.
Най-много пожари до момента са регистрирани през м. март – 89 бр. и м. февруари – 71 бр. Нараства броят на пожарите през м. август – до момента над 50 бр. Най-много горски площи са засегнати в РДГ Ловеч – над 5000 дка, РДГ Кърджали – 4500 дка, РДГ София – 1600 дка и др.
Напълно унищожени са 1 500 дка и те ще бъдат изцяло възстановени чрез залеся

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с високите температури през последните дни, Държавна агенция по горите предупреждава, че рискът от възникване на горски пожари на територията на цялата страна е висок.

Очаква се той да нараства през следващите дни, което се потвърждава от метеорологичната прогноза и прогнозата на риска от възникване на горски пожари на територията на Европа /EFFIS- http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation/.

Съ

Официален празник за работещите на територията на община Варна

На основание Решение № 438/07.07.2008 г. на Министерски съвет, Държавен вестник брой 64/18.07.2008 г. Ви уведомяваме, че 15.08.2008 г. /петък/ е обявен еднократно за официален празник за работещите на територията на община Варна, поради което на 15.08.2008 г, служителите на РДГ Варна, ДГС Варна, ЛЗС Варна, ПП „Златни пясъци” няма да бъдат на работа.

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция по горите

С Постановление № 202 от 11.08.2008 г., Министерски съвет прие Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция по горите по Закона за горите. Тя е приета на основание чл.15г, ал. 1, чл. 36, ал. 3, чл. 53, ал. 3 и 7 и чл. 57, ал. 5 от Закона за горите и предстои обнародването й в „Държавен вестник”.  

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

На 12 август 2008 г., на територията на Държавно горско стопанство – Старо Оряхово, служители по горите, съвместно с полицията са задържали следена от доста време група от нарушители.

На 12 август 2008 г., към 2.30 часа  горски стражар установява сеч в отдел 264, на територията на Държавно горско стопанство – Старо Оряхово и   засича 3 камиона, които се товарят с незаконно добиваната дървесина.
Служителят по горите уведомява незабавно началника на горскоохранителния участък и полицията.
Камионите се проследяват. Известно е, че престъпната група продава незаконната дървесина на територията на Държавно ловно стопанство „Несебър”. По пътя за Бургас през

Председателят на Държавната агенция по горите участва на 11-тия Национален ловен събор, който беше открит на 9 август в местността Узана край Габрово.

110-годишнината от основаването на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” бе отбелязана с 11-тия поред национален ловен събор на БЛРС, който тази година се проведе под мотото „Традиция, вярност, отговорност”. Над 20 000 души ловци и риболовци от 150-те ловно-рибарски сдружения от страната, политици, бизнесмени и гости от чужбина уважиха събитието. Почетен гост и патрон на събора бе президента на Р България Георги Първанов, който заедно с председателя

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.08.2008 година при проведена специализирана акция от служители на Държавно горско стопанство - Самоков и с участието на горски стражари от Регионална дирекция по горите - София е разкрито нарушение от незаконен добив на дървесина. От нарушителите са иззети 2 коня, 2 каруци с амуниции към тях, 1 бензиномоторен трион, 2 куб.м дърва за горене и други принадлежности за дърводобив.

Предприети са необходимите действия за търсене на отговорност от нарушителите.

 

Извършена проверка на сечите в землището на с. Церовец

Във връзка с публикуваното на 05.08.2008 г. съобщение за сечите в землището на с. Церовец на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе, Държавна агенция по горите извърши проверка по случая. Констатирано е, че сечите са проведени съгласно разпоредбите на Закона за горите, Правилника за прилагане Закона за горите и Наредбата за сечите в Република България. На територията на Регионална дирекция по горите гр. Русе през м.май 2008 година, развихрилата се буря е причинила щети от в

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.08.2008 г. в 11,23 часа в землището на с. Сбор /на територията на ДГС „Пазарджик”/ е констатирано нарушение по ЗЛОД от служители на ДГС „Панагюрище” и са съставени констативни протоколи. На основание протоколите на 06.08.2008 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Иззети са 2 /два/ броя ловно оръжие от служители на служба „КОС”.

Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно приетите изменения и допълнения на Закона за горите от 29 април 2008 година и създаването на Фонд „Българска гора”, представяме на вниманието на заинтересованите лица сметката за постъпване на приходи:  

IBAN – BG98 BNBG 9661 3100 1758 01  

BIG на БНБ е BNBGBGSD.

XI Национален събор, посветен на 110-годишнината на Съюза на ловците и риболовците в България

На 9 август 2008 година /събота/ от 11:00 часа във Велико Търново ще се състои официалното откриване на XI Национален събор, посветен на 110-годишнината на Съюза на ловците и риболовците в България. Официални гости на събитието ще бъдат: г-н Георги Първанов – Президент на Република България, д-р инж. Меглена Плугчиева - заместник министър председател на РБългария, г-н Жилберт де Тюркхайм - президент на Европейката федерация на ловните организации на страните членки на ЕС, доц. Стефан Юруков –

Проверка на ДАГ за сечите в землището на с. Церовец

Държавна агенция по горите разпореди незабавна проверка за проведените сечи в горите в землището на с. Церовец на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав”-Русе, пострадали от силните ветрове през м. май 2008 година.

Повод за проверката е излъченият на 04.08.2008 г. в емисията „Календар” на Нова телевизия репортаж с твърдения за неправомерни сечи в големи размери в посочените гори.

След приключване на проверката, резултатите от нея ще бъдат публикувани на страницата

Откриване на ловния сезон за прелетен дивеч

Откриването на ловния сезон за прелетен дивеч - пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина през тази година ще стане на 15 август /петък/ за чуждестранни ловци, по линията на организирания ловен туризъм и 16 август /събота/ за български ловци.

При ловуването трябва да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча и другите нормативни документи по лова.  

Дирекция "Информаци

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, поздрави на 4 август 2008 г., младите хора, обединили се от цял свят с една обща цел: да запазят гората за нашето бъдеще.

В Националния исторически музей, на 04.08.2008 г. се откри 36-тия Международен Симпозиум на студентите по Горско стопанство, България 2008, „Гора за бъдещето”.

Организиран от Студентски клуб по опазване на природната среда при Лесотехническия университет, под патронажа на г-н Георги Първанов - президент на Р. България и със съдействието на Държавна агенция по горите, за участие в Симпозиума пристигнаха 110 студенти от 37 държави.

Приветствие от името на Президента на Р. България

36-ият Международен Симпозиум на студентите по горско стопанство

36-ият Международен Симпозиум на студентите по горско стопанство, България 2008, „Гора за бъдещето” се открива в Националния исторически музей на 04 август 2008 година от 10.00 часа.

В официалното откриване ще вземат участие г-н Георги Първанов – Президент на Република България, проф. дсн Нино Нинов – Ректор на Лесотехнически университет- гр. София, доц. Стефан Юруков – Председател на Държавна агенция по горите и други официални лица.

Възможностите за устойчиво управл

Прием на проекти по мярка 223 и мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони

  Във връзка с началото на приема на проекти, от 01 август 2008 година, по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони, Държавна агенция по горите предоставя на вниманието на кандидатите следната информация:  

Заповед № РД09-463/25.07.2008 г.

Покани за прием на заявления

Бракониерски лов на територията на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ ,,Витиня”

На 30.07.2008 г., в района на ДЛС ,,Витиня” към 23.30 часа,дежурна група от служители на стопанството забелязват по билото на Стара планина, под връх Мургаш светлини от фарове на автомобил. За кратко време е установен района - землището на с. Чурек, Община Елин Пелин, местността Лобена. С помощта на другата подвижна група от дежурни служители е организирана акция по причакване за проверка на автомобила, като е преграден единствения път към местността. При тази ситуация, виждайки че не могат д

СЪОБЩЕНИЕ

за разкрити нарушения от служители на Специализирано звено „Горска стража” към Държавна агенция по горите

В района на ДГС Борима на 09.07.08 г. от служители на Специализирано звено „Горска стража” е констатирана незаконна сеч на над 1000 куб. м. дървесина. Дървесината е отсечена в насаждение, за което има сключен договор с фирма Алдекс” ООД гр. Ловеч, която е следвало да извърши санитарна сеч с интензивност 10%. Подобна сеч на 70 куб. м. дървесина бе констатирано и в района на ДГС Лове

С цел да отговори на обществения интерес и изискванията за прозрачност в действията на държавните институции, Държавна агенция по горите публикува:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА ПРИ ДАГ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 30.07.2008 ГОДИНА

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

1.Със заповед № 1401 от 25 юли 2008 г. е извършена замяна на 5,002 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство „Нова Загора”, с площ от горския фонд в размер на 6,467 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Нова Загора”.

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защит

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация по Булстат на фонд „Българска гора” е извършена на 18 юни 2008 година.
В Българска народна банка са открити левови бюджетни сметки на фонд „Българска гора”, както следва:
Транзитна сметка – за постъпване на приходи и отчитането им на Държавна агенция по горите;
Сметка за наличности – за теглене на суми в брой, за покупка на валута.  

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

В изпълнение на Заповед № 1063/03.06.2008 г. на Председателя на Държавна агенция по горите, назначената комисия за установяване наличие или липса на припокриване между имоти в горски фонд, възстановени на г-н Симеон Сакскобурготски, въз основа на седем крепостни и два нотариални акта, по реда на ЗВСВГЗГФ, даде своето експертно заключение, че имотите, определени с границите по крепостни актове №108/23.06.1901 г. и №126/12.12.1900 г. попадат в границите на имота, определен с нотариален акт № 14

Г-н Милер – министър на баварското Министерство на земеделието и горите започна общ проект съвместно с България

29, юни 2008г. Мюнхен - Горите на Бавария трябва да се приспособят към Климатичните промени. Поради тази причина министър Милер ускори организацията на бъдещо международно проучване в областта на горите. В рамките на програмата за Климата на Байерн 2020г. министъра възложи на горската службата за репродуктивни материали в провинция Бавария извършването на съвместен проект с България. Поради тази причина е необходимо да се анализира как характерните за провинция Бавария дървесни видове при о

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

1.Със заповед № 1317 от 10 юли 2008 г. е извършена замяна на 94,836 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство „Балчик”, с площ от горския фонд в размер на 111,870 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Плачковци” и Държавно горско стопанство „Габрово”.

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи та

На 10 и 11 юли 2008 г. ще се проведе семинар по стопанисване на горите, собственост на горските кооперации от област Смолян.

Въпроси за стопанисването, управлението и сертификацията на горите, собственост на горските кооперации, ще дискутират председателите и лесовъдите на частна практика от ГПК, представители на отдел „Недържавни гори” в ДАГ, РДГ Смолян, ДГС/ДЛС от региона. Семинарът се организира от Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец” гр. Чепеларе и Горска производствена кооперация „Борика” с. Стойките, област Смолян, със съдействието на Германско дружество за техническо сътруд

Филмът “На завет от модерния свят” получи специалната награда на ДАГ

Филмът “На завет от модерния свят” на режисьора Иван Кожухаров, представящ предизвикателствата на съвременната цивилизация към природата и хората в района на община Гърмен, бе отличен със специална награда на Държавната агенция по горите на четвъртото издание на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна 21 век".  Сред безспорните попадения на фестивала бе определеният от журито като най-добър филм на екологична тематика “Living with shame”, на китайския режисьор Хуакинг Джин, ра

Днес, в Копривщица започна четвъртото издание на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна 21 век"

Държавна агенция по горите участва в кръгла маса, посветена на екологията и опазването на околната среда, която ще се проведе в рамките на  четвъртото издание на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна 21 век", с презентация на тема „Екология и енергия – възобновими енергийни източници”. Фестивалът ще се проведе от 4 до 6 юли и е под почетния патронаж на Вицепрезидента на Република България - генерал Ангел Марин.
Европейският екологичен фестивал “Зелена вълна – 21 век” има за цел

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и н. пр. г-н Томас Фелер – посланик на Конфедерация Швейцария в България посетиха Природен парк „Рилски манастир”.

По време на посещението си доц. Стефан Юруков и н. пр. г-н Томас Фелер се запознаха с двата новооткрити ботанически маршрута Кирилова поляна – Сухото езеро и Кирилова поляна – Тиха Рила – Рибни езера – Смрадливото езеро. Те са маркирани и обозначени с информационни табла, от които туристите могат да се информират за богатото  разнообразие от защитени растителни видове. Установените видове висши растения на територията на парка са 1400 на брой. 96 от тях са включени в Червената книга на РБъл

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15"б", ал.3 от Закона за горите, както следва:

1.Със заповед № 1280 от 4 юли 2008 г. е извършена замяна на 88,001 дка гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно ловно стопанство "Разлог", с площ от горския фонд в размер на 296,600 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност Държавно горско стопанство "Белоградчик" и района на дейност на Държавно ловно стопанство "Миджур".

Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, р

На 30 юни 2008 г. се проведе заседание на Националния съвет по горите

На 30 юни 2008 г. се проведе редовно заседание на Националния съвет по горите към Държавна агенция по горите. Заседанието беше ръководено от доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите.
На срещата присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Лесотехнически институт, Институт за гората, Съюз на лесовъдите в България, НССНГ Горовладеле

На 27 юни 2008 г., служители по горите, съвместно с полицията са задържали 17 каруци, натоварени с дърва за огрев.

На 27 юни 2008 г. около 6.00 часа сутринта, при проведена специализирана акция от служители на РДГ София, ДГС Ихтиман и РПУ Ихтиман, в района на ДГС Ихтиман са задържани 17 каруци, натоварени с дърва за огрев. Нарушителите, които са от ромски произход, са успели да избягат с конете. Случаят е предаден на РПУ Ихтиман за издирване на бракониерите.

Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд,на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:


1. Със заповед № 1218 от 26 юни 2008 г. е извършена замяна на 76,958 дка  гори и земи от държавния горски фонд, частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство “Царево” и Държавно горско стопанство “Бургас”, с площ от горския фонд в размер на 1924,152 дка – собственост на физическо лице, в териториалния обхват на дейност на ДЛС ”Кормисош”.
  Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, кат

Относно действията, на Държавната агенция по горите (ДАГ) по отношение на спорове по реституирани имоти в горски фонд от наследниците на бившите царе Борис ІІІ и Фердинанд:

С писмо с изх. № 59/06 от 15. 01. 2008 г. от Софийска окръжна прокуратура, постъпило в ДАГ с вх. № 11 – 02 / 17. 01. 2008 г., заместник-окръжният прокурор М. Ачкаканова уведоми ДАГ, че в хода на разследването по образуваното наказателно производство е установено, че на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис ІІІ с решения на Поземлена комисия Самоков от 2000 г. и Общинска служба земеделие и гори – Самоков от 2003 г., два пъти е признато и възстановено право на собственост за площ от 45

От 09 до 12 юни, 2008 г, в Бяловежа, Полша под мотото «Опазване на горите чрез тяхното активно стопанисване» се проведе 9-та Конференция на Европейските държавни горски организации.

В отговор на поканата на Директора на “Държавни гори” – държавното горскостопанско предприятие на Полша, като представители на Държавна агенция по горите, в мероприятието взеха участие инж. Спас Тодоров – Директор на Дирекция “ИОВО” и инж. Николай Василев – старши експерт “Международно сътрудничество” в Дирекция “НОМД”.

Ежегодната конференция събра ръководителите на държавните горско-стопански организации от Европа за разглеждане и дискутиране на въпроси от общо значение и да заздрави

Около 580 000 рибки от балканска пъстърва и 30 000 от дъгова пъстърва са произведени за зарибяване и угояване

През 2008 г. в риболюпилните към Държавно ловно стопанство „Извора” и Държавни горски стопанства „Своге” и „Кюстендил” бяха произведени около 580 000 рибки от балканска пъстърва и 30 000 от дъгова пъстърва за зарибяване и угояване.

С цел поддържане екологичното равновесие в горните течения на реките в държавните ловностопански райони, зарибителният материал от балканска пъстърва беше предоставен безвъзмездно на Регионални дирекции по горите София, Пловдив, Пазарджик, Кюстенди

Представяне на пилотен проект и прототипа на електронен превозен билет

На 19.06.2008 г. в Държавно ловно стопанство „Осогово” доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, инж. Николай Пиронков – директор на дирекция „ОГДРРПЛР” в ДАГ, инж. Василий Маринковски – директор на Регионална дирекция по горите – Кюстендил представиха пилотния проект и прототипа на електронен превозен билет.

В началото на 2007 г. на Държавна дивечовъдна станция „Осогово”, Държавна агенция по горите възлага реализирането на пилотен проект за въвеждане на електроне

На свое заседание от 13 юни 2008 г. Управителния съвет на фонд „Българска гора” избра за изпълнителен директор на фонда г-н Атанас Добрев.

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите информира членовете на Управителния съвет, че вземайки предвид направените от тях предложения, е изготвен Устройствен правилник за дейността на фонда, който е внесен в Министерство на външните работи за започване на съгласувателна процедура.  

Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

Служители на горската стража към Регионална дирекция по горите Ловеч са констатирали кражба на дървесина от централен склад намиращ се в с.Абланица, общ.Ловеч, обл.Ловеч.

Проверката е извършена на 11.06.2008г. около 09.00 ч. На място са заловени 6 бр. товарни автомобили, натоварени с общо 198.58 пр.м3 немаркирани и без редовни писменни документи дърва за огрев от дъб, цер и габър. Дървесината е била предназначена за продажба чрез търг от централен склад, който е трябвало да се проведе по-късно същия ден с четирима кандидати. За констатираните правонарушения, на преките извършители - товарачите и водачите на товарните автомобили, са съставени 26 акта

Представяне на проект “Възстановяване на балканската дива коза на Витоша”

На 12.06.2008 г. двама експерти от Дирекция на природен парк „Витоша” ще представят основните и най-важни моменти от работата на дирекцията по проекта “Възстановяване на балканската дива коза на Витоша”. Презентацията ще бъде изнесена пред 25 ученици от 91-ва немската гимназия в София “К. Гълъбов” и е в изпълнение на пилотен проект “Млади европейци в диалог” на немската федерална фондация за околна среда /DeutscheBundesstiftungUmwelt/.  

Дирекция „Информационно

Договор за дарение между Държавна агенция по горите и Сдружение „Ротари клуб” – София Център за извършване на залесителни дейности на територията на Природен парк „Витоша”

На 30 май 2008 г. между доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и представители на Сдружение „Ротари клуб” – София Център, се сключи договор за дарение, съгласно който сдружението финансира извършването на залесителни дейности върху 15 дка в границите на Природен парк „Витоша”. Целта е възстановяване на пострадали от съхнене и насекомни вредители гори на територията на парка. Предвидените за изпълнение по договора дейности: почистване на площи, почвоподготовка, залесява

Одитни ангажименти за даване на увереност

В изпълнение на годишния план за дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит” в Държавна агенция по горите за периода от 04.06.2008 г. до 30.07.2008 г., със Заповеди на Председателя на ДАГ, ще се извършат одитни ангажименти за даване на увереност в Регионалните дирекции по горите в Бургас, Сливен и Смолян. През същият период ще се извършат одити и в Държавни горски стопанства Габрово, Кюстендил, Павел баня и Рилски манастир. Одитните ангажименти ще обхванат дейността на структури за

От 4 до 6 юни на територията на ДГС-Кости, ДГС-Царево и РДГ-Бургас, се състоя работно съвещание по практическо прилагане на неравномерно-постепенната сеч.

Съвещанието се проведе под ръководството на инж.Стойчо Бялков – директор на дирекция „Горско стопанство и природозащитни дейности”. В него взеха участие експерти от ДАГ, РДГ-Бургас и ГТЦ „Проект за насърчаване на горскостопанските структури в Родопите”, директори на ДГС и ДЛС от региона, експерти по стопанисване на горите от регионалните дирекции по горите от цялата страна, представители на ПП „Странджа” и на общини, собственици на гори, ОСДГ гр.Бургас,ветерани – лесовъди.

На съвещание

Днес 04.06.2008 г. в Музей „Земята и хората” – гр. София, г-жа Зорка Първанова връчи Националната награда за природозащита – 2008 г. на името на Мими Праматарова.

На Международния ден за опазване на околната среда, тази година за трети път бе присъдена Националната награда за природозащита в конкурса за съчинение на тема „Гората – един застрашен свят”.

Г-жа Зорка Първанова връчи първа награда на възпитаника на Природоматематическа гимназия „Васил Левски”, гр. Смолян – Милчо Грамадаров за стихотворението „Сечище”.
Изборът е направен от висококвалифицирани специалисти от постъпилите за участие в конкурса са 67 съчинения на ученици, вдъхновени л

На 28.05.2008 г. се проведе първото заседание на Управителния съвет на НФ „Българска гора”.

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и на Управителния съвет на Национален фонд „Българска гора” запозна участниците с извършената законодателна промяна в Закона за горите от 29.04.2008 г. и предвиденото в него създаване на НФ „Българска гора”.
 На членовете на Управителния съвет бяха представени основните функции на фонда и правомощия, както и структурата и управителните органи, предвидени в Закона за горите.
 Предоставени бяха проект и органограма на с

Днес между Държавна агенция по горите и делегация от Администрацията на Удорски район на Република Коми се подписа протокол за двустранно сътрудничество в областта на горското и ловното стопанство и развитието на туризма.

В периода 26-31.05.2008 г. на работно посещение у нас бе делегация от Удорски район на Република Коми, водена от г-н Руслан Ульанов – глава на  Удорски административен район.
Резултатът от посещението е подписаният протокол, с който се декларира готовността да бъде разширено и заздравено сътрудничеството между двете страни в следните основни насоки:
- Многофункционално ползване на горските и ловни ресурси;
- Възстановяване и опазване на биологичните ресурси;
- Организация на

Третата обща среща на заинтересованите страни по проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите”

Инж. Илия Симеонов – зам. председател на Държавна агенция по горите откри днес третата обща среща на заинтересованите страни по проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” (проект „Родопи”): 2004 – 2009 г.

На срещата присъстваха г-жа Лене Йесперсен – заместник постоянен представител на ПРООН, г-н Карстен Гермер – програмен директор в ПРООН, представители на областни и общински администрации, регионални дирекции по горите от родопския регион,

Среща на ръководството на Държавната агенция по горите с представители на Коалиция "За да остане природа в България"

Тази сутрин председателят и ръководството на Държавната агенция по горите се срещнаха и разговаряха с представители на Коалиция "За да остане природа в България", която включва 30 природозащитни и неправителствени организации.
Предмет на разговорите са предложенията, направени от Коалицията в отворено писмо до министър председателя г-н Сергей Станишев, с искане за радикална промяна на политиката на правителството към горите. 
Постигнато е общо разбиране за сформиране на работна гр

Залесяване в местност "Момина скала"

Днес, 30 май 2008 година служители на „Комисия по финансов надзор” извършиха залесяване на територията на ПП „Витоша” в местността "Момина скала". Мероприятието е в подкрепа на инициативата „Да засадим дърво”. На площ 1 дка бяха залесени 300 броя фиданки от ела. Залесяването беше извършено с помощта на горските служители от Държавно горско стопанство – София, които осигуриха и фиданките.

Проект „Родопи”

На 30.05.2008 г. инж. Илия Симеонов – зам. председател на Държавна агенция по горите ще участва в откриването на Трета обща среща на заинтересованите страни, организирана от проект „Родопи” – съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Държавната агенция по горите (ДАГ), финансирана от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).
Срещата ще се проведе от 9.00 часа в хотел „Гранд хотел София”.
Прилагаме кратко описание на проекта, неговите цели, очаквани и постигнати до момента

СПРАВКАза извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд,на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:

1. Със заповед № 961  от 20 май  2008 г. е извършена замяна на 221,119 дка частна държавна собственост, в района на дейност на ДЛ “Берковица”, с площ от горския фонд в размер на 228,909 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на ДЛ “Видин”, ДЛ “Лесидрен”, ДЛ “Борима” и ДДивС “Миджур”.
Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност. От лесовъдска гледна точка замяната не накърнява инт

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите изпрати писмо до г-н Бойко Борисов –

лидер на Политическа партия „ГЕРБ” и г-н Цветан Цветанов – председател на Политическа партия "ГЕРБ", относно изразеното от „ГЕРБ” становище на проведената на 07.05.2008 г. пресконференция по Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от 40-то Народно събрание на 17.04.2008 г. Прилагаме пълния текст на писмото.

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:

 
1. Със заповед № 1000 от 23 май 2008 г. е извършена замяна на 20,526 дка  частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство “Старо Оряхово”, с площ от горския фонд в размер на 22,651 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на ДГС ”Габрово”.
  Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като максимално е защитен държавния интерес, предвид следните обстоя

Награждаване на абсoлвенти

На 22 май 2008 год. в Аулата на ЛТУ се проведе официална церемония по повод връчване на дипломите на абсoлвентите от “Випуск 2007”. Участниците в тържеството бяха поздравени от д-р инж. Меглена Плугчиева - зам. министър - председател на Република България, проф. Нино Нинов - ректор на ЛТУ и представители на други институции. Инж. Илия Симеонов – зам.председател на Държавна агенция по горите, награди седем магистри и трима бакалаври от специалност „Горско стопанство”, за постигнати отлични р

Среща на ръководството на ДАГ с представители на Асоциацията на ползвателите на дървесина

На 21.05.2008г. в Държавна агенция по горите се проведе среща на ръководството на ДАГ с представители на Асоциацията на ползвателите на дървесина. Предмет на обсъждане бяха основните проблеми, които фирмите срещат в процеса на добив, преработка и реализиране на дървесината.

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:

1. Със заповед № 961  от 20 май 2008 г. е извършена замяна на  221,119 дка частна държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство “Берковица”, с площ от горския фонд в размер на 228,909 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на Държавно ловно стопанство “Миджур”, Държавно горско стопанство “Видин”, Държавно горско стопанство “Лесидрен” и Държавно горско стопанство “Борима.
  Извършването на замяната е в съответствие с

Посещение на доц. Стефан Юруков - председател на Държавна агенция по горите, във СР Виетнам

От 11 до 17 май 2008 г. делегация, водена от доц. Стефан Юруков, председател на ДАГ, направи официално посещение във Виетнам по покана на Негово Превъзходителство г-н Чао Дък Фат – министър на Земеделието и развитието на селските райони на СР Виетнам. По време на посещението между доц. Стефан Юруков и Негово Превъзходителство г-н Чао Дък Фат, се проведе двустранна среща, на която двете страни представиха настоящото състояние на горския сектор. В рамките на срещата двете страни декларираха своята

Над 2 300 000 фиданки са залесени тази пролет на изоставени общински земеделски площи на територията на 8 регионални дирекции по горите, със съдействието на Национално сдружение на общините в РБ

Залесяването е по програма Сапард /мярка 1.4/ върху изоставени земеделски земи в планински райони, с цел подобряване условията за устойчиво икономическо развитие и екологично стопанисване на горите. Приоритетно са обхванати райони с горски фонд над 50% от общата територия и икономически изоставащи райони. Експерти на общините и служители на държавните ловни стопанства са залесили 4 450 дка земеделски земи на територията на 7 регионални дирекции по горите – Ловеч, Велико Търново, Русе, Шумен

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:


   1. Със заповед № 946 от 19 май 2008 г. е извършена замяна на 707,637 дка частна държавна собственост, в района на Държавно горско стопанство “Старо Оряхово”, с площ от горския фонд в размер на 1780,836 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на ДГС “Рибарица”, ДГС “Черни вит”, ДГС “Лесидрен”, ДГС “Тетевен”, ДГС “Плачковци” и ДГС “Габрово”.
   Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, р

Ремонт и поддръжка на парковата инфраструктура на ПП „Витоша”

Над 150 служители на различни фирми и организации от Американската търговска камара, съвместно с ДПП „Витоша” към Държавна агенция по горите, дариха днес своя доброволен труд, за да бъде Природния парк „Витоша” по-красив и приветлив за посетителите. 

Залесяване в ПП „Витоша”

Горски служители и пожарникари „спасяваха” гората като залесяваха в ПП „Витоша”
Над 500 фиданки залесиха служители на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, подпомагани от горски служители на Държавно горско стопанство – София.
Акцията по залесяване е традиционна. Тази година тя се провежда в местността „Офелиите”.   

ЕДНОДНЕВНА ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

          На 17.05.2008 г., със съдействието и помощта на експертите в Дирекция на природен парк „Витоша”, Държавна агенция по горите, над 150 доброволци ще се включат в екологични дейности на територията на Природен парк Витоша.  Инициативата е на Американската търговска камара в България, съвместно с Фондация “Помощ за благотворителността в България” и е част от проекта “Дни на доброволчеството 2008”. От 10.00 часа представителите на различни ф

На 17 и 18 май 2008 г. Дирекция на Природен парк „Странджа”ще проведе за шести пореден път Фестивал на зелениката

 Петте му предишни издания (2003-2007) го утвърдиха като форум, който представя нагледно възможностите за развитие на алтернативните форми на туризъм в най-голямата българска защитена територия.
Мястото на събитието се съсредоточава в едни от най-живописните места на територията на Природен парк „Странджа” - историческото място Петрова нива и защитена местност „Марина река”, които са  впечатляващо  съчетание на културноисторическото ни наследство и природните красоти на планин

СПРАВКА за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд, на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите, както следва:

1. Със заповед № 785 от 10 май 2008 г. е извършена замяна на 100,180 дка частна държавна собственост, в района на ДЛ “Пампорово”, с площ от горския фонд в размер на 258,526 дка – собственост на юридическо лице, в териториалния обхват на дейност на ДЛ “Средец”.
  Извършването на замяната е в съответствие с изискванията на нормативните документи, регламентиращи тази дейност, като държавните интереси са защитени, предвид следните обстоятелства:
 - От лесовъдска гледна точка, замя

От 12.05.2008 г. делегация ръководена от доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, с участието на проф. Нино Нинов – ректор на Лесотехническия университет е на работно посещение в Социалистическа Република Виетнам.

От 12.05.2008 г. делегация ръководена от доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, с участието на проф. Нино Нинов – ректор на Лесотехническия университет е на работно посещение в Социалистическа Република Виетнам.
Ще бъдат проведени официални разговори с ръководството на Министерство на земеделието и развитието на селата и Лесотехническия университет на СР Виетнам, на които ще бъдат определени насоките за сътрудничество между двете страни в областта на горското и ловно

Днес, 10.05.2008 г. доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите откри, организираното от Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев”, Националното състезание по горски многобой в гр. Велинград.

Днес, 10.05.2008 г. доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите откри, организираното от Професион

На 7 май 2008 г. в с. Реселец, общ. Червен Бряг, доц. Стефан Юруков – председател на ДАГ, проф. Нино Нинов – ректор на Лесотехницеския университет и г-н Данаил Вълов – кмет на община Червен Бряг откриха бюст-паметник на акад. Мако Даков.

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, проф. Нино Нинов – ректор на Лесотехницеския университет и г-н Данаил Вълов – кмет на община Червен Бряг на 7 май 2008 г. откриха в с. Реселец бюст-паметник на акад. Мако Даков.

Като признание за заслугите на акад. Даков, който повече от половин век от своя живот отдава в служба на българската гора, в присъствието на лесовъди, родственици и мног

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и Н. Пр. г-н Томас Фелер – посланик на Конфедерация Швейцария в България ще участват в откриването на националното състезание “Горски многобой”

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и Н.Пр. г-н Томас Фелер – посланик на Конфедерация Швейцария в България ще участват в откриването на националното състезание “Горски многобой” в гр. Велинград.
Организатор е Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев”, гр. Велинград. Многобоят ще се проведе на 9 и 10 май 2008 г. и в него ще вземат участие отбори от ученици от 12 и 13 клас от професионалните гимназии в Тетевен, Берковица, Банско и Велинград.
Д

СПРАВКА

за извършените разпоредителни сделки с площи от държавния горски фонд,
на основание чл. 15 “б”, ал. 3 от Закона за горите

Откриване на бюст-паметник на акад. Мако Даков

На 7 май 2008 г. от 11.00 ч., доц. Стефан Юруков – Председател на Държавната агенция по горите, ще открие бюст-паметник на акад. Мако Даков в родното му село Реслец, община Червен бряг. Акад. Мако Даков е роден на 05.12.1920 г. в с. Реселец, Плевенска област, през 1945 г. завършва висше образование по лесовъдство в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийски университет и постъпва на работа като асистент в същия факултет. През 1949 г. завършва аспирантура в Московския лесотехнически институт, къдет

СЪОБЩЕНИЕ

Държавна агенция по горите помества работен текст на приетия на 17.04.2008г. в пленарна зала, на второ четене, от 40-то Народно събрание, Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Следващите етапи от процедурата са:

- изпращане на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите до г-н Президента на Република България;

- издаване на Указ за неговото обнародване в Държавен вестник;

- публикуване в Държавен вестник.

Дирекция „Информационно обслужван

Държавна агенция по горите изказва благодарност на г-жа Сия Велинова -

журналистка от в. Капитал, която дари паричната си награда "За медиен принос към горската проблематика" за лечението на 3-годишния Иван Добрев Иванов - син на нашия колега Добри Иванов Добрев.

Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността"

На 22 април 2008 г. – Денят на Земята, доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите ще участва в откриването на възпоменателна плоча в Южния парк.

На 22 април 2008 г. – Денят на Земята, доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите, по покана на г-н Майкъл Т. Фриц – директор на Мисията на Американската агенция за международно развитие /ААМР/ в България, ще участва в церемонията по официалното отбелязване на даряването от страна на ААМР на дървета и подобрена инфраструктура в Южния парк на гр.София. Ще бъде открита възпоменателна плоча, която с новозалесените дървета и другите подобрения в парка ще останат като трайно насле

На 14.01.2008 г., по решение на Сливенския районен съд, е осъдено лицето Свилен Димитров Христанов,

за транспортиране на 9 куб. м3 дърва за огрев, без редовно писмено позволително. Присъдата е пробация за срок от шест месеца, както и отнеманена незаконно добитата дървесина в полза на държавата.  

На 26.11.2007 г., по решение на Казанлъшкия районен съд, е осъдено лицето Койчо Станев Ванков

за това, че на 23.07.2007 г., без да притежава писмено разрешително е убил едър дивеч – сърна, с незаконно притежавано оръжие. Присъдата е лишаване от свобода за срок от шест месеца и отнемане на незаконното оръжие, заедно с 26 бр. патрони и 9 кг. дивечово месо в полза на държавата.

На свое заседание на 17.04.2008г. 40-то Народно събрание прие на второ четене Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите внесен от народните представители Васил Калинов, Ваня Цветкова и група народни представители.

 

В град Сандански се създаде "Алея на дипломата"

В рамките на събитията, свързани с отбелязването на “Седмица на гората – 2008 “, на 12 април 2008 г. Заместник министър председателя и министър на външните работи – г-н Ивайло Калфин и доц. Стефан Юруков – председател на Държавната агенция по горите откриха “Алея на дипломата” в парка на гр. Сандански. Ръководителите на дипломатически мисии и международни организации, акредитирани у нас, засадиха 100 дръвчета, предоставени от ДАГ. Негово превъзходителство г-н Клаус Фабиан – посланик на Републ

Днес, в сградата на Министерство на земеделието и продоволствието се проведе среща между доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите и Н. Пр. Фам Куок Бао - посланик на Република Виетнам в България.

“Съществуват добри възможности за сътрудничество в областта на горското и ловното стопанство между Държавна агенция по горите и Министерство на земеделието на Социалистическа Република Виетнам”. Това заявиднес доц. Стефан Юруков по време на срещата с Н.Пр. г-н Фан Куок Бао – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа Република Виетнам. В хода на разговора бяха обсъдени актуални въпроси на двустранното сътрудничество – предстоящото официално посещение на председателя на Държавната аге

Национална изложба на професионални гимназии по горско стопанство, дървообработване и вътрешна архитектура

Зам.-министърът на земеделието и продоволствието д-р Светла Бъчварова иглавният секретар на Държавна агенция по горите инж. Валентина Маринова връчиха дипломи и предметни награди на отличените участници в X-тата Национална изложба на професионални гимназии по горско стопанство, дървообработване и вътрешна архитектура. Първа награда получи Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство – гр.Кюстендил, на второ място бе отличена Професионална гимназия по дървообработване – гр. Вели

Представители на дипломатически мисии в България ще създадат Алея на дипломата в рамките на Седмица на гората 2008

На 12 април представители на дипломатически мисиии, акредитирани в България ще залесяват в района на град Сандански. Мероприятието е по повод Седмица на гората и в подкрепа на инициативата "Да засадим дърво". Ще присъстват председателят на Държавна агенция по горите доц. Стефан Юруков и ръководството на ДАГ.

„За една вечна гора” е отличеният с първа награда проект на провелия се на 9 април национален ученически горски конкурс в рамките на Седмица на гората 2008

Участници са ученици от професионалните гимназии по горско стопанство, дървообработване и вътрешна архитектура. „За една вечна гора” е отличеният с първа награда проект на националния ученически горски конкурс за писмени разработки на теми, свързани с гората и нейното проучване, съхраняване и опазване. Авторите на проекта са Ивелин Петков и Павел Павлов от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване – гр. Тетевен. Подгласници на призьорите са Росен Байрактаров от Професионална

Със залесяване в Етрополе започна вторият ден от Седмица за гората – 2008

Днес, 8 април на територията на разсадник „Сини вир” в района на Държавно лесничействоЕтрополе, бе проведено залесяване, в което участваха: инж. Илия Симеонов – зам. председател на ДАГ, инж. Валентина Маринова – гл. секретар на Държавна агенция по горите, началника на Регионално управление на горите София - инж. Милко Христов, директори на държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и природни паркове на територията на РУГ София, служители на ДАГ, РУГ София и ДЛ Етрополе. Инж. Илия Симео

Залесяване в Банкя

Инициативата „Хубава си, моя горо”, чийто старт бе даден по идея и под патронажа на президента Георги Първанов, се включва в Седмица на гората – 2008 чрез серия от акции по залесяване. Ден преди официалното откриване на Седмицата, президентът Георги Първанов, заедно с председателя на Държавната агенция по горите – доц. Стефан Юруков и младежи, кандидати за стажанти в президентската администрация засадиха широколистни дръвчета в Банкя.

Беше създадена „журналистическа гора”

Със създаване на «журналистическа гора» започна традиционната пресконференция по случай Седмица на гората, провела се на 4 април на територията на Държавна дивечовъдна станция „Витошко-Студeна”. Предсавителите на медиите се запознаха с извършеното от Агенцията през 2007 г. и до м. март 2008 г., както и с приоритетите в дейността на ДАГ за 2008 г.

На 7 април 2008 г. от 9 ч. в хотел „Родина” София се открива 20 – та Сесия на Комитета за сътрудничество по горски въпроси - „Силва медитеранеа”, между страните от средиземноморския регион FAO/UN.

В неговата работа ще вземат участие двадесет и шестима представители на 13 страни и 3 международни организации. Целите на конференцията са да се предоставят възможности за обсъждане и адаптиране на горските стратегии и програми на страните от средиземноморския регион, насочени към устойчиво развитие на горския им сектор, успешна борба с опустиняването и повишаване качеството на живот. Да се увеличат политическите и икономическите ангажименти от страна на средиземноморските страни и на ЕС за с

Празник на открито ще предшества тазгодишната Седмица на гората

На 6 април /неделя/ 2008 г. лесовъди, представители на екологични организации, преподаватели и студенти от Лесотехническия институт, синдикалисти, ученици, журналисти и всички, които обичат българската гора, ще се съберат на Игликини поляни на територията на Природен парк „Витоша”. Празникът е точно преди Седмицата на гората и ще съчетае полезното с приятното. Предвидени са: подмяна на брайловите надписи и боядисване на информационните табла; лакиране на всички дървени съоръжения – пейки, люлки;

Ще бъдат връчени венци и цветя в памет на загиналите лесовъди

Представители на съюза на лесовъдите в България, Лесотехническия институт, Института за гората при БАН, Държавна агенция по горите, на 4 април /петък/ от 13.30, ще поднесат венци и цветя в памет на загиналите лесовъди пред мемориала на Лесотехническия университет.

Студенти от Лесотехническия институт ще бъдат удостоени със стипендия „Димитър Христов”

Студенти от Лесотехническия институт ще бъдат удостоени със стипендия „Димитър Христов” на факултетен съвет на Факултет “Горско стопанство” по случай Седмица на гората. Тържественото връчване ще се състои на 04 април 2008 г. /петък/ от 14 00 часа в Аулата на ЛТУ. С презентация за своята професионална дейност в САЩ ще участват ландшафтни архитекти от фамилия Данаджиеви – Фани Данаджиева-Хансен и Христина Данаджиева-Хансен, наследници на Д. Христов – радетел на българската гора и бивш министър.

Пресконференция по повод откриването на „Седмица на гората” – 2008 г.

На 4 април 2008 г. /петък/ от 9.00 ч. на територията на Държавна дивечовъдна станция „Витошко – Студена” ще бъде дадена пресконференция по повод откриването на „Седмица на гората” – 2008 г. Ще бъде предоставена възможност на представителите на присъстващите медии за символично залесяване – създаване на „журналистическа гора”.

На 3 април 2008 г., от 10,30 ч. ще се проведе Междуведомствен координационен съвет за опазване на горите от пожари към Държавна агенция по горите

На 3 април 2008 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в сградата на Министерство на земеделието и продоволствието ще се проведе заседание на Междуведомствен координационен съвет за опазване на горите от пожари.
Междуведомственият координационен съвет /МКС/ е създаден през 2004 г. със задача да подпомогне взаимодействието между институциите, имащи отношение към опазване на горите от пожари, кактои за адаптиране на нашето законодателство към ЕС и неговите структури.
Заседанието ще открие доц. Стефа

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2008

Всяка първа пълна седмица на месец април лесовъдската колегия в нашата страна отбелязва своя професионален празник - Седмица на гората.Тази година тя ще се проведе от 7 до 13 април и ще протече под мотото "Да посадиш дърво, да отгледаш надежда".
За пълната програма изтеглете прикачения файл

24-то международно туристическо изложение “Посоки на природата” се проведе от 27 до 30 март 2008 г. в Париж.

Държавната агенция по горите участва като съорганизатор и почетен гост на 24-то международно туристическо изложение “Посоки на природата" в Париж с впечатляваща посетителите експозиция, представяща възможностите за екологичен туризъм.
На щанд с обща площ 88 кв. м. Държавна агенция по горите с 11-те природни парка, МОСВ с трите национални парка и Държавна агенция по туризъм представиха страната ни под мотото „България-природни територии”. За трети път на над 50 000 посетители на изложението б

Доц. Стефан Юруков – председател на Държавна агенция по горите ще участва в откриването на Международната специализирана изложба „ТЕХНОМЕБЕЛ”

Днес, 26.03.2008 година, в 10.00 часа, доц.Стефан Юруков - председателна Държавна агенция по горите ще участва в откриването на Международната специализирана изложба "ТЕХНОМЕБЕЛ". Дървопреработвателите и мебелопроизводителите, като основни потребители на дървесина, са партньори на Държавния горски сектор. За седми пореден път, от 26 до 30 март 2008г., ИнтерЕкспо и Конгресен Център - София са домакин на най-голямата в България специализирана изложба, в която тази година участват над 370 компании

Годишно изложение "Природа, лов и риболов"

Днес, 19 март 2008 г. от 11 часа в международния панаир в Пловдив бе открита специализирана изложба на тема "Природа, лов и риболов".Организатори на изложбата са Пловдивски панаир и Държавна агенция погорите. Изложбата бе открита от Георги Гергов - изпълнителен директор на Международен панаир - Пловдив и доц. Стефан Юруков - председател на ДАГ. Държавна агенция по горите със своите 37 държавни дивечовъдни станции и 10 дирекции на природни паркове участва за 14 път. Изградена е богата диорама, пр

Днес, 18 март 2008г. от 10.30 часа в аулата на Лесотехнически университет - София, ще се проведе Национална среща по проблемите на българската гора.

Срещата е по идея и с участието на Президента на РБългария - г-н Георги Първанов, и е част от инициативата на държавния глава "Хубава си моя горо".

Днес в парламента бяха приети на първо четене промените в Закона за горите.

Текстовете внесени от Васил Калинов предвиждат държавните лесничейства да се регистрират като държавни предприятия и създаване на Национален фонд "Българска гора" като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Измененията в Закона за горите предвиждат да се забрани и износа на дървесина за страни извън ЕС - по предложение на независимия депутат Ваня Цветкова.

Във връзка с предстоящото залесяване с доброволен труд по инициативите на Президента на Република България и Народното събрание - ,,Хубава си моя горо' и ,, Да засадим дърво', Държавна агенция по горите предоставя информация за предвидените площи от ДГФ


СЪОБЩЕНИЕ

На 12 март 2008 г. роми осуетяват проверка по охрана на горите на територията на Държавно лесничейство - Враца.
Инцидентът е станал по време на рутинна проверка в землището на с. Габаре, м. Дреновица. След като забелязали двама нарушители от ромски произход, служителите по горите направили опит да спрат бракониерите и да задържат бензиномоторния трион, с който са извършвали незаконна сеч. Ромите са отказали да изпълнят разпореждането на проверяващите като са оказали физическа съпротива, в ко

СЪОБЩЕНИЕ

18 акта за извършени нарушения по Закона за горите и Правилника за прилагането му са съставени на провелата се от 04.03.2008 г. до 08.03.2008 г. специализирана акция по охрана на горите на територията на Регионално управление на горите /РУГ/ - Берковица. В акцията участваха 70 служители по горите и специализираното звено за охрана на горите към Държавна агенция по горите.
Проверени 66 бр. МПС, превозващи дървени материали и дърва за огрев, 29 каруци, 16 дърводелски цеха и борси за дървен мате

Информация за FRA 2010

На 2-ри март 2008г. стартира Оценката на горските ресурси 2010 (FRA 2010) със среща на националните кореспонденти, инициирана от Организацията за прехрана и земеделие на ООН /ФАО/. Започнала още преди 60 години оценката на горските ресурси предоставя информация за площта на горите, как те се управляват и стопанисват и каква е загубата на горски територии. Глобалното горско покритие в момента е почти 4 млрд. ха или около 30% от територията на Земята. Според данните на ФАО обаче Земята продължава

Участие в 103-а Среща на Постоянния комитет по горско стопанство към Европейската комисия, 29.02.2008., Брюксел, Белгия

От тази година е създадена интернет страница на Комитета в CIRCA /Център за администриране на комуникацията и информационните ресурси на Европейската комисия/ с достъп от страна на членовете в него.
По време на заседанието бе постигнато предварително съгласие относно текстовете на Годишната работна програма на Комитета, която е в изпълнение на Плана за действие в горите на ЕС, и на Становището на Комитета по отношение на бъдещите изследователски дейности в горския сектор по 7 Рамкова програм

Информация за планиране, изготвяне и реализиране на проект „Горски плантации върху изоставени земеделски и незалесени земи в България” по Протокола от Киото

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ

За трети път Държавна агенция по горите със своите държавни дивечовъдни станции участва на мащабното ловно изложение "Венатория" 2008 г. в Мадрид.
От 7 до 9 март 2008 г., на площ от 36 кв.м, бяха изложени трофеи, отстреляни от наши и испански ловци в България. Атрактивни експонати бяха представени от още над 120 участници. Традиционно изложението има над 6000 посетители. Интересът към щанда е голям, коментират ловните експерти. Държавни дивечовъдни станции в страната представят в Мадри

О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността Директор на дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността" в Държавна агенция по горите /ДАГ/.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

В Народно събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите от народния представител Васил Калинов и група депутати.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 05.03.2008 г. в сградата на Министерство на земеделието и продоволствието се проведе заседание на Националния консултативен съвет /НКС/ по охрана на горите, дивеча и рибата към Държавна агенция по горите.
Участваха доц. Стефан Юруков - председател на Държавна агенция по горите и председател на НКС, членове на НКС и представители на ведомства и организации, ангажирани с разискваните проблеми: Министерство на земеделието и продоволствието, Агенция по държавни вземания, Главни дирекции къ

О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността Началник отдел "Евроинтеграция и международно сътрудничество", дирекция "Наука, образование и международна дейност" в Държавна агенция по горите /ДАГ/.

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.03.2008 г. от 10.00 ч. в сградата на Министерство на земеделието и продоволствието - големия колегиум, ще се проведе заседание на Националния консултативен съвет /НКС/ по охрана на горите, дивеча и рибата към Държавна агенция по горите. На срещата ДАГ ще отчете дейността по охрана на горите, дивеча и рибата и опазване на горите от пожари през 2007 г., както и изпълнението на мероприятията по План-програмата за взаимодействие с институциите за превенция от нарушения и престъпления в горск

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.02.2008г. в Крокус Экспо, Москва се откри IV-то международно изложение "Охота. Рыбалка. Отдых - 2008"
Изложбената площ е 28 000 м2.
Това е 5-то по големина в Европа и 10-то в света изложение.
В деня на официалното откриване над 5000 човека посетиха изложението.
На проведената пресконференция, организаторите изтъкнаха като положителен факта, че за втора година тук участват с щанд и представители на Държавна агенция по горите от България.
Нашият щанд е на площ от 24 м2. Изложе

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.02.2008 г. от 10.00 ч. в Регионално управление на горите - гр. София, ще се състои работна среща с участието на експерти на Държавна агенция по горите, Регионално управление на горите - София, Държавно лесничейство - София, ДПП "Витоша" и неправителствените организации - сдружение "Инициативна група Витоша" и WWF "Дунавско - Карпатска програма", във връзка със спешното възстановяване на пострадалите гори от съхнене и насекомни вредители в планина Витоша. Ще се разискват въпроси относно изп

СЪОБЩЕНИЕ

Пожароопасният сезон в горите тази година започва от 29 февруари и продължава до 31 октомври, гласи заповед на Председателя на Държавна агенция по горите - доц. Стефан Юруков.
През този период държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и дирекциите на природните паркове се задължават да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на всички служители по горите. Съвместно с регионалните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" ще се информира местното население

СЪОБЩЕНИЕ

Нови 89000 ха държавни гори са сертифицирани по системата FSC
В резултат на финансовата и организационна помощ на Проект "Устойчиво управление на земите" на ПРООН и след успешен одит, държавните гори на ДЛ Старо Оряхово- РУГ Варна, ДЛ Айтос и Д ДивС Граматиково - РУГ Бургас са уведомени за удостояването им със сертификати за периода 21 февруари 2008г. - 20 февруари 2013 г., удостоверяващи прилагането на устойчиво управление и стопанисване на горите.
Всяка от тези три структури на ДАГ

СЪОБЩЕНИЕ

От 22 до 24 февруари 2008 г. в гр. Залцбург, Австрия се проведе 20-то юбилейно международно изложение "Лов и риболов". Участваха 4900 изложители от различни страни. Регистрирани са 296000 посетители. Българският щанд беше представен на площ от 45 кв. м. На него бяха изложени трофеи от 1 бл. елен, 1 лопатар, 1 муфлон, 3 сръндака, 4 диви кози, 7 диви свине. Посетителите на изложението бяха впечатлени от трофея от благороден елен, който е оценен на 235,18 точки, отстрелян в Държавна дивечовъдна ст

Държавна агенция по горите публикува бюджета на агенцията за 2008 г.

Държавна агенция по горите публикува бюджета на агенцията за 2008 г., съгласно Постановление на Министерски съвет №15 от 1 февруари 2008 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2008 г.

Дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността"  Държавна агенция по горите

СЪОБЩЕНИЕ


Международна конференция по наблюдение, оценка и превенция на риска от природни бедствия започва днес в Раумберг-Гумпенщайн, Австрийските Алпи.
В продължение на два дни експерти от седем европейски страни ще обменят опит, ще обмислят възможности и ще предлагат решения за намаляване на неблагоприятното въздействие и последиците от наводнения, горски пожари, свличания на земни и скални маси, лавини върху земеделски и горски имоти, населени места, инфраструктура.
Събитието се орга

СЪОБЩЕНИЕ

По случай Седмицата на гората (7-13 април 2008 г.) ще се проведат номинации и излъчат награди за най-достойните представители от горския сектор. Централната комисия от представители на ДАГ, СЛБ и БУЛПРОФОР определи условията и реда за номиниране, които може да разгледате от прикачения файл.

СЪОБЩЕНИЕ


13 акта за нарушение по Закона за горите са съставени в резултат на извършени проверки от специализираното звено за охрана на горите към Държавна агенция по горите от началото на месец февруари т.г. на територията на 6 държавни лесничейства - Монтана, Белоградчик, Видин, Ботевград, Панагюрище, Тетевен.
Задържани са 75 куб. м дърва за огрев без необходимите документи или немаркирани по нормативно установения ред и 7 транспортни средства, с които е превозвана незаконната дървесина. Случ

СЪОБЩЕНИЕ


На 18 февруари 2008 г.(понеделник) от 14.00 часа, в Заседателната зала на ДАГ - сградата на Министерство на земеделието и продоволствието - V етаж, ще се състои редовно заседание на Националната комисия по лесозащита при следния дневен ред:
1.Обсъждане на прогнозите за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди в горите през 2008 година и изпълнението на предвижданията в прогнозите за 2007 г. Докладват директорите на ЛЗС София, Пловдив и Варна.
2. Обсъждане пре

СЪОБЩЕНИЕ

Н.Пр. г-н Томас Фелер - посланик на Конфедерация Швейцария в България и доц. Стефан Юруков - председател на Държавна агенция по горите, са на посещение в община Смолян по покана на кмета - г-жа Дора Янкова. В рамките на визитата, днес - 15.02.2008 г., се проведе среща с директорите на държавните лесничейства, представители на горскостопански кооперации и лицензирани лесовъди на частна практика в региона. Обсъдени бяха предстоящите промени в Закона за горите. По време на проведените дискусии, у

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


На 30.01.2008 г. в сградата на Държавна дивечовъдна станция "Витошко - Студена" се проведе двустранна среща между ръководството на Държавна агенция по горите и делегация от Република Виетнам, ръководена от заместник-министъра на земеделието и развитието на селските райони г-н Хо Суан Хунг.
Взеха участие посланикът на Република Виетнам в България - Н. Пр. Фам Куок Бао и проф. Нино Нинов - ректор на Лесотехническия университет.
Доц. Стефан Юруков - председател на Държавна агенция

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

На 30.01.2008 г. служители на Държавно лесничейство Оряхово са задържали нарушител, превозващ 10 куб. м. дърва без необходимите документи. Задържана е незаконно добитата дървесина, както и камиона, с който е превозвана.

ОБЯВЛЕНИЕ

За длъжността Началник на отдел "Стопанисване, ползване на дивеча и отдаване на дейности", дирекция "Ловно стопанство" към Държавна агенция по горите

ОБЯВЛЕНИЕ

За длъжността Началник на отдел "Логистика и организация на държавните дивечовъдни станции", дирекция "Ловно стопанство" към Държавна агенция по горите  Тест Ивайло Иванов

ОБЯВЛЕНИЕ

За длъжността главен експерт в отдел "Организиран ловен туризъм и реклама", дирекция "Ловно стопанство" към Държавна агенция по горите

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


На основание съвместна Заповед на председателя на Държавна агенция по горите - доц. Стефан Юруков и главен комисар Николай Николов - директор на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", от месец февруари започва превантивната дейност за опазване на горите от пожари за 2008 година.
От 11.02. до 29.02.2008 г. Ръководствата на Регионалните управления на горите, Столичната и Областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението", ще организират извършван

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ


6 акта за незаконна сеч в горския фонд са съставени само през последните два дни при масирана проверка по охрана на горите, организирана от Държавна агенция по горите.
6 акта за нарушение по Закона за горите са съставени по време на масирана проверка в района на Регионално управление Берковица, на територията на Държавно лесничейство - Монтана, Държавно лесничейство - Белоградчик и Държавно лесничейство - Видин. Специализираното звено по охрана на горите към ДАГ е заловило група н

СЪОБЩЕНИЕ

В Държавна агенция по горите е получено писмо с вх. № 11-02/17.01.2008г. от Софийска окръжна прокуратура, свързано с признаването и възстановяването на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис III. След проучване на приложените материали, ДАГ ще предприеме необходимите действия, в рамките на нейната компетентност за осъществяване на предоставените и от закона правомощия, в защита на държавния интерес.


А П Е Л

за финансова подкрепа на инициативата на Държавна агенция по горите "Да възстановим пострадалите гори от пожари и други природни бедствия в България"УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Държавната агенция по горите (ДАГ) в качеството си на държавен орган, управляващ и стопанисващ държавните гори на територията на Р. България, изпраща до всички Вас, които с труда си, модерен мениджмънт и поставени постижими цели с

На 22.01.2008г. Дирекция „Наука, образование и международна дейност” в ДАГ представи пред част от ръководството и експертите от Агенцията, Европейски програми, касаещи горския сектор и възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране.

На 22.01.2008г. Дирекция „Наука, образование и международна дейност” в ДАГ представи пред част от ръководството и експертите от Агенцията, Европейски програми, касаещи горския сектор и възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране. Направените презентации могат да бъдат изтеглени в PDF формат.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 17.01.2008 г. председателят на Държавна агенция по горите - доц. Стефан Юруков и ректорът на Лесотехническия университет - проф. Нино Нинов, подписаха договор за взаимодействие при реализирането на стажове на студенти по специалността "Горско стопанство". Повишаването ролята на науката, обучението и квалификацията на кадрите при прилагането на устойчивото стопанисване на горите е приоритет в стратегическия план за развитие на горския сектор през 2007 - 2011 г.
Подписването на подобен

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

Във връзка с повишения обществен интерес, съобщенията и публикациите в електронните и печатните медии, за допуснати грешки и нарушения, свързани с признаването и възстановяването на правото на собственост върху земи и гори от горския фонд на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис III, пресцентърът на Държавна агенция по горите Ви уведомява: След получаване на писмото от Софийска окръжна прокуратура и съпътстващите го материали, Държавна агенция по горите ще предприеме съответните законов

СЪОБЩЕНИЕ

В Държавна агенция по горите е получено писмо с вх. № 11-02/17.01.2008г. от Софийска окръжна прокуратура, свързано с признаването и възстановяването на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис III. След проучване на приложените материали, ДАГ ще предприеме необходимите действия, в рамките на нейната компетентност за осъществяване на предоставените и от закона правомощия, в защита на държавния интерес.

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 януари 2008г. от 10.00 часа в големия Колегиум в сградата на Министерство на земеделието и продоволствието /бул. "Христо Ботев" 55, ет.2/ доц. Стефан Юруков - Председател на Държавна агенция по горите, ще подпише Договор с Ректора на Лесотехническия университет - проф. Нино Нинов за взаимодействие при реализирането на стажове на студенти по специалността "Горско стопанство". ДАГ се ангажира с осигуряване условия на студентите за реализиране на стажа, включително заплащане за действително

Бракониерска проява в района на РУГ Кърджали

На 09.01.2008 г., около 01,30 часа, след получен сигнал, органите на РПУ-Момчилград са задържали лице, което превозва месо от едър дивеч, което се предполага, че е от елен-лопатар. 40-годишният И. П. е задържан за 24 часа в РПУ. Иззет е автомобилът Фолксваген "Пасат", с който е превозвано месото. Дивечовото месо с протокол е предадено на Държавно лесничейство - Момчилград. По случая е образувано дознание срещу неизвестен извършител, който е убил едър дивеч-елен лопатар, без съответн

Десет акта по Закона за лова и опазване на дивеча са съставени на бракониери само през последните два дни от служители по горите.

Седем акта по Закона за лова и опазване на дивеча са съставени на бракониери от служители на РУГ Ловеч и служители на МВР. Нарушението е разкрито на 08.01.2008 г., след получен сигнал за незаконен лов на територията на ДЛ Лесидрен. При проверката на микробус марка "Форд "Транзит", служителите на подвижна горска стража при РУГ Ловеч задържат в микробуса общо 6 бр. лица с шест ловни пушки, от които 3 бр. незаконно оръжие, 3 бр. ловни кучета, дивечово месо от 2 бр. сръндаци, 1 бр. сърна заедно с тр

КОНКУРС за длъжност “Директор на Държавно лесничейство – Костенец”

Държавна агенция по горите (ДАГ), гр. София , бул “Хр. Ботев” № 55, ет. V на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, чл.90, ал.1 от Кодекса на труда, чл. 31, ал.1 и ал. 5 от Закона за горите, чл. 5, ал.3 от Устройствения правилника на Държавна агенция по горите и заповед №35/03.01.2008г. на председателя на ДАГ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност “Директор на Държавно лесничейство – Костенец”

КОНКУРС за длъжност “Директор на Държавно лесничейство – Копривщица”

Държавна агенция по горите (ДАГ), гр. София , бул “Хр. Ботев” № 55, ет. V на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, чл.90, ал.1 от Кодекса на труда, чл. 31, ал.1 и ал. 5 от Закона за горите, чл. 5, ал.3 от Устройствения правилника на Държавна агенция по горите и заповед №36/03.01.2008г. на председателя на ДАГ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност “Директор на Държавно лесничейство – Копривщица”

Държавна агенция по горите уведомява своите контрагенти, че от 01.01.2008г. новите банкови сметки на ДАГ в Българска народна банка /БНБ/ - ЦУ са следните:

  1. IBAN : BG38 BNBG 9661 3000 1757 01 -
    БЮДЖЕТНА СМЕТКА
  2. IBAN : BG73 BNBG 9661 3300 1757 01 -
    ЗА ГАРАНЦИИ И ДРУГИ СРЕДСТВА
    с банков идентификационен код BIC на БНБ BNBGBGSD